Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1486/98/2021
Data inregistrarii24.11.2021
Data ultimei modificari:09.05.2022
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. PLASTIC ELEMENTS S.R.L. SLOBOZIADebitor
S.C. PLASTIC ELEMENTS S.R.L. SLOBOZIA - ÎN PROC.GENERALĂ DE INSOLVENŢĂ - PRIN ADM. JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I. CIUPERCĂ AURELIADebitor
S.C. UNVER S.R.L. ODORHEIU SECUIESC - ÎN FALIMENT - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MUREŞ INSOLVENCY SPRLCreditor
MARCU FLORIN CRISTIANCreditor
ŢINTĂ ŞTEFANCreditor
SC MIND SACreditor
ŢINTĂ ALEXANDRUCreditor
ŢINTĂ NICOLAECreditor
SC PREMIER COM SRLCreditor

Şedinţe

10.06.2022
Ora estimata: 08:30
Complet: complet 7 sindic
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

18.03.2022
Ora estimata: 08:30
Complet: complet 7 sindic
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către administratorul judiciar. Acordă termen la 10.06.2022 în vederea continuării procedurii, evaluării bunurilor din patrimoniul debitoarei şi luarea în discuţie a modalităţii de valorificare a acestora, şi pentru când creditorii vor fi ctiaţi prin B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.03.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    18.03.2022

26.11.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: complet 7 sindic - Camera Consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC PLASTIC ELEMENTS SRL SLOBOZIA. În baza art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC PLASTIC ELEMENTS SRL SLOBOZIA. În baza art. 73 din lege desemnează in calitate de administrator judiciar pe CII CIUPERCĂ AURELIA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100 din Legea 85/2014, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi tuturor băncilor la care debitoarea are conturi. Face în cauză aplicarea art. 75 din Legea 85/2014 privind suspendarea de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. Face în cauză aplicarea art. 81, 83, 87 alin. 1 lit. ,,a” – alin. 2. Conform art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar întocmirea raportului până la data de 21.01.2022, cu menţiunile prevăzute la art. 97 alin. 2 – 3. Fixează termen limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori. Fixează termenul limită de soluţionare a opoziţiilor conform art. 71 alin. 2 la 10 zile de la primirea notificărilor de către creditori. Stabileşte termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor la 11.02.2022. Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor la 04.03.2022. Stabileşte termen de definitivare a tabelului creanţelor şi soluţionarea eventualelor contestaţii la 18.03.2022. Stabileşte prima şedinţă a Adunării creditorilor la 11.03.2022, orele 10,00 la sediul debitorului şi convoacă creditorii debitorului. În baza art. 85 rap. la art. 67 alin. 1 lit. g din Legea 85/2014 (intenţia de reorganizare) menţine în tot dreptul de administrare al debitorului. În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea 85/2014 dispune deschiderea unui cont bancar din care se vor suporta cheltuielile de procedură. Fixează termen de judecată la 18.03.2022. Executorie. Cu drept la apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI, apel care se va depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronun?ată in ?edin?ă publică, azi, 26.11.2021.
Document: Încheiere de şedinţă    26.11.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.