Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

COMUNICAT
04.09.2023

     La data de 04 septembrie 2023, ora 11:00, la sediul Judecătoriei Hârşova a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Preşedintele Judecătoriei Hârşova, în temeiul art. (7) pct.1) lit. r) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă pe ordinea de zi: Suspendarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr.2 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul acestei instanţe.
    După dezbateri şi supunere la vot, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hârşova a hotărât:

  ,,Art.1 – Cu unanimitatea voturilor exprimate de cei 2 judecători prezenţi la Adunarea generală, începând cu data de 04 septembrie 2023, suspendă forma de protest adoptată prin Hotărârea nr.2 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hârşova,  având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr.467 din data de 02 august 2023 referitoare la legea privind pensiile de serviciu şi, în consecinţă, hotărăşte reluarea activităţii pentru toate cauzele.
   În funcţie de stadiul procesului legislativ, măsuri necesare vor fi discutate şi adoptate în Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hârşova.”

Extras din hotărârea nr.3 din 04.09.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hîrşova

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA
         prin BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI HÂRŞOVA
Judecător ALINA-ISABELA STĂNESCU,
PURTĂTOR DE CUVÂNT

 
COMUNICAT
20.06.2023

     La data de 20 iunie 2023, ora 10:00, la sediul Judecătoriei Hârşova a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Preşedintele Judecătoriei Hârşova, în temeiul art. (7) pct.1) lit. r) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă în ordinea de zi: Analiza evoluţiei proiectului privind pensiile de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest necesare faţă de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor.
     După dezbateri şi supunere la vot, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hârşova a hotărât:
     Art.1 – În unanimitate, adoptarea formei de protest ce constă în amânarea cauzelor cu excepția celor cu caracter urgent, mai jos menţionate:
     a) în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, măsuri asiguratorii, suspendare provizorie executare silită, ordin de protecţie, tutelă/curatelă, internare medicală nevoluntară, internare provizorie nevoluntară, încuviinţare executare silită, asigurare dovezi, evacuare-procedura specială, punere sub interdicţie, incidente procedurale, situaţie juridică minor.
     b) în materie penală: cauze în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri asigurătorii, cauze în care prescripția răspunderii penale este iminentă; cereri având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin.6 din O.U.G. nr. 195/2022,
     c) alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părţilor şi orice alte cereri care vizează situaţii excepționale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.
     Art.2 – În unanimitate, solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, Președinților Senatului și Camerei Deputaților sesizarea Curții Constituționale cu obiecții de neconstituționalitate a modificărilor aduse Legii 303/2022.
     Art.3. - În unanimitate, solicită adoptarea unor reglementări privind stabilirea condițiilor optime de muncă.
     Art.4 – În unanimitate, acordă mandat președintelui instanței de a adopta o rezoluție la întâlnirea președinților curților de apel, ce va avea loc la Iași, în data de 30.06.2023.
     Art.5 – În unanimitate, hotărăște ca forma de protest să fie pe durata nedeterminată, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative adecvate, care să respecte statutul profesiei de magistrat, să aibă caracter previzibil și să evite disfuncțiile și inechitățile din sistemul judiciar, precum și adoptarea unei noi hotărâri a adunării generale de încetare/ prelungire protest.
     Adoptată azi, 20 iunie 2023, la sediul Judecătoria Hârşova.”
     Extras din Hotărârea nr. 2/20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Hârşova

JUDECĂTORIA HÂRŞOVA
         prin BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI HÂRŞOVA
Judecător ALINA-ISABELA STĂNESCU,
PURTĂTOR DE CUVÂNT


 
Contacte utile pentru depunerea cererilor împotriva instituirii măsurilor prevăzute de art.16 şi 17 din Legea nr.136/2020
 
Corespondenta Legea 136/2020: jd-ctha-L136-carantina@just.ro
 
 
COMUNICAT-BIROUL DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN 13.03.2020-
MASURI  Coronavirus -SARS - CoV-2


 LISTELE CU CAUZELE DE URGENŢĂ DEOSEBITĂ CARE SE JUDECĂ

PE DURATA STĂRII DE URGENŢĂ

 


 
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe 
 
Anunţ
    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email: jud-harsova-reg@just.ro.
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.
 
Anunţ
     Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.

Informaţii de interes public


Contact