Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 Contact

 

Tribunalul VRANCEA - Secţia I Civilă şi Secţia Penală
 Mun. Focșani, str. Republicii nr. 96, cod poștal 620047, jud. Vrancea


Portal solicitări și acces electronic dosare:

       https://registratura.rejust.ro


 

Telefon: 0237/216.000
    int. 200 - Prim Grefier / Secretariat Preşedinte şi Vicepreşedinte
    int. 220 - Grefier Şef Secţie Penală
    int. 223 - Grefier Şef Secţia I Civilă
    int. 214 - Registratură 
    int. 209 - Arhivă Tribunal
    int. 213 - Birou Executări Penale
    int. 219 - Biroul Local de Expertize Tehnice și Judiciare
    int. 224 - Personal / Contabilitate
    int. 221 - Compartiment Achiziţii Publice
    int. 222 - Relaţii Publice


 Fax: ​0237/612.665


 E-mail corespondență generală, Secția I Civilă, Secția Penală: ​tr-vrancea@just.ro​


 


Tribunalul VRANCEA - Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal
 Mun. Focșani, bd. Independenţei nr. 19-21, cod poștal 620015, jud. Vrancea

Portal solicitări și acces electronic dosare:

       https://registratura.rejust.ro


 

Telefon:  0237/232.092

Fax: 0237/235.896

E-mail: Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal: tr-vrancea-comercial@just.ro

Portal solicitări și acces electronic dosare:

 
1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
2.   Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
3.   Lipsa unor documente din dosarul electronic ori neoperarea corespunzătoare a listei on-line cu desfășurarea ședințelor de judecată le puteți semnala pentru remediere folosind pagina cagl.ro/contacteaza-instanta
 
4.   Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programariPersoane de contact: 

          Telefon: 0237 216000 int 222 - Biroul de informare şi relaţii publice
          consilier Carmen Danţiş
          e-mail: 
tr-vrancea-info@just.ro​

 

 
Documentele care trebuie atasate la dosare se trimit prin portalul registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, la următoarele adrese de e-mail: pentru Sectia I civila si Sectia penala: tr-vrancea@just.ro , iar pentru Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal: tr-vrancea-comercial@just.ro

Camere de lucru cu publicul

TRIBUNALUL VRANCEA - Focsani, str. Republicii nr.96, Focşani, jud. Vrancea, 620047

Secţia I Civilă şi Secţia Penală

Registratura - parter

Arhiva - parter

Sali de judecata - parter, etajul I

Biroul de informare si relatii publice - etajul I

Cabinet presedinte - etajul II

Cabinet vicepresedinte - etajul II

 

TRIBUNALUL VRANCEA - Focsani, B-dul Independentei nr.19 - 21, Focşani,  jud. Vrancea, 620015

Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

Registratura - parter

Arhiva - parter

Sala de judecata - parter

Serviciul de Probatiune - etajul I


Program de funcţionare

Program de lucru la arhivă și registratură:

  Luni - Vineri între orele 08.30 - 12.30

 

Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.:

 Luni: 11:00 - 19:00
 Marţi - Vineri: 08:00 -16:00

Programul de lucru cu publicul al Ghişeului poştal (trimiteri interne/internaţionale, mandate poştale), situat la etajul I în sediul Tribunalului Vrancea, este:

Luni-Vineri 08:00 - 16:00

 
În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.

 
 

Program de audienţe

Potrivit Hotararii CSM nr.1375/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda audiente, dar persoanele interesate au posibilitatea sa adreseze memorii, petitii sau solicitari de informatii de interes public, la care se va raspunde in scris, in termenul legal.


Petiţii

 
Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro
 
Politici de confidențialitate:
 

1 politici.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ceea ce priveşte recrutarea personalului

2 politici.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

3 politici.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor

 

 

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 


 

 


 


Relaţia cu presa

Ghid de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media.pdfGhid de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass-media

Cerere studiu dosar - destinata reprezentantilor mass-media.pdfCerere studiu dosar - destinata reprezentantilor mass-media

cerere acreditare pe langa Tribunalul Vrancea - valabila 2024.pdfCerere acreditare pe langa Tribunalul Vrancea - valabila 2024

Comunicate
_______________________________________________________________________________________________________
Tribunalul Vrancea – intre primele 3 instante din tara, raportat la indicatoriii de eficienta cumulati.pdfTribunalul Vrancea – intre primele 3 instante din tara, raportat la indicatoriii de eficienta cumulati

Chestionar privind perceptia activitatii desfasurate de Tribunalul Vrancea.pdfChestionar privind perceptia activitatii desfasurate de Tribunalul Vrancea

Tribunalul Vrancea a analizat activitatea derulata in anul 2023.pdfTribunalul Vrancea a analizat activitatea derulata in anul 2023

anunt forme protest.pdfIncepand cu 21 iunie 2023, la Tribunalul Vrancea vor fi solutionate doar cauzele urgente
Tribunalul Vrancea - comunicat vizita EJTN.pdfTribunalul Vrancea a fost instanță gazdă în cadrul Programului de schimb pentru conducători de instanțe și parchete, derulat de EJTN, în colaborare cu INM
Tribunalul Vrancea - comunicat Scoala Altfel.pdfȘcoala “Altfel” - o altfel de școală care aduce împreună profesioniștii dreptului și viitorii cetățeni informați despre drepturile și obligațiile lor!
Tribunalul Vrancea - sinteza raport activitate 2022.pdfTribunalul Vrancea - sinteza raport activitate 2022
Ziua Europeana a Justitiei - 2022.pdfZiua Europeana a Justitiei - 2022
Tribunalul Vrancea – Bilant 2021.pdfPe 28 ianuarie 2022, Tribunalul Vrancea a prezentat si analizat Raportul activitatii derulate pe parcursul anului 2021
Tribunalul Vrancea - program de lucru cu publicul in perioada 20.12.2021 – 7.01.2022.pdfTribunalul Vrancea - program de lucru cu publicul in perioada 20.12.2021 – 7.01.2022
25 octombrie 2021 - Ziua Europeana a Justitiei.pdf25 octombrie 2021 - Ziua Europeana a Justitiei
Trageri la sorti pentru inlocuirea presedintelui unei sectii de votare - Referendum com. Paulesti, 15 august 2021.pdfTrageri la sorti pentru inlocuirea presedintelui unei sectii de votare - Referendum com. Paulesti, 15 august 2021

 

Comunicat masuri preventie CORONAVIRUS, 11 martie 2020.pdfTRIBUNALUL VRANCEA ia măsuri pentru a contribui la lupta împotriva extinderii epidemiei și pentru a asigura continuitatea în soluționarea cauzelor

 


Harta

 

 Editor de conținut