Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Date de contact:
     Adresa Tribunalului IAŞI  - Palatul de Justiţie din Iaşi
         România
          Iaşi, Judeţul Iaşi
          Strada Elena Doamna, nr. 1A
          Cod poştal 700398
Telefon:  
             
             Centrală automată: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666
               Opţiuni centrală automată:
                       0 - Biroul de Informare și relații publice
                       1 - Arhiva curentă
                       2 - Prim grefier
                       3 - Secţia 1 Civilă
                       4 - Secţia a 2-a Civilă şi de Contencios
                       5 - Secţia Penală
                       6 - Biroul de Executări Penale
                       7 - Biroul de Executări Civile
                       8 - Biroul de Executări Comerciale
                       9 - Financiar – contabilitate
 
              Prim grefier: 0232.260.411
              Secretariat: 0232.260.411  
              Registratura Tribunalului Iași: 0332.403.642
              Arhiva curentă: 0332.403.641 
                                    0232.211.265
              Executări penale: 0232.219.662
              Grefier șef Secția penală: 0332.403.654
              Grefier șef Secția I civilă: 0332.403.649
              Grefier șef Secția II civilă, de contencios administrativ și fiscal: 0332.403.647
              BIRP: 0232.260.610
Fax:        Prim-grefier: 0232.219.660
              Registratură: 0332.435.700
Email:     tr-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă
​  
 Corespondenţa adresată Tribunalului Iaşi se poate trimite prin:
I.             pentru compartimentul de registratură (sediul principal):
 
                -       email: tr-iasi-reg@just.ro tr-iasi-sin@just.ro   (adrese de poştă electronică destinată primirii, de cereri/înscrisuri referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Iaşi). În situaţiile menţionate anterior, rugăm ca documentele transmise electronic să fie în format PDF.                                                  
    
          -       telefon: 0332.403.642
          -       fax: 0332.435.700
 
             pentru compartimentul arhiva curenta (destinată exclusiv cererilor privind studiul dosarelor) :
              
                  
             -  telefon : 0332.403.641 
 
II.            pentru Secţia penală: 
         -   email tr-iasi-spen@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -    telefon: 0332.403.654
-             -   fax: 0232.213.9990232.213.999
 
 
III.           pentru Secţia I civilă:
         -   email tr-iasi-civ1@just.ro   (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii)
            -      telefon: - 0332403649 (grefier-şef de secţie)
      
III.      pentru Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:
          -   email tr-iasi-civ2@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură
                                                      administrativă adresată acestei secţii);
            -      telefon: - 0332.403.647 (grefier-şef de secţie)
      
 
     IV.      pentru Biroul Local pentru Expertize Judiciare (tehnice şi contabile): etaj 4, camera 452
              - telefon : 0332.403.645
              - fax : 0232.264.583
 
         La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, desemnarea experţilor se face în mod aleator.
 
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ:
                            Manager economic: parter, camera 30
                                         telefon: 0332.403.643
                            Compartimentul financiar contabil: parter
                                         telefon: 0232.261.539
                                         fax: 0232.276.611
                                         salarizare: 0232.261583
                                         achiziții publice: 0332.403.650
                                         decontări: 0332.403.651
                            Compartimentul administrativ
                                         Administrator: parter, camera 26
                                         telefon: 0232.243.279
 
Registratura: parter, camera 5
                       telefon:0332.403.642
 
Arhiva: parter, camera 2
             telefon:0332.403.641
 
Birou Apostilări: parter, camera 5
                     
Birou primire și eliberare copii: etal 1, camera 105
                                                  telefon: 0332.403.657
 
Compartiment IT: telefon: 0332.403.659
 
 
Săli de judecată: etajul 1   - completul SI
                            etajul 2   - completul SII
                            etajul 4   - completul SIII
                                          - completul SIV
                                          - completul SV
                                          - completul SVI
                                          - completul SVII
                                          - completul SVIII
 

 

Camere de lucru cu publicul

Parter

Arhiva curenta - cam. 2

Registratura - cam. 5

Birou informare publică - cam. 7
 
Birou manager economic - 30

 

Etaj 1

Birou primire și eliberare copii - 105

Sală de şedinţă - SI 

 

Etaj 2

Sală de şedinţă - SII

 

Etaj 3
 
Prim grefier - 306

 

Etaj 4

Săli de şedinţe - SIII, SIV, SV, SVI, SVII, SVIII

Birou expertiză - 452

 


Program de funcţionare

 
Birou de Informare şi relaţii publice:
                                     luni - vineri:       9 - 12
                                     luni:                16 - 19
 
Registratura
                                     luni - vineri:      9 - 13
                                                         
Arhiva
                                     luni - vineri:      9 - 13
                                    
 
Birou Apostilări (Birou primire-eliberare copii)        
                                     - primire acte:      marţi, joi:    9 - 11
                                     - eliberarea acte:  marţi, joi:  12 - 13
 
 
Biroul Local pentru Expertize Judiciare(tehnice şi contabile)
                                    marţi şi joi (2 zile pe săptămână): 9 - 13 
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa tr-iasi-reg@just.ro sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

Birou Purtător de cuvânt: 
                                           Isepciuc Raluca-Elena - judecător (tel:0766415055)
                                                   email: elena.isepciuc@just.ro
 
Birou de Informare şi relaţii publice: Răduţă Gabriela - expert (parter, camera 7)
                                                           email: tr-iasi-info@just.ro
                                                           tel. 0232.260.610 
         Adresa de e-mail tr-iasi-info@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

HartaLocalizare Tribunalul Iasi