Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

  

Sediul instanţei: Oraşul Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24, Jud. Ilfov, Cod Poştal 070000

 

 Mijloace de transport    

-  autobuz R436

-  autobuz R402

 

Adresa de e-mail:

* reg-civ-buftea@just.ro - pentru Secţia civilă;

* reg-pen-buftea@just.ro - pentru Secţia penală - Registratură;

* jud-buftea-execpen@just.ro - pentru Secţia penală - Executări penale;

* contestatieDSP.JdBuftea@just.ro - pentru cererile formulate în baza Legii nr. 136/2020;

        * jud-buftea-birp@just.ro - pentru Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - această adresa de email nu va fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesar a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Buftea,  ci poate fi utilizată exclusiv pentru solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, precum și pentru petiţiile formulate conform OG 27/2002.

Începând cu data de 01.10.2021, adresa de e-mail jud-buftea@just.ro a fost dezactivată.Vă solicităm pe această cale ca, în momentul transmiterii e-mail-urilor către Judecătoria Buftea, la adresa reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau reg-pen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală - Registratură) ori jud-buftea-execpen@just.ro (pentru Secţia penală - Executări penale), să indicaţi în titlul mesajului dosarul la care se referă e-mail-ul şi completul de judecată aferent, pentru a putea fi identificate cu uşurinţă şi transmise cât mai repede la dosarul respectiv. 

Totodată, luând în calcul numărul extraordinar de mare al e-mail-urilor transmise către Judecătoria Buftea (care determină deseori blocarea căşuţei de e-mail), vă atragem atenţia că cererile/înscrisurile destinate dosarelor cu termen de judecată trebuie transmise pe e-mail-ul instanţei cu minimum 48 de ore înainte de ziua şedinţei. În caz contrar, nu ne asumăm răspunderea pentru întârzierile apărute în ataşarea cererilor/înscrisurilor la dosar.


 

Grefier-Şef Temerel Marius: 

* Telefon 0213525512, Interior 211;  

* Fax –  0372218860.

 

Grefier-Şef Secţie Penală Jeltopop Constanţa Leontina:

* Telefon 0213525512, Interior 211 

*   Fax –  03722188560.

 

Grefier-Şef Secţie Civilă Apostol Liliana:

* Telefon 0213525512 Interior 180

* Fax –  0372218860.

 

Cererile formulate în baza art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020 pot fi:

- transmise electronic exclusiv pe adresa de e-mail contestatieDSP.JdBuftea@just.ro ori la numărul de fax 0372218855 sau

- depuse personal la sediul Judecătoriei Buftea în intervalul orar 08:00-16:00, prin reprezentant legal ori convenţional,

cu înştiinţarea în prealabil a personalului instanţei la numărul de telefon 0734.882.623.

Vă atragem atenţia că adresa de e-mail contestatieDSP.JdBuftea@just.ro poate fi folosită exclusiv pentru contestaţiile împotriva deciziilor emise în baza Legii nr. 136/2020.

Pentru orice alte cereri se poate utiliza adresa de e-mail reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau reg-pen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală - Registratură) ori jud-buftea-execpen@just.ro (pentru Secţia penală - Executări penale), sub sancţiunea neluării lor în seamă.


Arhiva Civilă pentru solicitările de informaţii în dosarele în care aveţi calitatea de parte sau persoană împuternicită: Telefon – 0372218867;

           

Registratura Civilă pentru depunerea cererilor de chemare în judecată şi altor cereri sau înscrisuri în dosarele înregistrate pe rolul instanţei:

*Telefon – 0372218898 

* Fax –  0372218847;

 

Arhiva şi Registratura Penală –  pentru solicitările de informaţii ori depunerea cererilor de chemare în judecată şi altor cereri sau înscrisuri în dosarele în care aveţi  calitatea de parte sau persoană împuternicită:

* Telefon 0372218897 

* Fax –  0372218850.

 

Executări  Penale:

*  Telefon 0213525512 

E-mail –  jud-buftea-execpen@just.ro.

 

Executări Civile: Telefon – 0213525512, Interior 151.

 

Biroul de Informare si Relaţii Publice (B.I.R.P.) exclusiv pentru solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001.

Orice petiţie/sesizare adresată instanţei, indiferent de modalitate de transmitere, trebuie să conţină datele de indentificare ale petentului (nume, prenume şi adresă), sub sancţiunea neluării în considerare.​

Dacă doriţi infomaţii privind dosare în care aveţi calitatea de parte/împuternicit, vă rugăm apelaţi compartimentul Arhivă sau consultaţi site-ul Judecătoriei Buftea, găzduit de www.portal.just.ro.

 

Purtător de cuvânt: Judecător DOROIMAN CAMELIA, telefon: 0734882615.

Locţiitor purtător de cuvânt: Judecător ARHIP LOREDANA LUMINIȚA

 

Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Ilfov (în exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize):  

* E-mail –  tr-ilfov-blet@just.ro;

* Telefon –  0734.882.626;

* Fax –  0372.218.869.

 

Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionare


Arhiva Civilă  – cam. 13 (parter); tel. – 0372218867

Program cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

Registratura Civilă – cam. 4 (parter);  tel. – 0372218898; fax – 0372218847

Program cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

Registratura şi Arhiva Penală – cam. 6 (parter); tel. - 0372218897

Program cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00


Biroul de Executări Civile – cam. 3 (parter); tel. – (021) 3525512, Interior 151

Program cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

Biroul de Executări Penale – cam. 6 (parter); tel. – 0372218897

Program cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

Biroul de Asociaţii şi Fundaţii – tel. (021) 3525512 int. 151  

Program cu publicul (eliberări acte): Miercuri, în intervalul orar 10:00 - 12:00

 

Eliberări sentinţe legalizate:

* cererile se depun la Arhivă: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

* sentinţele se eliberează la Arhivă: Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00

 

Eliberări certificate de grefă (la arhivă): Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00


Eliberări cauțiuni: Marți și Joi, în intervalul orar 9:00-12:00

 

B.I.R.P.:

* Luni, marţi, miercuri şi vineri,în intervalul orar 08:00 – 16:00

* Joi, în intervalul orar 08:00 – 19:00
Program de audienţe

       Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1375/2015, nu mai prevede obligativitatea acordării de audienţe de către conducerile instanţelor.

Petiţii

Petiţiile/sesizările pot fi depuse în scris, la adresa de e-mail reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau reg-pen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală - Registratură) ori jud-buftea-execpen@just.ro (pentru Secţia penală - Executări penale) sau prin poştă, urmând a se răspunde în scris, cu respectarea dispoziţiilor O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Orice petiţie/sesizare adresată instanţei, indiferent de modalitatea de transmitere, trebuie să conţină datele de indentificare ale petentului (nume, prenume şi adresă), sub sancţiunea neluării în considerare.

 

Relaţia cu presa

 

Interacţiunea cu presa se realizează în condiţiile Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 197/2019.


Ghidul de comunicare cu mass-media

Ghid practic pentru jurnaliștiHarta