Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

        Prezentare instanţă

        Istoric

 

Legislaţie

        Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Conducere

        Conducerea instanţei

 

Organizare

        Regulamentul de organizare şi funcţionare

        Structură organizatorică şi organigrama

        Competenţa şi instanţele arondate

        Carieră

 

Programe şi strategii

        Programe şi strategii

 

Rapoarte şi studii

        Rapoarte şi studii


Actualitate


Liste de şedinţă
 
​Data Secţia civilă​

Secţia contencios​

Secţia penală​
​01.07.2022 ​Lista de şedinţă
​30.06.2022 Lista de şedinţă Lista de şedinţă
​29.06.2022 Lista de şedinţă Lista de şedinţă Lista de şedinţă
​28.06.2022 Lista de şedinţă Lista de şedinţă
​27.06.2022 Lista de şedinţă
​23.06.2022 ​Lista de şedinţă Lista de şedinţă ​Lista de şedinţă
22.06.2022​ Lista de şedinţă Lista de şedinţă Lista de şedinţă
21.06.2022 Lista de şedinţă Lista de şedinţă
​20.06.2022​ Lista de şedinţă Lista de şedinţă Lista de şedinţă
 
 
 
 
           Prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, justificate în contextul pandemic existent în România, nu vizează activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.
           În urma analizei, atât direcția internă a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui CSM, cât și Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, au apreciat că prevederile H.G. nr.1130/2021 nu intră în conflict și nu sunt aplicabile domeniului justiției odată ce legiuitorul a stabilit printr-un demers legislativ special organizarea și desfășurarea activității instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea în contextul pandemiei de COVID-19.
            În consecință, activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea se va desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce privește actul de judecată și de urmărire penală, cât și ceea ce privește accesul justițiabililor în sediile acestora, cu respectarea strictă a regulilor de protecție luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.
            Consiliul Superior al Magistraturii respinge și pe această cale speculațiile publice în sensul împotrivirii față de măsurile restrictive luate prin H.G. nr.1130/2021, subliniind că aplicabilitatea acestui act normativ nu vizează activitățile specifice desfășurate de instanțe și parchetele de pe lângă acestea și recomandă, în continuare, respectarea tuturor măsurilor luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.
 
Biroul de informare publică și relații cu mass-media C.S.M.
 

 
ANUNȚ
PRIVIND PROGRAMUL CURȚII DE APEL BRAȘOV
LA COMPARTIMTELE CARE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 MARTIE 2022
 
I. Programul cu publicul la biroul registratură, începând cu data de 10 martie 2022, este de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10-12.
 
II. Programul destinat publicului, la cele trei arhive, este următorul:
- Program pentru justiţiabili, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10 - 11.30
- Program pentru avocaţi, consilieri, experţi, lichidatori, etc., în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 12-13.
Precizăm că nu mai este necesară programarea telefonică prealabilă.
 
III. Programul Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu data de 10 martie 2022, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10-12, iar începând cu data de 21 martie 2022 şi în ziua de luni, în intervalul orar 16-19.
 
IV. Programul de lucru cu publicul la grefa instanței este următorul:
- Cererile de consemnare la casa de valori a cauțiunilor se pot depun zilnic, în interiorul programului de lucru.
- Cererile formulate de justițiabili ori reprezentanții acestora pentru restituirea recipiselor înregistrate în registrul de valori al instanței, se pot depune la grefă în ziua de joi, în intervalul orar 11-14 și se vor elibera în următoarea săptămână, tot în ziua de joi, în același interval orar.
- Cererile formulate de cabinetele executorilor judecătoresti pentru înregistrare/înscriere/modificare mențiuni și eliberare certificate pot fi transmise prin email (ca-brasov-cab@just.ro), fax (0268 475 146) ori la grefa instanței în ziua de joi, în intervalul orar 11-14 și se vor elibera în următoarea săptămână, tot în ziua de joi, în același interval orar.
 
 

 
22.07.2021
18.06.2020
 
Comunicat 15.05.2020
 
 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.


 

 

 TDS - DOSARUL ELECTRONIC

   
        La Curtea de Apel Brașov este funcțională aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat. Aceasta  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri. 
          Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Curții de Apel Brașov sau se poate trimite prin email la adresa registratura.cabrasov@just.ro sau fax 0268-414216.
 
ATENȚIE!
Link-ul din cadrul mesajului primit la accesarea căruia se vizualizează actele procedurale (citație, comunicare) este valabil o perioadă limitată. Vă recomandăm să descărcați și să salvați local documentele primite.
 

         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://www.curteadeapelbrasov.ro – Acces dosar electronic.
            Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.

 


 

 

EVENIMENTE

 

2021: Momentan nu sunt planificate evenimente 

 


 

SEMINARII

07-08.03.2022
      Organizatori: INM în colaborare cu CA Braşov, Formator: Liviu Zidaru, Mihai David
 
01.10.2021
      Organizatori: INM în colaborare cu CA Brașov, Formator INM: Oană Cristian
 
27-28.09.2021
       Organizatori: INM în colaborare cu CA Brașov, Formator Lavinia Mihaela Vlădilă, Cristinel Ghigheci
 
17.09.2021
       Organizatori: INM în colaborare cu CA Brașov, Formator Letiția Lucescu
 
27-28.05.2021
       Organizatori: INM în colaborare cu CA Brașov
 
8-09.04.2021
       Organizatori: INM în colaborare cu CA Brașov
  
 
 


 


 

CONFERINŢE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

Comunicat 22.06.2022privind votul in vederea alegerii judecătorilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

Comunicat 10.02.2022 - privind dreptul la replică formulat de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Curții de Apel Brașov cu referire la articolul din data de 6.02.2022 al publicației on line "Luju.ro"

Comunicat 01.02.2022 - privind raportul de activitate desfășurată în cursul anului 2021 la Curtea de Apel Brașov 

Comunicat 25.10.2021 - privind suspendarea activității cu publicul în cadrul compartimentului Registratură al Curții de Apel Brașov

Comunicat 19.10.2021 - privind programul Curții de Apel Brașov la compartimentele care lucrează cu publicul - valabil începând cu data de 20 octombrie 2021 și până la noi dispoziții

Comunicat 27.09.2021 Privind vizita la Curtea de Apel Brașov și instanțele arondate a unui grup de judecători europeni specializați în materia dreptului administrativ în cadrul Programului de Schimb coordonat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

 

 


 
 
Minutele întâlnirilor trimestriale destinate unificării jurisprudenței organizate la nivelul Curţii de Apel Brașov: 
            
  2015  2014 2013  2012
 
 

 
 
GHIDURI PRACTICE - MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIȚIABILI
               
 
Ghidul privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare - Proiect "Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană în cadrul proiectelor penale"
  
Elemente de noutate în materie penală începând cu data de 01/02/2014

Informaţii de interes public


Contact

        Date de contact   

        Camere de lucru cu publicul

        Program de funcţionare

        Program de audienţe

        Petiţii

        Relaţia cu presa

        Harta