Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

ANUNŢ
 
Prin Hotărârea Adunării Generale a judecatorior din cadrul Tribunalului Sibiu nr. 4 din 09.02.2024, s-a hotărât prelungirea suspendării protesului adoptat prin hotărârile atnerioare până la data de 18.10.2024.
 
 
 
 
 
Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. Chestionarul este disponibil on-line accesând link-ul de mai jos sau pe site-ul Tribunalului Sibiu la secţiunea ”Chestionar”.
 
 
 
17 ianuarie 2024
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Sibiu este abilitat să vă remită următorul:
 
COMUNICAT DE PRESĂ
referitor la Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Sibiu
pe care vă rugăm să-l dați publicității, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:
 
Astăzi, 17.01.2024, s-a desfășurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu.
Cu majoritatea voturilor membrilor, Adunarea generală a judecătorilor a hotărât suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea nr. 9 din 14 decembrie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalul Sibiu, menținută prin Hotărârea nr. 1 din 09 ianuarie 2024 a Adunării generale a judecătorilor, începând cu data de 17.01.2024 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței, până la data de 09.02.2024, inclusiv.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 AL TRIBUNALULUI SIBIU
PURTĂTOR DE CUVÂNT
Expert Cornelia Elena Prundaru


ANUNȚ
11.01.2024
      
        Referitor la protestul personalului auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Sibiu, prin Hotărârea SNGJ Dicasterial din data de 10.01.2024, s-a hotărât suspendarea formelor de protest adoptate la nivel național prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 până la data de 14 februarie 2024, inclusiv.
 


 

 

 
 
 
4 septembrie 2023, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Sibiu este abilitat să vă remită următorul:
    
COMUNICAT DE PRESĂ
-Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Sibiu-
pe care vă rugăm să-l dați publicității, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:
Astăzi, 04.09.2023, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu, pentru analizarea evoluției demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
Adunarea generală a judecătorilor a hotărât suspendarea, începând cu data de 04.09.2023, a formei de protest stabilită în 20.06.2023 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței.
Judecătorii Tribunalului Sibiu vor urmări evoluția procesului legislativ și, în funcție de stadiul acestuia, va fi convocată o Adunare generală a judecătorilor pentru a hotărî dacă se impune adoptarea unor noi măsuri.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  AL TRIBUNALULUI SIBIU


 

IMPORTANT! List cauzelor urgente poate fi gasite la adresa:

 Lista Sedinte Dosare Urgente

 

 

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL TRIBUNALULUI SIBIU
Nr. 4 din data de 20 iunie 2023
   
În temeiul prevederilor art. 14 alin.(1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, s-a convocat pentru data de 20 iunie 2023, ora 10.00, Adunarea Generală a judecătorilor, având pe ordinea de zi.
  1. Adoptarea formei de protest, având în vedere modificările legislative preconizate la nivelul  sistemului judiciar. 
Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu astfel convocată a avut loc în data de 20 iunie 2023, ora 10.00,  fiind prezidată de către preşedintele Tribunalului Sibiu – doamna judecător Elena Dumbrăvean, conform disp. art. 14 alin. 2 teza întâi din Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, iar secretariatul şedinţei a fost asigurat de către doamna prim-grefier Nicoleta Muntean.
La Adunarea generală au participat toţi judecătorii din cadrul Tribunalului Sibiu, cu excepţia judecătorilor care nu au putut participa din motive obiective, fiind în concediu de odihnă, concediu creştere copil sau delegare la seminar.
Adunarea generală a judecătorilor a fost legal constituită.
Referitor la ordinea de zi, judecătorii din cadrul Tribunalului Sibiu, convocaţi în Adunarea Generală, având în vedere proiectul de lege, aflat în dezbatere la Camera Deputaţilor, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor,
Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,  se:
 
 
Art.1. Adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu şedinţele  de judecată stabilite din data de 21 iunie 2023, urmând a se convoca o nouă Adunare Generală a Judecătorilor şi să fie reluate discuţiile în raport cu măsurile care se adoptă în mediul legislativ, urmând a se hotărî continuarea sau încetarea formei de protest.
Art. 2.  Prevederile art.1 nu se aplică cauzelor care se soluţionează în regim de urgenţă  în funcţie de specificul fiecărei secţii:
              În materie penală: se vor soluţiona dosarele având ca obiect măsuri preventive inclusiv contestaţii, cauze cu arestaţi, cauzele ce intră în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale este iminentă în cursul acestui an, contestaţii la executare, cereri privind cooperare judiciară în materie penală şi măsurile asiguratorii;
              În materie civilă: Secţia I civilă se vor soluţiona dosarele având stadiu procesual de competenţă Fond, Contestaţie în anulare - Fond, Revizuire - Fond cu următoarele obiecte şi coduri: LITIGII DE MUNCA: acţiune în constatarea nelegalităţii grevei -5790, acţiune în suspendarea grevei - 5810, alte cereri - 5820, asigurare dovezi - 5845, cerere de ajutor public judiciar - 5852, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 5853, contestaţie tergiversare cauză - 5952, măsuri asigurătorii - 6030, ordonanţă preşedinţială - 6050, poprire asiguratorie - 6064, recuzarea întregii instanţe - 6075, reexaminare anulare cerere - 6077, recuzare - 6080, reexaminare taxe de timbru - 6081, reexaminare amendă judiciară - 6082, sechestru asigurător - 6083, sechestru judiciar - 6087, suspendarea hotărârii judecătoreşti - 6090, suspendarea provizorie a executării - 6095, suspendare executare - 6960; ASIGURĂRI SOCIALE: alte cereri -6110, cerere de ajutor public judiciar - 6124, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 6125, conflict de competenţă - 6140, contestaţie tergiversare cauză - 6195, ordonanţă preşedinţială - 6250, poprire asiguratorie - 6285, recuzarea întregii instanţe - 6305, reexaminare anulare cerere - 6307, recuzare -6310, reexaminare taxe de timbru -6311, reexaminare amendă judiciară-6312, sechestru asigurător - 6313, sechestru judiciar - 6316, suspendare provizorie a executării - 6317, suspendare executare - 6970.
Completurile de fonduri vor soluţiona dosarele având stadiu procesual de competenţă Fond, Contestaţie în anulare - Fond, Revizuire - Fond cu următoarele obiecte şi coduri: CIVIL: alte cereri - 3235, conflict de competenţă - 3410, cerere de ajutor public judiciar - 3392, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 3393, contestaţie tergiversare cauză -3413, ordonanţă preşedinţială - 3740, suspendare provizorie - 3750, recuzare - 3890, recuzarea întregii instanţe - 3895, reexaminare anulare cerere - 3902, reexaminare amendă judiciară - 3903, reexaminare taxe de timbru - 3907; sechestru judiciar - 4020, sechestru asigurător - 4010. MINORI ŞI FAMILIE: adopţie - 5450, asigurare dovezi - 5452, conflict de competenţă - 5470, certificare titluri executorii europene - 5455, cerere de ajutor public judiciar - 5462, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 5463, contestaţie tergiversare cauză - 5467, decădere din drepturi părinteşti - 5480, deschidere procedură adopţie - 5490, eliberare certificat privind ocrotirea minorului - 5504, încredinţare pentru adopţie - 5530, ordonanţă preşedinţială - 5570, plasament - 5600, plasament de urgenţă - 5610, prelungire încredinţare pentru adopţie - 5617, răpire internaţională de copii - 5620, reintegrare in familie - 5640, recuzarea întregii instanţe - 5665, reexaminare anulare cerere - 5667, reexaminare amendă judiciară -- 5668, recuzare - 5670, reexaminare taxe de timbru - 5671, revocare încredinţare pentru adopţie - 5672, sechestru asigurător - 5673, sechestru judiciar - 5674, strămutare , - 5680, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c.- 5682, suspendare executare art.300, 319 ind.l, 325 C.p.c-5683, suspendarea provizorie a executării - 5685, situaţie juridică minor - 5690, supraveghere specializată - 5730, tutelă - 5750, tutelă - autorizări date tutorelui - 5751; PROPRIETA TE INTELECTUALA: alte cereri -6604, cerere de ajutor public judiciar - 6613, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 6614, contestaţie tergiversare cauză - 6625, măsuri asigurătorii - 6695, ordonanţă preşedinţială - 6700, reexaminare taxe de timbru - 6712, reexaminare anulare cerere -6713, suspendare executare - 6990.
Completurile de apeluri vor soluţiona dosarele având stadiu procesual de competenţă Apel, Contestaţie în anulare - Apel, Revizuire - Apel cu următoarele obiecte şi coduri: CIVIL: acţiune posesorie - 3230, alte cereri - 3235, executare fără somaţie -3360, cerere de ajutor public judiciar - 3392, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 3393, contestaţie lege electorală - 3420, evacuare art.1033 CPC ş.u. - 3565, învestire cu formulă executorie - 3620, încuviinţare executare silită - 3640, încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare - 3645, opoziţie la vânzare - 3730, ordonanţă preşedinţială - 3740, suspendare provizorie - 3750, poprire asiguratorie 3820, recuzare - 3890, recuzarea întregii instanţe - 3895, reexaminare anulare cerere - 3902, reexaminare amendă judiciară - 3903, reexaminare taxe de timbru - 3907, reintegrare spaţiu locativ-       3920, sechestru asigurător - 4010, sechestru judiciar - 4020, strămutare - 4040, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c. - 4057, suspendare executare art.300,319 ind. 1,325 C.p.c. - 4058; MINORI SI FAMILIE: cerere de ajutor public judiciar - 5462, cerere reexaminare ajutor public judiciar — 5463, contestaţie tergiversare cauză - 5467, curatelă - 5478, eliberare certificat privind ocrotirea minorului - 5504, internare medicală nevoluntară - 5509, ordin de protecţie - 5567, ordonanţă preşedinţială - 5570, plasament minor în procesul de divorţ - 5605, plângere împotriva deciziilor consiliului de familie -5611, poprire asiguratorie - 5615, recuzarea întregii instanţe - 5665, reexaminare anulare cerere - 5667, recuzare - 5670, reexaminare taxe de timbru - 5671, sechestru asigurător - 5673, sechestru judiciar - 5674, strămutare - 5680, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c- 5682, suspendare executare art.300, 319 ind.l, 325 C.p.c- 5683, suspendare provizorie a executării - 5685, situaţie juridică minor -    5690, supraveghere specializată - 5730, tutelă - 5750, tutelă -autorizări date tutorelui - 5751.
Completurile de apel nou, vor soluţiona dosarele având stadiu procesual de competenţă Apel, Contestaţie în anulare - Apel, Revizuire - Apel cu următoarele obiecte şi coduri: CIVIL: acţiune posesorie - 3230, alte cereri - 3235, executare fără somaţie -3360, cerere de ajutor public judiciar - 3392, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 3393, contestaţie lege electorală - 3420, evacuare art.1033 CPC ş.u. - 3565, investire cu formulă executorie - 3620, încuviinţare executare silită - 3640, încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare - 3645, opoziţie la vânzare - 3730, ordonanţă preşedinţială - 3740, suspendare provizorie - 3750, poprire asiguratorie
-3820, recuzare - 3890, recuzarea întregii instanţe - 3895, reexaminare anulare cerere - 3902, reexaminare taxe de timbru - 3907, reintegrare spaţiu locativ - 3920, sechestru asigurător - 4010, sechestru judiciar - 4020, strămutare - 4040, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c. - 4057, suspendare executare art.300,319 ind.l, 325 C.p.c- 4058; MINORI ŞI FAMILIE: cerere de ajutor public judiciar, 5462, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 5463, contestaţie tergiversare cauză - 5467, conflict de competenţă - 5470, curatelă - 5478, eliberare certificat privind ocrotirea minorului - 5504, internare medicală nevoluntară - 5509, ordin de protecţie - 5567, ordonanţă preşedinţială - 5570, plasament minor în procesul de divorţ - 5605, plângere împotriva deciziilor consiliului de familie -5611, poprire asiguratorie - 5615, recuzarea întregii instanţe - 5665, reexaminare anulare cerere -5667, reexaminare amendă judiciară - 5668, recuzare - 5670, reexaminare taxe de timbru - 5671, sechestru asigurător - 5673, sechestru judiciar - 5674, strămutare - 5680, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c- 5682, suspendare executare art.300, 319 ind. 1, 325 C.p.c. - 5683, suspendare provizorie a executării - 5685, situaţie juridică minor - 5690, supraveghere specializată - 5730, tutelă - 5750, tutelă,    autorizări date tutorelui - 5751.
Completurile de recursuri vor soluţiona dosarele având stadiu procesual de competenţă Recurs, Contestaţie în anulare - Recurs, Revizuire - Recurs cu următoarele obiecte şi coduri: CIVIL: acţiune posesorie - 3230, alte cereri - 3235, contestaţie tergiversare cauză - 3413, executare fără somaţie -3360, cerere de ajutor public judiciar - 3392, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 3393, conflict de competenţă - 3410, contestaţie tergiversare cauză - 3413, contestaţie lege electorală - 3420, evacuare art.1033 CPC ş.u. - 3565, investire cu formulă executorie - 3620, încuviinţare executare silită - 3640, încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare - 3645, opoziţie la vânzare - 3730, ordonanţă preşedinţială - 3740, suspendare provizorie - 3750, poprire asiguratorie - 3820, recuzare - 3890, recuzarea întregii instanţe, -  3895, reexaminare anulare cerere - 3902, reexaminare taxe de timbru - 3907, reintegrare spaţiu locativ - 3920, sechestru asigurător - 4010, sechestru judiciar - 4020, strămutare - 4040, suspendare -art.40 alin.2 C.p.c. - 4057, suspendare executare art.300, 319 ind.l, 325 C.p.c- 4058; MINORI SI FAMILIE: cerere de ajutor public judiciar - 5462, cerere reexaminare ajutor public judiciar - 5463, contestaţie tergiversare cauză - 5467, conflict de competenţă - 5470, curatelă - 5478, eliberare certificat privind ocrotirea minorului - 5504, internare medicală nevoluntară - 5509, ordin de protecţie - 5567, ordonanţă preşedinţială - 5570, plasament minor în procesul de divorţ - 5605, plângere împotriva deciziilor consiliului de familie - 5611, poprire asiguratorie - 5615, recuzarea întregii instanţe - 5665, reexaminare anulare cerere - 5667, reexaminare amendă judiciară - 5668, recuzare - 5670, reexaminare taxe de timbru - 5671, sechestru asigurător - 5673, sechestru judiciar - 5674, strămutare - 5680, suspendare - art.40 alin.2 C.p.c. - 5682, suspendare executare art.300, 319 ind. 1, 325 C.p.c- 5683, suspendare provizorie a executării - 5685, situaţie juridică minor - 5690, supraveghere specializată - 5730, tutelă - 5750, tutelă - autorizări date tutorelui - 5751.
         În materie civilă: Secţia a II-a civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal tipurile de obiecte care se vor soluționa:
         LITIGII CU PROFESIONIŞTI ŞI INSOLVENŢĂ - FOND:
        cererea debitoarei privind deschiderea procedurii – cod 6359;
        măsuri asiguratorii – cod 6400;
        alte cereri- cod 4235;
        asigurare dovezi – cod 4260;
        cerere reexaminare ajutor public judiciar – cod 4293;
        cerere necontencioasă – cod 4295;
        certificare titluri executorii europene – cod 4305;
        conflict de competență – cod 4330;
        ordonanță președințială  – cod 4600;
        suspendare executare art. 484, 507, 512, 700, 718 NCPC – cod 4756;
        suspendare executare hotărâre arbitrală – cod 4760;
        suspendare executare silită – cod 4770;
        suspendare  hotărâre AGA – cod 4780; 
        suspendare licitație – cod 4790;
        suspendare provizorie a executării – cod 4800;
        poprire asiguratorie - cod 4625; 
        sechestru asiguratoriu - cod 4743;
        ordonanță de plată – cod 4595.
LITIGII CU PROFESIONIŞTI ŞI INSOLVENŢĂ - APEL, APEL NOU şi RECURS:
        contestație creditor Legea 77/2016 – cod 4122;
        acțiune în constatarea dării în plată Legea 77/2016 – cod 4124;
        alte cereri – cod 4235;
        asigurare dovezi – cod 4260;
        încuviințarea executare silită – cod 4480;
        ordonanță președințială – cod 4600;
        plângere contestația tergiversare – cod 4617;
        poprire asiguratorie - cod 4625;
        sechestru asigurator – cod 4743;
        sechestru judiciar – cod 4747;
        suspendare executare art. 484, 507, 512, 700, 718 NCPC - cod 4756;
        suspendare executare silită  - cod 4770.
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL - FOND:
        alte cereri – cod 4840;
        suspendare licitație – cod 4853;
        asigurare dovezi-  cod 4975;
        cerere reexaminare ajutor public judiciar – cod 4982;
        cerere necontencioasă – cod 4985;
        conflict de competență – cod 5030;
        litigiu privind achizițiile publice – cod 5150;
        litigiu privind achizițiile publice – contestație atribuire – cod 5151;
        litigiu privind achizițiile publice – suspendare atribuire – cod 5152;
        litigiu privind achizițiile publice – suspendare executare contract – cod 5153;
        măsuri asiguratorii – cod 5220;
        ordonanță președințială – cod 5250;
        ordonanță de plată – OUG 119/2007 – cod 5253;
        reexaminare taxe de timbru – cod 5287;
        sechestru asigurator – cod 5403;
        sechestru judiciar – cod 5407;
        suspendare executare act administrativ – cod 5410;
        suspendare executare art. 484, 507, 512, 700, 718 NCPC – cod 5423.
 CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL - APEL, APEL NOU şi RECURS:
        alte cereri – cod 4840; 
        ordonanță președințială – cod 5250;
        plângere contestația tergiversare – cod 5254;
        sechestru asigurator – cod 5403;
        sechestru judiciar – cod 5407;
        suspendare executare hotărâre civilă – cod 5420.
             Art.3 Solicitarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului, preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea  prevederilor legislative.
Art.4  Acordarea mandatului preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluţii comune a preşedinţilor curţilor de apel, cu ocazia întâlnirii ce va avea loc la Iaşi în perioada 29-30 iunie 2023.
 Adoptată azi, 20 iunie 2023, la sediul Tribunalului Sibiu.
 
 
 
 ANUNȚ  IMPORTANT
Având în vedere implementarea aplicațiilor ”Dosar electronic” și  TDS – Trimitere Document Securizat,
Vă adresăm rugămintea ca un exemplar din documentele și cererile de chemare în judecată pe care le depuneți la  REGISTRATURĂ  sau le trimiteți prin postă
 NU  FIE  CAPSATE,
 ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
28.11.2021
COMUNICAT DE PRESA din 27.11.2021 privind programul de lucru in ziua de 29.11.2021! Comunicat 27112021.pdf
 
25 ianuarie 2022
 
Recomandări de utilizare a adresei de e-mail a Tribunalului Sibiu tribunalul.sibiu@just.ro, în vederea transmiterii unor acte de procedură
  
Având în vedere că, la nivelul Tribunalului Sibiu s-a constatat în ultimul timp, că pe adresa electronică sunt trimise numeroase e-mail-uri ce au multe documente atașate, de dimensiuni foarte mari, sau arhivate ce nu pot fi deschise din cauza lipsei soft-ului necesar dezarhivării, iar pentru listarea acestor documente au apărut probleme tehnice din cauza suprasolicitării aparaturii, ne găsim în situația de stabilire a unor reguli comune pentru utilizarea comunicării în această modalitate:
§  Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu ajungă la dosarul cauzei în timp real și util dat fiind faptul că persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
           §  Fișierele atașate se trimit doar în format PDF.
          Atașamentele ce conțin documente având alte tipuri de extensii, respectiv:  JPG, PNG, TIF, RAR, ZIP etc., nu vor fi tipărite.
          În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul, acesta nu va fi accesat și nici descărcat.
          Mesajul tip e-mail pentru care nu s-a reușit tipărirea documentelor din atașament, întrucât nu a fost respectată cerința privind formatul, va fi urmat de un mesaj transmis prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
          Mesajul electronic și fișierele atașate, ce îndeplinesc condițiile privind formatul, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
          §  Dimensiunea maximă a fișierelor atașate poate avea cumulat cel mult 25 Mb.
Documentele ce depășesc dimensiunea maximă admisă de 25 Mb se pot depune la instanță pe suport de hârtie, prin poștă sau prin lăsarea la cutia pentru corespondență situată la intrarea în incinta instanței, în vederea atașării lor la dosarul cauzei.
          §  Cererea cu înscrisurile anexate se va transmite prin poștă electronică într-un singur exemplar.
Se recomandă  depunerea pe suport de hârtie, prin poștă sau prin lăsarea la cutia pentru corespondență situată la intrarea în incinta instanței, a celorlalte exemplare necesare pentru comunicare. În caz contrar, grefierul de ședință întocmește din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație, respectiv 0,20 lei/pagină.
În cazul în care se transmit prin poșta electronică mai multe exemplare ale cererii, scanate succesiv, în vederea comunicării, și acestea sunt tipărite de instanță, sunt aplicabile dispozițiile art. 149 din Codul de procedură civilă. Așadar, având în vedere că obligația prevăzută  de art. 149 C.p.c nu este îndeplinită de părți, instanța va considera copiile efectuate din oficiu, urmând ca partea care avea această obligație să suporte cheltuielile aferente, respectiv 0,20 lei/pagină.
 
CONDUCEREA TRIBUNALULUI SIBIU
 
 
 
03.08.2020
ANUNŢ

 
 
În secțiune ACHIZITII PUBLICE  a fost adaugat anuntul privind  achiziția de servicii - Elaborare Studiu de Fezabilitate Reabilitare Tribunal Sibiu

27.07.2020
ANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1 și alin. 7) sau, după caz, art. 17 alin. 1) şi 10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic şi biologic,

             orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3) sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. 4) (respectiv Decizia Direcției de Sănătate Publică) poate depune acțiune in anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii  în format electronic la următoarea adresă de  e-mail:
 

                     EMAIL -  TRIBUNALUL SIBIU : tribunalul.sibiu@just.ro
                     EMAIL -  JUDECĂTORIA SIBIU : jsibiu.contestatii.dsp@just.ro
                     EMAIL -  JUDECĂTORIA AGNITA : jud.agnita@just.ro​ 
                     EMAIL -  JUDECĂTORIA MEDIAȘ : jud.medias@just.ro
                     EMAIL -  JUDECĂTORIA SĂLIȘTE : jud.saliste@just.ro
                     EMAIL -  JUDECĂTORIA AVRIG: jud.avrig@just.ro

 
 
01.06.2020
COMUNICAT

 
Regulile de funcționare începând cu data de 01.06.2020 la Tribunalul Sibiu și Judecătoria Sibiu
 
 27.05.2020
ANUNŢ
 
Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului instanței, sănătatea justițiabililor și  buna desfășurare a activității de judecată,
Tribunalul Sibiu lansează serviciul REZERVĂRI ON-LINE.
 Începând cu data de 3 iunie 2020, compartimentul Registratură și compartimentul Arhivă din cadrul Tribunalului Sibiu și Judecătoriei Sibiu vor funcționa prin programare online.
Prin intermediul acestei aplicații se poate programa vizita în ziua și la ora aleasă în cadrul compartimentului dorit.
Formularul de programare on-line urmează să fie disponibil pentru cei interesați pe pagina de internet www.tribunalulsibiu.ro, Secțiunea - Rezervări ON-LINE.
Tribunalul Sibiu adresează rugămintea persoanelor care urmează să fie prezente la sediul instanței în baza unei programări prealabile realizate on-line să respecte data și ora pentru care sunt programate, urmărindu-se astfel limitarea numărului de persoane prezente concomitent, iar pentru a putea justifica prezența în instanța acestea trebuie să facă dovada programării prin orice mijloc posibil (electronic – poză pe telefon sau tipărită pe hârtie).
 
 
 
12 mai 2020
COMUNICAT
 
Având în vedere necesitatea mutării sediului Tribunalului Sibiu şi a Judecătoriei Sibiu în clădirea situată în municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 33, conform contractului de închiriere încheiat în urma licitației organizate în vederea închirierii unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității celor două instanțe;
Raportat la amplitudinea operaţiunilor de transport, complexitatea lucrărilor de reamenajare a birourilor şi aparaturii electronice;
Având în vedere situaţia epidemiologică actuală şi necesitatea protejării populaţiei şi a personalului instanţei de riscul îmbolnăvirii cu virusul Covid 19;
Având în vedere că termenele acordate deja în perioada 18 mai – 30 iunie se suprapun cu perioada de mutare, iar părţile nu sunt citate pe ore, pentru a asigura un flux redus, raportat şi la echipa amplă de persoane  care va asigura operaţiunile de mutare;
Aducem la cunoștință opiniei publice că în perioada  15 mai 2020 – 01 iunie 2020, activitatea  celor două instanțe se va desfășura după aceleași reguli stabilite pe perioada stării de urgentă, în conformitate Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020.
Așadar, în perioada 15 mai 2020 – 01 iunie 2020, la nivelul Tribunalului Sibiu se vor soluționa doar cauzele în privința cărora, pe perioada stării de urgentă, legiuitorul a stabilit caracterul urgent, în funcție de specificul fiecărei secții. Lista cauzelor urgente ce urmează să fie soluționate în această perioadă este publicată pe portal fiecărei instanțe.
În aceste cauze, citarea se va face la sediul actual din Calea Dumbrăvii nr. 30, la sala G (pentru Tribunalul Sibiu) și  la sala J (pentru Judecătoria Sibiu).
Totodată, se  interzice în continuare accesul publicului în incinta clădirii Tribunalului Sibiu, cu excepția părților din cauzele urgente, în cazul în care prezența lor este obligatorie, precum şi a avocaților care au delegații în dosare.
Se recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poștă, dacă este solicitat de instanță.
În această perioadă, acțiunile judecătorești sau orice alte acte vor fi depuse la cele două instanțe prin mijloace de comunicare la distanță, sau personal în locul special amenajat la intrarea în sediu, în intervalul  orar 8,30 – 12.30.
În această perioadă, studiul dosarelor nu va fi permis decât în format electronic, utilizându-se aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro), sau în cadrul instanței, la sediul actual din Calea Dumbrăvii nr. 30, în locul special amenajat la intrarea în sediu  prin accesarea computerelor puse la dispoziția publicului cu asistența personalului arhivei, în intervalul orar 9-12.
Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Sibiu poate fi contactat în această perioadă exclusiv prin intermediul telefonului (0269/217104, int. 131) sau adresa de e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.
Procedura de lucru efectivă a compartimentelor din cadrul Tribunalului Sibiu este stabilită prin Decizia nr. 2/2020 și prin Decizia nr. 3/2020 de președintele instanței. Cele două decizii sunt publicate pe portalul instanței.
În ce privește dosarele cu termene de judecată stabilite după data de 18 mai 2020, termene care au fost acordate la sediul actual, acestea vor fi preschimbate cu termene noi, începând cu data de 2 iunie 2020 inclusiv, la sediul din strada Ocnei nr. 33, cu păstrarea aceleaşi săli de judecată, dar în mod obligatoriu prin stabilirea unei programări a cauzelor pe ore, în scopul evitării aglomerației, aşa cum consideră oportun fiecare complet de judecată în parte. Lista dosarelor cu termenele de judecată ce au fost preschimbate se va afișa pe portalul instanței.
În ce privește cauzele suspendate de plin drept  în temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. 6  din  Decretul nr. 195/16.03.2020, acestea vor fi repuse pe rol imediat după încetarea stării de urgenţă, iar termenele  de judecată vor fi acordate la noul sediu din Sibiu,  str. Ocnei nr. 33, începând cu data de 2 iunie 2020.
Începând cu data de 2 iunie 2020, Tribunalul Sibiu și Judecătoria Sibiu își vor desfășura  întreaga activitatea la noul sediu, situat în municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 33.
Înțelegem că pe perioada mutării sediului este afectată activitatea de judecată, astfel, ne cerem scuze pentru situația creată și adresăm rugămintea tuturor justițiabililor, cât și avocaților implicați în cauzele aflate pe rolul celor două instanțe, să manifestate înțelegere în acest sens.
 
 
 
 

 

30 aprilie 2020

 

COMUNICAT

 

Precizări cu privire la termenele de judecată stabilite în intervalul de timp 4 mai 2020 – 15 mai 2020 la nivelul Tribunalului Sibiu şi al Judecătoriei Sibiu,  

Având în vedere Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020, prin care starea de urgenţă s-a prelungit cu încă 30 de zile, până în data de 15 mai 2020, aducem în atenţia publicului faptul că, în continuare, judecarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor, cu termen de judecată între 4 mai 2020 şi 15 mai 2020 este suspendată de plin drept prin efectul art. 63 alin. (11) din decretul de mai sus, pe durata stării de urgenţă.

Excepţie de la această regulă fac dosarele al căror obiect le califică drept cauze de urgenţă deosebită, aşa cum au fost stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii şi care sunt enumerate în câmpul Informaţiile de interes public de pe portalul Tribunalului Sibiu, sub forma „Lista.pdf” şi „Hotărârea CSM nr. 417 24.03.2020.pdf”.

În continuare se recomandă:

   evitarea prezenţei la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;

   utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail, fax, telefon, etc.) şi accesarea aplicaţiei informatice „Dosarul electronic” (site-ul www.tribunalulsibiu.ro);

   analizarea posibilităţii de a se solicita, în scris, amânarea judecării cauzei sau judecarea cauzei în lipsă;

   persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect, telefonic sau  printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic;

   pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de siguranţă decise de Tribunalul Sibiu începând cu data de 16 aprilie 2020 referitoare la accesul în incinta Tribunalului Sibiu și a Judecătoriei Sibiu (purtarea măştii de protecţie, mănuşi de protecţie, păstrarea distanţei sociale de minim 2 m faţă de ceilalţi participanţi).

 

Vă mulțumim pentru cooperare

 
ERATĂ:
Referirile din comunicatul de mai sus la data de 15 mai 2020 privesc data de 14 mai 2020, inclusiv.
Începând cu data de 15 mai activitatea din instanţe se va desfăşura potrivit dispoziţiilor legale ce urmează a fi anunţate pentru perioada care urmează celei în care a produs efecte semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020, ca şi în funcţie de măsurile organizatorice pe care conducerea instanţei trebuie să le adopte pentru a asigura condiţiile necesare iminentei mutări a sediului Tribunalului Sibiu şi al Judecătoriei Sibiu în spaţiul situat în Sibiu, str. Ocnei nr. 33.
Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin afişare pe prezentul portal şi prin mass media scrisă şi vorbită, ca şi prin afişare la sediul instanţelor.
 
 
 

15 aprilie 2020

COMUNICAT

 

Măsuri în completare dispuse la nivelul Tribunalului Sibiu,

pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19

  

Având în vedere situația excepțională provocată de apariția şi răspândirea noului virus, fapt ce reclamă adoptarea de noi măsuri excepționale.

Motivat de faptul că în prezent au fost semnalate cazuri de infectare pe raza orașului Sibiu și în alte localități ale județului Sibiu, pentru reducerea la minim a riscului răspândirii virusului.


 

 Tribunalul Sibiu a decis completarea măsurilor dispuse până în prezent în scop preventiv, în sensul că începând cu data de 16 aprilie 2020 accesul în incinta Tribunalului Sibiu și a Judecătoriei Sibiu, a părților și a reprezentanților legali ai acestora, privind cauzele cu caracter urgent, se va face în condițiile purtării unei măști de protecție sau a altui echipament (eșarfe, fulare, etc.), care acoperă și protejează căile respiratorii. 
 

 
 
12 martie 2020
COMUNICAT
 
Având în vedere evoluția amenințării create de infecţia cu Corona virusul SARS – CoV - 2, motivat de necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de Corona virusul SARS – CoV – 2 și având în vedere faptul că evoluția infecţiei cu Corona virusul SARS – CoV - 2, la nivel național, poate să ajungă în stadiul de epidemie,
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu, întrunită în ședința din data de 11.03.2020, a decis în unanimitate suplimentarea măsurilor dispuse în scop preventiv, astfel că începând cu data de 13.03.2020:
Ø Se vor soluționa doar cauzele în privința cărora legiuitorul a stabilit caracterul urgent, în funcție de specificul fiecărei secții, conform anexei la prezenta hotărâre, precum şi în cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.
Ø Se vor soluționa şi cauzele fără caracter urgent, doar în măsura în care părțile au menționat sau vor menționa că sunt de acord cu judecarea cauzei în lipsa lor, urmând a se amâna pronunțarea hotărârii pentru a se da părților posibilitatea depunerii concluziilor scrise. În măsura în care părţile nu declară că sunt de acord cu judecarea cauzei în lipsa lor, acestea se vor amâna pentru o dată ulterioară.
Ø Pentru dosarele noi se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie, dacă legea nu prevede imperativ un termen mai scurt.
Ø Se va interzice accesul publicului în incinta clădirii Tribunalului Sibiu, cu excepția părților din cauzele urgente, în cazul în care prezența lor este obligatorie, precum şi a avocaților care au delegații în dosare.
Ø Se recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poștă, dacă este solicitat de instanţă. Pentru actele care urmează a fi aduse de părţi în materialitatea lor, preşedintele tribunalului va stabili o procedură de lucru.
Ø Studiul dosarelor la bară este interzis, urmând ca părţile să ia cunoştinţă despre conţinutul actelor de la dosar fie prin accesarea dosarului electronic, fie prin lecturarea acestora în sala de judecată de către grefierul de şedinţă sau de președintele completului de judecată. Este permisă şi recomandată fotocopierea respectivelor înscrisuri de la dosar cu mijloace proprii.
Începând cu data de 13.03.2020, acțiunile judecătorești sau orice alte acte vor fi depuse la Tribunalul Sibiu prin mijloace de comunicare la distanță, sau personal în locul special amenajat la intrarea în sediu, în intervalul  orar 8,30 – 12.30.
Începând cu data de 13.03.2020, studiul dosarelor nu va fi permis decât în format electronic, utilizându-se aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro), sau în cadrul instanței (doar pentru dosarele cu termen în următoarele 10 zile calendaristice), în locul special amenajat la intrarea în sediu  prin accesarea computerelor puse la dispoziția publicului cu asistența personalului arhivei, în intervalul orar 9-12.
Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Sibiu poate fi contactat în această perioadă exclusiv prin intermediul telefonului (0269/217104, int. 131) sau adresa de e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.
Procedura de lucru efectivă a compartimentelor din cadrul Tribunalului Sibiu este stabilită prin Decizia nr. 2/2020 și prin Decizia nr. 3/2020 de președintele instanței. Cele două decizii sunt publicate pe portalul instanței.
În data de 30.03.2020 se va proceda la reevaluarea situației în funcție de evoluția răspândirii virusului la nivel național.
 
TRIBUNALUL SIBIU
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
 
 
 
 
COMUNICAT 11.martie 2020
 
        Având în vedere situația la nivel mondial și național legată de răspândirea infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 și necesitatea prevenirii răspândirii acestuia,
         Raportat la specificul activităților instanțelor judecătorești și fluxul foarte mare de persoane care accesează sistemul de justiție,
         Vă informăm că la Tribunalul și Judecătoria Sibiu a fost instituit un set de măsuri în vederea reducerii riscului infectării cu COVID-19, astfel că ședințele de judecată ce au termen stabilit pentru mâine, 12.03.2020, se vor desfășura după cum urmează:
1.        Accesul în sala de judecată nu va fi permis înaintea începerii ședinței, atât judecătorul cât și grefierul vor intra în sala de judecată la ora 09.00. Strigarea cauzelor și implicit a justițiabililor prezenți pentru ședința de judecată se va face în etape, pe loturi de  trei - cinci cauze, pentru a se evita aglomerarea în sălile de judecată;
2.     Nu va fi permis contactul fizic direct cu documentele aflate la dosarul cauzei. Studiul documentelor depuse la dosar se va realiza potrivit regulilor stabilite de președintele de complet, iar dacă acest lucru nu este posibil se va cere amânarea cauzei;
3.     Se recomandă justițiabililor și avocaților să solicite judecarea cauzelor în lipsă, în scris, pentru a limita deplasarea fizică la sediul instanței, și totodată, să utilizeze aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro);
4.     Toate pronunțările din data de 12.03.2020 se vor amâna, cu excepția cauzelor urgente, unde se vor amâna raportat la dispozițiile legale;
5.     Depunerea de acte în sala de judecată se va face într-un loc special amenajat, într-o cutie, după care urmează să fie dezinfectate și depuse la dosarul cauzei. Se recomandă transmiterea actelor de procedură, cu precădere, în format electronic la adresa: tribunalul.sibiu@just.ro sau  jud.sibiu@just.ro;
6.     Compartimentul ARHIVĂ nu desfășoară program cu publicul mâine, 12.03.2020;
7.     La compartimentul REGISTRATURĂ toate actele vor fi depuse într-un loc special amenajat în cadrul biroului, respectiv fără a intra în contact direct cu personalul instanței.
Începând cu data de 13.03.2020, vor fi luate măsuri suplimentare ce vor fi anunțate în decursul zilei de mâine. 
TRIBUNALUL SIBIU
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
 
 
 
ANUNȚ
Pentru procesarea cu celeritate și în siguranță a e-mail-urile trimise în format electronic la adresa de corespondentă: tribunalul.sibiu@just.ro, vă adresăm rugămintea să folosiți pentru fișierele atașate DOAR fișiere tip (.pdf), (.doc), (.docx), (.txt),  deoarece, în caz contrar, acestea nu vor putea fi procesate.
Totodată, vă adresăm rugămintea să nu transmiteți link-uri, fișiere arhivate sau fișiere protejate.
 
 
 
Anunţ
 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu, întrunită în ședința de azi, 6 februarie 2020, având ca ordine de zi discutarea oportunității continuării formei de protest adoptată prin Hotărârile nr. 2 și nr. 3 ale Adunării Generale ale judecătorilor, a decis cu majoritate de voturi suspendarea în parte a formei de protest adoptată prin Hotărârea nr.2 din 21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Sibiu şi prin Hotărârea nr. 3 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Sibiu,  în sensul:
1. Începând cu data de 10.02.2020 se va relua activitatea de judecată şi activitatea privind procedura de regularizare, până la data de 18.03.2020, respectiv până la soluționarea conflictului constituțional de către Curtea Constituțională a României;
2.Menţinerea formei de protest privind refuzul de participare la constituirea birourilor electorale locale,  până la  încetarea stării care a generat forma de protest.
 
  
 
 
  
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru demararea procedurii de închiriere a unui imobil cu destinaţie de sediu administrativ pentru desfăşurarea activităţii TRIBUNALULUI SIBIU şi JUDECĂTORIEI SIBIU (verificaţi secţunea ACHIZIŢII PUBLICE)
 
Dosarul electronic 2019.jpgANUNȚ
 
 Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.
 
 
 
DATE CU CARACTER PERSONAL
 
  
1.1. Legislația privind organizarea și funcționarea instituției
§  Constituția României;
 
§   Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015;   
 
§   Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951#id_artA396
 
§   Legea nr.  303/2004 privind statutul magistraţilor, modificată şi completată;
 
§  Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, modificată şi completată;
 
§  Legea  nr. 544/2001 privind informațiile de interes public;
 
§   Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată;
 
§  Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014, forma consolidată
 
§  Ghidul de bune practici privind relația dintre sistemul judiciar din România şi celelalte profesii juridice, în special profesia de avocat
 
§  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 
Art. 12 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 

Actualitate

            
 
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
 
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
 
CONDUCERE INSTANŢĂ
 
 
 
Lamurire nr. posturi - doua liste.pdfLamurire nr. posturi - doua liste.pdf, Cerere de inscriere la concurs.pdfCerere de inscriere la concurs.pdf, Tematica si bibliografie Drept penal si Drept procesual penal.pdfTematica si bibliografie Drept penal si Drept procesual penal.pdf, Tematica si bibliografia de concurs - Dr civil si procesual civil.pdfTematica si bibliografia de concurs - Dr civil si procesual civil.pdf, Calendar detaliat privind desfasurarea concursului.pdfCalendar detaliat privind desfasurarea concursului.pdf, Lista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdfLista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdf, Lista posturilor de procuror scoase la concurs.pdfLista posturilor de procuror scoase la concurs.pdf, Lista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdfLista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdf, Lista posturilor de judecator scoase la concurs.pdfLista posturilor de judecator scoase la concurs.pdf,  Tabel cu selectia dosarelor candidatilor.pdfTabel cu selectia dosarelor candidatilor.pdf, Anunţ organizare concurs ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfAnunţ organizare concurs ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfBibliografie si tematica pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Calendar pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfCalendar pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Formular de înscriere pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfFormular de înscriere pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfProces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfTabel final de clasificare pentru concursul de grefier arhivar Tribunalul Sibiu-23 noiembrie 2017.pdf, Proces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfTabel de clasificare candidaţi concurs grefier arhivar Tribunalul Sibiu - 23.11.2017.pdf, Proces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfProces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdf, BAREM Proba scrisă, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdfBAREM Proba scrisă, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdf, Tabel de clasificare la proba practica eliminatorie PC, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdfTabel de clasificare la proba practica eliminatorie PC, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdf, LISTA DEFINITIVĂ candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfLISTA DEFINITIVĂ candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdf , ERATĂ (Concurs grefier arhivar 23.11.2017).pdfERATĂ (Concurs grefier arhivar 23.11.2017).pdf, Listă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar 23.11.2017.pdfListă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar 23.11.2017.pdf, Anunt concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdfAnunt concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdf , Calendar estimativ concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdf, cerere de înscriere concurs 23.11.2017.docxcerere de înscriere concurs 23.11.2017.docxZiua Europeana a Justitiei.pdfZiua Europeana a Justitiei.pdfTabelul de clasificare final la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfTabelul de clasificare final la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, Proces verbal de afișare rezultate obținute la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfProces verbal de afișare rezultate obținute la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, Tabelul candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfTabelul candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, CALANDAR concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfCALANDAR concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdf, Concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfConcurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate Finale Grefier Judecatoria Medias.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate Concurs Grefier 22032016.pdf, Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfErata tabel clasificare 22032016.pdf, Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRaspuns Contestatie 24032016.pdf
 
  

Informaţii de interes public

...

Contact

...