Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :3311/85/2021
Data inregistrarii30.12.2021
Data ultimei modificari:17.05.2022
Sectie:Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. ANDU TRADING S.R.L.Debitor
BT TRANSILVANIA SA - CLUJ NAPOCA, J12/4155/1993 - SUCURS. SIBIUCreditor
DGRFP BRAŞOV - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIUCreditor
UNIOTEX SRL , J20/46/2004, CUI RO 16042240Creditor
OTIS LIFT SRL , J40/7706/1995, CUI RO 7782044Creditor
SINTEX SRL J32/1222/1991Creditor
COMICONF TOP TEX SRL J3/654/2016 CUI RO 35885517Creditor
COMUNA ŞELIMBĂRCreditor
SPORTSWEAR SHAPES SRL, J32/1918/2018, CUI RO 40344704Creditor
VERLA SRL J12/1182/1994Creditor
ASOCIATIA GS1 ROMÂNIA SRL , CUI 5659755Creditor

Şedinţe

24.10.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C6 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

16.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C6 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza la 24.10.2022, ora 9, pt continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    16.05.2022

25.01.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C6 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC ANDU TRADING SRL J32/121/1997, CUI 9298734 cu sediul în Sibiu, str Vasile Milea bl.5, sc A, ap.4, jud. Sibiu, prin administrator social H. B.C. pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art.71 aliniatul 1 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC ANDU TRADING SRL J32/121/1997, CUI 9298734 cu sediul în Sibiu, str Vasile Milea bl.5, sc A, ap.4, jud. Sibiu. În temeiul art.73 raportat la art. 45 aliniatul1 litera d coroborat cu art. 57 aliniatul 1 din Legea nr. 85/2014, Desemnează administrator judiciar provizoriu, la cererea debitorului, pe CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ZEREŞ ELENA ANCA, sediu în Sibiu, str Axente Sever mr 7, jud Sibiu , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie de 800 lei lunar. În baza art.92 raportat la art. 58 aliniat 1 litera a din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa, să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. În baza art.92 raportat la art. 58 aliniat 1 litera b din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa să examineze activitatea debitorului şi să întocmească un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a societăţii ori a motivelor ce nu permit reorganizarea. În baza art.101 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 60 de zile de la deschiderea procedurii să efectueze inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. În baza art. 71 aliniat 2 raportat la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar, notificarea deschiderii procedurii SC ANDU TRADING SRL J32/121/1997, CUI 9298734 debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă circulaţie şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie faţă de încheierea de deschidere a procedurii, în 10 zile de la comunicarea notificării. Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar provizoriu. În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar provizoriu ca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 100 aliniat 1 lit. b, c, d, e din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 11.03.2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 31.03.2022. Contestaţiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 25.04.2022. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 5.04.2022, având ordinea de zi: confirmarea administratorului judiciar şi alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace şi să prezideze Adunarea creditorilor. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Stabileşte termen în şedinţă publică la data de 16.05.2022 ora 9. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea în BPI. Încheierea se comunică părţilor şi în condiţiile C.pr.civ. Declaraţia de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Dată în Camera de Consiliu, azi, 25.01.2022, iar soluţia se aduce la cunoştinţa părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre cameră consiliu  53/2022  25.01.2022

10.01.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C6 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la 25.01.2022
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.01.2022


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.