Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Date de contact:
     Adresa Tribunalului IAŞI  - Palatul de Justiţie din Iaşi
         România
          Iaşi, Judeţul Iaşi
          Strada Elena Doamna, nr. 1A
          Cod poştal 700398
Telefon:  
             
             Centrală automată: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666
               Opţiuni centrală automată:
                       0 - Biroul de Informare și relații publice
                       1 - Arhiva curentă
                       2 - Prim grefier
                       3 - Secţia 1 Civilă
                       4 - Secţia a 2-a Civilă şi de Contencios
                       5 - Secţia Penală
                       6 - Biroul de Executări Penale
                       7 - Biroul de Executări Civile
                       8 - Biroul de Executări Comerciale
                       9 - Financiar – contabilitate
 
              Registratura Tribunalului Iași: 0332.403.642
              Arhiva curentă:  0332.403.641 
                                     0232.211.265
              Executări penale: 0232.219.662
              Grefier șef Secția penală - Iacob Amona: 0332.403.654
              Grefier șef Secția I civilă - Stupcanu Florentina: 0332.403.649
              Grefier șef Secția II civilă, de contencios administrativ și fiscal - Bondar Ramona: 0332.403.647
              Prim-grefier: 0232.260.411
              BIRP: 0232.260.610
Fax:        Prim-grefier: 0232.219.660
              Registratură: 0332.435.700
Email:     tr-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă)
 
Preşedinte instanţă: ANA-CRISTINA LĂBUȘ
       - telefon secretariat preşedinte : 0232/260411
Vicepreşedinte: OANA-MONICA DĂMIAN
Vicepreşedinte:MIHAELA SIDOR
 
        - telefon secretariat vicepreşedinte : 0232/260411
 
 
 Corespondenţa adresată Tribunalului Iaşi se poate trimite prin:
I.             pentru compartimentul de registratură (sediul principal):
 
                -       email: tr-iasi-reg@just.ro tr-iasi-sin@just.ro   (adrese de poştă electronică destinată primirii, de cereri/înscrisuri referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Iaşi). În situaţiile menţionate anterior, rugăm ca documentele transmise electronic să fie în format PDF.
                                                          
                                                                       
    
          -       telefon: 0332.403.642
          -       fax: 0332.435.700
       -    fax:  0332.435.501
 
             pentru compartimentul arhiva curenta (destinată exclusiv cererilor privind studiul dosarelor) :
 
               -    email: tr-iasi-arh@just.ro
                  
              -  telefon : 0332.403.641 
 
II.            pentru Secţia penală: 
         -   email tr-iasi-spen@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: 0332.403.654
-              -   fax: 0232.213.9990232.213.999
 
 
III.           pentru Secţia I civilă:
         -   email tr-iasi-civ1@just.ro   (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: - 0332403649 (grefier-şef de secţie)
            -      fax: -
 
III.      pentru Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
          -   email tr-iasi-civ2@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii);
            -      telefon: - 0332.403.647 (grefier-şef de secţie)
            -     fax: -
 
 
     IV.      pentru Biroul Local pentru Expertize Judiciare (tehnice şi contabile) :
 
              - telefon : 0332.403.645
              - fax : 0232.264.583
 
         La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, desemnarea experţilor se face în mod aleator.
 
                 Biroul Local pentru Expertize Judiciare: Mazuru Petronela - expert (etaj 4, camera 452)
 
            
 
 
Adrese e-mail pentru sesizare practică neunitară:
 

-   tbiasi.practicaneunitarapenal@just.ro  – în materie penală

            -   tbiasi.practicaneunitaracivil@just.ro    – în materie civilă​ 

 
 
Birou Statistică: Stupcanu Florentina - grefier        
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ:
                            Manager economic: Ursachi Violeta (parter, camera 30)
                                         telefon: 0332.403.643
                            Compartimentul financiar contabil (parter)
                                         telefon: 0232.261.539 (Perju Georgeta, Pupaza Mariana)
                                         fax: 0232.276.611
                                         salarizare: 0232.261583 (Turcuman Felicia, Melinte Doinita, Gașpar Mihaela)
                                         achiziții publice: 0332.403.650 (Ciofu Cristina Maria)
                                         decontări: 0332.403.651 (Catana Gabriela)
                            Compartimentul administrativ
                                         Administrator: Chicireanu Eugen (parter, camera 26)
                                         telefon: 0232.243.279
 
Birou Expertize tehnico-contabile: Mazuru Petronela - referent (etaj 4, camera 452)
 
Registratura: (parter, camera 5)
                     telefon:0332.403.642

 
Arhiva:  - (parter, camera 2)
                telefon:0332.403.641
 
Birou Apostilări:  (parter, camera 5)
                     
 
Birou primire și eliberare copii (etal 1, camera 105)
                                           telefon: 0332.403.657
Birou IT: Specialist IT sef - Rusu Robert
                                         telefon: 0332.403.660
                                         fax: 0332.435.509
 
Săli de judecată: etajul 1   - completul SI
                            etajul 2   - completul SII
                            etajul 4   - completul SIII
                                          - completul SIV
                                          - completul SV
                                          - completul SVI
                                          - completul SVII
                                          - completul SVIII
 
 
Serviciul de Probațiune Iași 
 
Adresă poștală: str. Nicolae Gane nr. 20 A, mun. Iași, jud. Iași (sediul principal)
                            str. Grădiniței nr. 8, mun. Pașcani, jud. Iași (sediul secundar)
E-mail: probatiune.iasi@just.ro
Fax: 0371.603643
Numere de telefon:
Biroul nr. 1: 0371.342891 (consilieri: Florescu Astrid, Paicu Oana, Petrea Cătălin, Radu Raluca)
Biroul nr. 2: 0371.342885 (consilieri: Cîmpeanu Alexandra, Nastasă Diana, Munteanu Mihaela)
Biroul nr. 3: 0371.342267 (consilieri: Baltariu Lucian, Irimia Cristina, Popa Irina)
Biroul nr. 4: 0371.342685 (consilieri: Enăchescu Iulica, Gînju Liviu, Sandu Marian)
Biroul nr. 5: 0371.343169 (consilieri: Ancuța Monica, Brumă Renata, Paparega Oxana, Păvăleanu Alina)
Biroul nr. 6: 0726.755365 (consilieri: Cocîrță Dana, Nica Roxana, Onici Georgiana)
Sediul secundar Pașcani: 0371.342915 (consilier Munteanu Mihaela)

 
 

Camere de lucru cu publicul

Parter

Arhiva curenta - cam. 2

Registratura - cam. 5

Birou informare publică - cam. 7
 
Birou manager economic - 30

 

Etaj 1

Birou primire și eliberare copii - 105

Sală de şedinţă - SI 

 

Etaj 2

Sală de şedinţă - SII

 

Etaj 3
 
Prim grefier - 306

 

Etaj 4

Săli de şedinţe - SIII, SIV, SV, SVI, SVII, SVIII

Birou expertiză - 452


Program de funcţionare

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Birou de Informare şi relaţii publice
 
                                     marti- vineri:      9 - 13
                                     luni:                 16 - 19
Registratura
                                     luni - vineri:      9 - 13
                                                         
Arhiva
                                     luni - vineri:      9 - 13
                                    
  

 

 
 
Birou Apostilări (Birou primire-eliberare copii)        
                                    - primire acte:      marţi, joi:   9     - 11
                                    - eliberarea acte:  marţi, joi:  12    - 13
 
 
Biroul Local pentru Expertize Judiciare(tehnice şi contabile)
                                    marti si joi (2 zile pe saptamana): 09.00 – 13.00 
 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi
                                     luni – vineri: 08.00 – 16.00 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa tr-iasi-reg@just.ro sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

Birou Purtător de cuvânt: 
                                           Isepciuc Raluca-Elena - judecător
                                                   email: elena.isepciuc@just.ro
 
Birou de Informare şi relaţii publice: Răduţă Gabriela - expert (parter, camera 7)
                                                           email: tr-iasi-info@just.ro
                                                           tel. 0232.260.610 
         Adresa de e-mail tr-iasi-info@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

HartaLocalizare Tribunalul Iasi