Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
 
 
 
Adresa Tribunalului VÂLCEA este:
       Scuarul Revoluţiei nr. 1
 
 
 
Telefon:  (0250)73 91 20
 
 
 
Fax:  (0250)73 22 07
 
 
 

IMPORTANT: Transmiterea documentelor in format electronic la adresele de e-mail

oficiale ale instanței se va face cu respectarea următoarelor reguli:


Înscrisurile trimise instanței prin poștă electronică NU SE ACCEPTĂ SUB FORMĂ DE LINK către diverse site-uri sau platforme de file-sharing, ci numai prin atașare la respectivul email;

Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF, DOC, DOCX;

Fișierele care vor fi atașate unui mesaj pot avea, cumulat, dimensiunea maximă de 20M;

Depunerea documentelor va fi confirmată printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail de la care s-a efectuat expedierea!

 
 
 
 
E-mail - primire documente dosare :
 
 
 
Pentru sectia CIVILĂ I
 
 
  
 
Pentru sectia CIVILĂ II, de CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 
 
 
 
Pentru sectia PENALĂ
 
 
 
 
 
          Cererile de chemare în judecată, căile de atac şi alte acte de sesizare ale instanţei, precum şi documentele ce trebuie ataşate la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea se vor trimite la următoarele adrese de e-mail:
 
 SECŢIA I CIVILĂ   tr.valcea.civil1@just.ro         Fax:  (0250)73 22 07
SECŢIA II CIVILĂ  tr.valcea.civil2@just.ro          Fax:  (0250)73 22 07
SECŢIA PENALĂ   tr.valcea.penal@just.ro          Fax:  (0350)41 21 63
 
         În cazul în care veţi înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice, primului grefier sau purtătorului de cuvânt, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ţinând cont de faptul ca acestea urmează un alt circuit în instanţă.
 

 
 -----------------------------------------------------------
 
 
 
E-mail - BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
Pe această adresă se vor transmite doar petiţii şi cereri formulate în baza legii 544/2001.
 
 

E-mail - Prim Grefier:
 
      magdalena.ungureanu@just.ro
 
Persoane de contact: 

       Judecător  - purtător de cuvânt
 
 --------------------------------------------------
 

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

 
COORDONATE DE CONTACT ALE TRIBUNALULUI 
         Prim grefier                                                                      - (0250)739120 
         Arhiva Penală                                                                   - (0250)739120
         Arhiva Civilă                                                                     - (0250)739120
        Arhiva Comercial si Contencios Administrativ şi Fiscal       - (0250)739120
         Biroul local pentru expertize judiciare
                   tehnice şi contabile                                                - (0250)732321     
         Biroul de informare şi relaţii publice                                 - (0250)739120
 
 
PROGAMUL IN PERIOADA VACANTEI JUDECĂTORESTI (iulie - august) 
- Program servicii apostile: de luni pana vineri
         - depunere acte:   9:00    -   11:00
         - ridicare acte:     12:00    -   13:00
 
 
- Program arhivă
       MARTI, JOI: 10:00 - 12:00
          
 
 
ACCESUL PUBLICULUI ESTE PERMIS 
         - În sălile de şedinţă, începând cu ora 830 
         - La compartimentele care au relaţii cu publicul:
                   - Arhivă, între orele 10-12
                   - Judecător de serviciu, între orele 900-1200 
                  - Biroul de expertize judiciare:
0       luni,marţi, miercuri şi vineri 8-12 
0       marţi între orele 14-16
0       joi între orele 14-18
 
                   - Serviciul pentru protecţia victimelor şi reintegrarea socială a  
                      infractorilor, între orele 800-1530 
         Notă: Publicul nu are acces în birourile judecătorilor.
 
 PROGRAM  ELIBERARE  RECIPISE
 JOI
ORELE  900 – 1400
 
PROGRAM INTERPREŢI ŞI TRADUCĂTORI
                                                                                          JOI
                                                                              ORELE 1400 - 1530
 
PROGRAMUL DE LUCRU  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
            În conformitate cu:
-           Art. 78, alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor     judecătoreşti (Hotărârea CSM nr. 1375/2015)
-            Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public
 
PROGRAM ZILNIC
LUNI – VINERI: 0800  - 1500
JOI: 1500 - 1800
 
 
 
Date de contact:  JUDECĂTOR MATEESCU MIHAI BOGDAN     - purtător de cuvânt
                         E-mail: tr-valcea@just.ro
 
                        Expert superior BIRP – Bularga Loredana
                        Tel: 0250 739 120
                        E-mail: tribunalul-valcea@just.ro
 
 
 
Coordonatele de contact pentru judecătoriile din circumscripţia tribunalului:
 
Instanţa
Sediul
Telefon
Fax
Judecătoria Râmnicu Vâlcea
Str. Carol I nr. 8
0250/731536
0250/731657
Judecătoria Drăgăşani
Str. Gib Mihăescu nr. 25
0250/810631
0250/814362
Judecătoria Horezu
Str. 1 Decembrie
nr. 8
0250/860879
0250/861355
0250/860716
Judecătoria Bălceşti
Str. 1 Decembrie nr.1
0250/840379
0250/ 840379
Judecătoria Brezoi
Str. Eroilor nr. 163
0250/778993
0250/778994
 
 
PROGRAM APOSTILĂ
 
Luni – Joi : 900 - 1100 – depunere acte
Luni – Joi : 1300 - 1400- eliberare acte

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta