Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Judecătoria Buftea

 
                                                                   
                    

A N U N Ţ


  Pentru buna organizare a activității Judecătoriei Buftea în perioada zilelor declarate sărbători legale şi a zilelor libere din perioada depunerii candidaturilor şi a  contestațiilor vă comunicăm următoarele informaţii:

        -       în zilele de Sărbători legale şi zilele nelucrătoare din perioada de depunere a candidaturilor, contestațiile se vor  transmite prin poşta electronică la următoarea adresă de email: reg-civ-buftea@just.ro. În situaţia în care contestațiile vor fi transmise la o altă adresă de email decât cea indicată, partea îşi asumă responsabilitate neînregistrării contestaţilor  depuse;

 -      contestațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul: 0372218847, transmiterea acestora la alte numere de fax se va face exclusiv pe răspunderea părţii;

 -          în mod excepțional, în situaţia în care partea intenționează să se prezinte personal pentru depunerea contestației, având în vedere termenele de contestare (cel mult 48 de ore pentru contestație), acestea se vor prezenta la sediul JUDECĂTORIEI BUFTEA din orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr.24, jud. Ilfov în intervalul orar 800 – 1600, comunicând persoanei responsabile cu paza (jandarm) motivul prezentei sale şi obiectul cererii;

 -           copia certificată a propunerii de candidatură (prevăzută de art. 52 alin. 6) se depune în timpul programului de lucru al instituţiei, respectiv 8 – 16. În zilele nelucrătoare, copia se depune în acelaşi interval orar, respectiv 8 – 16.

Vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,

 

                                                Conducerea Judecătoriei Buftea


                                            

                                                        


                                                                     
COMUNICAT

Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat portalul https://registratura.rejust.ro, implementat la nivelul tuturor instanțelor de judecată, și vă invităm să îl folosiți.

Acesta pune la dispoziția utilizatorilor următoarele servicii:

-          depunerea unei cereri de chemare în judecată;

-          declararea unei căi de atac într-un dosar;

-          depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

-          plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

-          eliberarea certificatelor de grefă;

-          eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

În măsura în care optați pentru utilizarea acestui portal, vă recomandăm să nu folosiți, concomitent și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor prin sesizări identice.


Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Buftea

                                               

 
                   

INFORMARE DOSARE CONFIDENŢIALE

Potrivit Hotărârii nr. 308 din 5 martie 2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a Hotărârii 884 din 20 august 2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a Hotărârii nr.9 din 27 aprilie 2020 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Buftea, precum şi Hotărârii nr. 4 din 5 aprilie 2023 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Buftea, la momentul creării în sistemul de management al dosarelor ECRIS, se aplică bifa „confidenţial”, la dosarele având următoarele obiecte:

* În materia penal: Violul (art.197 C.p.), actul sexual cu un minor (art.198 C.p.), seducţia (art. 199 C.p.), perversiunea sexuală (art. 201 C.p.), incestul (art.203 C.p.), corupţia sexuală (art. 202 C.P), hărţuirea sexuală (art. 2031 C.p.), contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 C.p.), cerere privind interceptări şi înregistrări audio-video (art. 911 şi următoarele C.P.P.), cerere privind efectuarea de percheziţii (art.100 următoarele C.p.p.), luarea măsurii obligării la tratament medical ( art 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art.162 C.p.p), înlocuirea tratamentului medical (art.431 C.p.p.), înlocuirea sau încetarea internării medicale ( art. 434 C.p.p.), internarea medicală, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului,  acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cauzele ce au obiecte stabilite ca fiind confidenţiale, plângere împotriva soluţiei procurorului în cauzele ce au obiecte stabilite ca fiind confidenţiale.

* În materia civil: Contestare paternitate, contestare recunoaştere paternitate, divorţ prin acord, divorţ, recunoaştere paternitate, stabilire domiciliu minor, stabilire paternitate, tăgadă paternitate, punere sub interdicţie, ordin de protecţie, exercitare autoritate părintească, ordonanţă preşedinţială privind minorii, măsuri asiguratorii, tutelă specială, consiliere judiciară, reexaminare punere sub interdicție.INFORMARE DOSAR ELECTRONIC


     Începând cu data de 10 aprilie 2023 se vor scana toate documentele depuse în dosarele înregistrare începând cu această dată, având următoarele obiecte: Filiație, Contestare recunoaştere paternitate; Recunoaştere paternitate; Stabilire paternitate; Stabilire maternitate;Măsuri asiguratorii; Reexaminare punere sub interdicţie; Tutelă specială; Consiliere judiciară; Curatelă.

        Începând cu data de 01 octombrie 2022 se vor scana toate documentele depuse în dosarele înregistrare începând cu această dată, având următoarele obiecte: contestaţie creditor Legea 77/2016,  acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016, actiune in raspundere contractuala, actiune in raspundere delictuala, acţiune în constatare, evacuare, evacuare art. 1033 CPC ş.u., fond funciar, hotarâre care sa tina loc de act authentic, ordonanţă preşedinţială, ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u., partaj judicia, revendicare imobiliară, servitute, succesiune, uzucapiune. Minori şi familie: divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, pensie întreţinere, punere sub interdicţie, stabilire domiciliu minor, ordonanţă preşedinţială, tăgadă paternitate, tutelă  autorizări date tutorelui.

        Pentru dosarele înregistrate anterior datei de 01 octombrie 2022, precum și pentru dosarele înregistrate ulterior datei de 1 octombrie 2022, respectiv datei de 10 aprilie 2023, care nu se regăsec în listele enumerate mai sus, aplicația dosarul electronic va conține numai documentele emise de instanță (adrese, rezoluții, încheieri, hotărâri judecătorești).

 

 Informaţii legate de programul cu publicul la compartimentele auxiliare ale Judecătoriei Buftea:

 Compartimentul Registratură civilă - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Registratură penală - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Arhivă civilă - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Arhivă penală - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Biroul Executări Penale - Luni - Vineri, în intervalul orar 09:00 - 13:00;

 Compartimentul Persoane Juridice - eliberări acte: Miercuri, în intervalul orar 10:00 - 12:00;

 Biroul de Infomare și Relații Publice - Luni, Marți, Miercuri și Vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00, precum și Joi, în intervalul orar 08:00 - 19:00.

 Informaţii legate de adresele de e-mail ale Judecătoriei Buftea

 Începând cu data de 01.10.2021, adresa de e-mail jud-buftea@just.ro a fost dezactivată.

 În prezent, singurele adrese de e-mail ce pot fi utilizate pentru transmiterea mesajelor prin poştă electronică sunt următoarele:

* reg-civ-buftea@just.ro - pentru Secţia civilă;

* reg-pen-buftea@just.ro - pentru Secţia penală - Registratură;

* jud-buftea-execpen@just.ro - pentru Secţia penală - Executări penale;

* contestatieDSP.JdBuftea@just.ro - pentru cererile formulate în baza Legii nr. 136/2020;

* jud-buftea-birp@just.ro - pentru Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - această adresa de email nu va fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesar a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Buftea,  ci poate fi utilizată exclusiv pentru solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, precum și pentru petiţiile formulate conform OG 27/2002.Pentru cereri şi alte documente la Dosare  

Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare să aveti în vedere:

             Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :

          * pe adresa  de e-mail - doar in format acceptat: pdf, word ( doc sau docx)

          * cu cel putin 48 de ore înainte de termenul de judecată

         * fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15 MB sau cel mult 50 pagini.

        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele și cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 Informaţii legate de transmiterea cererilor prin e-mail

 În momentul transmiterii e-mail-urilor către Judecătoria Buftea, la adresa reg-civ-buftea@just.ro (pentru Secţia civilă) sau reg-pen-buftea@just.ro (pentru Secţia penală - Registratură) ori jud-buftea-execpen@just.ro (pentru Secţia penală - Executări penale), vă solicităm să indicaţi în titlul mesajului dosarul la care se referă e-mail-ul şi completul de judecată aferent, pentru a putea fi identificate cu uşurinţă şi transmise cât mai repede la dosarul respectiv. 

 Luând în calcul numărul extraordinar de mare al e-mail-urilor transmise către Judecătoria Buftea (care determină deseori blocarea căşuţei de e-mail), vă atragem atenţia că cererile/înscrisurile destinate dosarelor cu termen de judecată trebuie transmise pe e-mail-ul instanţei cu minimum 48 de ore înainte de ziua şedinţei. În caz contrar, nu ne asumăm răspunderea pentru întârzierile apărute în ataşarea cererilor/înscrisurilor la dosar. Informaţii legate de Dosarul electronic (link de acces la Dosarul electronic)

 Comunicat privind implementarea Dosarului electronic

Instrucţiuni de accesare a Dosarului electronic

Cerere de acordare acces la Dosarul electronic

 Vă atragem atenţia că momentan, din cauza numărului mare de dosare înregistrate pe rolul Judecătoriei Buftea,  dosarele nu pot fi scanate, astfel că, în cazul în care se formulează cerere şi se acordă acces la dosarul electronic, partea va putea vizualiza exclusiv documentele întocmite de către instanţă, precum rezoluţii, încheieri de şedinţă, hotărâri etc.

 


 Măsurile luate de Judecătoria Buftea pe perioada stării de alertă

 

 Informații legate de cererile formulate în baza art. 16 și art. 17 din Legea nr. 136 din 2020Liste de ședință


              

 

DATA ȘEDINȚEI


 

SECȚIA CIVILĂ

 

SECȚIA PENALĂ

 

15.04.2024


 


16.04.2024


Liste de ședință C2, C2 CC, C2 MF, C2 CC MF, C2 FF

Liste de şedinţă C5, C5 CP, C5 executări penale şi CDL

17.04.2024
18.04.2024


Liste de şedinţă C8,C8 CC, C8 MF, C8 FF
Liste de şedinţă C22, C22 CC, C22 MF, C22 CC MF

Liste de ședință C3, C3 CP, C3 executări penale şi CDL


19.04.2024

 

Liste de sedinţă C 16, C16 CC, C16 MF, C16 CC MF
Liste de şedinţă 19.04.2024 C20, C20 CC, C20 MF şi C20 CC MF 

22.04.2024


Liste de şedinţă 22.04.2024 C12, C12 CC, C12 MF, C12 CC MF

 

23.04.2024

  

24.04.2024

 

 

 

25.04.2024

  

26.04.2024
               
Biroul de Informare și Relaţii Publice
 
 


     I. Prezentare

                    I.1. Prezentare instanţă
                    I.2. Istoric
 
               II. Organizare
                   II.1. Conducere
                   II.4. Competenţa
                   II.5. Hotărâri de Colegiu

            III. Instanţa în cifre
                  III.1. Rapoarte

            IV. Informaţii de interes public
                  IV.2. Bilanţuri contabile
                  IV.3. Declaraţii de avere şi de interese

             V. Bine de ştiut
                  V.1. Informaţii legate de taxe şi expertize
                  V.2. Formulare şi legislaţie
            VI. Contact
                  VI.1. Date de contact
                  VI.2. Camere de lucru cu publicul
                  VI.3. Program de funcţionare
                  VI.4. Program de audienţe
                  VI.5. Petiţii
                  VI.6. Relaţia cu presa
                  VI.7. Harta
Actualitate

 

Dacă în urma utilizării secţiunii „DOSARE” nu aţi obţinut rezultatele dorite, vă recomandăm să utilizaţi link-ul http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx.
 
Comunicate privind desfiinţarea completurilor de judecată
         √ Comunicat desființare completuri C11; C13; C14 - Civil şi C4 Penal
 

Informaţii de interes public


Contact