Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Editor de conținut

 
 

web accesibility2.png         

COMUNICAT
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - mai multe informatii regasiti pe https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Incepand cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces in plic pentru dosarul electronic. Parolele comunicate in plic pana la aceasta data vor fi valabile pana la 30.04.2022.
Va recomandam ca in perioada urmatoare să accesați dosarul electronic comunicand instantei adresa de email si numarul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibila la registratura instantei sau pe Internet – Portalul Instanțelor, portal.just.ro
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.
**************************************************************************************************
COMUNICAT
INFORMARE COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC
 
Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Gorj și judecătoriile aflate în circumscripția sa au implementat aplicația „TDS” (Trimitere Document Securizat), program coordonat de Curtea de Apel Craiova, care permite citarea și comunicarea actelor de procedură, inclusiv în etapa de procedură prealabilă, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin SMS trimis pe telefonul mobil, conform art. 154 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și accesul la dosarul electronic (documente scanate) tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanţelor de judecată, avocaţilor acestora, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, experţilor tehnici judiciari şi altor participanţi la actul de justiţie care și-au exprimat acordul pentru citarea şi comunicarea actelor  în format electronic.
Utilizarea acestei aplicații aduce beneficii tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil, judecarea cu celeritate a cauzelor, reducerea timpului alocat emiterii și transmiterii prin intermediul serviciilor poștale a citaţiilor şi a actelor de procedură emise de instanța de judecată.
 
Biroul de informare şi relaţii publice,
 
**************************************************************************************************
 
 
COMUNICAT 
Colectivul Tribunalului Gorj își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a doamnei judecător Simona Cristina
Moța și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Dumnezeu să o odihnească!
 
****************************************************************************************

 

COMUNICAT 

 
  Începând cu luna iunie 2020, la Tribunalul Gorj și instanțele din circumscripția acestuia, a fost implementat proiectul de programare online la registratura, respectiv arhiva fiecărei instanțe, proiect coordonat de Curtea de Apel Craiova, care constă în rezervarea unui loc, la o dată și oră stabilite, pentru depunere documente la dosar și consultare dosar.

Pentru fiecare dintre aceste operațiuni este alocată o perioadă recomandată de 10 minute pentru depunerea documentelor și 30 minute pentru consultarea dosarului.

Programarea online la arhivele instanțelor are prioritate față de programarea realizată telefonic sau prezentarea la instanță fără programare. În urma rezervării efectuată online, atât solicitantul, cât și arhiva instanței vor fi notificate prin email de coordonatele rezervării.

Programatorul online poate fi accesat la adresa: https://www.curteadeapelcraiova.eu/programari/.

 

 Biroul de informare şi relaţii publice,

************************** ********************************************************************

 

*****************************************************************************************

Ordin de serviciu nr. 10 din 09.03.2022.pdfOrdin de serviciu nr. 10 din 09.03.2022.pdf

Ordinul de serviciu nr.2 din 14 mai 2020.pdfOrdinul de serviciu nr.2 din 14 mai 2020.pdf

CSM -Hot.734 din  12 05 2020.pdfCSM -Hot.734 din 12 05 2020.pdf

 Extras hot colegiu nr.5 din 08 mai 2020.pdfExtras hot colegiu nr.5 din 08 mai 2020.pdf

CSM - Hotararea 417-2020.pdfCSM - Hotararea 417-2020.pdf

CA Craiova - Hotararea 10 din 19 martie 2020.pdfCA Craiova - Hotararea 10 din 19 martie 2020.pdf

******************************************

                                   

Atenție!!! - recomandări începând cu 15.05.2020

 Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi avocaţilor, în funcţie de numărul și particularitățile cauzelor din şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea.

Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză o anumită oră de înfățișare (interval orar), părţile urmând să fie citate în acest sens şi informate cu privire la posibilitatea judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise iar în cazul în care se vor prezenta în instanţă să respecte măsurile de protecţie stabilite prin dispoziţiile legale.

 Listele de şedinţă cuprinzând intervalul orar orientativ stabilit pentru cauzele care se vor judeca în ziua respectivă vor fi afişate pe pagina de internet a instanţei cu cel puţin 3-5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă precum şi la avizierele din instanţă, cu menţiunea că pot interveni modificări în planificarea şedinţelor.*******************************************************************************************

 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 

Actualitate

 
INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 19 aprilie 2017 Tribunalul Gorj va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .

******************************************************************************
Ghidul  privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 

Informaţii de interes public

***********************************************************

 

 Solicitarea informațiilor de interes public:

 

                         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544-2001

 

                         Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

 

                         Lista cu documentele de interes public

 

                         Lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 

                         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

 Buget:

                      Bugetul din toate sursele de finanțare 

 

                      Situația plăților

 

                      ​Situația drepturilor salariale  

 

Bilanţuri contabile      

              

 Achiziții publice

 

                    Programul anual de achiziţii publice

 

                    Centralizatorul achiziţiilor publice

 

                   Contracte de achiziţii publice cu valoare mare

 

                    Solicitări oferte

 

Declarații de avere și interese

 

Formulare tip


Contact

Date de contact

 

Relații cu presa

 

Program de funcţionare

PROGRAM BIRP.docxPROGRAM BIRP.docx

Program de audiențe:

            Potrivit art. 9 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, atribuţiile preşedintelui tribunalului nu prevăd acordarea de audienţe.

 

Petiţii

 

Harta