Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2804/93/2021
Data inregistrarii28.10.2021
Data ultimei modificari:10.05.2022
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC INSTAL SERVICE TECHONOLOGY SRLDebitor
ENERGOTEL INTERNATIONAL SRLCreditor

Şedinţe

15.09.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

17.03.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7 insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    17.03.2022

20.01.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7-CC insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea. În temeiul art. 101 alin.1 din L. 85/2014 dispune prelungirea termenului de efectuare a inventarului cu 60 de zile de la data prezentei. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. pronunţată cf. art. 402 C.pr. civ. la data de 20.01.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2022

11.11.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: F 7-CC insolvenţă/drept societar
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de debitor. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Se vor fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la primirea notificării, b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –27.12.2021; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 17.01.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14.02.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.01.2022. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe TRUST INSOLVENCY SPRL, cu o remuneraţie de 2000 lei pe lună (exclusiv TVA) din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, califică cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul ENERGOTEL INTERNATIONAL SRL şi înregistrată în acest dosar ca fiind declaraţie de creanţă ce urmează să fie analizată de către administratorul judiciar. Fixează termen de control în şedinţă publică pentru analiza stadiului continuării procedurii la 17.03.2022. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe, în temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, la data de 11.11.2021.
Document: Încheiere de şedinţă    11.11.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.