Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
    Dosarul electronic

    Începând cu data de 2 decembrie 2019 a fost implementată și a devenit operațională  aplicația „Dosarul electronic”, disponibilă pe site-ul ​Curții Militare de Apel, la adresa: https://www.cma.ro/dosare/index.php​.
       Pentru a primi acces în aplicație, părțile/avocații/reprezentanții părților vor completa o cerere tip, disponibilă la arhiva instanței sau pe site-ul Curții Militare de Apel la adresa de mai sus. Alături de cererea completată și semnată, se va depune în original sau copie, împuternicirea avocațială sau dovada calității de reprezentant, iar pentru părți o copie a actului de identitate. Cererea se depune la arhiva instanței sau se transmite prin e-mail la tmtb@cma.ro sau registratura.arhiva.tmb@cma.ro​.
        În  această aplicație vor putea fi vizualizate, de către cei interesați, informații detaliate despre procesele aflate pe rolul instanței, actele de sesizare a instanței, precum și toate înscrisurile realizate sau depuse la dosar în cursul judecății, cu excepția celor care conțin informații clasificate.

Conform prevederilor Ordinului de serviciu nr.10 din 21.05.2020, emis de președintele Tribunalului Militar București, în vederea prevenirii contaminării cu virusul COVID - 19 și pentru buna desfășurare a activității instanței, se instituie următoarele reguli:

1. În spaţiile interioare se instituie obligativitatea pentru personalul instanţei, justiţiabili şi ceilalţi participanţi la proces, a purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite, precum şi, când circumstanţele activităţilor desfăşurate impun, a celorlalte echipamente individuale de protecţie, în măsura în care sunt disponibile.

2. La prezentarea la instanță, la punctul de control-acces se efectuează triajul epidemiologic prin controlul temperaturii personalului propriu şi a vizitatorilor.

Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30° C. Acest aspect va fi adus imediat la cunoştinţă de către personalul poliției militare preşedintelui completului de judecată (în cazul în care persoana în cauză urma să participe la o şedinţă de judecată), respectiv preşedintelui/vicepreşedintelui instanţei (în cazul în care persoana în cauză se deplasa la unul dintre compartimentele instanţei). Personalul poliției militare va ţine o evidenţă a persoanelor cărora li s-a interzis accesul în instanţă, pe care, la finalul zilei, o va prezenta prim-grefierului instanţei.

Este obligatorie dezinfectarea mâinilor înaintea intrării în spațiile interioare ale instanţei.

3. Accesul persoanelor din afara instituţiei în sediul Tribunalului Militar Bucureşti, se face numai după completarea declarației tip pusă la dispoziţie de personalul aflat în serviciul de pază al instanței şi numai dacă nu sunt aplicabile restricțiile prevăzute în prezentul ordin sau în Ordinul de serviciu nr.5 din 11.03.2020 al preşedintelui Tribunalului Militar Bucureşti.

Pentru evitarea aglomerării, se recomandă descărcarea declarației pe propria răspundere de pe site-ul instanței (DECLARAŢIE) şi completarea sa înainte de a ajunge la sediul instanţei, semnarea făcându-se, însă, în faţa personalului poliției militare. Avocaţii pot transmite şi pe email formularul completat şi semnat, dacă se asigură certificarea identităţii expeditorului.

Accesul se realizează astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate, pe parcursul tuturor activităţilor desfăşurate în incinta instanţei.

Intrarea şi ieşirea persoanelor sus-menţionate sunt permise exclusiv pe la intrarea pietonală a Tribunalului Militar București.

4. Accesul în sediul instanţei pentru participarea la şedinţele de judecată va fi permis cu 15 minute înainte de intervalul orar stabilit pentru dosarul în care persoanele sunt implicate. După finalizarea dosarului, în măsura în care rămânerea în incintă nu mai este justificată, persoanele mai sus menţionate au obligaţia de a părăsi sediul instanţei. Listele de ședință vor fi disponibile la ușa instanței.

Accesul în sediul instanţei pentru compartimentele care lucrează cu publicul va fi permis numai în interiorul programului de lucru cu publicul.

5. Comunicările cu instituţiile se fac prin fax ori prin poştă electronică şi doar dacă nu este posibil vor fi folosite celelalte modalităţi.

Comunicările actelor procedurale în cauzele de pe rolul instanţei se fac potrivit art.73 alin.2 şi 3 din OUG nr.70/2020.

6. În cauzele aflate pe rol se fixează ore pentru fiecare dosar în parte. La întocmirea listei de ședință se va avea în vedere gruparea cauzelor pe intervale orare. Listele de ședință, conținând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, vor fi afișate pe site-ul instanței.

În sala de ședință sunt obligatorii purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor, prin utilizarea produselor dezinfectante puse la dispoziție la intrarea în instanţă. Este obligatorie respectarea distanței sociale menţionate la pct.3 alin.3.

Grefierul va fi prezent în sala de ședință cu 15 minute înainte de începerea ședinței de judecată.

Punerea la dispoziție a dosarelor spre consultare în sala de şedinţă se realizează doar în intervalele orare alocate cauzelor, potrivit listei de ședință, după o prealabilă verificare a identității și calității solicitantului.

Atât prima, cât şi a doua strigare a dosarului se vor face exclusiv în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acesta face parte.

Președintele completului de judecată, în exercitarea poliției ședinței, poate dispune îndepărtarea din sală a persoanelor care nu respectă obligația de a purta mască de protecție și  obligația de a păstra distanța socială.

În funcţie de durata şedinţei, cel puţin o dată în cursul acesteia, sala de judecată va fi aerisită şi dezinfectată.

Se recomandă evitarea depunerii de cereri sau înscrisuri în timpul ședinței de judecată, acestea urmând a fi transmise la dosarul cauzei și părților prin mijloace de comunicare electronice, anterior şedinţei.​

7. Se reia programul de lucru cu publicul al arhivei şi registraturii, astfel: marţi - joi între orele 10.00 - 13.00.

Pentru accesul la arhivă-registratură se recomandă efectuarea unei programări prealabile, telefonic sau prin email, pentru a se evita timpii de aşteptare. Programarea se va face la numerele de telefon sau la adresa de email registratura.arhiva.tmb@cma.ro​. La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica numele şi prenumele, dosarul solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută şi numărul de telefon, precum şi adresa de poştă electronică. Programările se pot face și on-line accesând link-ul: https://www.cma.ro/programari​.

Avocații şi ceilalţi profesionişti care se prezintă în exercitarea atribuţiilor specifice în cauzele aflate pe rolul instanţei au prioritate la studierea dosarelor şi a evidenţelor legate de acestea.

Cererile adresate de justițiabili se recomandă a fi transmise prin poştă, poştă electronică sau fax, cu indicarea obligatorie a numărului de telefon şi a adresei de email. ​ Adresarea de cereri și depunerea de înscrisuri se poate face și accesând formularul online​.​

8. Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice se va desfăşura astfel: marţi – miercuri: 10.00-13.00 și joi: 13.00-17.00.

Se recomandă justițiabililor să nu se deplaseze la sediul instanţei pentru depunerea cererilor specifice acestui compartiment şi să utilizeze mijloace alternative, precum poştă, poştă electronică, fax, email, asigurând posibilitatea stabilirii certe a identităţii expeditorului.​


Informaţii de interes public


Contact