Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Portal solicitări și acces electronic dosare:

Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:
 
1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:
  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •      - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 
5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari
 
6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.


Prezentare
Prezentare instanţă
Istoric

Legislație
Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Notă de informare privind prelucrarea datelor conform Legii nr. 677 din 2001

Notă de informare privind prelucrarea datelor prin mijloace video

Date cu caracter personal

Conducere
Conducerea instanței

Organizare

Structură organizatorică şi organigramă

Competenţa şi instanţele arondate


Programe și strategii
Programe şi strategii

Rapoarte și studii
Rapoarte şi studii

 


Actualitate

 
Ghiduri practice
 
 Ghiduri.jpg
 

Informaţii de interes public


Contact