Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Judecătoria Buftea

 
                                                                   
                                                                   
COMUNICAT                                                                 

                                                                      

La data de 01 septembrie 2023, ora 12,00, la sediul Judecătoriei Buftea a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de către Preşedintele instanţei conform art.55 alin.2 lit. a din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, şi art.14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022.

            Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.467 din 2 august 2023 referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.I-IV, ale art. XIII alin.(5) și (6) și ale art. XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr.1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecția de neconstituționalitate, dar şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea și completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii din cadrul Judecătoriei Buftea, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 04 septembrie 2023, să înceteze forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele. 

 În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buftea va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate. BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI BUFTEA
                                                                     
COMUNICAT

Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat portalul https://registratura.rejust.ro, implementat la nivelul tuturor instanțelor de judecată, și vă invităm să îl folosiți.

Acesta pune la dispoziția utilizatorilor următoarele servicii:

-          depunerea unei cereri de chemare în judecată;

-          declararea unei căi de atac într-un dosar;

-          depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

-          plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

-          eliberarea certificatelor de grefă;

-          eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

În măsura în care optați pentru utilizarea acestui portal, vă recomandăm să nu folosiți, concomitent și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor prin sesizări identice.


Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Buftea


              

                                                  

COMUNICAT 


Judecătorii din cadrul Judecătoriei Buftea, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte, pe o perioadă nedeterminată, forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea legiuitoare va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a judecătorilor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate.

Aducem la cunoștința justițiabililor regretul profund cu privire la forma de protest adoptată, dar, în contextul incoerenței și al lipsei de transparență a puterii legislative, aceasta este necesară, pentru o justiție independentă şi imparţială, în care statutul judecătorului trebuie să fie respectat și în care independența judecătorului nu poate face obiectul negocierilor politice.

Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, în contextul plecărilor masive din sistemul judiciar, dar și al unor scheme de personal subdimensionate, neadaptate de ani de zile la volumul imens de muncă, precum și incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei, sunt câteva dintre elementele esențiale ce trebuiau și trebuie a fi avute în vedere de legiuitor cu ocazia modificărilor legislative dese, intempestive și lipsite de fundament, de natură a afecta statutul, independența, chiar demnitatea profesiei de judecător.

Pensia judecătorilor este o pensie de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997,  cu privire la eliminarea căreia puterea legiuitoare nu a oferit niciun argument rezonabil. Pensia de serviciu este de natură a consolida statutul judecătorului și garanțiile de independență, eliminarea acesteia afectând grav acest statut și fiind contrară jurisprudenței constante a Curții Constituționale.

În acest context, judecătorii întruniţi în Adunarea Generală au decis să se alăture demersului Curții de Apel București și al celorlalte curți de apel din țară de sesizare a Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a Preşedintelui României, a Preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Preşedintelui Senatului, pentru a sprijini întregul corp al magistraţilor, prin formularea obiecţiilor de neconstituționalitate la Curtea Constituţională a României.

         Pentru a reduce la minim prejudicierea interesele justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală, judecarea următoarelor cauze:

            - în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, măsuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, ordine de protecţie, asigurări dovezi, încuviințare executare silită.

               - în materie penală: cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în materia executării pedepsei, verificare măsuri asiguratorii.

            Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buftea urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI BUFTEA


                                                Hotărârea AGA nr. 4
 


 
                   

INFORMARE DOSARE CONFIDENŢIALE

Potrivit Hotărârii nr. 308 din 5 martie 2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a Hotărârii 884 din 20 august 2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a Hotărârii nr.9 din 27 aprilie 2020 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Buftea, precum şi Hotărârii nr. 4 din 5 aprilie 2023 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Buftea, la momentul creării în sistemul de management al dosarelor ECRIS, se aplică bifa „confidenţial”, la dosarele având următoarele obiecte:

* În materia penal: Violul (art.197 C.p.), actul sexual cu un minor (art.198 C.p.), seducţia (art. 199 C.p.), perversiunea sexuală (art. 201 C.p.), incestul (art.203 C.p.), corupţia sexuală (art. 202 C.P), hărţuirea sexuală (art. 2031 C.p.), contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 C.p.), cerere privind interceptări şi înregistrări audio-video (art. 911 şi următoarele C.P.P.), cerere privind efectuarea de percheziţii (art.100 următoarele C.p.p.), luarea măsurii obligării la tratament medical ( art 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art.162 C.p.p), înlocuirea tratamentului medical (art.431 C.p.p.), înlocuirea sau încetarea internării medicale ( art. 434 C.p.p.), internarea medicală, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului,  acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cauzele ce au obiecte stabilite ca fiind confidenţiale, plângere împotriva soluţiei procurorului în cauzele ce au obiecte stabilite ca fiind confidenţiale.

* În materia civil: Contestare paternitate, contestare recunoaştere paternitate, divorţ prin acord, divorţ, recunoaştere paternitate, stabilire domiciliu minor, stabilire paternitate, tăgadă paternitate, punere sub interdicţie, ordin de protecţie, exercitare autoritate părintească, ordonanţă preşedinţială privind minorii, măsuri asiguratorii, tutelă specială, consiliere judiciară, reexaminare punere sub interdicție.INFORMARE DOSAR ELECTRONIC


     Începând cu data de 10 aprilie 2023 se vor scana toate documentele depuse în dosarele înregistrare începând cu această dată, având următoarele obiecte: Filiație, Contestare recunoaştere paternitate; Recunoaştere paternitate; Stabilire paternitate; Stabilire maternitate;Măsuri asiguratorii; Reexaminare punere sub interdicţie; Tutelă specială; Consiliere judiciară; Curatelă.

        Începând cu data de 01 octombrie 2022 se vor scana toate documentele depuse în dosarele înregistrare începând cu această dată, având următoarele obiecte: contestaţie creditor Legea 77/2016,  acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016, actiune in raspundere contractuala, actiune in raspundere delictuala, acţiune în constatare, evacuare, evacuare art. 1033 CPC ş.u., fond funciar, hotarâre care sa tina loc de act authentic, ordonanţă preşedinţială, ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u., partaj judicia, revendicare imobiliară, servitute, succesiune, uzucapiune. Minori şi familie: divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, pensie întreţinere, punere sub interdicţie, stabilire domiciliu minor, ordonanţă preşedinţială, tăgadă paternitate, tutelă  autorizări date tutorelui.

        Pentru dosarele înregistrate anterior datei de 01 octombrie 2022, precum și pentru dosarele înregistrate ulterior datei de 1 octombrie 2022, respectiv datei de 10 aprilie 2023, care nu se regăsec în listele enumerate mai sus, aplicația dosarul electronic va conține numai documentele emise de instanță (adrese, rezoluții, încheieri, hotărâri judecătorești).

 

 Informaţii legate de programul cu publicul la compartimentele auxiliare ale Judecătoriei Buftea:

 Compartimentul Registratură civilă - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Registratură penală - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Arhivă civilă - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Arhivă penală - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Biroul Executări Penale - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Persoane Juridice - eliberări acte: Miercuri, în intervalul orar 10:00 - 12:00;

 Biroul de Infomare și Relații Publice - Luni, Marți, Miercuri și Vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00, precum și Joi, în intervalul orar 08:00 - 19:00.

 Informaţii legate de adresele de e-mail ale Judecătoriei Buftea

 Începând cu data de 01.10.2021, adresa de e-mail jud-buftea@just.ro a fost dezactivată.

 În prezent, singurele adrese de e-mail ce pot fi utilizate pentru transmiterea mesajelor prin poştă electronică sunt următoarele:

* reg-civ-buftea@just.ro - pentru Secţia civilă;

* reg-pen-buftea@just.ro - pentru Secţia penală - Registratură;

* jud-buftea-execpen@just.ro - pentru Secţia penală - Executări penale;

* contestatieDSP.JdBuftea@just.ro - pentru cererile formulate în baza Legii nr. 136/2020;

* jud-buftea-birp@just.ro - pentru Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - această adresa de email nu va fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesar a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Buftea,  ci poate fi utilizată exclusiv pentru solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, precum și pentru petiţiile formulate conform OG 27/2002.Pentru cereri şi alte documente la Dosare  

Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare să aveti în vedere:

             Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :

          * pe adresa  de e-mail - doar in format acceptat: pdf, word ( doc sau docx)

          * cu cel putin 48 de ore înainte de termenul de judecată

         * fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15 MB sau cel mult 50 pagini.

        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele și cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 Informaţii legate de transmiterea cererilor prin e-mail

 În momentul transmiterii e-mail-urilor către Judecătoria Buftea, la adresa reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau reg-pen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală - Registratură) ori jud-buftea-execpen@just.ro (pentru Secţia penală - Executări penale), vă solicităm să indicaţi în titlul mesajului dosarul la care se referă e-mail-ul şi completul de judecată aferent, pentru a putea fi identificate cu uşurinţă şi transmise cât mai repede la dosarul respectiv. 

 Luând în calcul numărul extraordinar de mare al e-mail-urilor transmise către Judecătoria Buftea (care determină deseori blocarea căşuţei de e-mail), vă atragem atenţia că cererile/înscrisurile destinate dosarelor cu termen de judecată trebuie transmise pe e-mail-ul instanţei cu minimum 48 de ore înainte de ziua şedinţei. În caz contrar, nu ne asumăm răspunderea pentru întârzierile apărute în ataşarea cererilor/înscrisurilor la dosar. Informaţii legate de Dosarul electronic (link de acces la Dosarul electronic)

 Comunicat privind implementarea Dosarului electronic

Instrucţiuni de accesare a Dosarului electronic

Cerere de acordare acces la Dosarul electronic

 Vă atragem atenţia că momentan, din cauza numărului mare de dosare înregistrate pe rolul Judecătoriei Buftea,  dosarele nu pot fi scanate, astfel că, în cazul în care se formulează cerere şi se acordă acces la dosarul electronic, partea va putea vizualiza exclusiv documentele întocmite de către instanţă, precum rezoluţii, încheieri de şedinţă, hotărâri etc.

 


 Măsurile luate de Judecătoria Buftea pe perioada stării de alertă

 

 Informații legate de cererile formulate în baza art. 16 și art. 17 din Legea nr. 136 din 2020Liste de ședință


              

 

DATA ȘEDINȚEI


 

SECȚIA CIVILĂ

 

SECȚIA PENALĂ

 

20.02.2024


Liste de şedinţă C2, C2 CC şi C2 IPF

Liste de şedinţă C5, C5 CP, C5 executări penale şi CDL


21.02.2024


Liste de şedinta C3, C3 CC, C3 MF şi C3 fond funciar

Listă de şedinţă C18, C18 CC, C18 MF, C18 CC MF

22.02.2024

Liste de ședință C8,C8 CC, C8 MF  
Liste de ședință C22, C22 CC, C22 CC MF, C22 MF și C22 FF

Liste de ședință C3, C3 CP, C3 executări penale și CDL


23.02.2024


Liste de ședință C16, C16 CC


26.02.2024

 

Liste de ședință C7, C7 CC, C7 CC MF și C Colegial 5

Liste de ședinţă C12, C CC, C12 MF, C12 FF 

27.02.2024


Liste de ședință C 23, C23 CC, C23 MF, C23 CC MF

Liste de şedinţă C2, C2 CP, C2 executări penale și CDL

 

28.02.2024

  

29.02.2024

 

 

 

01.03.2024

  

04.03.2024

               
Biroul de Informare și Relaţii Publice
 
 


     I. Prezentare

                    I.1. Prezentare instanţă
                    I.2. Istoric
 
               II. Organizare
                   II.1. Conducere
                   II.4. Competenţa
                   II.5. Hotărâri de Colegiu

            III. Instanţa în cifre
                  III.1. Rapoarte

            IV. Informaţii de interes public
                  IV.2. Bilanţuri contabile
                  IV.3. Declaraţii de avere şi de interese

             V. Bine de ştiut
                  V.1. Informaţii legate de taxe şi expertize
                  V.2. Formulare şi legislaţie
            VI. Contact
                  VI.1. Date de contact
                  VI.2. Camere de lucru cu publicul
                  VI.3. Program de funcţionare
                  VI.4. Program de audienţe
                  VI.5. Petiţii
                  VI.6. Relaţia cu presa
                  VI.7. Harta
Actualitate

 

Dacă în urma utilizării secţiunii „DOSARE” nu aţi obţinut rezultatele dorite, vă recomandăm să utilizaţi link-ul http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx.
 
Comunicate privind desfiinţarea completurilor de judecată
         √ Comunicat desființare completuri C11; C13; C14 - Civil şi C4 Penal
 

Informaţii de interes public


Contact