Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

   TRIBUNALUL ILFOV

 

   Adresa:Oras Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov

 

Telefon centrală: 021.312.23.43;


   Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:


-Prim grefier - E-mail: valentina.minca@just.ro, Fax cabinet: 021.312.23.51; telefon: 021.312.23.48


Secția Civilă


-Grefier șef - Tel.: 0372.218.816; E-mail: carmen.dumitrache@just.ro


-Registratură - Tel.: 0372.21.88.58;  021.312.23.43/int. 158,  Fax: 021.312.23.59; E-mail: trif-reg-civ@just.ro


-Arhivă civilă - Tel.: 0372.218.859; 0372.218.871;


-Arhivă insolvență-comercial - Tel.: 0372.218.824; 0372.218.872;


-Cerere acces dosar electronic - Fax: 021.312.23.59; E-mail: trif-reg-civ@just.ro


Secția Penală


-Grefier șef - Tel.: 0372.218.876; E-mail: cecilia.florescu@just.ro


-Registratură/Arhivă - Tel.:0372.21.88.34; Fax: 021/312.23.60;


-Bir. exec. penale - Tel: 0372.218.844; Fax: 0372.218.825; E-mail: trif-reg-pen@just.ro


-Cerere acces dosar electronic - Fax: 021.312.23.60; E-mail: trif-reg-pen@just.ro


 

Birou Relații publice - Tel: 0733.776.743; 021.312.23.43, E-mail: tr-ilfov-brp@just.roDATE DE CONTACT COMUNICARE CERERE ACCES DOSAR ELECTRONIC:


Documentele se vor transmite pe următoarele adrese de e-mail:


  -Secţia civilă       - trif-reg-civ@just.ro/ fax: 021.312.23.59


  -Secţia penală    - trif-reg-pen@just.ro/ fax: 021.312.23.60

 

 
- Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător COSMIN RADU MITROI​
 -
Purtător de cuvânt: COSMIN RADU MITROI 0733.77.67.43/0372218807
L
ocţiitor : Judecător ANDRADA -ROXANA PENCIUC
 
- Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,  
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​
    Pentru transmiterea cererilor şi a documentelor ce au legătură cu dosarele aflate în curs de soluţionare,
 vă rugăm să folosiţi 
adresa  de e-mail alocată serviciului registratură -  trif-reg-civ@just.ro /trif-reg-pen@just.ro

În cazul în care veţi înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice, primului grefier sau purtătorului de cuvânt, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere,

sau parțial,ţinând cont de faptul ca acestea urmează un alt circuit în instanţă.

 TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
tip cerere legea 544-2001.doctip cerere legea 544-2001.doc
model reclamaţie Legea 544-2001.docmodel reclamaţie Legea 544-2001.doc

 Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:

Email: tr-ilfov-blet@just.ro (Aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize) Telefon: 0372218843 Fax : 0372218869
Tel:  021/312.23.43 - interior 143


Camere de lucru cu publicul


Program de funcţionareTRIBUNALUL ILFOV

 

TRIBUNALUL ILFOV  

 

A N U N Ţ

 

Având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr.  1555/28 decembrie 2022, ziua de 23 ianuarie 2023 a fost declarată zi liberă, cu excepţia magistraţilor şi personalului implicat în soluţionarea proceselor cu termen în această zi;

Faptul că în data de 23 ianuarie 2023 este programată şedinţa de judecată a completului F30/F30 CC, vă comunicăm că şedinţa anterior menţionată se va desfăşura conform programării.

De asemenea, adresăm participanților la cauzele cu termen în data de 23 ianuarie 2023 rugămintea de a lua măsurile necesare pentru a depune în timp util documente în cauzele cu acest termen, având în vedere că nu se lucrează cu publicul în ziua respectivă.

 

Conducerea Tribunalului IlfovTRIBUNALUL ILFOV

 

ANUNŢ:

 

Prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17/8 decembrie 2022 s-a stabilit ca în zilele de 23 decembrie 2022, 30 decembrie 2022 si 03 ianuarie 2023 să nu se lucreze cu publicul.

Măsura a fost adoptată pentru întocmirea lucrările administrative la nivelul celor două secţii, specifice finalului de an, respectiv începutului de an.

De asemenea, menționăm că părţile au posibilitatea de a transmite actele de sesizare/documentele prin fax sau email.

Vă multumim pentru înţelegere,

 

 

TRIBUNALUL ILFOV

 

A N U N Ţ :

 

         Începând cu 24 octombrie 2022, programul de lucru la compartimentele stabilit conform Hotărârii Colegiului de conducere nr. 15/2022, este următorul:               

ARHIVA şi REGISTRATURA SECŢIEI CIVILE

▪ luni – joi, între orele 9:00 – 13:00;

▪ vineri, între orele 9:00 – 11:00.

ARHIVA, REGISTRATURA SECŢIEI PENALE şi BIROUL EXECUTĂRI PENALE 

▪ luni – joi, între orele 9:00 – 13:00;

▪ vineri, între orele 9:00 – 11:00.

BIROUL APOSTILĂ

▪marţi şi vineri, între orele 9:00 – 13:00;

BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

 ▪luni, marţi, joi şi vineri, între orele 08:00 -16:00

 ▪ joi, între orele 08:00 – 19:00

 

Conducerea Tribunalului Ilfov

Program de audienţe

La nivelul Tribunalului Ilfov  - potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, nu se ţin audienţe.


Petiţii

...

Relaţia cu presa

...BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08:00 -16:00 
joi între orele 08:00 – 19:00
Coordonator Birou Informare şi Relaţii Publice: Judecător COSMIN RADU MITROI - 0733.77.67.43
    - locţiitor : Judecător ANDRADA-ROXANA PENCIUC
TELEFON: 021/312.23.51
               0372/218.838
Fax : 0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
e-mail : tr-ilfov-brp@just.ro - Această adresă de e-mail se foloseşte, în exclusivitate,
pentru activitatea​ Biroului de Informare şi Relaţii Publice,
respectiv pentru petiţii şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001​Harta