Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

        Prezentare instanţă

        Istoric

 

Legislaţie

        Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Conducere

        Conducerea instanţei

 

Organizare

        Regulamentul de organizare şi funcţionare

        Structură organizatorică şi organigrama

        Competenţa şi instanţele arondate

        Carieră

 

Programe şi strategii

        Programe şi strategii

 

Rapoarte şi studii

        Rapoarte şi studii


Actualitate

 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Privind vizita la Curtea de Apel Brașov a unui grup de judecători europeni
şi  vizita unui grup de grefieri din cadrul Curţii de Apel Braşov în Belgia- Mons,
în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 
 
În săptămâna 13-17 noiembrie 2023, în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Curtea de Apel Brașov a primit vizita unui grup de 4 judecători europeni, specializați în materia dreptului administrativ (taxe) şi drept penal, (crimă organizată) din Germania, Italia şi Polonia.
Programul a constat în vizite la Curtea de Apel Brașov, Tribunalul Brașov, Tribunalul Covasna, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Brașov.
Discuțiile au facilitat cunoaşterea particularităţilor sistemului judiciar și administrativ românesc, a statutului și carierei judecătorilor, a aspectelor procedurale de soluționare a cauzelor, precum și alte aspecte de interes comun, respectiv modalitatea de aplicare a jurisprudenţei CEDO, CJUE sau a dreptului european.
 
În intervalul 13-15 noiembrie 2023, trei grefieri din cadrul Curţii de Apel Brașov au participat în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) - Bilateral exchange for judges, prosecutors and court staff - la o vizită similară organizată la Tribunalul  de primă instanţă Mons, Belgia.
 În cadrul acestei vizite, cei trei grefieri români au vizitat instanțe civile, penale şi Curtea de Casaţie din Bruxelles şi le-a fost prezentat sistemul judiciar belgian. De asemenea, aceştia au participat la ședințe de judecată civile, penale şi la Court dAssises, instanţă de drept penal cu competenţe speciale, cu juraţi.
 
Implicarea Curții de Apel Brașov în Programul de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a devenit deja o tradiție de peste zece ani, această colaborare interinstituțională, la nivel european, constituind premisa pentru comunicarea şi schimbul de idei, absolut necesare pentru adoptarea celor mai bune practici judiciare.
 
 
            Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
 
   
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
     Privind desfăşurarea, în data de 25.10.2023, la Curtea de Apel Brașov, a „Zilei porţilor deschise”, ca modalitate de celebrare a „Zilei europene a justiţiei civile”
 
     În data de 25 octombrie 2023, Curtea de Apel Brașov a organizat, la sediul său, „ZIUA PORŢILOR DESCHISE”, ca modalitate de a sărbători „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”, ce a fost instituită la nivel european de către Comisia Europeană şi Consiliul Europei la data de 5 iunie 2003, cu scopul de a aduce în atenţia cetăţenilor europeni modul de funcţionare a justiţiei, respectiv de a informa cetățenii Uniunii Europene cu privire la drepturile lor și accesul la justiție pe plan naţional şi european.
     A fost organizată, de asemenea, şi o expoziție de pictură cu tema „Justiţia prin ochii copiilor”, realizată de elevii Liceului vocaţional de Arte Plastice Hans Mattis-Teutsch. În cadrul expoziţiei au fost prezentate 14 lucrări, ce pot fi vizualizate în sala Paşilor Pierduţi din cadrul instanţei. La vernisaj au fost prezenţi 10 elevi, împreună cu profesorul coordonator Victoriţa Căţoiu-Truţă.
     Curtea de Apel Brașov a primit, începând cu ora 10.00, vizita elevilor clasei a IX-a B din cadrul Liceului cu program sportiv Brașov – volei şi atletism. De la ora 11,00, instituţia a fost vizitată de un grup de aproximativ 90 de studenţi, anul III, din cadrul Universităţii Transilvania Brașov – Facultatea de drept.
     În cadrul întâlnirilor, judecătorii şi grefierii implicaţi în programul naţional de educaţie juridică, precum şi unul dintre asistenţii de judecător din cadrul instanţei au prezentat sistemul judiciar din România, activitatea Curţii de Apel Brașov, au descris profesiile juridice (consilier juridic, avocat, notar public, executor judecătoresc, grefier, asistent de judecător şi magistrat – judecător, respectiv procuror) şi modalitatea de acces în cadrul acestora, un accent deosebit fiind acordat profesiilor de judecător şi procuror şi admiterii la Institutul Naţional al Magistraturii. Totodată, a fost efectuată o prezentare a Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN).
     A avut loc un schimb de opinii, idei între elevi, studenţi şi judecătorii, grefierii care au participat la această activitate, au fost puse întrebări şi au fost lămurite aspecte referitoare la activitatea instanţei, la regulile de conduită în instanţă, la circuitul dosarelor şi etapele procesuale până la soluţionarea cauzelor, precum şi aspecte legate de modalitatea de lucru a personalului instanţei.
     Totodată, participanţilor la eveniment li s-a prezentat o sală de judecată, locul special amenajat în care inculpaţii arestaţi sunt ţinuţi înainte de a fi prezentaţi în faţă instanţei, registratura şi arhivele curţii.
     La finalul vizitei, studenții Universităţii Transilvania Brașov – Facultatea de drept au primit o serie de broşuri elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii, referitoare la: Organizarea sistemului judiciar din România, Admiterea în magistratură, Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii, Programul de schimburi pentru autorităţi judiciare, Prezentarea Zilei Europene a Justiţiei Civile .
     Implicarea Curţii de Apel Brașov în aceste evenimente este o formă de manifestare a preocupării constante la nivelul acestei instituţii pentru asigurarea accesului la justiţie al cetăţenilor şi pentru promovarea principiului transparenţei în activitatea desfăşurată.
 
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
         Vă informăm că ziua de 25 octombrie a fiecărui an a fost declarată de către Comisia Europeană şi Consiliul Europei ca ,,Ziua Europeană a Justiţiei Civile”.
         Ziua Europeană a Justiţiei Civile este destinată cetăţenilor şi studenţilor precum şi persoanelor care activează în domeniul justiţiei.
         Cu acest prilej la  Curtea de Apel Braşov se organizează în data de 25.10.2023 "ZIUA PORŢILOR DESCHISE", pe toată durata zilei, cei interesaţi putând vizita instanţa şi lua la cunoştinţă despre activităţile desfăşurate în aceasta.
          În cadrul acestui eveniment vor fi distribuite participanţilor o serie de broşuri elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii, vor fi prezentate date statistice relevante referitoare la activitatea instanţei, vor fi efectuate vizite în anumite compartimente ale curţii.
          Pot participa la acest eveniment elevi, studenţi, reprezentanţi ai presei şi toţi cetăţenii interesaţi.
 
 
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
 
  ________________________________________________________________________________
 
 
COMUNICAT
 
       La data de 28 august 2023, ora 11,00, la sediul Curţii de Apel Braşov a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de către Preşedintele instanţei conform art.55 alin.2 lit. a din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, şi art.14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022.
      Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.467 din 2 august 2023 referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.I-IV, ale art.XIII alin.(5) și (6) și ale art.XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr.1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecția de neconstituționalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea și completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii Curţii de Apel Braşov, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 04 septembrie 2023, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 3 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele.
       În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a
judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Braşov va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.
 
Biroul de Informare și Relații Publice
  
________________________________________________________________________________

 

 
ANUNŢ
          Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a pus în funcţiune noul portal pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru la nivel naţional, disponibil pe adresa de internet: https://registratura.rejust.ro.
          Site-ul permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă servicii precum:
          • Depunerea unei cereri de chemare în judecată.
          • Declararea unei căi de atac într-un dosar.
          • Depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent.
          • Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar.
          • Eliberarea certificatelor de grefă.
          • Eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
         În măsura în care justiţiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, şi celelalte instrumente de sesizare a instanţei, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanţelor.
 
                                                                   Biroul de informare şi relaţii cu publicul

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liste de şedinţă

     Listele şedinţelor de judecată pot fi consultate la rubrica "ŞEDINŢE" prin selectarea datei şedinţei de judecată precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului, la rubrica "DOSARE" sau accesând linkul.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LEGALIZAREA COPIILOR HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
 
           La Curtea de Apel Brașov este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate ale hotărârilor judecătorești, în format electronic, cu respectarea următorilor pași:

             I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
          ➢ cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail registratura.cabrasov@just.ro sau prin fax la numărul 0268 414 216.
            ➢ modelul de cerere este disponibil în format word şi pdf.

             II. Atașarea dovezii calității solicitantului
            ➢ copia actului de identitate pentru părțile din dosar
            ➢ delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz

             III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare de timbru de 5 lei 
            ➢ taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz;
             ➢ chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.

             BINE DE ȘTIUT!
            - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
            - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
            - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
             -  Copia hotărârii judecătorești în format electronic se vizualizează accesând linkul din corpul mesajului primit. Vă recomandăm să salvați și să păstrați fișierul într-un loc sigur.
             -  În cazul imprimării documentului, hârtia rezultată nu are nicio valoare din punct de vedere legal.
            -  Nu se pot legaliza în format electronic copiile hotărârilor definitive pronunțate de către I.C.C.J. în dosarele soluționate în căile de atac deoarece nu deținem forma electronică a documentului. Rămân însă aplicabile dispozițiile art. 161 al.4 din ROI în ceea ce privește eliberarea copiilor în forma scrisă, pe suport hârtie. 
 

 
22.07.2021
18.06.2020
 
Comunicat 15.05.2020
 
 

  


 

 

 TDS - DOSARUL ELECTRONIC

   
        La Curtea de Apel Brașov este funcțională aplicația TDS - Dosarul electronic. Aceasta  permite comunicarea actelor de procedură şi a hotărârii judecătoreşti prin intermediul poștei electronice şi/sau accesul la dosarul electronic părților ori reprezentanţilor legali sau convenţionali din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Brașov, în urma completării unei cereri. 
Descarcă cererea în format word sau pdf
          Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Curții de Apel Brașov sau se poate trimite prin email la adresa registratura.cabrasov@just.ro sau fax 0268-414216.
 
ATENȚIE!
Link-ul din cadrul mesajului primit la accesarea căruia se vizualizează actele procedurale (citație, comunicare) este valabil o perioadă limitată. Vă recomandăm să descărcați și să salvați local documentele primite.
 

                   Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://www.curteadeapelbrasov.ro – Acces dosar electronic.

            Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.

 


 

 

EVENIMENTE

 

2023: Momentan nu sunt planificate evenimente 

 


 

SEMINARII

     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formatori: Viorel Voineag, Liviu Zidaru
 
03-04.07.2023
     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formatori: Carmen Alina Gohoreanu, Mihaela Vasiescu
 
26.05.2023
     Organizatori: CA Braşov în colaborare cu INM, Formator: dr. Letiţia Lucescu
 
19.05.2023
     Organizatori: CA Braşov în colaborare cu INM, Formator INM: dr. Benke Karoly
 
06-07.04.2023
     Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formator INM:Georgiana Bodoroncea, Formator: Carmen Alina Gohoreanu
 
 


 


 

CONFERINŢE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

Comunicat 17.11.2023 - Privind vizita la Curtea de Apel Brașov a unui grup de judecători europeni şi vizita unui grup de grefieri din cadrul Curţii de Apel Braşov în Belgia- Mons, în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Comunicat 25.10.2023 - Privind desfăşurarea, în data de 25.10.2023, la Curtea de Apel Braşov, a "Zilei porţilor deschise", ca modalitate de celebrare a "Zilei europene a justiţiei civile"

Comunicat 23.10.2023 - Privind organizarea în data de 25.10.2023 a evenimentului "ZIUA PORŢILOR DESCHISE"

Comunicat 29.09.2023 - Privind vizita la Curtea de Apel Brașov a unui grup de judecători europeni în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare judiciară ( EJTN)

Comunicat 28.08.2023 - privind reluarea activităţii de judecată pentru toate cauzele

Comunicat 02.08.2023

Comunicat 20.06.2023

Comunicat 31.05.2023 -

Comunicat 10.03.2023 - privind dosarul nr. 431/103/2018 

 


 
 
Minutele întâlnirilor trimestriale destinate unificării jurisprudenței organizate la nivelul Curţii de Apel Brașov: 
            
  2015  2014 2013  2012
 
 

 
 
GHIDURI PRACTICE - MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIȚIABILI
               
 
Ghidul privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare - Proiect "Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană în cadrul proiectelor penale"
  
Elemente de noutate în materie penală începând cu data de 01/02/2014

Informaţii de interes public


Contact

        Date de contact   

        Camere de lucru cu publicul

        Program de funcţionare

        Program de audienţe

        Petiţii

        Relaţia cu presa

        Harta