Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


 

   LEGEA Nr. 677 din 21 noiembrie 2001
   pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prevede, printre     altele, urmatoarele:

    CAP. 4
    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

    ART. 12
    Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


TRIBUNALUL VÂLCEA - BIROUL EXPERTIZE JUDICIARE


CONTURI CEC BANK PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE


Cod fiscal 2540767


Cont RO62CECEVL0137RON0088335 - pentru plati cu ordin de plata


Cont RO06CECEVL01G9RON0330436 - pentru plati in numerar, la ghiseul CEC

 

La explicaţii trebuie precizat nr. dosar şi nume expert.


 

 

 

 

 

Cont RO40CECEVL0103RON0000001 - contul IBAN pentru cauțiunile ce se achită pe seama si la dispoziția Tribunalului Vâlcea.

La explicații se va trece numărul de dosar.


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------Buget

 

Buget 2021.pdfBuget 2021.pdf

Buget 2022.pdfBuget 2022.pdf

Cont rezultat patrimonial 2021.pdfCont rezultat patrimonial 2021.pdf

Executie bugetara 2021.pdfExecutie bugetara 2021.pdf

Raport norme conduita.pdfRaport norme conduita.pdf

 


DREPTURI SALARIALE

31.03.2022 - Transparenta salariala.pdf2022 - Transparenta salariala.pdf

Salarii martie 2021.pdf2021 - Drepturi salariale aprilie 2021

transparenta-venituri-salariale-30.03.2020.pdf2020 - Transparenta-venituri-salariale.pdf

2018 - Drepturi salariale martie 2018.pdf2018 - Drepturi salariale martie 2018.pdf

2017 - Drepturi salariale noiembrie 2017.pdf2017 - Drepturi salariale noiembrie 2017.pdf

2016 - Drepturi salariale septembrie, noiembrie 2016.xls2016 - Drepturi salariale noiembrie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale septembrie, octombrie 2016.xls2016 - Drepturi salariale septembrie, octombrie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale august 2016.xls2016 - Drepturi salariale august 2016.xls

2016 - Drepturi salariale iulie 2016.xls2016 - Drepturi salariale iulie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale iunie 2016.xls2016 - Drepturi salariale iunie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale mai 2016.xlsx2016 - Drepturi salariale mai 2016.xlsx

2016 - Drepturi salariale aprilie 2016.xls2016 - Drepturi salariale aprilie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale martie 2016.xls2016 - Drepturi salariale martie 2016.xls

2016 - Drepturi salariale ianuarie, februarie pentru 2016, Tr. Valcea.xls2016 - Drepturi salariale ianuarie, februarie pentru 2016, Tr. Valcea.xls

 

EXECUTIE BUGETARA

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară noiembrie, decembrie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară noiembrie, decembrie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - Execuție bugetară septembrie, octombrie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară septembrie, octombrie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară august 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară august 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iulie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iulie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iunie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară iunie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară, mai 2016.xlsx2016 - Anexa 6 - execuție bugetară mai 2016.xlsx

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară aprilie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară aprilie 2016.xls

2016 - Anexa 6 - execuție bugetară martie 2016.xls2016 - Anexa 6 - execuție bugetară martie 2016.xls

2016 - Exceutie bugetara ian, feb 2016, Tr. Valcea.xls2016 - Anexa 6 - exceutie bugetara ian, feb 2016.xls

 

BUGET

2018 - Bugetul de stat pe anul 2018.pdf2018 - Bugetul de stat pe anul 2018.pdf​

2017 - Bugetul de stat pe anul 2017, Tr. Valcea.pdf.pdf2017 - Bugetul de stat pe anul 2017, Tr. Valcea.pdf

2016 - Buget Tribunalul Valcea final 2015.xls2016 - Buget Tribunalul Valcea final 2015.xls

2016 - Buget Tribunalul Valcea initial 2016.xls2016 - Buget Tribunalul Valcea initial 2016.xls

2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2015.xls2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2015.xls

2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2016.xls2016 - Buget venituri proprii Tribunalul Valcea initial 2016.xls

2016 - Bugetul de stat pe anul 2016, Tr. Valcea.pdf2016 - Bugetul de stat pe anul 2016, Tr. Valcea.pdf

 

 ALTELE


2016 - Contracte 2016 (2).xls2016 - Contracte 2016 (2).xls

2016 - Contracte 2016.xls2016 - Contracte 2016.xls

2016 - Alte drepturi.doc2016 - Alte drepturi.doc

2016 - Programul anual achizitii publice pentru anul 2016, Tr. Valcea.pdf2016 - Programul anual achizitii publice pentru anul 2016, Tr. Valcea.pdf

 

 


Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Declaratii 2023

 

Declaratii de interese

 

Adnana Bunescu.pdfAdnana Bunescu.pdf

Alexandra Maria Sîrbu.pdfAlexandra Maria Sîrbu.pdf

Alina Ciobanu.pdfAlina Ciobanu.pdf

Ana Maria Iacob.pdfAna Maria Iacob.pdf 

Ana-Maria Ungureanu.pdfAna-Maria Ungureanu.pdf

Anca Maria Mircea.pdfAnca Maria Mircea.pdf

Anca Violeta Lumânariu.pdfAnca Violeta Lumânariu.pdf

Ariana Elena Vîlcoci.pdfAriana Elena Vîlcoci.pdf

Bogdan Alexandru Vâlcoci.pdfBogdan Alexandru Vâlcoci.pdf

Camelia Untaru.pdfCamelia Untaru.pdf

Carmen Elena Glodeanu.pdfCarmen Elena Glodeanu.pdf

Carmen Ionela Radoi.pdfCarmen Ionela Radoi.pdf

Claudia Călcioiu.pdfClaudia Călcioiu.pdf

Claudia Elena Lungu.pdfClaudia Elena Lungu.pdf

Cristian Dumitru.pdfCristian Dumitru.pdf

Cristiana Dolfi.pdfCristiana Dolfi.pdf

Cristiana Marinescu.pdfCristiana Marinescu.pdf

Cristina Cătălina Botu.pdfCristina Cătălina Botu.pdf

Dana Claudia Costin.pdfDana Claudia Costin.pdf

Dana-Maria Statie.pdfDana-Maria Statie.pdf

Daniel Căciularu.pdfDaniel Căciularu.pdf

Denisa Maria Barbu.pdfDenisa Maria Barbu.pdf

Diana Dijmărescu.pdfDiana Dijmărescu.pdf

Dorina Şofrana.pdfDorina Şofrana.pdf

Dumitru Bondoc.pdfDumitru Bondoc.pdf

Ecaterina Papa.pdfEcaterina Papa.pdf

Elena Mihaela Dinescu.pdfElena Mihaela Dinescu.pdf

Elena Monica Stănişor.pdfElena Monica Stănişor.pdf

Felicia Elena Dicu.pdfFelicia Elena Dicu.pdf

Filimonita Vladu.pdfFilimonita Vladu.pdf

Floriana Stănică.pdfFloriana Stănică.pdf

 Gabriela Chişamera.pdfGabriela Chişamera.pdf

Gabriela Elena Răduca.pdfGabriela Elena Răduca.pdf

Gheorghiţa Ivănescu.pdfGheorghiţa Ivănescu.pdf

Ioana Şipoteanu.pdfIoana Şipoteanu.pdf

 Irina Emilia Ureche.pdfIrina Emilia Ureche.pdf

Iulia Stefania Lazăr.pdfIulia Stefania Lazăr.pdf

Iuliana Elena Crivăţ.pdfIuliana Elena Crivăţ.pdf

Larisa Ionela Băiaşu.pdfLarisa Ionela Băiaşu.pdf

Liliana Constanta Orghidan.pdfLiliana Constanta Orghidan.pdf

Loredana Bularga.pdfLoredana Bularga.pdf

Lucian Florin Duţu.pdfLucian Florin Duţu.pdf

Maria Crina Iacobescu.pdfMaria Crina Iacobescu.pdf 

Maria Ilie.pdfMaria Ilie.pdf

Maria Lioara Grigorescu.pdfMaria Lioara Grigorescu.pdf

Maria Magdalena Udrescu.pdfMaria Magdalena Udrescu.pdf

Maria Magdalena Ungureanu.pdfMaria Magdalena Ungureanu.pdf

Mariana Gabriela Brînzan.pdfMariana Gabriela Brînzan.pdf

Mariana Zarioiu.pdfMariana Zarioiu.pdf

Marinela Păuna.pdfMarinela Păuna.pdf

Mihaela Isabel Oprea.pdfMihaela Isabel Oprea.pdf

Mihaela Masac.pdfMihaela Masac.pdf

Mirela Antonella Ungureanu.pdfMirela Antonella Ungureanu.pdf

Mirela Staicu.pdfMirela Staicu.pdf

Nicoleta Florica Olaru.pdfNicoleta Florica Olaru.pdf

Nicoleta Piţiche.pdfNicoleta Piţiche.pdf 

Olga Bădoiu.pdfOlga Bădoiu.pdf

Ovidiu Florin Lazăr.pdfOvidiu Florin Lazăr.pdf

Ovidiu Gergeanu.pdfOvidiu Gergeanu.pdf

Raluca Elena Presură.pdfRaluca Elena Presură.pdf

Rodica Florescu.pdfRodica Florescu.pdf

Roxana Elena Bîrzescu.pdfRoxana Elena Bîrzescu.pdf

Simona Elena Radu.pdfSimona Elena Radu.pdf

Sorin Tucan.pdfSorin Tucan.pdf

 Declaratii de avere


Declaratii interese 2022


declaratie de interese  Orghidan Liliana.pdfdeclaratie de interese Orghidan Liliana.pdf

declaratie de interese Bădoiu Olga.pdfdeclaratie de interese Bădoiu Olga.pdf

declaratie de interese Baiasu Larisa.pdfdeclaratie de interese Baiasu Larisa.pdf

declaratie de interese Birzescu Roxana.pdfdeclaratie de interese Birzescu Roxana.pdf

declaratie de interese Bondoc Dumitru.pdfdeclaratie de interese Bondoc Dumitru.pdf

declaratie de interese Brînzan Maria Gabriela.pdfdeclaratie de interese Brînzan Maria Gabriela.pdf

declaratie de interese Bularga Loredana.pdfdeclaratie de interese Bularga Loredana.pdf

declaratie de interese Bunescu Adnana.pdfdeclaratie de interese Bunescu Adnana.pdf

declaratie de interese Caciularu Daniel.pdfdeclaratie de interese Caciularu Daniel.pdf

declaratie de interese Călcioiu Claudia.pdfdeclaratie de interese Călcioiu Claudia.pdf

declaratie de interese Ciobanu Alina.pdfdeclaratie de interese Ciobanu Alina.pdf

declaratie de interese Costin Dana.pdfdeclaratie de interese Costin Dana.pdf

declaratie de interese Crivat Iuliana.pdfdeclaratie de interese Crivat Iuliana.pdf

declaratie de interese Dicu Felicia.pdfdeclaratie de interese Dicu Felicia.pdf

declaratie de interese Dinescu Elena Mihaela.pdfdeclaratie de interese Dinescu Elena Mihaela.pdf

declaraţie de interese Dolfi Cristiana.pdfdeclaraţie de interese Dolfi Cristiana.pdf

declaratie de interese Dumitru Cristian.pdfdeclaratie de interese Dumitru Cristian.pdf

declaratie de interese Duţu Lucian Florin.pdfdeclaratie de interese Duţu Lucian Florin.pdf

declaratie de interese Florescu Rodica.pdfdeclaratie de interese Florescu Rodica.pdf

declaratie de interese Gergeanu Ovidiu.pdfdeclaratie de interese Gergeanu Ovidiu.pdf

declaratie de interese Glodeanu Carmen.pdfdeclaratie de interese Glodeanu Carmen.pdf

declaratie de interese Grigorescu Maria Lioara.pdfdeclaratie de interese Grigorescu Maria Lioara.pdf

Declaratie de interese Iacob Ana Maria.pdfDeclaratie de interese Iacob Ana Maria.pdf

declaraţie de interese Iacobescu Crina.pdfdeclaraţie de interese Iacobescu Crina.pdf

declaratie de interese Ivănescu gheorghiţa.pdfdeclaratie de interese Ivănescu gheorghiţa.pdf

declaratie de interese Lazar Iulia.pdfdeclaratie de interese Lazar Iulia.pdf

declaratie de interese Lazar Ovidiu.pdfdeclaratie de interese Lazar Ovidiu.pdf

declaratie de interese Luminariu Anca Violeta.pdfdeclaratie de interese Luminariu Anca Violeta.pdf

declaratie de interese Lungu Claudia.pdfdeclaratie de interese Lungu Claudia.pdf

declaratie de interese Marinescu Cristiana.pdfdeclaratie de interese Marinescu Cristiana.pdf

declaratie de interese Masac Mihaela.pdfdeclaratie de interese Masac Mihaela.pdf

declaraţie de interese Mircea Anca.pdfdeclaraţie de interese Mircea Anca.pdf

declaratie de interese Olaru Nicoleta.pdfdeclaratie de interese Olaru Nicoleta.pdf

declaratie de interese Oprea Isabel Mihaela.pdfdeclaratie de interese Oprea Isabel Mihaela.pdf

declaratie de interese Papa Ecaterina.pdfdeclaratie de interese Papa Ecaterina.pdf

declaratie de interese Pauna Marinela.pdfdeclaratie de interese Pauna Marinela.pdf

 declaratie de interese Pitiche Nicoleta.pdfdeclaratie de interese Pitiche Nicoleta.pdf

declaratie de interese Presura Elena Raluca.pdfdeclaratie de interese Presura Elena Raluca.pdf

declaratie de interese Radu Simona.pdfdeclaratie de interese Radu Simona.pdf

declaratie de interese Rădoi Ionela Carmen.pdfdeclaratie de interese Rădoi Ionela Carmen.pdf

declaratie de interese Raduca Gabriela.pdfdeclaratie de interese Raduca Gabriela.pdf

declaratie de interese rectificativa Lumînariu Anca Violeta.pdfdeclaratie de interese rectificativa Lumînariu Anca Violeta.pdf

declaratie de interese Şofrana Dorina.pdfdeclaratie de interese Şofrana Dorina.pdf

declaraţie de interese Staicu Mirela.pdfdeclaraţie de interese Staicu Mirela.pdf

declaratie de interese Stanica Floriana.pdfdeclaratie de interese Stanica Floriana.pdf

declaratie de interese Stănişor Monica.pdfdeclaratie de interese Stănişor Monica.pdf

declaratie de interese Ungureanu Ana-Maria.pdfdeclaratie de interese Ungureanu Ana-Maria.pdf

declaratie de interese Ungureanu Maria Magdalena.pdfdeclaratie de interese Ungureanu Maria Magdalena.pdf

declaratie de interese Untaru Camelia.pdfdeclaratie de interese Untaru Camelia.pdf

declaratie de interese Ureche Emilia Irina.pdfdeclaratie de interese Ureche Emilia Irina.pdf

declaratie de interese Vilcoci Bogdan Alexandru.pdfdeclaratie de interese Vilcoci Bogdan Alexandru.pdf

declaratie de interese Vîlcoci Elena Ariana.pdfdeclaratie de interese Vîlcoci Elena Ariana.pdf

declaratie de interese Vlad Marius.pdfdeclaratie de interese Vlad Marius.pdf

declaratie de interese Vladu Filimonita.pdfdeclaratie de interese Vladu Filimonita.pdf

declaratie de interese Voica Maria.pdfdeclaratie de interese Voica Maria.pdf

declaratie de interese Zariou Mariana.pdfdeclaratie de interese Zariou Mariana.pdf

declaratie de interse Dijmărescu Diana.pdfdeclaratie de interese Dijmărescu Diana.pdf

declaratie de interse Ocnarescu Ana Maria.pdfdeclaratie de interese Ocnarescu Ana Maria.pdf

declaratie de interse Sipoteanu Ioana.pdfdeclaratie de interese Sipoteanu Ioana.pdf

declaratie de interse Statie Dana.pdfdeclaratie de interese Statie Dana.pdf

declaratie de interse Tomoiu Maria.pdfdeclaratie de interese Tomoiu Maria.pdf

declaratie de interse Udrescu Maria Magdalena.pdfdeclaratie de interese Udrescu Maria Magdalena.pdf

declaratie de interse Ungureanu Mirela.pdfdeclaratie de interese Ungureanu Mirela.pdf

declaratie interse Porumbescu Carmen.pdfdeclaratie de interese Porumbescu Carmen.pdf

 declaratie de interese Barbu Denisa.pdfdeclaratie de interese Barbu Denisa.pdf


Declaratii de Avere 2022


declaratie de avere Bădoiu Olga.pdfdeclaratie de avere Bădoiu Olga.pdf

declaratie de avere Băiasu Larisa.pdfdeclaratie de avere Băiasu Larisa.pdf

declaratie de avere Birzescu Roxana.pdfdeclaratie de avere Birzescu Roxana.pdf

declaratie de avere Bondoc Dumitru.pdfdeclaratie de avere Bondoc Dumitru.pdf

declaratie de avere Brînzan Maria Gabriela.pdfdeclaratie de avere Brînzan Maria Gabriela.pdf

declaratie de avere Bularga Loredana.pdfdeclaratie de avere Bularga Loredana.pdf

declaratie de avere Bunescu Adnana.pdfdeclaratie de avere Bunescu Adnana.pdf

declaratie de avere Caciularu Claudiu.pdfdeclaratie de avere Caciularu Claudiu.pdf

declaratie de avere Călcioiu Claudia.pdfdeclaratie de avere Călcioiu Claudia.pdf

declaratie de avere Ciobanu Alina.pdfdeclaratie de avere Ciobanu Alina.pdf

declaratie de avere Costin Dana.pdfdeclaratie de avere Costin Dana.pdf

declaratie de avere Crivat Iuliana.pdfdeclaratie de avere Crivat Iuliana.pdf

declaratie de avere Dicu Felicia.pdfdeclaratie de avere Dicu Felicia.pdf

declaratie de avere Dijmărescu Diana.pdfdeclaratie de avere Dijmărescu Diana.pdf

declaratie de avere Dinescu Elena Mihaela.pdfdeclaratie de avere Dinescu Elena Mihaela.pdf

declaraţie de avere Dolfi Cristiana.pdfdeclaraţie de avere Dolfi Cristiana.pdf

declaratie de avere Dumitru Cristian.pdfdeclaratie de avere Dumitru Cristian.pdf

declaratie de avere Duţu Lucian Florin.pdfdeclaratie de avere Duţu Lucian Florin.pdf

declaratie de avere Florescu Rodica.pdfdeclaratie de avere Florescu Rodica.pdf

declaratie de avere Gergeanu Ovidiu.pdfdeclaratie de avere Gergeanu Ovidiu.pdf

declaratie de avere Glodeanu Carmen.pdfdeclaratie de avere Glodeanu Carmen.pdf

declaratie de avere Grigorescu Maria Lioara.pdfdeclaratie de avere Grigorescu Maria Lioara.pdf

declaratie de avere Iacob Ana Maria.pdfdeclaratie de avere Iacob Ana Maria.pdf

declaratie de avere Iacobescu Crina.pdfdeclaratie de avere Iacobescu Crina.pdf

declaratie de avere Ivănescu Gheorghiţa.pdfdeclaratie de avere Ivănescu Gheorghiţa.pdf

 

declaratie de avere  Lazar Iulia.pdfdeclaratie de avere Lazar Iulia.pdf

 

 

 

declaratie de avere  Sofrana Dorina.pdfdeclaratie de avere Sofrana Dorina.pdf

 

 

declaratie de avere Zarioiu Mariana.pdfdeclaratie de avere Zarioiu Mariana.pdf

declaratie de avere Barbu Denisa.pdfdeclaratie de avere Barbu Denisa.pdfDeclaratii 2022


 Declaratii 2021  
 Declaraţii 2020
 
  Declaraţii 2019
 
  Declaraţii 2018
 
 
 
 
 
  Declaraţii 2017
 
 
  Declaraţii 2016
 

Declaratii interese 2016.pdfDeclaratii interese 2016.pdf

Declaratii avere 2016 - 1.pdfDeclaratii avere 2016 - 1.pdf

Declaratii avere 2016 - 2.pdfDeclaratii avere 2016 - 2.pdf

Declaratii avere 2016 - 3.pdfDeclaratii avere 2016 - 3.pdf

Declaratii - 2016 -  cf. art. 5.pdfDeclaratii - 2016 - cf. art. 5.pdf

Declaratii - 2016 -cf. art 7.pdfDeclaratii - 2016 -cf. art 7.pdf

 

  Declaraţii 2015

 

Declaratii avere 2015 - 1.pdfDeclaratii avere 2015 - 1.pdf

Declaratii avere 2015 - 2.pdfDeclaratii avere 2015 - 2.pdf

Declaratii avere 2015 - 3.pdfDeclaratii avere 2015 - 3.pdf

Decl. art. 7 - 2015.pdfDecl. art. 7 - 2015.pdf 

 

 Declaraţii 2014

 

IV - Declaratii avere Tribunal 2014.pdfIV - Declaratii avere Tribunal 2014.pdf

III - Declaratii avere Tribunal 2014.pdfIII - Declaratii avere Tribunal 2014.pdf

II - Declaratii avere Tribunal 2014.pdfII - Declaratii avere Tribunal 2014.pdf

I - Declaratii avere Tribunal 2014.pdfI - Declaratii avere Tribunal 2014.pdf

2 - Declaratii interese Tribunal 2014.pdf2 - Declaratii interese Tribunal 2014.pdf

1 - Declaratii interese Tribunal 2014.pdf1 - Declaratii interese Tribunal 2014.pdf

 

 Declaraţii 2013

 

Decl avere Tr. Valcea 2013 - 1.pdfDecl avere Tr. Valcea 2013 - 1.pdf

Decl avere Tr. Valcea 2013 - 2 .pdfDecl avere Tr. Valcea 2013 - 2 .pdf

Declaratii interese Tr. Valcea 2013.pdfDeclaratii interese Tr. Valcea 2013.pdf

Declaratii art 5 - 2013 Tb.pdfDeclaratii art 5 - 2013 Tb.pdf

Decl art 7  2013Trib (1).pdfDecl art 7 2013Trib (1).pdf

 

 Declaraţii 2012

 

Decl Interese Tb Vl 2012.pdfDecl Interese Tb Vl 2012.pdf

Decl Avere Tb Vl - II 2012.pdfDecl Avere Tb Vl - II 2012.pdf

Decl Avere Tb Vl - I 2012.pdfDecl Avere Tb Vl - I 2012.pdf