Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric 
       Legislație 
       Conducere
             Conducerea instanţei
       Organizare            
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră
       Programe și strategii 

       Rapoarte și studii


Actualitate

12 februarie 2024
 
COMUNICAT DE PRESĂ  
                               
La data de 12 februarie 2024 a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul acestei instanțe, în cadrul căreia a fost dezbătut Raportul de bilanț al activității profesionale desfășurate de Tribunalul Iaşi în anul 2023.
În acest context, menționăm că Tribunalul Iași:
            -  s-a situat pe locul al patrulea în ierarhia tribunalelor din țară (după Tribunalul București, Tribunalul Constanța și Tribunalul Dolj), cu cel mai mare volum de dosare nou intrate în anul 2023, mai exact un număr de 13.572 cauze;
            -  s-a situat pe locul al patrulea în ierarhia tribunalelor din țară (după Tribunalul București, Tribunalul Ilfov și Tribunalul Constanța), cu cel mai mare volum de activitate (adică numărul total de dosare pe rol, respectiv 23.950 cauze).
În anul 2023 activitatea Tribunalului Iaşi a fost marcată de formele de protest adoptate de judecători şi de personalul auxiliar de specialitate, de existența unui număr mare de posturi vacante, urmare a promovării la instanţa superioară, transferului şi eliberării din funcţie prin pensionare, de fluctuaţiile mari de personal, de inexistenţa vreunei suplimentări în ceea ce priveşte posturile de grefieri, arhivari, registratori şi agenţi procedurali, unde instanţa noastră are scheme foarte mici, de existenţa unor decizii de neconstituționalitate și decizii interpretative ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de natură a influența soluționarea unor cauze cu celeritate și de provocările determinate de proiectele de lege ce au pus în discuție aspecte referitoare la statutul judecătorului și la organizarea judiciară.
În aceste condiții specifice anului 2023, Tribunalul Iaşi a continuat să fie o instanță eficientă. Deși s-au înregistrat scăderi ale volumului de activitate (cu 2%) și ale numărului cauzelor noi (cu 5%), s-a înregistrat o creștere importantă a eficienței instanței prin creșterea cu 5% a numărului dosarelor soluționate, creșterea operativității cu 3% și scăderea stocului final de dosare cu 11 %.
Analiza indicatorilor statistici conturează, per ansamblu, pentru anul 2023, o activitate în general bună, atât din punct de vedere cantitativ, al operativității, din perspectiva celerității (unde durata de soluționare a cauzelor a continuat să se păstreze una destul de bună, ajungând la o medie de 2,8 luni în materie penală și 10 luni în materie civilă) și a calității.
Vă comunicăm, alăturat, aspectele relevante cuprinse în Raportul de bilanț al activității profesionale desfășurate de Tribunalul Iaşi în anul 2023, material care poate fi consultat şi pe pagina de internet a Tribunalului Iași pe Portalul instanţelor de judecată, la secţiunea Instanța în cifre: 
 
Biroul de Informare şi Relații Publice al Tribunalului Iași
 Judecător Elena Raluca ISEPCIUC,
 purtător de cuvânt al Tribunalului Iași
 
________________________________________________  
 
 
Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau online, prin accesarea link-ului de mai jos:   
 

________________________________________________ 
 
26 ianuarie 2024
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Iași, întrunită în şedinţa din 26 ianuarie 2024, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Iaşi, având pe ordinea de zi analizarea oportunităţii încetării sau continuării formei de protest adoptate prin Hotărârea nr. 7 din 14 decembrie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Iaşi şi menţinută prin Hotărârea nr. 2 din 11 ianuarie 2024 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Iaşi, cu majoritate de voturi, a adoptat Hotărârea nr. 3 din 26 ianuarie 2024 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Iaşi, prin care a hotărât încetarea formei de protest şi reluarea activităţii, începând cu data de 29 ianuarie 2024.
 
 
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Iaşi

 
 
 
 
___________________________________________
 
 
AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA SANITARĂ ACTUALĂ, RECOMANDĂM PARTICIPANȚILOR LA
 
PROCESELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ȘI 
 
PĂSTRAREA DISTANȚĂRII FIZICE.
 ___________________________________________
  
 
Program cu publicul Arhiva curentă, Registratură, Biroul de Primire și Eliberare copii şi forme definitive
 
sau/şi irevocabile: intervalul orar 9.00-13.00​.
 
___________________________________________
 
 
PROGRAMAREA ON-LINE PENTRU STUDIUL DOSARELOR IN ARHIVA CURENTA A TRIBUNALULUI IASI SE FACE PE SITE-UL www.ca-iasi.ro , IN SECTIUNEA PROGRAMARE ARHIVA 
___________________________________________
 
 
 
Pentru a avea acces la DOSARUL ELECTRONIC al Tribunalului Iași, completaţi cererea de acces la dosarul electronic a cărui model îl găsiţi aici. Nu folosiţi alte modele de cereri!​
Cererea de acces la dosarul electronic, însoțită de copie act de identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocațială/dovada calității de reprezentant se depun în original la registratura instanței ori prin poștă/serviciu de curierat, sau se scanează şi se trimit prin mijloacele electronice de comunicare specificate de instanţă (inclusiv prin utilizarea formularului de mai jos).
 
Aplicatia pentru trimiterea actelor de procedura si a cererilor pentru acces electronic este disponibila, pentru utilizare web,la adresa https://upld.ca-iasi.ro iar pentru platformele mobile: ANDROID sau iOS
 
Manualul de utilizare al aplicatiei este disponibil aici!
 
Vă facem cunoscut faptul că serviciile informatice privind dosarul electronic și comunicarea electronică a actelor de procedură pot fi accesate la adresa www.ca-iasi.ro
Pentru a avea acces la documentele din dosarpărțile sau reprezentanții lor trebuie depună o cerere de acces la dosarul electronic disponibilă aici.
După aprobarea şi procesarea cererii depuse, aceștia vor primi pe email link-ul de autentificare. Autentificarea se poate face la această adresă . Pentru autentificare, părțile sau reprezentanții lor trebuie introducă adresa de email indicată în cererea depusă, aleagă instanța dorită și apoi apese butonul Autentifică. Pe numărul de telefon indicat în cererea depusă va fi primit în scurt timp, prin sms, un cod de verificare. După introducerea codului și apăsarea butonului Verifică, dacă codul introdus este cel corect, părțile sau reprezentanții lor vor avea acces la dosarele pentru care li s-a aprobat accesul la instanța aleasă.
NOTĂ: Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit prin SMS
 
 
Informare:
Urmare a unor probleme de comunicații dintre serverul aplicației de comunicare cu instanța și serverul de email folosit pentru trimiterea codurilor de activare a conturilor, pentru o perioadă de timp conturile nou create nu au putut fi activate.
Pentru activarea conturilor nou create puteți parcurge următorii pași: în pagina de autentificare introduceți adresa de e-mail folosită pentru crearea contului, o parolă oarecare și apăsați butonul „Autentificare”.
Sistemul va sesiza că contul nu este activ și vă va oferi două opțiuni: introducerea codului primit pe email sau generarea unui nou cod de activare. Alegeți a doua variantă apoi introduceți codul de activare în fereastra nou apărută.
 
__________________________________________

 

https://www.robobraille.org/​

_________________________________
 
 
Comunicate de presă
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ - 04 iulie 2023
 
COMUNICAT DE PRESĂ - 30 iunie 2023
 
 
 
 
 
 
__________________________________________
 
 
Alte anunțuri
 
  
 
 
 
                 Adrese e-mail pentru sesizare practică neunitară:
 
 
 
                 tbiasi.practicaneunitarapenal@just.ro   – în materie penală
 
 
 
                 tbiasi.practicaneunitaracivil@just.ro    – în materie civilă​ ​
 
___________________________________________
 

 
 

Informaţii de interes public

       Solicitarea informațiilor de interes public
       Buget
              Bugetul din toate sursele de finanțare
              Situația plăților
              Situația drepturilor salariale   
       Bilanţuri contabile 
       Achiziții publice 
            Solicitări oferte
 
       Declarații de avere și interese          
       Formulare tip
 

Contact

       Date de contact
 
       Relații cu presa
 
 
 
       Petiţii
 
       Harta