Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

poza instanta mica.jpg

 
Judecătoria Pașcani își desfășoară activitatea în baza Constituției României și a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară.
            Actele normative privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar sunt disponibile pe site-ul CSM ( http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9401 ).
            În cadrul Judecătoriei Pașcani nu sunt înființate secții, însă completele de judecată sunt specializate pe materii: civil (civil,  fond funciar, minori și familie) și penal.
            Există două săli de judecată în care își desfășoară activitatea 11 (unsprezece) complete, 9 în materie civilă (specializat și nespecializat) și 2 în materie penală.
            Activitatea economică-financiară a Judecătoriei Pașcani este asigurată de departamentul economico - financiar și administrativ din cadrul Tribunalului Iași.
 
 
Competenţa Judecătoriei Pașcani 
 
a. Competenţa materială
Activitatea Judecătoriei Paşcani priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă, comercială şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă, respectiv penală.
            De asemenea, Judecătoria este competentă în materie de executare silită să învestească cu formulă executorie titlurile executorii, să încuviinţeze începerea executării de către executorul judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi incidentele ivite în cursul executării acestora, contestaţiile formulate in temeiul dispoziţiilor Legii nr. 275/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 83/2010.
 
b. Competenţa teritorială
În jurisdicţia Judecătoriei intră municipiul Pașcani, oraşul Tg. Frumos şi un număr de 29 de comune cu satele aferente.
            Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat.
Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, pentru fiecare tip de cauză, termenele ce sunt utilizate in sistemul de asociere automată.
Petiţiile formulate în condiţiile O.G. nr. 27/2002 şi cererile de informaţii publice formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 se depun zilnic la biroul de informare şi relaţii publice (BIRP).  Detalii sunt disponibile în secţiunea “alte informaţii”.
            Presa are acces direct la purtătorul de cuvânt, prin e-mail sau telefonic, în condiţiile detaliate în secţiunea “alte informaţii”.
 
Personalul Judecătoriei
 
Schema de personal a Judecătoriei Paşcani cuprinde:
-      11 posturi de judecători;
-      23 de posturi de grefier;
-      1 post grefier arhivar;
-      1 post specialist IT;
-      1 post agent procedural;
-      1 post şofer;
-      2 posturi pentru personalul contractual: 1 post muncitor şi 1 post îngrijitor.
 
Evidenţa nominală a personalului instanţei este disponibilă în secţiunea „Organizare” – extras Ordin de serviciu pe anul 2016.

Istoric

 

          Judecătoria Paşcani funcţionează ca instanţă din perioada interbelică avându-l ca magistrat şi pe eminentul profesor universitar Mihai Jacotă de la Universitatea Al.I .Cuza Iaşi.

 

  

          Adresa Judecătoriei Paşcani este :

          - municipiul Paşcani, str. Grădiniţei nr. 8, cod poştal 705200, judeţul  Iaşi.

          Instanţa funcţionează în acest sediu din anul 1976. 


Harta cu arondarea localităţilor judeţului Iaşi la instanţele din teritoriu:

arondare_mica.jpg 


Pentru varianta mărită a hărţii daţi click pe acest link

Tabel cu arondarea localităţilor judeţului Iaşi la instanţele din teritoriu