Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Chestionar "Percepţia opiniei publice asupra sistemului judiciar din municipiul Suceava"

După completarea chestionarului, vă rugăm să îl transmiteţi pe adresa de e-mail: trsv-birp@just.ro


Tribunalul Suceava   
 Datele de contact ale autorităţii:
    Denumire: TRIBUNALUL SUCEAVA
    Adresa: mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  
    Telefon: 0230/214948,  0230/523290
    Fax: Secția penală și birou executări penale: 0230/252800
           Secţia civilă şi de contencios administrativ şi fiscal: 0230/522296

    E-mail:
Corespondenţa adresată Tribunalului Suceava poate fi transmisă astfel:
 - pentru Biroul de informare şi relaţii publice:
email: trsv-birp@just.ro (adresă de poştă electronică destinată primirii petiţiilor şi cererilor  întemeiate pe Legea 544/2001).
   telefon: 0230 214948 – int. 200
pentru Compartimentul de registratură:  
 email: trsv-registratura@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv primirii de cereri de chemare în judecată sau cereri de reexaminare referitoare la dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava).
    fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei I Civilă:    
email: trsv-arh1civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secție, în procedură prealabilă sau în căi de atac).
   fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei a II-a Civilă:    
email: trsv-arh2civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secție, în procedură prealabilă sau în căi de atac).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal:    
email: trsv-arhcont@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secție, în procedură prealabilă sau în căi de atac).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei penală: 
   email: trsv-arhpen@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de  natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secție, în procedură prealabilă sau în căi de atac).
   fax: 0230 523290 – int. 168
   fax: pentru secţia penală şi birou executări penale: 0230 252800; 0230 214948 – int. 123
- pentru Prim-grefier :
email: tr-suceava@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă - care nu este destinată dosarelor).
   telefon/fax: 0230 214874
 

Camere de lucru cu publicul

 
 
Sălile de şedinţă ale Tribunalului Suceava:
Etaj I (intrarea pe la parter): cam. 232: sala de contencios administrativ şi fiscal
cam.246: civil şi contencios
cam.247: civil şi contencios
Parter, cam. 126: penal şi civil
Parter, cam. 118: civil şi penal
           Parter, cam. 124: falimente şi penal
 
Arhiva şi registratura Tribunalului Suceava - parter:
cam. 114 - arhivă falimente
           cam. 115 - arhiva civilă
           cam. 122 -arhiva de contencios administrativ
cam. 123 - registratura
cam. 125 -arhiva penală
 
Program cu publicul:
Luni – vineri: 09.00-13.00
Program cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 03 iulie – 31 august 2023:
Marţi şi joi :9.00 – 12.00
 
 Biroul de informare şi relaţii publice: – parter, cam. 124 bis
Telefon: 0230/214948 int.200 e-mail:trsv-birp@just.ro
 
Program cu publicul:
Luni- vineri: 08.00-16.00
Joi: 16.00-19.00 ( doar telefonic la nr. 0740786754
Program cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 03 iulie – 31 august 2023:
Luni-vineri :9.00 – 12.00
       
Supralegalizare (apostile): - parter, cam. 123
 
Program cu publicul:
Primiri cereri: luni şi joi – 09.00 – 10.00
Eliberări acte: luni şi joi – 11.00 – 12.00
Program cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti 03 iulie – 31 august 2023:
Joi: 09.00 – 11.00
 
Documente necesare:
- cerere solicitant;
- copie carte / buletin identitate solicitant;
- taxa judiciară de timbru 10 RON, care se va achita conform art. 40 al. 1 OUG 80/2013:
“Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei”.
 
Important: pe Hotărârea ce trebuie apostilată să fie aplicată ştampila Judecătoriei care a pronunţat-o. 
 
Biroul Local de Expertize tehnice, judiciare şi contabile - parter, cam.102 tel.: 0230/522130


Program de funcţionare

 

                                            
         Conducerea Tribunalului Suceava adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, aşa cum rezultă din prevederile art. 254 din Codul de procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
          În caz contrar, Tribunalul Suceava nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare.
 
 

Programul de funcţionare:

Luni- vineri: 08.00 – 16.00
 
 
Arhiva şi registratura Tribunalului Suceava - parter:
Program cu publicul:
Luni – vineri: 09.00-13.00  

        
Biroul de informare şi relaţii publice – parter, cam. 124 bis
Telefon: 0230/214948 int.200
e-mail:
trsv-birp@just.ro
Program cu publicul:
Luni- vineri: 08.00-16.00
Joi: 16.00-19.00  (doar telefonic la nr.0740786754)

Supralegalizare (apostile) - parter, cam. 123
Program cu publicul:
Primiri cereri : luni şi joi -09.00 - 10.00
Eliberări acte: luni şi joi - 11.00 - 12.00  

Biroul Local de Expertize tehnice, judiciare şi contabile - parter, cam.102
Program cu publicul:
Luni-vineri: 08.00-16.00

Telefon: 0230/522130
 

Program de audienţe

Conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii -Atribuțiile președintelui tribunalului nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

 


Petiţii

              
Adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor - trsv-birp@just.ro
 

Relaţia cu presa

 

 

Relaţii cu presa:  Mihaela Ungureanu - consilier pentru informaţii publice

tel. 0230/214948 – int 200, adresă e-mail: trsv-birp@just.ro 

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001


Harta

​...