Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare
            Prezentare instanţă
Legislație 
Conducere
            Conducerea instanţei
Organizare            
            Competența Judecătoriei Pașcani
            Carieră
 

Actualitate


             Materiale informative, modele și explicații care pot fi folosite în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire:

             Cadrul legislativ în materie:________________________________________________________________________________________________________

             Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau online, prin accesarea link-ului de mai jos:   
 
             Chestionar referitor la percepția activității în cadrul Judecătoriei Paşcani
            
________________________________________________________________________________________________________

Listele de şedinţă, pentru şedinţele ulterioare datei de 12.12.2023.

​Data ​Listele de şedinţă
​12.12.2023 C1MF
13.12.2023 C8FF, C8 civil, C8 civil CC, P3M, P3M CC
14.12.2023 C7MF, C7MF CC, C7 civil, C7 civil CC, C2MF, C2MF CC, C2 civil, C2 civil CC, C2MF CVR
15.12.2023 C OP
18.12.2023 C OP
19.12.2023 C1MF, C1 civil, C1MF CC, C1 civil CCC1MF CVRC3FF, C3 civil, C OP
21.12.2023 C7MF CVR
​09.01.2024 C3FF, C3 civil, C8 civil CC
10.01.2024 C8FF, C8 civil, C8 civil CC, P3M, P3M CC
11.01.2024 C2MF, C2 civil, C2MF CC, CDL2, CDL2 sedinţă nr. 2
12.01.2024 C-PJ1 CC
15.01.2024 P1M, P1M cameră preliminară, P1M CC, C2 civil CC, C2MF CC
16.01.2024 C1MF, C1 civil, C1MF CC, C1 civil CC, C1MF CVR
17.01.2024 C8FF, C8 civil, C8 civil CC
18.01.2024 C7MF, C7 civil, C7MF CVR
23.01.2024 C3FF, C3 civil
25.01.2024 C7MF, C7 civil, C7MF CC, C7 civil CC, C2MF, C2 civil, C2MF CC, C7MF CVR
26.01.2024 C-PJ1 CC
29.01.2024 P1M, P1M CC, CDL2, C-PJ2 CC
30.01.2024 C1MF, C1 civil, C1MF CC, C1 civil CC, C1MF CVR
31.01.2024 C8FF, C8 civil, C8 civil CC, P3M și P3M CC

COMUNICAT DE PRESĂ  - 29.01.2024
 
             Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Paşcani aduce la cunoştinţă publică următoarele:
          În baza procesului verbal încheiat la data de 29.01.2024 cu ocazia întâlnirii personalului auxiliar şi conex din cadrul Judecătoriei Paşcani, în care s-a stabilit, cu unanimitate de voturi, suspendarea protestului inițiat în baza Hotărârii Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 09.12.2023 şi continuat începând cu data de 11.01.2024, în baza Hotărârii Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 10.01.2024, precum şi reluarea activităţii începând cu data de 01.02.2024 şi a programului de lucru cu publicul la compartimentele care desfășoară program cu publicul, respectiv în intervalul orar 09,00-13,00 începând cu data de 30.01.2024.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Paşcani

________________________________________________________________________________________________________

             1. Reevaluarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr. 09/14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Paşcani;
             2. Poziţia judecătorilor din cadrul instanţei cu privire la necesitatea adoptării de măsuri, ca reacţie la continuarea protestului zilnic al personalului auxiliar din cadrul Judecătoriei Paşcani începând cu data de 11.01.2024, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 10.01.2024.

________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________

            Potrivit art. 4 din Decizia nr. 43 din data de 08 decembrie 2023 a Preşedintelui Judecătoriei Paşcani, în zilele de 22.12.2023 şi 29.12.2023, la Judecătoria Paşcani, nu se va desfăşura program cu publicul.

________________________________________________________________________________________________________


JOI 14.12.2023,

protestul grefierilor se va desfășura între orele 10:00-14:00 cu suspendarea oricărei activități şi a şedinţelor de judecată.

________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT DE PRESĂ  - 12.12.2023 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Paşcani aduce la cunoştinţă publică următoarele:

În baza Hotărârii AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, grefierii din cadrul Judecătoriei Paşcani, au stabilit măsurile ce se vor adopta pe perioada protestului zilnic începând cu data de 11.12.2023, potrivit procesul verbal încheiat la data de 11.12.2023 .

- afişarea în loc vizibil a Hotărârii Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 09.12.2023;

- informarea președintelui completului de judecată despre formele de protest adoptate;

- afişarea pe portalul instanţei a listei de judecată cu cauzele urgente ce se vor soluţiona, cu informarea apărătorului, atunci când se impune;

- după deschiderea şedinţei de judecată informarea completului de judecată despre formele de protest adoptate şi va solicita luarea cu prioritate doar a cauzelor urgente deoarece va participa doar la soluţionarea acestora;

- reducerea la  jumătatea programului de lucru cu publicul la compartimentele care desfășoară program cu publicul, respectiv doar în intervalul orar 09,00-11,00;

- pe durata protestului în intervalul orar 11,00-13,00 personalul auxiliar se va grupa în loc vizibil, îmbrăcaţi în robe şi vor face fotografii/filmuleţe care se vor posta de Whatsapp;

- pe durata protestului întreg personalul auxiliar va pleca acasă la terminarea programului de lucru şi nu va răspunde la telefonul personal.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale nr 8 din 12.11.2023 Corpul judecătorilor din cadrul Judecătoriei Paşcani sprijină formele de protest adoptate de către grefieri.

Astfel, pe perioada desfășurării formelor de protest se vor judeca următoarele tipuri de cauze:

În materie civilă:

-      ordin de protecţie;

-      tutelă/curatelă minori;

-      delegare autoritate părintească;

-      internare medicală nevoluntară;

-      ordonanţă preşedinţială;

-      validare/invalidare mandat consilier;

-      măsuri asigurătorii;

-      asigurare dovezi;

-      autorizare intrare în încăperi;

-      suspendare provizorie a executării silite;

-      încuviinţare executare silită;

-      delegarea autorităţii părinteşti;

-      îndreptare eroare materială/completare/lămurire dispozitiv în cauzele de mai sus;

-      cerere reexaminare (ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar) în cauzele de mai sus;

-      incidente procedurale în cauzele de mai sus;

-      obligaţii de întreţinere;

-      puneri sub interdicţie;

-      cauze civile cu arestaţi;

-      orice alte cauze urgente potrivit legi sau la aprecierea ca atare de către instanţă;

            În materie penală:

-      cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia contestaţiei durată proces;

-      cauze în procedura de cameră preliminară sau în procedura de judecată în fond în care inculpaţii se află sub măsuri preventive, precum şi cauzele în care sunt persoane supuse măsurilor de siguranţă prevăzute de art.109 şi art.110 Cod penal;

-      verificarea din oficiu a măsurilor preventive şi cereri legate de măsuri preventive în camera preliminară şi în procedura judecării cauzei de fond;

-      cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;

-      liberare condiţionată;

-      redeschiderea procesului penal în cazul persoanelor încarcerate;

-      îndreptare eroare materială/completare/lămurire dispozitiv în cauzele de mai sus;

-      incidente procedurale în cauzele de mai sus;

-      orice alte cauze urgente potrivit legii sau la aprecierea ca atare de către instanţă.

 

Grefierii desemnaţi să efectueze lucrările potrivit art. 51 din HCSM nr. 3243/22.12.2022, în faza de procedură prealabilă şi de cameră preliminară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente şi enumerate mai sus.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Paşcani


________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________

            Începând cu data de 08 decembrie 2023, între orele 10,00 - 12,00, grefierii din cadrul Judecătoriei Paşcani, vor protesta în faţa Judecătoriei.
            În acest interval orar, se vor suspenda programul de lucru cu publicul şi şedinţele de judecată programate, cu excepţia judecării cauzelor urgente, urmând ca acestea din urmă să fie reluate după ora 12,00.


            Hotărârea nr. 7 din data de 7 septembrie 2023 a ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR din cadrul Judecătoriei Pașcani - EXTRAS.


            Lista cauzelor care se vor judeca în perioada următoare, pe durata protestului.


            COMUNICAT DE PRESĂ din data de 20.06.2023.


            Hotărârea nr. 6 din data de 20 iunie 2023 a ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR din cadrul Judecătoriei Pașcani - EXTRAS.


            Hotărârea nr. 5 din data de 31 mai 2023 a ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR din cadrul Judecătoriei Pașcani.


            Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


ANUNŢ IMPORTANT!

 

            Datorită condițiilor meteorologice nefavorabile și a blocării drumurilor naționale și județene de pe raza județului Iaşi care fac legătură cu orașul Pașcani vă anunțăm că astăzi – 06.04.2023 se suspendă activitatea Judecătoriei Pașcani.

           Ședințele de judecată se amână pentru o dată ulterioară ce va fi anunțată din timp pe portalul Judecătoriei Pașcani, cât şi pe portalul Tribunalului Iaşi.

            Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Președintele Tribunalului Iaşi

judecător Dămian Oana-Monica


________________________________________________________________________________________________________           Pentru a avea acces la DOSARUL ELECTRONIC, completaţi cererea de comunicare a actelor de procedură în format electronic a cărui model îl găsiţi aici. Nu folosiţi alte modele de cereri!​


            Aplicația de comunicare cu instanța este disponibilă, pentru utilizare web, la adresa:

           https://upld.ca-iasi.ro, iar pentru platformele mobile: ANDROID   iOS
           Manualul de utilizare al aplicatiei este disponibil aici.
 
           Informare: urmare a unor probleme de comunicații dintre serverul aplicației de comunicare cu instanța și serverul de email folosit pentru trimiterea codurilor de activare a conturilor, pentru o perioadă de timp conturile nou create nu au putut fi activate.
           Pentru activarea conturilor nou create puteți parcurge următorii pași: în pagina de autentificare introduceți adresa de e-mail folosită pentru crearea contului, o parolă oarecare și apăsați butonul „Autentificare”. Sistemul va sesiza că contul nu este activ și vă va oferi două opțiuni: introducerea codului primit pe email sau generarea unui nou cod de activare. Alegeți a doua variantă apoi introduceți codul de activare în fereastra nou apărută.
 

________________________________________________________________________________________________________

             Pentru dosarele negasite pe portal vă rugăm să folosiţi următorul link: click aici

________________________________________________________________________________________________________


 Decizia nr. 21/2021 privind măsurile de reducere a riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2, pentru asigurarea bunei funcţionări a Judecătoriei Paşcani.            
             Cererile de studiu dosar pot fi trimise către instanţă la adresa de e-mail: jd-pascani-arh@just.ro. Vă rugăm să aşteptaţi confirmarea programării.

             Portalul Curţii de Apel Iaşi poate fi accesat aici: Curtea de Apel Iași (www.ca-iasi.ro)

         https://www.robobraille.org/ - program utilitar de conversie fişiere text în fişiere audio sau Braille


Comunicate de presă
 
             Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 2 din 11.01.2024 (în extras) privind:
             1. Reevaluarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr. 09/14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Paşcani;
             2. Poziţia judecătorilor din cadrul instanţei cu privire la necesitatea adoptării de măsuri, ca reacţie la continuarea protestului zilnic al personalului auxiliar din cadrul Judecătoriei Paşcani începând cu data de 11.01.2024, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 10.01.2024.


Alte anunțuri  
            Tabloul mediatorilor autorizaţi

Informaţii de interes public


Contact