Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

     Noul sediu al Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva este situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), judetul Hunedoara.

Portalul si datele cu​ caracter personal. CLICK AICI​


Actualitate

         Curtea de Apel Alba Iulia organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer pe perioada nedeterminata, la Tribunalul Hunedoara. Anuntul concursului poate fi accesat la urmatorul link: CLICK AICI 
 
Listele de sedinte se pot consulta aici LISTA SEDINTE​
 
COMUNICAT 
OBŢINEREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI
LEGALIZATE ELECTRONIC
  
Începând cu data de  14.01.2022 Tribunalul Hunedoara oferă justiţiabililor posibilitatea obţinerii copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă. 
 
Solicitantul va primi pe adresa de e-mail specificată hotărârea judecătorească semnată electronic având inserată în cuprinsul său dovada legalizării. 
 
Instrucţiuni privind obţinerea hotărârii judecătoreşti semnată electronic şi legalizată: 
-               transmiterea unei cereri în acest sens, în care să fie indicată adresa de e-mail a solicitantului, pe adresa de e-mail a instanţei: tr-hunedoara-reg@just.ro
sau prin fax:  0254 216 333 
 
-               ataşarea dovezii calităţii de reprezentant sau, pentru parte, copia actului de identitate; 
 
-               ataşarea dovezii achitării taxei judiciare de timbru (chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită). Potrivit art. 9, alin. 1, lit. l din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
 
FORMULAR TIP OBTINERE HOTARARE JUDECATOREASCA LEGALIZATA ELECTRONIC. Click aici  

PROGRAM REGISTRATURA TRIBUNALULUI HUNEDOARA

(depunere acțiuni şi oricare alte acte): 

  Toate acțiunile judecătorești sau orice alte acte vor fi depuse prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv:

- prin e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro pentru corespondență administrativă și, respectiv, 

tr-hunedoara-reg@just.ro pentru transmiterea de acte la dosare, acțiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.;

- personal, la Registratura instanţei, în zilele de luni – joi, astfel:      

* între orele 9:00 – 12:30 pentru justiţiabili şi avocaţi care au efectuat în prealabil o programare online pe infosite-ul instanţei (http://tribunalulhunedoara.ro) (câte 5 minute/persoană);

* între orele 08:15 – 08:35 pentru avocaţi, consilieri juridici, fără programare (câte 5 minute/persoană);

* între orele 08:35 – 09:00 pentru justiţiabili fără programare (câte 5 minute/persoană);

 

   Grefierul registrator va gestiona fluxul de persoane astfel încât numărul persoanelor prezente simultan în incinta biroului să permită păstrarea distanței sociale.

 

- în urna special amenajată, amplasată la intrarea în sediu, situat în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, în intervalul orar 8,30 — 11,00, urmând ca acestea să fie ridicate la ora 11,15 de către personalul registraturii și prelucrate.

Actele vor fi depuse într-un plic pentru a se asigura confidențialitatea și a se evita riscul amestecării lor cu acte din alte dosare.

Se va aplica ștampila de înregistrare cu data depunerii, dată care va fi luată în considerare la calcularea termenelor procedurale. Din motive tehnico-informatice, în sistemul Ecris, documentele vor fi înregistrate cu data prelucrării, pentru a putea fi preluate de sistem și scanate corespunzător.

 

    ACTELE  DEPUSE  ÎN  URNĂ  DUPĂ ORA 11,15 VOR FI PRELUCRATE DOAR  IN  ZIUA  URMĂTOARE  LA  ORA 11,15.

 

 

PROGRAM ARHIVA GENERALĂ ŞI ARHIVA DE FALIMENTE 

DIN CADRUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA

– în zilele de luni – joi, astfel: 

*   între orele 8:30 – 12:30 pentru justiţiabili şi avocaţi care au efectuat în prealabil o programare online pe infosite-ul instanţei (http://tribunalulhunedoara.ro) (aproximativ 15 minute/persoană)

*   în intervalul orar 12:30 – 13:00 pentru avocaţi, consilieri juridici, fără programare (câte 15 minute/persoană);

*   în intervalul orar 13:00 – 13:30 pentru  justiţiabili fără programare (câte 15 minute/persoană).

 În intervalul alocat studiului dosarelor fără programare, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanele așezate la masa de studiu să fie un loc liber. Pentru fluidizarea activității la aceste compartimente, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justițiabililor/ reprezentanților/avocaților/experților pentru efectuarea de fotocopii și limitarea timpului alocat.

Eliberarea certificatelor de grefă și a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data și ora stabilită sau comunicate prin mail/fax.

Cererile de eliberare a certificatelor de grefă și a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosarele din anul 2019 şi mai vechi, care se află în altă locaţie, vor necesita termen de procesare mai mare de cel de 3 zile, prevăzut de regulament, astfel că, personalul însărcinat cu efectuarea acestor operaţiuni se va deplasa o dată pe săptămână,  în ziua de vineri, la locaţia arhivei depozit, iar înscrisurile vor fi eliberate solicitanţilor, începând cu ziua de luni. 

Astfel: pentru cererile care sunt înregistrate luni - joi, înscrisurile se vor elibera începând de luni a săptămânii următoare în intervalul de timp destinat publicului.

La depunerea cererilor de acest gen, solicitanţii vor menţiona în cerere numărul de telefon pentru a fi contactaţi în situaţia în care cererea va fi soluţionată mai repede decât termenele arătate mai sus.

  

PROGRAM ALTE SERVICII
 

Biroul Persoane Juridice -  cererile se vor depune la registratura instanţei conform programului de lucru cu publicul şi vor fi eliberate de Compartimentul Arhivă, în intervalul de timp destinat publicului.

Biroul de informare și relații publice : luni, marţi şi vineri, între orele 9:00-14:00, cam. X, et. I, Clădirea administrativă.

Biroul Apostile – cererile se vor depune şi actele se vor elibera la Compartimentul Arhivă generală în zilele de luni – joi, după următorul program:

Preluare acte – între orele 09:00 – 10:00;

Eliberare acte - între orele 11:00 – 12:00.

 Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Hunedoara: luni – joi, cam. X, et. I, Clădirea administrativă.

Cererile vizând eliberarea cauţiunilor, precum şi Registrul traducătorilor autorizaţi se depun la Registratura instanţei, conform programului de lucru cu publicul, cu indicarea numărului de telefon, respectiv a adresei de email, pentru programare în vederea ridicării înscrisurilor.

Pentru informații și relații telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanței, programul birourilor registratură, arhivă și informare și relații publice este: luni-vineri în intervalul orar - 8,30-15,30.

 
Listele de sedinta se pot consulta si pe pagina de SEDINTE din meniul principal (stanga mijloc).
PROGRAMĂRI ON-LINE la compartimentul Registratură și compartimentul Arhivă din cadrul Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva, începând cu data de  26 octombrie 2020, pe infosite-ul instanţei (http://tribunalulhunedoara.ro)
Anunt PROGRAMARI ON-LINE: 
 
„Cu ocazia efectuării programării on-line pentru studiu dosar, se recomandă ca, în situaţia în care se doreşte şi efectuarea de fotocopii cu telefonul/tableta/alte mijloace proprii de pe înscrisurile de la dosar, comunicarea cererii formulată în acest sens să se facă cu cel puţin 3 zile anterior datei programării, de preferat în format electronic, la adresa de e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.”
MODIFICAREA PROGRAMULUI DE RELATII CU PUBLICUL LA BIROURILE ARHIVA, ARHIVA FALIMENTE, REGISTRATURA, APOSTILE, BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE SI BIROUL DE EXPERTIZE LOCALE - INCEPAND CU DATA DE 26 OCTOMBRIE 2020. CLICK AICI​
 
INFORMARE PRIVIND SITUAŢIA PERSOANELOR INFECTATE CU VIRUSUL SARS-CoV-2 DIN CADRUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA ŞI A JUDECĂTORIILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA ACESTUIA
CLICK AICI
În acest sens, ne menținem recomandările pentru publicul instanței, transmise încă de la începutul pandemiei: 
 Evitarea prezenței la sediul instanței, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară și limitarea staționării în incinta Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii obligațiilor judiciare sau profesionale; 
 Folosirea exclusiv a mijloacelor electronice de comunicare cu instanța, de transmitere a documentelor și de informare disponibile permanent la nivelul instanței:
 Utilizarea aplicației informatice DOSAR ELECTRONIC pentru informare sau studierea dosarului și limitarea deplasării fizice la Arhiva instanței sau la celelalte compartimente publice;
 Exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic prin intermediul aplicației „TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin intermediul serviciilor poștale;
 Utilizarea exclusivă  a telefonului sau adresei de e-mail pentru informare și solicitarea de lămuriri inclusiv, cu privire la măsurile aplicate în această perioadă.
 
MĂSURI ŞI REGULI PENTRU PREVENIREA INFECTĂRII CU CORONAVIRUSUL SARS-CoV-2. CLICK AICI​
 
Comunicat de presa privind înregistrarea şi judecarea acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136 din 18 iulie 2020. CLICK AICI
 
Legea nr.136/2020. CLICK AICI 
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
     În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, conform căreia comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acțiunii, se realizează DOAR în format și prin mijloace electronice,
 
     pentru a asigura înregistrarea și judecarea de urgență a acestor cauze, Tribunalul Hunedoara  și Judecătoriile Brad,  Deva, Haţeg, Hunedoara, Orăştie, şi Petroşani, pune la dispoziția justițiabililor adrese de e-mail, care să fie utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanțe a acțiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, după cum urmează:
     Solicităm  justițiabililor ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată, să se indice în mod obligatoriu adresa de e-mail și numărul de telefon al părții reclamante, respectiv, al reprezentatului legal/convențional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.
 
TRIBUNALUL  HUNEDOARA
Vă recomandă:
 
•   evitarea prezenţei la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;
•   utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail, fax, telefon, etc.);
- accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” (site-ul www.tribunalulhunedoara.ro şi evitarea prezentei fizice la arhive;
•   persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect, telefonic sau  printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic
 
TRIBUNALUL HUNEDOARA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 ​
DOSARUL ELECTRONIC 
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
www.tribunalulhunedoara.ro
 
 
Cerere acces dosar electronic. Clic aici​​

 


Informaţii de interes public

Informatii privind dosarul electronic. CLICK AICI

 

Ghid de bune practici privind  relatia sistemului judiciar cu mass media. CLICK AICI


Contact

Adresa Tribunalului HUNEDOARA este:
Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), Judetul Hunedoara​
 
Telefon centrala: 0254 218 045; 0254 231 120; 0254 262 251
Interior robot telefonic:
​Compartiment Arhiva​​ Arhiva falimente​​ Registratura​ Executari penale​ Contabilitate​ Prim-grefier​ ​Birou Informare si Relatii Publice ​Birou expertize
​Tasta ​1 ​2 ​3 ​4 ​5 ​6 ​7 ​8
 
Numar telefon mobil Registratura: 0783 039 280
Fax Cabinetul Presedintelui: 0254 211 574
Fax Registratura: 0254 216 333
Fax numai pentru Sectia penala: 0254 234 755
Pentru corespondenţă administrativă e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro 
Pentru transmiterea de acte la dosare, acţiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.  
Pentru Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile e-mail: tr-hunedoara-blej@just.ro
Biroul Informare si Relatii Publice: (numai pentru solicitari de informatii de interes public in conformitate cu Legea 544/2001, NU se dau consultatii partilor referitor la dosarele aflate pe rol, NU se ofera consiliere juridica) 
Mobil: 0736630072; e-mail: ildiko.glaman@just.ro