Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Editor de conținut

 
 
web accesibility2.png                 

LISTE SEDINTE DE JUDECATA: https://liste.curteadeapelcraiova.eu/sedinte/95

 

ACCES DOSAR ELECTRONIC : https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare

 

CITATII SI COMUNICARI: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/

 

CAUTARE DOSARE: ​http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx        

***********************************************************

26 februarie 2024

COMUNICAT

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Gorj aduce la cunoștința opiniei publice concluziile raportului de

bilanț al activității pentru anul 2023:

Făcându-se media criteriilor de eficiență, activitatea Tribunalului Gorj în anul 2023 este caracterizată ca eficientă, la patru

din cinci indicatori primind calificativul foarte eficient. Menționăm că numărul de posturi de judecător prevăzut în schema instanței

este de 53, din care efectiv ocupate au fost doar 36, respectiv 60%.

A crescut numărul de dosare nou intrate, 14.747 cauze, cu 29,50% față de anul precedent, Tribunalul Gorj situându-se pe locul

8 în ierarhia tribunalelor din țară raportat la acest criteriu.

Și numărul dosarelor soluționate, 10.279 cauze, a crescut cu 14,50% față de anul precedent, instanța situându-se pe locul 10 în

ierarhia tribunalelor din țară.

De asemenea, se constată o îmbunătățire a calității hotărârilor pronunțate, înregistrându-se o scădere a numărului de hotărâri

atacate, cu 15,38%, precum și a numărului de hotărâri modificate în căile de atac, cu 38,13%. Astfel, doar în 3,6 % din hotărârile

atacate a fost schimbată soluția.

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


***********************************************************

COMUNICAT


În legătură cu explozia de la arhiva Judecătoriei Motru, Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului
Gorj este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele. În dimineața zilei de 12.02.2024, la
sediul Judecătoriei Motru s-a organizat o întâlnire de lucru, la care au participat președintele Curții de Apel
Craiova, domnul judecător Adrian Glugă, împreună cu managerul economic și inginerul contructor al acestei 
instanțe, președintele Tribunalului Gorj, doamna judecător Laura Mihaela Sarcină împreună cu managerul 
economic al acestei instanțe ,respectiv președintele Judecătoriei Motru, domnul judecător Ștefan Aldulescu, 
în scopul evaluării situației de la fața locului. Astfel, în acord cu Ministerul Justiției, se va realiza o estimare a 
sumelor ce urmează a fi asigurate de urgență pentru realizarea reparațiilor necesare desfășurării în bune 
condiții a activității instanței. Totodată, urmează a fi efectuată și o expertiză tehnică de specialitate, 
pentru a se determina gradul de afectare a clădirii.

******************************************************************************************************


2 februarie 2024

 COMUNICAT

 


Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Gorj aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023, a adoptat ”Chestionarul referitor la percepția activității în cadrul instanțelor” elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacție al părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Chestionarul conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.

Chestionarul poate fi completat în format fizic, prin punerea acestuia la dispoziția persoanelor interesate, în cadrul compartimentelor arhivă și registratură, cât și în format on-line, pe pagina de internet a Tribunalului Gorj și judecătoriilor din circumscripția sa, la secțiunea Acasă, respectiv accesând linkurile:

-                      Tribunalul Gorj: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__ky_rU5UQ0s0RlBFUE9FTjRIMERXRjBYRVo3RUdYTi4u

-                      Judecătoria Motru: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__ky_rU5UNFdVV0E0SUE2Sk1JNVlBV0ZKMVRBWDI5US4u

-                      Judecătoria Novaci: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__ky_rU5UQVQ1TEFGWjNVNDRHQkJMOFBMRUpUWU9TQi4u

-                      Judecătoria Târgu-Cărbunești: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__ky_rU5URFU1UTFaT1hSWjdFRlk1WEtESk1XNzRVQS4u

-                      Judecătoria Târgu Jiu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__ky_rU5UNTdMNVg4T0sxUTRPNEU2NTA2WjZaSkkxSi4u

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

***************************************************************

 Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul instantei Tribunalul Gorj 

https://forms.office.com/r/Zdp3GgmSzJ


*******************************************************************************

18 ianuarie 2024

DREPT LA REPLICĂ


În temeiul art. 16 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019 privind aprobarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, urmare a articolului Judecătoarea Surdoiu de la Tribunalul Gorj, în slujba unui GRUP INFRACȚIONAL din Universitatea ”Constantin Brâncuși””, publicat on-line la data de 17 ianuarie 2024 în ziarul independent ”FRONTUL”, în vederea unei corecte informări a opiniei publice, vă aducem la cunoștință următoarele:

Doamna judecător Surdoiu Mihaela a fost delegată în funcția de președinte al Secției conflicte de muncă și asigurări sociale, începând cu data de 16 decembrie 2022, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători nr. 3032/15.12.2022.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători nr. 1577/25.05.2023, a fost prelungită delegarea doamnei judecător Surdoiu Mihaela în aceeași funcție, iar începând cu data de 8 decembrie 2023, doamna judecător a fost numită pentru o perioadă de 3 ani în funcția de președinte al Secției conflicte de muncă și asigurări sociale, conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3335/07.12.2023.

Prin urmare, la data pronunțării hotărârii judecătorești la care faceți referire în articol, doamna judecător ocupa deja funcția de președinte de secție.

În virtutea corectei informări a cititorilor dumneavoastră cu privire la activitatea instituției noastre, întrucât articolul conține erori factuale, vă solicităm acordarea unui spaţiu în vederea publicării dreptului la replică şi rectificarea datelor conţinute în articolul difuzat de instituţia dumneavoastră.

 

 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


*****************************************************************************

             15 ianuarie 2024

 COMUNICAT

 

Având în vedere adresa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial nr. 15/SNGJ/11 ianuarie 2024, Biroul de informare și relații publice aduce la cunoștința opiniei publice faptul că personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Gorj, membrii Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial, suspendă formele de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023, până la data de 14 februarie 2024.

 

 BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


***********************************************************

   14 decembrie 2023

COMUNICAT

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 5

din 14 decembrie 2023

a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj        ..........................................................................................................................

Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Gorj, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1  Constată că iminenta adoptare a Ordonanței privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice este de natură a încălca principiile statului de drept, independența justiției, pune în pericol grav funcționarea sistemului judiciar şi, prin aceasta, afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil.

Art. 2  Susțin demersurile Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Președinților Curților de Apel din ţară, celorlalte Adunări Generale ale magistraților din ţară şi ale personalului din justiție.

Art. 3  În situația în care aceste demersuri vor fi ignorate, urmează să se adopte o formă fermă de protest care va viza atât activitatea de judecată propriu-zisă, cât și exercitarea celorlalte atribuții prevăzute de lege, precum participarea la procesul electoral.

Art. 4  Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va comunica hotărârea Curții de Apel Craiova și Consiliului Superior al Magistraturii.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței și se va transmite judecătoriilor arondate.

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR

 

PREȘEDINTE,

              Judecător Laura-Mihaela Sarcină

******************************************************************************

11 decembrie 2023


Comunicat 


Urmare informării Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL cu adresa nr. 144/SNGJ din data de 10 decembrie 2023, referitor la adoptarea unor forme de protest la nivel național de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanțelor judecătorești, la nivelul Tribunalului Gorj în ședința din data de 11 decembrie 2023 a Președintelui instanței cu vicepreședintele, președinții de secții, grefierii șefi de secții şi reprezentanții membrilor de sindicat, în vederea asigurării desfășurării activității de judecată, cu respectarea formei de protest adoptată, formă de protest care nu îmbracă forma grevei, s-a hotărât:

1. în intervalul orar 10,00 – 12,00 se vor soluționa doar cauze urgente așa cum sunt stabilite pe fiecare materie potrivit legii, cele stabilite pentru perioada vacanței judecătorești, cele avute în vedere la protestul judecătorilor din luna iunie 2023, precum şi cele stabilite de instanța de judecată;

2. se va asigura funcționarea programului cu publicul la serviciile arhivă-registratură, în intervalul orar 8,30 – 10,00  - 12,30 – 13,30;

3. se va recomanda judecătorilor ca ședințele de judecată să nu depășească ora 16,00 a zilelor lucrătoare cu judecarea cu prioritate a cauzelor urgente la fiecare ședință de judecată;

4. va fi asigurată permanența pentru secția penală în zilele lucrătoare, nelucrătoare, sărbători legale şi vacanța judecătorească;

5. se va solicita unităților de parchet să formuleze propunerile de luare/prelungirea măsurilor preventive, emiterea mandatelor de perchiziție, de mijloace speciale de investigare, etc, pe cât posibil în prima parte a zilelor lucrătoare;

6. colectivul de judecători din cadrul Tribunalului Gorj susține protestul declanșat de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul Tribunalului Gorj;

7. se vor comunica aspectele susmenționate, prin Biroul de Informare şi Relații Publice către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Baroul de Avocați Gorj precum şi prin grefierul de ședință participanților la actul de justiție, în cauzele respective.

 

Președintele Tribunalului Gorj,

Judecător LAURA MIHAELA SARCINĂ


 
***********************************************************************
 
LISTE DE SEDINTA
 

30.08.2023

29.08.2023
 
24.08.2023
 
23.08.2023
 
16.08.2023
 
11.08.2023
09.08.2023
*********************************************************************
5 septembrie 2023

COMUNICAT

 

 

 

În zilele de 4, 5 și 7 septembrie 2023 se desfășoară la sediul Tribunalului Gorj, trei întâlniri de lucru, organizate de Serviciul de Probațiune Gorj în colaborare cu Tribunalul Gorj, care vizează eliminarea disfuncţionalităţilor apărute în practică în situaţiile de punere în executare a obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii stabilite în urma pronunţării unei sentinţe penale.

 

La aceste întâlniri participă reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale din județul Gorj și ai altor instituții publice unde se prestează muncă în folosul comunității, președinții instanțelor de judecată din județul Gorj, conducerea Tribunalului Gorj, judecătorii Secției penale și judecătorii delegați la Biroul Executări penale în cadrul Tribunalului Gorj.

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

*******************************************************************

HOTĂRÂREA NR. 4

din 30 august 2023

a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj

                Având în vedere dispozițiile art. 55 alin. 1 şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2022 şi art. 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, Adunarea Generală a Judecătorilor a fost convocată de doamna judecător Laura Mihaela Sarcină, președintele Tribunalului Gorj la data de 30 august 2023, orele 1100 pentru discutarea menținerii/încetării formelor de protest adoptate de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023.

                Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Laura Mihaela Sarcină, președintele Tribunalului Gorj, iar secretariatul a fost asigurat de către domnul Peter Valentin Bivolariu, prim grefier. 

                Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj s-a întrunit în mod legal în prezență a 34 de judecători din totalul de 39.

                În cadrul Adunării Generale s-a analizat continuarea/încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023, propunându-se de cei prezenți reluarea activității începând cu data de 04 septembrie 2023.

După închiderea ședinței s-au prezentat şi doamnele judecător Stroe Angela-Elena şi Titerlea Andreea - Daniela, care au achiesat la votul judecătorilor prezenți în Adunarea Generală.

Astfel, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Gorj, în unanimitate, a votat încetarea protestului și reluarea activității,  începând cu data de 04 septembrie 2023, şi : 

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023 și reluarea activității începând cu data de 04 septembrie 2023,  în funcție de soluția legislativă referitoare la pensiile de serviciu și statutul magistraților ce urmează a fi adoptată urmând a fi convocată o nouă Adunare Generală.         

Art. 2: Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta hotărâre Curții de Apel Craiova, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Parchetelor.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței și se va transmite judecătoriilor arondate, în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 Dată la Tribunalul Gorj, azi 30.08.2023.

 

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR

PREȘEDINTE,

    Judecător Laura-Mihaela Sarcină

***********************************************************************
HOTĂRÂREA NR. 3
 
din 20 iunie 2023
 
a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj
 
   
Având în vedere dispozițiile art. 55 alin. 1 şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2022 şi art. 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, Adunarea Generală a Judecătorilor a fost convocată de doamna judecător Laura Mihaela Sarcină, președintele Tribunalului Gorj la data de 20 iunie 2023, orele 1030 pentru luarea de măsuri faţă de propunerile de adoptare a unor acte normative cu privire la statutul magistraților, ce afectează activitatea instanțelor de judecată, independența magistraților şi modificarea condițiilor de pensionare.
 
Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Laura Mihaela Sarcină, președintele Tribunalului Gorj, iar secretariatul a fost asigurat de către domnul Peter Valentin Bivolariu, prim grefier.
 
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj s-a întrunit în mod legal în prezență a 35 de judecători din totalul de 40.
 
În cadrul Adunării Generale s-a analizat propunerea legislativă PL-x nr. 244/2023, aflată pe rolul Camerei Deputaților având ca obiect „Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, faţă de care Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj şi-a exprimat punctul de vedere, la data de 31.05.2023, prin Hotărârea nr. 2 (postată pe portalul instanței).
 
Proiectul de lege susmenționat cuprinde inechități şi măsuri neconstituționale, ce afectează sistemul judiciar, nesocotind în mod evident şi inechitabil specificul activității de judecător, interdicțiile și incompatibilitățile numeroase şi continue pe perioada exercitării profesiei.
 
Modificările intempestive aduse acestui proiect de lege atrag imposibilitatea funcționării unui sistem aflat deja în cea mai gravă criză de personal.
 
Instanțele sunt depopulate, în prezent peste 1.200 de posturi de judecător fiind vacante, unele dintre instanțe desfășurându-și activitatea la cote de avarie, cu mai puţin de jumătate din personal. Surplusul de dosare este gestionat prin eforturi suplimentare de către judecătorii care încă sunt în activitate. Consecințele suprasolicitării şi aglomerării cu dosare, ce se soldează cu creșterea termenelor de soluționare a cauzelor şi cu scăderea calității actului de justiție, vor fi, în final, suportate de cetățenii români.
 
Desconsiderarea justiției, negocierea acesteia la masa politică, șubrezirea vădită a statutului magistraților au condus la plecări masive din sistem, corelate cu scăderea interesului pentru accederea în profesie și a exigențelor selecției candidaților la concursurile de admitere în magistratură.
 
Chiar şi Asociația Europeană a Judecătorilor (EAJ) a arătat, prin Rezoluția din data de 2 iunie 2023 că proiectul de lege privind pensia de serviciu a judecătorilor modifică dramatic şi negativ procedura, condițiile de acordare şi cuantumul pensiilor de serviciu ale judecătorilor, iar ceea ce se propune este incompatibil cu standardele europene şi internaționale.
 
Astfel, articolul 8-3 din Carta Universală a Judecătorului prevede că judecătorul are dreptul la pensie, cu o pensie conformă categoriei sale profesionale. Art. 6.4 din Carta Europeană cu privire la Statutul Judecătorului prevede că judecătorii ar trebui să primească o pensie al cărei nivel trebuie să fie cât mai aproape de nivelul salariului final al acestora, ca judecători.
 
Paragraful 54 din Recomandarea 2010/12 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei statuează că ar trebui să existe garanții pentru plata pensiei care ar trebui să fie raportate în mod rezonabil la nivelul de remunerare a judecătorilor în exercițiu.
 
În acest context, magistrații Tribunalului Gorj se raliază demersurilor celorlalte Adunări Generale ale magistraților din ţară şi susțin formele de protest ale magistraților pensionari şi ale personalului auxiliar.
 
Pentru toate acestea, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Gorj constată, în unanimitate, că iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independența justiției, pune în pericol grav funcționarea sistemului judiciar şi, prin aceasta, afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil, şi :
 
  
 
HOTĂRĂȘTE:
 
  
Art. 1 : Amânarea judecării cauzelor, cu excepţia celor urgente, conform anexei, începând cu data de 20 iunie 2023 ora 11:00, până la adoptarea unei soluţii legislative care să respecte statutul magistraţilor sau până la convocarea unei noi Adunări Generale a Judecătorilor care să decidă continuarea/încetarea protestului.
 
Art. 2 : Reducerea programului cu publicul la arhivă/registratură la o oră zilnic, între orele 11.00 – 12:00.
 
Art. 3 : Se va solicita Avocatului Poporului şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să sesize Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea legii ce urmează a fi adoptată.
 
Art. 4 : Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.
 
Se va încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.
 
Se va comunica prezenta hotărâre Curții de Apel Craiova, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Parchetelor.
 
Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței și se va transmite judecătoriilor arondate, în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.
 
  
 
 
ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
 
PREȘEDINTE,
 
 
 
Judecător Laura-Mihaela Sarcină
 
 
Anexă la Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023
 
a Adunării Generale a Judecătorilor
 
   -       În materie civilă: ordonanță președințială, ordin de protecție, suspendare provizorie executare silită, suspendare executare silită, măsuri asigurătorii, cererile prevăzute de legea nr. 273/2002, cererile prevăzute de legea nr. 272/2004, cererile prevăzute de legea nr. 136/2020, cererile prevăzute de legea nr. 140/2022, cererile privind deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului, constatare nelegalitate grevă; încetare grevă; suspendare grevă; contestație privind tergiversarea procesului, încuviințare executare silită, exequator, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, cereri de abţinere şi recuzare doar cu privire la aceste materii;
 
   -       În materie penală: Cauze având ca obiect măsuri preventive și măsuri asigurătorii, cauze de competența JDL și cauze cu deținuți.
 
 
********************************************************************************************
HOTĂRÂREA NR. 2
din 31 mai 2023
 
 
                               a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj
 
  
    În temeiul dispozițiilor art. 55 alin. 4 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 38 lit. a) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj a fost convocată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 31.05.2023, ora10,00.
   
Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Laura Mihaela Sarcina, președintele Tribunalului Gorj.
 
  Secretariatul a fost asigurat de doamna Cernătescu Elena, grefier şef.
 
 S-a constatat că, din totalul de 40 de judecători, au fost prezenți 34 judecători, Adunarea Generală fiind legal constituită, în conformitate cu art. 14 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 bis din 27.12.2022,
 
  
 
                                                           ORDINEA DE ZI
 
  Exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraților, aflat în dezbatere la Camera Deputaților.
 
                                                       DEZBATERI                           
 
Judecătorii Tribunalului Gorj îşi manifestă ferm dezaprobarea cu privire la lipsa de predictibilitate a reglementărilor preconizate în materia pensiilor de serviciu în varianta unei etapizări care să ducă la o pensionare accelerată  a unui număr mare de magistraţi, în condiţiile unui deficit major de personal în instanţele judecătoreşti, aceste măsuri nefăcând decât să ducă la o creștere a vulnerabilizării autorităţii judecătoreşti.
   
Consecința va fi aceea a afectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, care vor deveni iluzorii, în condiţiile unui număr foarte mare de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată şi al parchetelor și al unui număr extrem de redus al magistraţilor implicaţi în activitatea judiciară.
  
Apreciem că atitudinea democratică şi constituţională care se impune este aceea ca puterea legislativă să invite la dialog reprezentanţii magistraţilor şi ai asociaţiilor profesionale în vederea analizării preconizatei reforme a condiţiilor de pensionare a magistraţilor pentru a evita colapsul sistemului judiciar.
   
Mai mult, deși amendamentele propuse la proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară la camera Deputaţilor își propun înlăturarea inechităţilor existente, se constată că acestea se adâncesc, fiind totodată nesocotite şi liniile directoare trasate de Curtea Constituţională prin Decizia 900/2020.
  
Astfel:
  
1.Referitor la vechimea minimă obligatorie doar în funcția de magistrat, se observă că, în vreme ce pentru toate celelalte categorii avute în vedere de proiectul de lege analizat, această vechime creşte, eşalonat, începând de la 14 ani, pentru magistraţi acesta creşte începând cu 20 de ani, deși până acum nu exista nicio condiție privind vechimea în funcție.
  
De exemplu, în ceea ce priveşte persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi (pct. V din amendamente) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 14 ani la 25 ani; pentru membrii corpului diplomatic şi consular (pct. VI din amendamentele depuse) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 15 ani la 25 ani; pentru funcţionarii publici parlamentari (pct. VIII din amendamente) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 15 ani la 25 ani.
   
Pe de altă parte, nu poate fi ignorată nici situația consilierilor de conturi, care vor beneficia şi în continuare, dacă au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet, de pensia de serviciu prevăzută de lege pentru magistraţi, în cazul acestora stagiul de cotizare în specialitate fiind de 9 ani (aceasta fiind durata mandatului unui consilier de conturi conform art. 46 alin 1 din legea 92/1994, mandat ce nu poate fi reînnoit).
  
Apreciem că o reglementare echitabilă ar consta în prevederea unui stagiu minim doar în funcția de judecător sau procuror, ce ar trebui să crească, eșalonat, începând cu anul 2024, de la 10 ani la 25 de ani, într-o perioadă de cel puțin 15 ani, respectându-se stagiul minim în specialitate juridică de 25 de ani existent în prezent.
  
2. Dezavuăm recalcularea pensiilor în plată, prevăzută atât de proiectul de lege iniţial cât şi de amendamentele depuse la Camera Deputaţilor.
  
3. Referitor la vârsta de pensionare, apreciem că orice discuţie despre impunerea unei vârste standard de pensionare este obligatoriu să aibă în vedere condiţiile în care magistraţii îşi desfăşoară activitatea, având în vedere şi lipsa acută de personal cu care sistemul de justiţie s-a confruntat în ultimii 20 de ani şi care s-a acutizat, cu precădere, în ultimii 6 ani.
  
Aceste condiţii justifică recunoaşterea beneficiului încadrării în condiţii deosebite de muncă (art. 29 din legea 263/2010) şi speciale (art. 30 din legea 263/2010) de muncă.
  
Orice măsură de „aliniere la principiul contributivităţii” trebuie în mod obligatoriu însoţită, şi în cazul magistraţilor, de recunoaşterea în favoarea acestora a beneficiilor de care se bucură şi ceilalţi salariaţi ce contribuie la sistemul public de pensii.
  
Astfel de măsuri au mai fost adoptate recent de legiuitor cu privire la alte categorii profesionale (de exemplu prin Legea 234/2019).
  
4. Cu privire la introducerea impozitului suplimentar calculat asupra părţii din pensie ce depăşeşte componenta contributivă, având în vedere că introducerea aceste cote de impozit mărite (30% în amendamentele depuse la Camera Deputaţilor) are ca scop diminuarea componentei necontributive a pensiei de serviciu, este important a reaminti faptul că această componentă reprezintă o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună magistraţii.
   
O astfel de măsură constituie o afectare gravă a statutului magistraţilor, scopul lor final fiind în mod evident acela de a conduce la dispariţia pensiei de serviciu a magistraţţilor, ceea ce ridică serioase probleme de neconstituţionalitate
  
Nu în ultimul rând, în măsura în care statul înţelege să diminueze sau chiar să elimine această compensaţie, apreciem că o astfel de măsură trebuie în mod obligatoriu însoţită de eliminarea măcar parţială a interdicţiilor impuse magistraţilor, interdicţii pe care nicio altă categorie profesională nu le are.
  
5. Înlăturarea dispoziției de actualizare a pensiei în funcție de indemnizația unui magistrat aflat în activitate este de natură să conducă în timp la decalaje importante între acestea, nesocotindu-se principiul conform cărora pensia trebuie să se situeze la un nivel cât mai apropiat de cel al indemnizației magistratului în activitate.
  
Totodată, se impune menținerea dispoziției anterioare referitoare la adăugarea la cuantumul pensiei de serviciu a câte unui procent de 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani.
  
6. De asemenea, nici modalitatea de stabilire a pensiei propusă conform eșalonării din Anexa 2 nu respectă acest principiu prevăzut de art.6.4 din Cartea europeană privind statutul judecătorilor adoptată în anul 1998 și reținut de Curtea Constituțională în deciziile sale privind pensia de serviciu a magistraților.
   
  Pentru toate aceste considerente,
   
                                                                            HOTĂRĂȘTE
   
1. Susținerea punctului de vedere exprimat de Consiliul Superior al Magistraturii în scrisoarea deschisă din data de 05.04.2023 referitoare la proiectul de lege susmenționat
  
2. Necesitatea implicării Consiliului Superior al Magistraturii în discuțiile referitoare la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru apărarea statutului magistraților și a independenței justiției, cu luarea în considerare a observațiilor sus menționate.
  
3. Necesitatea adoptării unui dialog social prin implicarea reprezentanților autorității judecătorești la dezbaterile din procedura parlamentară, în acord cu principiul cooperării loiale
  
4. Susținerea demersurilor legale întreprinse de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial cu privire la aceste modificări legislative
   
5. Susținerea Memoriului magistraților pensionari cu accent pe modalitatea de actualizare a pensiilor magistraților. Refuzul de actualiza pensia în raport cu indemnizația unui magistrat în activitate încalcă statutul nostru care trebuie respectat nu numai la stabilirea pensiei ci și la evoluția ei ulterioară.
  
6. Recurgerea la o formă de protest pe perioadă nedeterminată, în situația neluării în considerare a demersurilor Consiliului Superior al Magistraturii.
  
Adoptată azi, 31.05.2023, la Tribunalul Gorj.
  
Hotărârea se comunică Consiliului Superior al Magistraturii și va fi postată pe portalul instanței.
 
 
                                                                        PREȘEDINTE,
 
                                                             Judecător Laura-Mihaela Sarcină
  
 **************************************************************************************
 
 
  HOTĂRÂREA NR. 2
                                                                              din 31 mai 2023


                                                     a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj


    În temeiul dispozițiilor art. 55 alin. 4 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 38 lit. a) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj a fost convocată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 31.05.2023, ora10,00.
Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Laura Mihaela Sarcina, președintele Tribunalului Gorj.
Secretariatul a fost asigurat de doamna Cernătescu Elena, grefier şef.
S-a constatat că, din totalul de 40 de judecători, au fost prezenți 34 judecători, Adunarea Generală fiind legal constituită, în conformitate cu art. 14 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 bis din 27.12.2022,

                                                                                     ORDINEA DE ZI

Exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistraților, aflat în dezbatere la Camera Deputaților.


                                                                                          DEZBATERI
                                                               
Judecătorii Tribunalului Gorj îşi manifestă ferm dezaprobarea cu privire la lipsa de predictibilitate a reglementărilor preconizate în materia pensiilor de serviciu în varianta unei etapizări care să ducă la o pensionare accelerată  a unui număr mare de magistraţi, în condiţiile unui deficit major de personal în instanţele judecătoreşti, aceste măsuri nefăcând decât să ducă la o creștere a vulnerabilizării autorităţii judecătoreşti.
Consecința va fi aceea a afectării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, care vor deveni iluzorii, în condiţiile unui număr foarte mare de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată şi al parchetelor și al unui număr extrem de redus al magistraţilor implicaţi în activitatea judiciară.
Apreciem că atitudinea democratică şi constituţională care se impune este aceea ca puterea legislativă să invite la dialog reprezentanţii magistraţilor şi ai asociaţiilor profesionale în vederea analizării preconizatei reforme a condiţiilor de pensionare a magistraţilor pentru a evita colapsul sistemului judiciar.
Mai mult, deși amendamentele propuse la proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară la camera Deputaţilor își propun înlăturarea inechităţilor existente, se constată că acestea se adâncesc, fiind totodată nesocotite şi liniile directoare trasate de Curtea Constituţională prin Decizia 900/2020.
Astfel:
1.Referitor la vechimea minimă obligatorie doar în funcția de magistrat, se observă că, în vreme ce pentru toate celelalte categorii avute în vedere de proiectul de lege analizat, această vechime creşte, eşalonat, începând de la 14 ani, pentru magistraţi acesta creşte începând cu 20 de ani, deși până acum nu exista nicio condiție privind vechimea în funcție.
De exemplu, în ceea ce priveşte persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi (pct. V din amendamente) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 14 ani la 25 ani; pentru membrii corpului diplomatic şi consular (pct. VI din amendamentele depuse) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 15 ani la 25 ani; pentru funcţionarii publici parlamentari (pct. VIII din amendamente) stagiul minim de cotizare în specialitate creşte progresiv, începând cu anul 2024, de la 15 ani la 25 ani.
Pe de altă parte, nu poate fi ignorată nici situația consilierilor de conturi, care vor beneficia şi în continuare, dacă au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet, de pensia de serviciu prevăzută de lege pentru magistraţi, în cazul acestora stagiul de cotizare în specialitate fiind de 9 ani (aceasta fiind durata mandatului unui consilier de conturi conform art. 46 alin 1 din legea 92/1994, mandat ce nu poate fi reînnoit).
Apreciem că o reglementare echitabilă ar consta în prevederea unui stagiu minim doar în funcția de judecător sau procuror, ce ar trebui să crească, eșalonat, începând cu anul 2024, de la 10 ani la 25 de ani, într-o perioadă de cel puțin 15 ani, respectându-se stagiul minim în specialitate juridică de 25 de ani existent în prezent.
2. Dezavuăm recalcularea pensiilor în plată, prevăzută atât de proiectul de lege iniţial cât şi de amendamentele depuse la Camera Deputaţilor.
3. Referitor la vârsta de pensionare, apreciem că orice discuţie despre impunerea unei vârste standard de pensionare este obligatoriu să aibă în vedere condiţiile în care magistraţii îşi desfăşoară activitatea, având în vedere şi lipsa acută de personal cu care sistemul de justiţie s-a confruntat în ultimii 20 de ani şi care s-a acutizat, cu precădere, în ultimii 6 ani.
Aceste condiţii justifică recunoaşterea beneficiului încadrării în condiţii deosebite de muncă (art. 29 din legea 263/2010) şi speciale (art. 30 din legea 263/2010) de muncă.
Orice măsură de „aliniere la principiul contributivităţii” trebuie în mod obligatoriu însoţită, şi în cazul magistraţilor, de recunoaşterea în favoarea acestora a beneficiilor de care se bucură şi ceilalţi salariaţi ce contribuie la sistemul public de pensii.
Astfel de măsuri au mai fost adoptate recent de legiuitor cu privire la alte categorii profesionale (de exemplu prin Legea 234/2019).
4. Cu privire la introducerea impozitului suplimentar calculat asupra părţii din pensie ce depăşeşte componenta contributivă, având în vedere că introducerea aceste cote de impozit mărite (30% în amendamentele depuse la Camera Deputaţilor) are ca scop diminuarea componentei necontributive a pensiei de serviciu, este important a reaminti faptul că această componentă reprezintă o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună magistraţii.
O astfel de măsură constituie o afectare gravă a statutului magistraţilor, scopul lor final fiind în mod evident acela de a conduce la dispariţia pensiei de serviciu a magistraţţilor, ceea ce ridică serioase probleme de neconstituţionalitate
Nu în ultimul rând, în măsura în care statul înţelege să diminueze sau chiar să elimine această compensaţie, apreciem că o astfel de măsură trebuie în mod obligatoriu însoţită de eliminarea măcar parţială a interdicţiilor impuse magistraţilor, interdicţii pe care nicio altă categorie profesională nu le are.
5. Înlăturarea dispoziției de actualizare a pensiei în funcție de indemnizația unui magistrat aflat în activitate este de natură să conducă în timp la decalaje importante între acestea, nesocotindu-se principiul conform cărora pensia trebuie să se situeze la un nivel cât mai apropiat de cel al indemnizației magistratului în activitate.
Totodată, se impune menținerea dispoziției anterioare referitoare la adăugarea la cuantumul pensiei de serviciu a câte unui procent de 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani.
6. De asemenea, nici modalitatea de stabilire a pensiei propusă conform eșalonării din Anexa 2 nu respectă acest principiu prevăzut de art.6.4 din Cartea europeană privind statutul judecătorilor adoptată în anul 1998 și reținut de Curtea Constituțională în deciziile sale privind pensia de serviciu a magistraților.
  Pentru toate aceste considerente,

                                                                            HOTĂRĂȘTE

1. Susținerea punctului de vedere exprimat de Consiliul Superior al Magistraturii în scrisoarea deschisă din data de 05.04.2023 referitoare la proiectul de lege susmenționat
2. Necesitatea implicării Consiliului Superior al Magistraturii în discuțiile referitoare la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru apărarea statutului magistraților și a independenței justiției, cu luarea în considerare a observațiilor sus menționate.
3. Necesitatea adoptării unui dialog social prin implicarea reprezentanților autorității judecătorești la dezbaterile din procedura parlamentară, în acord cu principiul cooperării loiale
4. Susținerea demersurilor legale întreprinse de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial cu privire la aceste modificări legislative
5. Susținerea Memoriului magistraților pensionari cu accent pe modalitatea de actualizare a pensiilor magistraților. Refuzul de actualiza pensia în raport cu indemnizația unui magistrat în activitate încalcă statutul nostru care trebuie respectat nu numai la stabilirea pensiei ci și la evoluția ei ulterioară.
6. Recurgerea la o formă de protest pe perioadă nedeterminată, în situația neluării în considerare a demersurilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Adoptată azi, 31.05.2023, la Tribunalul Gorj.

Hotărârea se comunică Consiliului Superior al Magistraturii și va fi postată pe portalul instanței.

                                                                          PREȘEDINTE,
                                                             Judecător Laura-Mihaela Sarcină

****************************************************************************

COMUNICAT
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - relatii la https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , {instanta}, sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.
**********************************************************************************************
COMUNICAT
INFORMARE COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC
 
Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Gorj și judecătoriile aflate în circumscripția sa au implementat aplicația „TDS” (Trimitere Document Securizat), program coordonat de Curtea de Apel Craiova, care permite citarea și comunicarea actelor de procedură, inclusiv în etapa de procedură prealabilă, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin SMS trimis pe telefonul mobil, conform art. 154 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și accesul la dosarul electronic (documente scanate) tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanţelor de judecată, avocaţilor acestora, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, experţilor tehnici judiciari şi altor participanţi la actul de justiţie care și-au exprimat acordul pentru citarea şi comunicarea actelor  în format electronic.
Utilizarea acestei aplicații aduce beneficii tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil, judecarea cu celeritate a cauzelor, reducerea timpului alocat emiterii și transmiterii prin intermediul serviciilor poștale a citaţiilor şi a actelor de procedură emise de instanța de judecată.
 
Biroul de informare şi relaţii publice,
 

********************************************************************************

Despre date cu caracter personal:
 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 


Actualitate

 
INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 19 aprilie 2017 Tribunalul Gorj va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .

******************************************************************************
Ghidul  privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 

Informaţii de interes public

***********************************************************

 

 Solicitarea informațiilor de interes public:

 

                         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544-2001

 

                         Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

 

                         Lista cu documentele de interes public

 

                         Lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 

                         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

 Buget:

                      Bugetul din toate sursele de finanțare 

 

                      Situația plăților

 

                      ​Situația drepturilor salariale  

 

Bilanţuri contabile      

              

 Achiziții publice

 

                    Programul anual de achiziţii publice

 

                    Centralizatorul achiziţiilor publice

 

                   Contracte de achiziţii publice cu valoare mare

 

                    Solicitări oferte

 

Declarații de avere și interese

 

Formulare tip


Contact

Date de contact

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Loc. Targu-Jiu, Judet Gorj, cod 210132
CUI 5374529
Fax cabinet presedinte+40 353 419 071
Telefon cabinet presedinte: +40 253 212 536
Aceste date de contact NU pot fi folosite pentru trimiterea de înscrisuri sau cereri la dosare. Folositi adresele de email si numerele de fax asociate sectiilor pentru corespondenta la dosar.
 
Departamente:
 
Sectia I Civila
fax: +40 353 419 072
tel: +40 253 218 661
 
Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale
fax: +40 353 419 074
tel: +40 253 218 661
 
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
fax: +40 353 419 075
tel: 0253 212 337
 
Sectia II Civila
fax: +40 353 419 073
tel: 0253 213 964
 
Sectia Penala
fax: +40 353 419 076
tel: 0253 223 037
 
Departamentul Economic Financiar Administrativ
tel/fax 0253 211 827
 
Compartiment Achizitii
tel/fax 0253 211 827
 
Biroul Local de Expertize Judiciare 
tel. 0253 218 100
fax 0253 211 827
 
Departamentul IT
tel. 0253 214 088 / int. 307
 
Biroul de Informatii si Relatii cu Publicul
e-mail: tr-gorj-birp@just.ro

 

Relații cu presa

Purtător de cuvânt: judecător Alexandru Bogdan Popescu
Înlocuitor purtător de cuvânt: judecător Ioana Ruxandra Mălăescu și judecător Nicoleta Bădița
Expert relaţii publice: Brăiloiu Corina – funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

tel. 0787 692 955 - ACEST NUMĂR POATE FI APELAT EXCLUSIV DE CĂTRE REPREZENTANȚII MASS-MEDIA

 

Program de funcţionare

PROGRAM BIRP.docxPROGRAM BIRP.docx

Program de audiențe:

 

Potrivit art. 8 din Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, atribuţiile preşedintelui tribunalului nu prevăd acordarea de audienţe.   

 

Petiţii

Petiţiile formulate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 pot fi depuse în formă scrisă conform programului și prin mijloacele indicate mai sus, urmând a se comunica răspuns petiţionarului.

Harta