Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

     Noul sediu al Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva este situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), judetul Hunedoara.

Portalul si datele cu​ caracter personal. CLICK AICI​

Chestionar referitor la percepția activității în cadrul instanței

Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Pentru completarea chestionarului în format on-line puteţi scana codul QR sau accesa următorul link:

 
COD QR

Tribunal.png
 
De asemenea aveţi posibilitatea completării chestionarului în format fizic, pus la dispoziţia persoanelor interesate la compartimentul Arhivă, Arhivă falimente si Registratură.

Actualitate

COMUNICAT

În data de 12 aprilie 2024, ora 18:00, va avea loc şedinţa publică pentru desemnarea, prin tragere la sorţi, a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora.
Comunicatul poate fi consultat la următorul link CLICK AICI


Listele de sedinte se pot consulta aici  CLICK AICI​
Listele de sedinta se pot consulta si pe pagina de SEDINTE din meniul principal (stanga mijloc).
---------------Cauzele aflate pe rolul Completului C 8 Fond civil in 23.01.2024, se vor amana, intrucat acestea nu au caracter urgent

------------------

COMUNICAT 
OBŢINEREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI
LEGALIZATE ELECTRONIC
  
Începând cu data de  14.01.2022 Tribunalul Hunedoara oferă justiţiabililor posibilitatea obţinerii copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă. 
 
Solicitantul va primi pe adresa de e-mail specificată hotărârea judecătorească semnată electronic având inserată în cuprinsul său dovada legalizării. 
 
Instrucţiuni privind obţinerea hotărârii judecătoreşti semnată electronic şi legalizată: 
-  transmiterea unei cereri în acest sens, în care să fie indicată adresa de e-mail a solicitantului, pe adresa de e-mail a instanţei: tr-hunedoara-reg@just.ro
sau prin fax:  0254 216 333 
 
-  ataşarea dovezii calităţii de reprezentant sau, pentru parte, copia actului de identitate; 
 
- ataşarea dovezii achitării taxei judiciare de timbru (chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită). Potrivit art. 9, alin. 1, lit. l din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
 
FORMULAR TIP OBTINERE HOTARARE JUDECATOREASCA LEGALIZATA ELECTRONIC. Click aici  

Începând cu data de 19 septembrie 2022, programul de relaţii cu publicul la compartimentele REGISTRATURĂ, ARHIVĂ ŞI ARHIVĂ DE FALIMENTE din cadrul TRIBUNALULUI HUNEDOARA se va desfăşura după cum urmează:
 
PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL
REGISTRATURA
TRIBUNALULUI HUNEDOARA
 
(depunere acțiuni şi oricare alte acte):
 
     Toate acțiunile judecătorești sau orice alte acte vor fi depuse prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv:
     • prin e-mail:
 
       tr-hunedoara-reg@just.ro pentru transmiterea de acte la dosare, acțiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.;
 
       tribunalul.hunedoara@just.ro pentru corespondență administrativă
 
     • personal, la Registratura instanţei, în zilele de LUNI –JOI, între orele 8:30 – 12:30
 
     • în urna special amenajată, amplasată la intrarea în sediu, situat în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, în intervalul orar 8,30 — 11,00, urmând ca acestea să fie ridicate la ora 11,15 de către personalul registraturii și prelucrate.
 
Actele vor fi depuse într-un plic pentru a se asigura confidențialitatea și a se evita riscul amestecării lor cu acte din alte dosare.
 
PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL
ARHIVA GENERALĂ ŞI ARHIVA DE FALIMENTE
DIN CADRUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA
 
în zilele de LUNI –JOI, între orele 8:30 – 12:30
 
     Cererile de eliberare a certificatelor de grefă și a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosarele din anul 2020 şi mai vechi, care se află în altă locaţie, vor necesita termen de procesare mai mare de cel de 3 zile, prevăzut de regulament, astfel că, personalul însărcinat cu efectuarea acestor operaţiuni se va deplasa o dată pe săptămână, în ziua de vineri, la locaţia arhivei depozit, iar înscrisurile vor fi eliberate solicitanţilor, începând cu ziua de luni.  
     Astfel:
pentru cererile care sunt înregistrate luni - joi, înscrisurile se vor elibera începând de luni a săptămânii următoare în intervalul de timp 8:30 – 12:30.
     La depunerea cererilor de acest gen, solicitanţii vor menţiona în cerere numărul de telefon pentru a fi contactaţi în situaţia în care cererea va fi soluţionată mai repede decât termenele arătate mai sus.
 
     Pentru fluidizarea activității, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justițiabililor/reprezentanților/avocaților/experților pentru efectuarea de fotocopii și limitarea timpului alocat.
 
 
PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL LA ALTE SERVICII
 
BIROUL PERSOANE JURIDICE
-  cererile se vor depune la REGISTRATURA instanţei conform programului de lucru cu publicul, în zilele de LUNI – JOI, între orele 8:30 – 12:30 şi vor fi eliberate de COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, în intervalul de timp destinat publicului.
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE : LUNI, MARŢI ŞI VINERI, între orele 9:00-14:00, cam. X, et. I, Clădirea administrativă.
 
BIROUL APOSTILE – cererile se vor depune şi actele se vor elibera la COMPARTIMENTUL ARHIVĂ GENERALĂ, în zilele de LUNI – JOI, după următorul program:
 
Preluare acte – între orele 09:00 – 10:00;
 
Eliberare acte - între orele 11:00 – 12:00.
 
BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNEDOARA:
LUNI – VINERI, cam. X, et. I, Clădirea administrativă.
 
 
Pentru informații și relații telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanței, programul birourilor registratură, arhivă și informare și relații publice este:
 în zilele de LUNI-VINERI, în intervalul orar - 8,30-15,30.

  

 
Anunt PROGRAMARI ON-LINE

PROGRAMĂRI ON-LINE la compartimentul Registratură și compartimentul Arhivă din cadrul Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva, începând cu data de  26 octombrie 2020, pe infosite-ul instanţei (http://tribunalulhunedoara.ro)
 
„Cu ocazia efectuării programării on-line pentru studiu dosar, se recomandă ca, în situaţia în care se doreşte şi efectuarea de fotocopii cu telefonul/tableta/alte mijloace proprii de pe înscrisurile de la dosar, comunicarea cererii formulată în acest sens să se facă cu cel puţin 3 zile anterior datei programării, de preferat în format electronic, la adresa de e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.”
 
 
TRIBUNALUL HUNEDOARA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 ​
DOSARUL ELECTRONIC 
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
www.tribunalulhunedoara.ro
 
 
Cerere acces dosar electronic. Clic aici​​

 


Informaţii de interes public

Informatii privind dosarul electronic. CLICK AICI

 

Ghid de bune practici privind  relatia sistemului judiciar cu mass media. CLICK AICI


Contact

Adresa Tribunalului HUNEDOARA este:
Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), Judetul Hunedoara​
 
Telefon centrala: 0254 218 045; 0254 231 120; 0254 262 251
Interior robot telefonic:
​Compartiment Arhiva​​ Arhiva falimente​​ Registratura​ Executari penale​ Contabilitate​ Prim-grefier​ ​Birou Informare si Relatii Publice ​Birou expertize
​Tasta ​1 ​2 ​3 ​4 ​5 ​6 ​7 ​8
 
Numar telefon mobil Registratura: 0783 039 280
Fax Cabinetul Presedintelui: 0254 211 574
Fax Registratura: 0254 216 333
Fax numai pentru Sectia penala: 0254 234 755
Pentru corespondenţă administrativă e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro 
Pentru transmiterea de acte la dosare, acţiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.  
Pentru Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile e-mail: tr-hunedoara-blej@just.ro
Biroul Informare si Relatii Publice: (numai pentru solicitari de informatii de interes public in conformitate cu Legea 544/2001, NU se dau consultatii partilor referitor la dosarele aflate pe rol, NU se ofera consiliere juridica) 
Mobil: 0736630072; e-mail: ildiko.glaman@just.ro