Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

                                                                                
Judecătoria Podu Turcului a fost înfiinţată la data de 01.10.2000. Clădirea în care funcţionează instanţa este o clădire nouă, modernă, cu 3 nivele, şi anume demisol, parter şi etaj. Alături, sunt două apartamente de serviciu spaţioase pentru magistraţii instanţei. Clădirea este încălzită de o centrală termică proprie.

                                                         
                  Instanţa are 2 săli de judecată, dotate cu 2 staţii de amplificare de ultimă generaţie.
                 La demisol sunt situate arhivele vechi, un birou destinat jandarmilor instanţei şi alte 3 birouri, la parter se află arhiva curentă, cele 2 săli de judecată şi biroul pentru poliţia instanţei, iar la etajul I se află situate birourile preşedintelui instanţei, ale celor 3 magistraţi, ale grefierului şef, ale grefierilor, un oficiu, o sală de consiliu şi o bibliotecă. 
              Judecătoria Podu Turcului se află în comuna Podu Turcului, strada Tudor Vladimirescu nr.96, judeţul Bacău.
            Localitatea Podu Turcului este situată în estremitatea sud-estică a judeţului Bacău, la 85 de Kilometri de municipiul, reşedinţă de judeţ.
         Comunele arondate acestei instanţe sunt următoarele: Podu Turcului, Glăvăneşti, Motoşeni, Stănişeşti, Răchitoasa, Vultureni, Onceşti, Dealu Morii, Găiceana, Huruieşti şi Tătărăşti.
           De la un an la altul gradul de procesivitate în circumscripţia Judecătoriei Podu Turcului este în creştere, concluzia firească fiind că, cetăţenilor le-a crescut încrederea în actul de justiţie, că înfiinţarea şi menţinerea în funcţiune a acestei instanţe sunt de bun augur.

Actualitate


vă comunicăm programul la compartimenul registratură/arhivă , astfel:

           -  la registratură - pentru depunerea cererilor  şi  a  actelor , zilnic, între  orele 9:00 - 13:00

  -  la arhivă  - pentru  consultarea  dosarelor  şi  solicitarea  de  relaţii , zilnic, între orele 9:00 - 13:00


DOSAR ELECTRONIC

              

Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, este deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
www.ca-bacau.ro


Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


Cererea se va trimite exclusiv pe adresa de email : jud-poduturc-reg@just.ro

sau la nr. de fax : 0234289630 .


Cerere Dosar Electronic.pdfCerere acces Dosar Electronic si de Comunicare a actelor de procedura prin email


​  Atenţie  :  Scanarea documentelor din dosarele non-penale a început cu data de 30 septembrie 2020 şi se pot trimite cereri de acces la dosarul electronic doar pentru dosarele ulterioare nr. 826/829/2020, iar pentru dosarele penale începând cu data de 26.11.2020, conform 

deciziei : Extras din Deczia nr.11 din 19.11.2020.pdfExtras din Deczia nr.11 din 19.11.2020


Documentație, comunicate și instrucțiuni de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosare:


Cerere comunicare prin email in materie civila.docxCerere comunicare prin email in materie civila.docx

Cerere comunicare prin email in materie civila.pdfCerere comunicare prin email in materie civila.pdf

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdf

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdf

comunicat cu antet jd Podu .pdfcomunicat - comunicare electronica.pdf

Instrucțiuni jd Podu.pdfInstrucțiuni -comunicare electronica.pdfNOU !!!

Vă adresăm rugămintea de a completa Chestionarul privind percepţia asupra dosarului electronic.

Chestionarul completat vă rugăm să îl expediaţi pe adresa de e-mail ca-bacau@just.ro.

chestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.docchestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.doc

         Chestionar online: Accesare formular online


___________________________________________________________________________
Accesaţi!​
 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


 • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

 • - Creare dosar nou

 • - Declarare cale de atac într-un dosar

 • - Depunere alte documente într-un dosar existent

 • - Eliberare certificat de grefă

 • - Eliberare copie legalizată hotărâre
 


_____________________________________________________________________________

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA  ARHIVĂ/REGISTRATURĂ

începând cu data de 09.03.2022


ZILNIC  09.00 – 13.00


Se recomandă  depunerea  cererilor  sau înscrisurilor  prin serviciile poştale

 sau prin mijloace de comunicare electronică,

fax : 0234/289630 - Registratură-Arhivă,

fax : 0234/289003 - Birou Executări Penale

şi e-mail:  jud-poduturc-reg@just.ro

Se recomandă apărătorilor  aleşi/din oficiu să procedeze la comunicarea

 reciprocă a înscrisurilor, în format electronic anterior termenului de judecată​

Ora estimată pentru judecarea fiecarui d​osar este afişată pe portal la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil sau în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
Lista sedinţelor poate fi consultată şi din meniul SEDINTE​ !!!​

COMUNICAT privind lista cauzelor civile şi penale ce urmează a fi soluţionate în perioada imediat următoare :

HOT COLEGIU 14 din 25.03.2020.pdfHotărârea Colegiului nr. 14 din 25.03.2020

extras hotărâre Colegiu CA - cauze ce urmează a fi soluţionate .pdfextras hotărâre Colegiu Curtea de Apel Bacău

COMUNICAT : comunicat 16.03.2020.pdfcomunicat 16.03.2020

COMUNICAT : comunicat 12.03.2020.pdfcomunicat 12.03.2020

COMUNICATcomunicat coronavirus.pdfInformaţii utile despre coronavirus-Măsuri adoptate de instanţă

ANUNŢ IMPORTANT :  Pragram arhiva stare urgenta .pdfProgram arhiva stare urgenta


          !!! În această perioadă se recomandă cetățenilor / justițiabili și avocaților să staţioneze în incinta Judecătoriei  Podu  Turcului  doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii formalităţilor/îndatoririlor judiciare şi/sau profesionale​, iar avocaţii şi părţile din dosare pot trimite cereri de amânare şi acţiuni la adresa de email :


 jud-poduturc-reg@just.ro

 şi la

​​

nr. de fax ​: 0234289630 - Registratură - Arhivă


      nr. de fax : 0234289003 -  Biroul Executări Penale


Deasemeni se recomandă că persoanele aflate în incinta judecătoriei, fie că staționează pe holuri/coridoare ori se află în sălile de judecată să stea la o distanță de aproximativ 1 metru, una de cealaltă. Transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenței neesențiale în sediul Judecătoriei Podu Turcului, examinarea posibilității de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluționarea acesteia și în lipsă. !!!


​Informații privind datele cu caracter personal - art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

  

Drepturile persoanei vizate în contextul datelor cu caracter personal

    ART. 12 -  Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

      Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

      Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de Judecătoria Podu Turcului este reprezentat, în esență, de următoarele acte normative:
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară;
 • Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Informaţii de interes public


Contact