Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei TOPOLOVENI este:
       
Calea Bucureşti, nr. 111
Topoloveni - Argeş
Telefon:
       (0248) 666 813
Fax:
       (0248) 666 274
E-mail:
       jud-topoloveni@just.ro
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
Persoane de contact:
       Laurentia Mihailescu

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

Potrivit ordinului de seviciu nr. 9/06.10.2021 emis de Președintele Judecătoriei Topoloveni, programul de lucru cu publicul se desfasoara:

 

Compartimentul arhivă şi registratură


Luni-Vineri : 09:00 - 11:00


Programul cu publicul în cadrul compartimentului executări penale, compartimentului executări civile și compartimentului de înregistrare și evidență a persoanelor juridice:


Luni-Joi : 09:00-11:00

 

A N U N Ţ PROGRAM VACANTA 2015
 
 

Programul de funcţionare al instanţei

 

Activitatea instanţei se desfăşoară de regulă, în intervalul orar 8,00 -16,00.

Şedinţele de judecată încep la ora 9,00, cu excepţia cauzelor care se judecă potrivit legii, cu participarea procurorului; şedinţele de judecată a acestor cauze încep la ora 11.00.

Şedinţele de judecată se înregistrează audio.

Grefierul arhivar şi registratorul informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate.

În conformitate cu art.87 alin.2 şi 6 din acelaşi act normativ, pentru obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei sau înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă.

Dosarele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, în baza unei cereri formulate în acest sens în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului şi care se depune la dosarul cauzei.

În conformitate cu art.9 alin.1 din Legea nr.544/2001, în cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

Cererile pentru eliberarea certificatelor se primesc şi se rezolvă de către grefierul-şef care dispune întocmirea certificatului de către un grefier sau un grefier arhivar şi eliberarea acestuia, de regulă, în aceeaşi zi.

Certificatul se verifică şi se semnează de grefierul-şef şi se înmânează petiţionarului, sub luare de semnătură.

Copia certificatului împreună cu cererea petiţionarului se ataşează la dosarul cauzei.

Menţiunile enunţate anterior sunt valabile şi pentru eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de întocmire a acestora fiind de cel mult 3 zile. Copia se verifică pentru conformitate şi se aplică ştampila instanţei pe fiecare filă.

Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se încuviinţează, pentru dosarele în curs de judecată, de preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de un membru al completului, iar pentru dosarele arhivate, de grefierul şef al instanţei.

Restituirea înscrisurilor originale se face numai dacă actul poate fi păstrat la instanţă şi în copie, fără ca prin aceasta să se producă o vătămare părţilor din proces.

În vederea obţinerii înscrisului original, petiţionarul va depune o cerere motivată şi o copie, certificată de el însuşi, a actului solicitat.

Copia de pe act se va verifica pentru conformitate şi se va aplica ştampila instanţei pe fiecare filă.

Cererea şi copia actului se vor păstra la dosarul cauzei.

 

Biroul de informare şi relaţii publice

 


 

 

Programul biroului coincide cu programul de lucru al instanţei.

Modalităţi de contact:

Adresa: Calea Bucureşti, nr. 111, oraşul Topoloveni, judeţul Argeş

Nr. fax: (0248) 666 274

E-mail:  jud-topoloveni@just.ro

Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Conducerea instanţei nu are program de audienţe.

 

 

Biroul judecătorului de serviciu

L-V : 8,30 - 12,30

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta