Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 

 Editor de conținut

 
         

 

 

 


 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 24, Judeţul Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 21905

            Telefon: 021.312.23.43                                                               Fax:  021.312.23.51

            E-mail: tr-ilfov@just.ro                                               Web: http://noulportal.just.ro/

 

 

 

 

COMUNICAT

- 05 ianuarie 2024 –

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 05 ianuarie 2024, în prezența a 19 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 1/2024:

 

În unanimitate, suspendarea, începând cu 08 ianuarie 2024, a formei de protest adoptată în Adunarea Generală a Magistraţilor din 14 decembrie 2023.

 

        

 

JUDECĂTOR COSMIN RADU MITROI  

LOCŢIITOR AL PURTĂTORULUI DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV


 

 
 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

 Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 24, Judeţul Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 21905

            Telefon: 021.312.23.43                                                       Fax:  021.312.23.51

            E-mail: tr-ilfov@just.ro                                                      Web: http://noulportal.just.ro

 

 

COMUNICAT

- 14 decembrie 2023 –

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 14 decembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Ilfov, în prezenţa a 25 judecători din totalul de 28 de judecători, a decis prin Hotărârea nr. 5/2023:

 

▪ în unanimitate, că proiectul Ordonanței privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pusă în dezbatere publică pe siteul Ministerului Finanțelor în data de 13 decembrie 2023 încalcă independentă justiției, este profund neconstituțional şi discriminatoriu, reprezintă o atingere gravă adusă dreptului de proprietare al creditorilor şi încalcă principiul separaţiei puterilor în stat prin nesocotirea efectelor hotărârilor judecătoreşti de către puterea executivă;

Se solicită ferm Guvernului să nu adopte aceste prevederi vădit neconstituționale.

Susţine eforturile Consiliului Superior al Magistraturii şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în toate demersurile ce au drept scop salvgardarea statului de drept, independenței justiției și protecției drepturilor și libertăților legitime ale cetățenilor.

▪ în unanimitate, începând cu data prezentei, pe perioadă nedeterminată, a decis reluarea formei de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din 20 iunie 2023, sens în care se vor soluţiona cauzele urgente menţionate în respectiva hotărâre, celelalte cauze urmând a fi amânate.

Următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluționate

în materie penală:  dosarele cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unei măsuri preventive; cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;  cererile formulate în materia executării pedepselor în fond şi contestaţie (inclusiv liberări condiţionate);  luarea/menţinerea/revocarea şi încetarea măsurilor preventive;  măsurile asigurătorii

 în materiile non-penale:  suspendarea provizorie a executării hotărârii;  plasamentul în regim de urgenţă; suspendarea provizorie a executării silite;  ordonanța președințială cu minori;  ordinul de protecţie; deschiderea procedurii la cererea debitorului;  suspendarea grevei; conflicte de competenţă, incidente procedurale, cereri de îndreptare şi lămurire dispozitiv în cauzele anterior menţionate;

-                      procedura prealabilă va fi efectuată numai în cauzele mai sus menționate;

▪ în unanimitate, susţinerea protestului personalului auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Ilfov, protest declanșat în baza Adunării generale extraordinare al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, sens în care:

-         grefierii de şedinţă vor participa doar la judecarea cauzelor urgente;

-         procedura prealabilă va fi întocmită numai în cauzele urgente;

-         compartimentele auxiliare ale Tribunalului Ilfov îşi vor reduce programul de lucru cu publicul la 2 ore, în intervalul 9:00 – 11:00.

 

Judecătorii vor participa la ședințele de judecată planificate, vor dispune amânarea cauzelor care nu fac parte din lista dosarelor urgente, termenele urmând a fi acordate în continuare, având în vedere încărcătura completului și cu respectarea măsurilor menționate în Hotărârea Colegiului de conducere nr. 9/2023, referitor la normarea activității.

În aplicația ECRIS, grefierul de ședință va introduce termenul acordat și motivul amânării și va întocmi încheierea de ședință de la termenul respectiv.

 

 

        

 

JUDECĂTOR DINCĂ ANDREI RADU

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV

 

 

 

TRIBUNALUL IFLOV

SECŢIA CIVILĂ

 

COMUNICAT

 

ÎN PERIOADA 18.12.2023-22.12.2023 ACTIVITATEA CU PUBLICUL LA ARHIVA DE INSOLVENŢĂ ( CAMERA 207) ESTE SUSPENDATĂ AVÂND ÎN VEDERE CĂ URMEAZĂ SĂ FIE EFECTUATE LUCRĂRI DE AMENAJARE ( ZUGRĂVIT, MONTAJ PARCHET).

 

RELAŢII CU PRIVIRE LA DOSARE ŞI ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ POT FI SOLICITATE, ÎN PERIOADA 18.12.2023-22.12.2023, DE LA ARHIVA CIVILĂ ( CAMERA 201) ŞI LA NUMERELE DE TELEFON  0372.218.859, 0372.218.871.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE.

    

------


A N U N Ţ

 

 

Conducerea administrativ – judiciară a Tribunalului Ilfov are deosebita plăcere de a vă anunţa că începând cu data de 9 august 2023 puteţi obţine informaţii utile cu privire la activitatea Tribunalului Ilfov, consultând noul site www.tribunalulilfov.eu.

 

         Site-ul a fost realizat cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale şi este structurat astfel încât să fie accesibil tuturor justiţiabililor.

 

         De asemenea, noul site permite transmiterea on-line a actelor de sesizare a instanţei/a căilor de atac/a documente în dosar, programarea on-line la compartimentele auxiliare ale instanţei şi achitarea on-line a taxelor judiciare de timbru şi alte facilităţi, spre exemplu, e-Legalizare, pe care vă invităm să le descoperiți accesând site-ul www.tribunalulilfov.eu.

 

          

 

JUDECĂTOR  LAVINIA CALINA ROMAN

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI ILFOV

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

ROMÂNIA

 

TRIBUNALUL ILFOV

 


 


Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 24, Judeţul Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 21905


            Telefon: 021.312.23.43                                               Fax:  021.312.23.51

            E-mail: tr-ilfov@just.ro                                               Web: http://noulportal.just.ro

 

 

 

 

 

COMUNICAT

 


 

 20.06.2023

 

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Ilfov, în prezenţa a 22 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 3/2023:

 

 

 

-                      în unanimitate, că proiectul de lege privind modificarea dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători şi amendamentele propuse sunt de natură a încălca independența şi a afecta statutul constituțional al judecătorilor;

 

-                      în unanimitate, începând cu data de 21 iunie 2023, pe perioadă nedeterminată,  adoptarea unei forme de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent;

 

-                      cu majoritate de voturi a hotărât, începând cu data de 21 iunie 2023, pe o perioadă nedeterminată, amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepția cauzelor cu caracter urgent;

 

-                      următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluționate începând cu data de 21 iunie 2023:

 

▪ în materie penală:

 

- dosarele cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unei măsuri preventive;

 

- cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

 

- cererile formulate în materia executării pedepselor în fond şi contestaţie (inclusiv liberări condiţionate);

 

- luarea/menţinerea/revocarea şi incetarea măsurilor preventive;

 

- măsurile asigurătorii

 

în materiile non-penale:

 

- suspendarea provizorie a executării hotărârii;

 

- plasamentul în regim de urgenţă;

 

- suspendarea provizorie a executării silite;

 

- ordonanța președințiala cu minori;

 

- ordinul de protecţie;

 

- deschiderea procedurii la cererea debitorului;

 

- suspendarea grevei;

 

- conflicte de competenţă, incidente procedurale, cereri de îndreptare şi lămurire dispozitiv în cauzele anterior menţionate; 

 


 

        

 

 

 

JUDECĂTOR DINCĂ ANDREI RADU

 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV 

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


 

                                             TRIBUNALUL ILFOV


 
 
Prin posta electronica, mesajul electronic si fisierul atasat se transmit:

-        pe adresa trif-reg-civ@just.ro

 

-        recomandabil cu cel putin 24 ore inainte de termenul de judecata

 

-        fără ca mesajul si atasamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb

 
 
 

-        doar în formatul acceptat - pdf, word (.doc sau .docx),

 
 
 

De asemenea, adresam rugamintea ca documentele si cererile de chemare in judecata pe care le depuneti la registratura sau le trimiteti prin posta sa nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

 
 
 
 
 

 
 

 

LISTE DE ŞEDINŢE

Data

Sedinţa

Data

Sedinţa

1.02.2024


17.02.2024


2.02.2024


18.02.20243.02.2024


19.02.2024


4.02.2024


20.02.2024

listă sedinţă 13 A-20.02.2024-corect.docxlistă sedinţă 13 A-20.02.2024-corect.docx

05.02.2024


21.02.2024


06.02.2024

SEDINTA DIN 06.02.2024 F8, F8CC.docxSEDINTA DIN 06.02.2024 F8, F8CC.docx

22.02.2024


07.02.2024


23.02.2024


08.02.2024

lista complet F18 si F18cc din data de 08.02.2024.doclista complet F18 si F18cc din data de 08.02.2024.doc

24.02.2024

 

09.02.2024

Lista sedinta din 09.02.2024 complet F19 si F19cc.docLista sedinta din 09.02.2024 complet F19 si F19cc.doc

25.02.2024


10.02.2024


26.02.2024


11.02.2024


27.02.2024

12.02.2024


28.02.2024

 

13.02.2024


29.02.2024

 

14.02.2024 

15.02.2024

Lista F7,F7-CC - 15.02.2024 Ore.docLista F7,F7-CC - 15.02.2024 Ore.doc


 

16.02.2024


 

 


 
        
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
procedura acces dosar.docprocedura acces dosar.doc
PRECIZARI PRIVIND ACCESUL CREDITORILOR LA DOSARUL ELECTRONIC.docPRECIZARI PRIVIND ACCESUL CREDITORILOR LA DOSARUL ELECTRONIC.doc  
cerere acces dosar electronic.docxcerere acces dosar electronic.docx
Hot. 24-2019.docHot. 24-2019.doc 
Anunţ - dosar electronic.docAnunţ - dosar electronic.doc
 
 

 


 

Informaţii de interes public

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ÎN  PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

LA COMPARTIMENTELE AUXILIARE ALE TRIBUNALULUI ILFOV

 

MARŢI – ORELE 10:00 - 12:00

JOI – ORELE 10:00 - 12:00

 

 


 

 

 Contact

...La nivelul Tribunalului Ilfov  - potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, nu se ţin audienţe.​