Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

        Prezentare instanţă

        Istoric

 

Legislaţie

        Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Conducere

        Conducerea instanţei

 

Organizare

        Regulamentul de organizare şi funcţionare

        Structură organizatorică şi organigrama

        Competenţa şi instanţele arondate

        Carieră

 

Programe şi strategii

        Programe şi strategii

 

Rapoarte şi studii

        Rapoarte şi studii


Actualitate

 
ANUNŢ IMPORTANT
ÎN MATERIE ELECTORALĂ
Valabil în perioada 19 aprilie 2024 – 07 mai 2024
 
      Apelurile declarate împotriva hotărârii date în contestaţie privind admiterea sau respingerea candidaturii la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, formulate potrivit  dispoziţiilor art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune:

      În zilele lucrătoare:
        - la Registratura Curţii de Apel Brașov, cu sediul în Brașov, Str. Poienelor 7B, în intervalul orar 08:00 – 16:00;
        - prin e-mail, la adresa: alegeri.cabrasov@just.ro

      În zilele nelucrătoare: *
        - la Registratura Curţii de Apel Brașov, cu sediul în Brașov, Str. Poienelor 7B, în intervalul orar 10:00 – 12:00;
        - prin e-mail, la adresa: alegeri.cabrasov@just.ro

*  inclusiv ziua de 2 mai, declarată zi nelucrătoare prin HG nr. 1307/21.12.2023


          Notă: Pentru soluționarea cauzelor în termenele stabilite de Legea nr. 115/2015, în temeiul art. 154 alin(6) Cod pr. civilă este necesar să se indice, în cererea de apel, adresa de email și număr de telefon pentru a permite comunicarea rapidă a citațiilor și celorlalte acte de procedură.
 
Conducerea Curţii de Apel Brașov
 
 _______________________________________________________________________________
 
 
 
Informare
 
       Curtea de Apel Brașov pune la dispoziţia persoanelor interesate Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023.
      Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Curții de Apel Brașov (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe portalul instanței, la secţiunea „Acasă – Actualitate”, accesând următorul link:  Chestionar
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 
COMUNICAT
 
 
          Sâmbătă, 13 aprilie 2024, a avut loc în Aula Sergiu Chiriacescu, Conferinţa „Sistemul judiciar la răscruce între (in)certitudinile doctrinare şi provocările practice. Soluţia dialogului interprofesional”.
         Organizată de Baroul Braşov, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universităţii „Transilvania” Braşov şi Curtea de Apel Braşov, Conferinţa a adunat participanţi din ambele profesii juridice, de la nivelul întregii ţări, dar şi un public numeros, inclusiv mulţi studenţi, interesat de temele prezentate. 
         Dialogul interprofesional a reprezentat punctul central, temele prezentate, care au acoperit toate ramurile de drept, dând naştere unor dezbateri intense, prelungite, în unele situaţii fiind depăşit timpul alocat, fiind implicaţi, deopotrivă avocaţi şi judecători. Au fost vizate instituţii juridice actuale, pentru unele neexistând încă o jurisprudenţă consolidată, iar pentru altele fiind identificate neclarităţi sau necesitatea unor modificări legislative, fiind evident că sistemul judiciar oferă continuu provocări tuturor celor implicaţi, indiferent de care parte activează.
          Totodată, evenimentul a prilejuit şi marcarea de către Baroul Braşov a 150 de ani de activitate juridică atestată documentar în Braşov, actuala formă de organizare a avocaturii fiind continuatoarea Camerei Avocaţilor Braşov, înfiinţată în 1874.
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
_______________________________________________________________________________
 
 
COMUNICAT
 
 
 
         Astăzi, 19.02.2024, la ora 12.00, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Brașov, în cadrul căreia a fost dezbătut Raportul de bilanț privind activitatea desfășurată în anul 2023.
         La eveniment a participat, alături de judecătorii Curții de Apel Brașov şi magistrații care exercită funcţii de conducere în cadrul celorlalte instanţe din județele Brașov şi Covasna, doamna judecător Ramona Grațiela Milu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, care a fost judecător în cadrul acestei instanţe până în luna ianuarie 2023.
         În anul 2023, Curtea de Apel Brașov a înregistrat un număr de 5.472 de cauze nou intrate, astfel că, adăugând stocul iniţial de 1.866 dosare, rezultă un număr total de dosare rulate de 7.338, în scădere uşoară în raport de anul 2022, când au fost rulate 7.371 dosare, dar în creştere în raport de anul 2021, când au fost rulate 6.978 dosare. În raport de numărul dosarelor nou intrate, Curtea de Apel Brașov se situează la poziţia 12 din cele 16 curţi de apel, iar în raport de complexitatea acestora se situează pe poziţia 11.  
        Un indicator important al activităţii instanţei îl reprezintă operativitatea, care este calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate şi care, în anul 2023, la Curtea de Apel Brașov a fost de 102,8%, instanţa situându-se pe locul 8 la nivel naţional. 
        Un alt indicator semnificativ al activităţii instanţei este ponderea dosarelor închise într-un an, valoarea înregistrată la nivelul Curţii de Apel Brașov în anul 2023 fiind de 98,7%, peste media naţională de 92,4%, respectiv din 5.623 dosare soluţionate, un număr de 5550 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare.
        Sub aspectul termenului de redactare al hotărârilor judecătoreşti, se constată că, în anul 2023, termenul mediu de redactare la nivelul Curţii de Apel Brașov a fost de 31,7 zile, termen identic cu termenul mediu naţional, iar media zilelor de redactare a fost de 18,5 zile, sub media naţională de 39,9 zile, valoare care situează instanţa pe locul 8 la nivel naţional.
         În anul 2023, la nivelul Curţii de Apel Brașov, durata medie de soluționare a cauzelor, până la pronunțare, a fost de 3 luni, în cazul dosarelor penale (valoare apropiată de media naţională de 2,8 luni), respectiv de 4,1 luni în cazul dosarelor non-penale (valoare mai scăzută decât media naţională de 7,1 luni).
         La Curtea de Apel Brașov, în anul 2023 încărcătura pe judecător a fost de 187,2 dosare/judecător, reprezentând o tendinţă de scădere față de anul anterior, cu 3,7 % (194,5 dosare/judecător în 2022).
         În considerarea tuturor indicatorilor de eficienţă, pe baza datelor statistice aferente anului
2023, Curtea de Apel Brașov se încadrează în gradul de eficiență „foarte eficient”, la fel ca în anul 2022.
         În anul 2023, volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Brașov şi al instanţelor din circumscripţia judiciară a înregistrat o creştere semnificativă comparativ cu anul 2022, atât în ce priveşte numărul dosarelor nou înregistrate (creştere de 13,81%), al dosarelor rulate (creştere de 14,91%), al dosarelor soluţionate (creştere de 11,12%), cât şi cu privire la numărul cauzelor reportate pentru anul 2024 (creştere de 15,81 %). 
         Acest volum de activitate în creştere a fost gestionat în parametrii de eficienţă indicaţi anterior, precum şi în raportul de activitate al fiecărei instanţe arondate, în condiţiile în care, la data de 31 decembrie 2023, statul de funcţii centralizat pentru Curtea de Apel Brașov şi instanţele din circumscripţia judiciară cuprindea un număr de 601 posturi (575 posturi ocupate şi 26 posturi vacante, respectiv 21 posturi de judecător, două posturi de asistent judiciar, două posturi de grefier şi un post de auditor), conducerile instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Brașov manifestând un permanent interes în ocuparea tuturor posturilor.
         În anul 2023, în realizarea obiectivului de formare profesională continuă, o parte a judecătorilor Curţii de Apel Brașov a participat la seminare desfăşurate sub coordonarea Reţelei Europene de Formare Judiciară – EJTN (EJTN), în cadrul programului de schimb pentru judecători şi procurori organizat în cursul anului 2023, având astfel ocazia să cunoască şi activitatea judecătorilor din alte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, Curtea de Apel Brașov a găzduit două stagii ale unor judecători străini, specializaţi în soluţionarea cauzelor de drept administrativ şi fiscal, drept penal, drept civil, insolvență, dreptul condominiului, azil şi migraţiune.
         Raportul de bilanț privind activitatea desfășurată în anul 2023 de Curtea de Apel Brașov poate fi consultat on-line, după postare, pe portalul Curții de Apel Brașov, secţiunea ,,Instanţa în cifre”, rubrica ,,Rapoarte şi studii”.
 
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 

 

 
ANUNŢ
          Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a pus în funcţiune noul portal pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru la nivel naţional, disponibil pe adresa de internet: https://registratura.rejust.ro.
          Site-ul permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă servicii precum:
          • Depunerea unei cereri de chemare în judecată.
          • Declararea unei căi de atac într-un dosar.
          • Depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent.
          • Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar.
          • Eliberarea certificatelor de grefă.
          • Eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
         În măsura în care justiţiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, şi celelalte instrumente de sesizare a instanţei, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanţelor.
 
                                                                   Biroul de informare şi relaţii cu publicul

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liste de şedinţă

     Listele şedinţelor de judecată pot fi consultate la rubrica "ŞEDINŢE" prin selectarea datei şedinţei de judecată precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului, la rubrica "DOSARE" sau accesând linkul.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LEGALIZAREA COPIILOR HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
 
           La Curtea de Apel Brașov este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate ale hotărârilor judecătorești, în format electronic, cu respectarea următorilor pași:

             I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
          ➢ cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail registratura.cabrasov@just.ro sau prin fax la numărul 0268 414 216.
            ➢ modelul de cerere este disponibil în format word şi pdf.

             II. Atașarea dovezii calității solicitantului
            ➢ copia actului de identitate pentru părțile din dosar
            ➢ delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz

             III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare de timbru de 5 lei 
            ➢ taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz;
             ➢ chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.

             BINE DE ȘTIUT!
            - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
            - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
            - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
             -  Copia hotărârii judecătorești în format electronic se vizualizează accesând linkul din corpul mesajului primit. Vă recomandăm să salvați și să păstrați fișierul într-un loc sigur.
             -  În cazul imprimării documentului, hârtia rezultată nu are nicio valoare din punct de vedere legal.
            -  Nu se pot legaliza în format electronic copiile hotărârilor definitive pronunțate de către I.C.C.J. în dosarele soluționate în căile de atac deoarece nu deținem forma electronică a documentului. Rămân însă aplicabile dispozițiile art. 161 al.4 din ROI în ceea ce privește eliberarea copiilor în forma scrisă, pe suport hârtie. 
 

 
22.07.2021
18.06.2020
 
Comunicat 15.05.2020
 
 

  


 

 

 TDS - DOSARUL ELECTRONIC

   
        La Curtea de Apel Brașov este funcțională aplicația TDS - Dosarul electronic. Aceasta  permite comunicarea actelor de procedură şi a hotărârii judecătoreşti prin intermediul poștei electronice şi/sau accesul la dosarul electronic părților ori reprezentanţilor legali sau convenţionali din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Brașov, în urma completării unei cereri. 
Descarcă cererea în format word sau pdf
          Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Curții de Apel Brașov sau se poate trimite prin email la adresa registratura.cabrasov@just.ro sau fax 0268-414216.
 
ATENȚIE!
Link-ul din cadrul mesajului primit la accesarea căruia se vizualizează actele procedurale (citație, comunicare) este valabil o perioadă limitată. Vă recomandăm să descărcați și să salvați local documentele primite.
 

                   Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://www.curteadeapelbrasov.ro – Acces dosar electronic.

            Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.

 


 

 

EVENIMENTE

 

2023: Momentan nu sunt planificate evenimente 

 


 

SEMINARII

     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formatori: Viorel Voineag, Liviu Zidaru
 
03-04.07.2023
     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formatori: Carmen Alina Gohoreanu, Mihaela Vasiescu
 
26.05.2023
     Organizatori: CA Braşov în colaborare cu INM, Formator: dr. Letiţia Lucescu
 
19.05.2023
     Organizatori: CA Braşov în colaborare cu INM, Formator INM: dr. Benke Karoly
 
06-07.04.2023
     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formator INM:Georgiana Bodoroncea, Formator: Carmen Alina Gohoreanu
 
 


 


 

CONFERINŢE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

Comunicat 15.04.2024 - privind Conferinţa „Sistemul judiciar la răscruce între (in)certitudinile doctrinare şi provocările practice. Soluţia dialogului interprofesional”.

Comunicat 19.02.2024 - Raportul de bilanț privind activitatea desfășurată în anul 2023 de Curtea de Apel Brașov

Comunicat 06.02.2024 - Întâlnire judecători în materia penală

Comunicat 01.02.2024 - Întâlnire cu membrii EEEI

Comunicat 05.01.2024 -

Comunicat 14.12.2023 -

Comunicat 17.11.2023 - privind vizita la Curtea de Apel Brașov a unui grup de judecători europeni şi vizita unui grup de grefieri din cadrul Curţii de Apel Braşov în Belgia- Mons, în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Comunicat 25.10.2023 - privind desfăşurarea, în data de 25.10.2023, la Curtea de Apel Braşov, a "Zilei porţilor deschise", ca modalitate de celebrare a "Zilei europene a justiţiei civile"

Comunicat 23.10.2023 - privind organizarea în data de 25.10.2023 a evenimentului "ZIUA PORŢILOR DESCHISE"

Comunicat 29.09.2023 - privind vizita la Curtea de Apel Brașov a unui grup de judecători europeni în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare judiciară ( EJTN)

Comunicat 28.08.2023 - privind reluarea activităţii de judecată pentru toate cauzele

Comunicat 02.08.2023

Comunicat 20.06.2023

Comunicat 31.05.2023 -

Comunicat 10.03.2023 - privind dosarul nr. 431/103/2018 

 


 
 
Minutele întâlnirilor trimestriale destinate unificării jurisprudenței organizate la nivelul Curţii de Apel Brașov: 
            
  2015  2014 2013  2012
 
 

 
 
GHIDURI PRACTICE - MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIȚIABILI
               
 
Ghidul privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare - Proiect "Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană în cadrul proiectelor penale"
  
Elemente de noutate în materie penală începând cu data de 01/02/2014

Informaţii de interes public


Contact

        Date de contact   

        Camere de lucru cu publicul

        Program de funcţionare

        Program de audienţe

        Petiţii

        Relaţia cu presa

        Harta