Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2905/99/2019 (89/2019 )
Data inregistrarii06.05.2019
Data ultimei modificari:10.05.2022
Sectie:Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC MARCO REALI JUNIOR SRLDebitor
SC METEORA FOODS SRLCreditor
SC MARCO REALI JUNIOR SRL PRIN ADMINISTRATOR STATUTAR IEKEL ANDREI CRISTIANDebitor
CII RĂDULESCU ELENALichidator
CII GABROVEANU EMILIALichidator
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE IASI - A.J.F.P IASICreditor
SC CEZ VANZARE SACreditor
SC GARANTI BANK SACreditor
SC DIPLOMAT HOUSE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ SPRLCreditor
SC INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SACreditor
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUCreditor
AVI-TOP SACreditor
SC ACTIV PLUS SRLCreditor
SC SALUBRIS SACreditor
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SACreditor
PATRIA BANK SACreditor
SELGROS CASH & CARRY SRLCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE IAŞI- BIROUL EXECUTARE CREANŢE BUGETARE PERSOANE JURIDICECreditor
DE SILVA EXCLUSIV SRLCreditor
SC EMARA V.P. GROUP SRLCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

19.10.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

04.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 19.10.2022, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
Document: Încheiere de şedinţă    04.05.2022

23.03.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 4.05.2022, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru închiderea procedurii, soluţionarea eventualelor obiecţiuni, cu menţiunea pentru creditori că au posibilitatea de a continua procedura în măsura avansării sumelor necesare acesteia.
Document: Încheiere de şedinţă    23.03.2022

03.11.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea consorţiului de administratori judiciari format din CII RĂDULESCU ELENA şi CII GABROVEANU EMILIA şi în consecinţă: In temeiul art. 145, lit. A, pct. b şi c din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC MARCO REALI JUNIOR SRL Desemnează consorţiului de practicieni în insolvenţă format din CII RĂDULESCU ELENA şi CII GABROVEANU EMILIA în calitate de lichidator judiciar care, în lipsa unei convenţii încheiată cu creditorii, va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul – sindic. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică acesteia dreptul de administrare . Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data 15.11.2021. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe născute în cursul procedurii la data de 20.12.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 20.01.2022 Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 11.03.2022 Fixează termenul limită pentru soluţionare contestaţii, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 23.03.2022. In temeiul art.151 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 03.11.2021
Document: Hotărâre intermediară  672/2021  03.11.2021

27.10.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 3.11.2021.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    27.10.2021

16.06.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 27.10.2021, ora 9, cu citarea părţilor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru intrare în faliment.
Document: Încheiere de şedinţă    16.06.2021

10.03.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 16.06.2021, ora 9, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2021

25.11.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 10.03.2021, ora 9, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    25.11.2020

22.07.2020
Ora estimata: 09:10
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 25.11.2020, fără citarea părţilor, pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    22.07.2020

29.04.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Stare de urgenta
Solutia pe scurt: „Conform art. 63 alin.11 din Anexa 1 a Decretului Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, nr. 240/14.04.2020, constată suspendată de drept, pe durata stării de urgen?ă, judecata cauzei. Conform art. 63 al. 13 din Anexa 1 a Decretului, după încetarea stării de urgen?ă judecata cauzei va fi reluată din oficiu, iar în termen de 10 zile de la reluarea activită?ii instan?a de judecată va fixa termen de judecată.”
Document:    

22.01.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditorul SC METEORA FOODS SRL, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC MARCO REALI JUNIOR SRL. În temeiul art. 71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC MARCO REALI JUNIOR SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Numeşte în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul format din practicienii în insolvenţă CII RĂDULESCU ELENA, cu sediul în or. Titu, str. T. Vladimirescu 5, jud. Dâmboviţa, nr. de înreg UNPIR 1B 4635 respectiv CII GABROVEANU EMILIA, , până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art. 57 din lege. În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să predea până la data de 03.02.2020 actele prevăzute de art. 67 din lege administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la 09.03.2020. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 30.03.2020. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor in Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la data de 29.04.2020 Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 06.04.2020, in locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, de către administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic până la data de 11.02.2020 un raport prin care să propună fie intrarea in faliment in procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie şi până la data de 03.03.2020 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 169, precum şi celelalte situaţii incidente, iar lunar câte un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii precum si dovada publicării in extras in Buletinul procedurilor in insolvenţă. În temeiul art. 39 din Lege , dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.01.2020.
Document: Hotărâre intermediară  39/2020  22.01.2020

25.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: com S3 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 22.01.2020 pentru a fi citată debitoarea la sediul cunoscut, prin afişare la uşa instanţei şi la domiciliul administratorului statutar.
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.