Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2466/83/2019
Data inregistrarii25.11.2019
Data ultimei modificari:23.07.2020
Sectie:Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei - pt. soluţionarea cererii de plată a creanţei curente de 4.196 lei + convoacă creditorii pt. discutarea propunerii de închidere a procedurii
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ADMIN INSOLV SPRLLichidator
ETUDES & CONSEILS SRLDebitor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARECreditor

Şedinţe

02.07.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar .... În temeiul art. 174 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei .... Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art. 180 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, Descarcă judecătorul sindic, lichidatorul judiciar şi toate persoanele care i-au asistat, de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi. Aprobă onorariul lichidatorului judiciar ...în cuantum de 5.000 lei + 650 lei cheltuieli de procedură care vor fi achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 alin. 4 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă nr. 85/2014. În temeiul art. 179 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţa publică din 02 iulie 2020.
Document: Hotarâre  193/2020  02.07.2020

28.05.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: prorogă discutarea propunerii de închidere a procedurii după soluţionarea de către lichidatorul judiciar a cererii de plată a creanţei curente în cuantum de 4.196 lei.
Document: Încheiere de şedinţă    28.05.2020

26.03.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Suspendă judecata în temeiul prevederilor art.42 alin.6 din Decretul pentru instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României nr.195/16.03.2020.
Document:    

20.02.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: ia act de Tabelul preliminar al creanţelor debitoarei nr. 153/21.01.2020, de Raportul lichidatorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţăa debitoarei cu nr. 94/14.01.2020, de Tabelul definitiv al creanţelor cu nr. 346/10.02.2020 şi de Procesul verbal al Adunării creditorilor nr. 287/04.02.2020. - ia act de Tabelul definitiv actualizat al creanţelor debitoarei cu nr. 436/19.02.2020. - ia act de Raportul cu propunerea de închidere a procedurii falimentului debitoarei cu nr. 352/11.02.2020, convoacă creditorii prin BPI pentru discutarea propunerii.
Document: Încheiere de şedinţă    20.02.2020

30.01.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 20.02.2020, sala 12, ora 09:00, alte măsuri urmând a fi dispuse în dosarul de faţă după încetarea acţiunii de protest.
Document: Rezolutie    30.01.2020

16.01.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: - menţine termenul stabilit la data de 30.01.2020 pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor în BPI.
Document: Încheiere de şedinţă    16.01.2020

12.12.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea.
Document: Hotarâre  609/2019  12.12.2019

26.11.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: C9fond - Falimente
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Emite adresă debitoarei prin lichidatorul administrativ pentru completarea probatoriului.
Document: Încheiere de şedinţă    26.11.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
15/07/2020 DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.