Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1932/89/2021
Data inregistrarii15.10.2021
Data ultimei modificari:13.05.2022
Sectie:CIVILĂ
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului verificare stadiu procedură simplificată faliment
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
RAGRO TOTAL SRLDebitor
RWA RAIFFEISEN AGRO ROMÂNIA S.R.L. PREŞEDINTECreditor
STUDIO OF AGRICULTURAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.Creditor
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI - MEMBRUCreditor
ALEXION S.R.L.Creditor
COMISION TRADE S.R.L.Creditor
AGROCOMPLEX BÂRLAD S.A. PRIN FIVE ADMINISTRATION SPRLCreditor
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A. - MEMBRUCreditor
R AGRO FĂLCIU S.A. PRIN FIVE ADMINISTRATION SPRLCreditor
ELIT ROMÂNIA PIESE AUTO ORIGINALE S.R.L.Creditor
AGROCOMPLEX GLOBALCreditor
MOLD AGRO COOP S.R.L.Creditor
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS IFN S.A.Creditor
COMCEREAL S.A. PRIN FIVE ADMINISTRATION SPRLCreditor
IPSO S.R.L.Creditor
ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.Creditor

Şedinţe

08.09.2022
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

14.04.2022
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării procedurii de faliment, amână judecarea cauzei la data de 08.09.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2022

20.01.2022
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de constituirea comitetului creditorilor şi confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de către instanţă. În vederea continuării procedurii de faliment;
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2022

09.12.2021
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea privind prelungirea termenului de depunere a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, formulată de EUROBUSINESS LRJ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei RAGRO TOTAL S.R.L. Prelungeşte cu încă 40 de zile termenul de depunere a raportului prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Vaslui sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată la data de 09.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă    09.12.2021

27.10.2021
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de debitoarea RAGRO TOTAL S.R.L.. În temeiul art. 66 şi art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitoarei RAGRO TOTAL S.R.L.. În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului. Dispune dizolvarea societăţii debitoare. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe EUROBUSINESS LRJ SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi remunerat în baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic În temeiul dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 85/2014, dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Fixează termenul maxim pentru predarea gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 la 08.11.2021. În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, fixează următoarele termene limită: b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului - 09.12.2021; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 17.12.2021; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 10.01.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 22.12.2021, în locaţia ce va fi stabilită de lichidatorul judiciar. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Constată că la prezenta cauză a fost conexat Dosarul nr. 1414/89/2021 având ca obiect deschidere procedură la cererea creditorului. Califică cererea creditoarei PIF INDUSTRIAL S.R.L., drept declaraţie de creanţă. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 20.01.2022, ora 09:30. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Apelul va fi depus la Tribunalul Vaslui, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată la data de 27.10.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  23/2021  27.10.2021

21.10.2021
Ora estimata: 09:30
Complet: - CF 14
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.10.2021.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    21.10.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.