Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

1. Legislaţie 

          1.1. Legislatia care reglementeaza organizarea instantei

 
2. Conducere 
          2.1. Conducerea Instanţei
 
3. Organizare
          3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare - H.C.S.M. nr.1375/2015
          3.4. Cariera
 
4. Programe şi stategii proprii
           4.1. Programe şi strategii
 
5. Rapoarte şi studii  

Actualitate

1.0      Actualitate


 


 

 
 1.1.    Anunţuri

    Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 11/17.11.2023 prin care s-a dispus desfiinţarea completului de litigii de muncă şi asigurări sociale C-LM3, care are termen de judecată la data de 21 februarie 2024, ora 09.00 şi procesul-verbal încheiat la data de 27 noiembrie 2023 prin care au fost repartizate ciclic dosarele acestui complet, la data de 21 februarie 2024, se va acorda termen de judecată în vederea soluţionării de către noul complet.


 
Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 11/17.11.2023 prin care s-a dispus desfiinţarea completului de litigii de muncă şi asigurări sociale C-LM3, care are termen de judecată la data de 06 decembrie 2023, ora 12:00 şi procesul-verbal încheiat la data de 27 noiembrie 2023 prin care au fost repartizate ciclic dosarele acestui complet, la data de 06 decembrie 2023, se va acorda termen de judecată în vederea soluţionării de către noul complet.
 
 
 
 
 
   La data de 20 iunie 2023, ora 10,00 la sediul  Tribunalului Tulcea – Sala de Colegiu a Tribunalului Tulcea a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Preşedintele Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 8 pct.1 raportat la art. 7 pct.1 lit.r) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu următoarea :
 
ORDINE DE ZI:
                       
            Analiza evoluției proiectului privind pensiile de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest necesare față de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor.
*  *  *
1. Prezenţa în Adunarea generală                
Din totalul de 10 judecători care îşi desfășoară efectiv activitatea la momentul convocării adunării generale, au participat la Adunarea generală 9 judecători, conform tabelelor conținând semnăturile magistraţilor participanţi, anexate prezentei hotărâri.
Consemnările şi secretariatul şedinţei au fost asigurate de primul grefier.
S-a constatat că Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Tulcea este legal constituită, în prezenţa a 9 membri, fiind îndeplinită majoritatea prevăzută de art.14 alin.(3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşt aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022.
Convocarea Adunării generale a judecătorilor s-a realizat la data de 19 iunie 2023 de către Preşedintele instanţei.
În conformitate cu dispoziţiile art.14 alin.(2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşt aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022, şedinţa Adunării generale a judecătorilor a fost prezidată de către domnul judecător Răzvan Arcadiu Vitoş, preşedintele Tribunalul Tulcea.
Doamnul preşedinte Răzvan Arcadiu Vitoş a precizat că scopul convocării este reprezentat de proiectul de modificare a Legii nr.303/2022 aflat în dezbatere parlamentară la Camera Deputaţilor ca for decizional şi adoptarea unor forme de protest necesare față de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art.1-Cu unanimitate de voturi, adoptarea unei forme de protest ce constă în amânarea cauzelor cu excepția celor cu caracter urgent, așa cum urmează:
 
a)În materie civilă şi contencios administrativ, ordonanță președințială, măsuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, plasament, adopții, reținere/sechestru nave, suspendare act administrativ, custodii publice, declararea ca indezirabili, achiziții publice;
 
b)În materie penală: cauze în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri asiguratorii, cauze în care prescripţia răspunderii penale este iminentă.
 
Art.2.  Cu unanimitate, solicită preşedintelui Înalte Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatului Poporului, Preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor sesizarea Curţii Constituţionale cu obiecţii de neconstituţionalitate a modificărilor aduse Legii 303/2022.
 
Art.3.- Cu unanimitate, acordă mandat preşedintelui Curţii de Apel Constanţa, de a adopta o rezoluţie la întânirea preşedinţilor curţilor de apel, ca va avea loc la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.
 
Art.4.- Cu unanimitate, hotărăște ca forma de protest să fie pe durată nedeterminată, până la adoptarea unei soluţii legislative adecvate, care să respecte statutul profesiei de magistrat, să aibă caracter previzibil şi care evită disfuncţiile şi inechităţile din sistemul judiciar, precum şi a unei noi hotărâri a adunării generale de încetare/prelungire protest.
Adoptată azi, 20 iunie 2023, la sediul Tribunalului Tulcea.
Semnează pentru judecătorii prezenţi la Adunarea generală,
Preşedintele Tribunalului Tulcea
 
Judecător Răzvan Arcadiu Vitoş
 
 
 
 
 
 

In sedinta din 11 aprilie 2023 - complet CAN3, dosarele se vor repartiza ciclic,  conform hotararii de colegiu nr. 2 din 18.01.2023.

 

In sedinta din 14 martie 2023 - complet CAN3, dosarele se vor repartiza ciclic,  conform hotararii de colegiu nr. 2 din 18.01.2023.

 
In perioada 21 feb 2022-31 dec 2022 programul arhivei Tribunalului Tulcea cu publicul va fi urmatorul: Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 09-13
 
  
 
 

Pentru acces dosar electronic va rugam sa accesati site-ul

 

https://www.curteapelconstanta.eu/

  
 
    Pentru buna funcționare a aplicației INFODOSAR instalată la nivelul Curții de Apel Constanța, ce poate fi accesată la adresa https://www.curteapelconstanta.eu , începând cu 03 iulie 2017 Tribunalul Tulcea solicită tuturor părților din dosare să comunice la următoarea adresă de email a instanței: registratura.TLTT@just.ro  copiile scanate în format pdf ale documentelor sau documentele în format word depuse prin registratură.
    Precizăm că documentele nu ar trebui să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină și 12 MB/document. În acest sens se recomandă scanarea documentelor la o rezoluție de 200 dpi.
    Comunicat scanare pentru aplicatia  Infodosar.pdf
 
 
Anunţ
       Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.
 

Informaţii de interes public

 1.1.  Informaţii de Interes Public

art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date

   Redăm mai jos în integralitate prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

Contact