Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

  1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studii

      

Actualitate

 
 
 
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
 
în perioada vacanței judecătorești 27.06.2022-09.09.2022
    
1. Arhive, registraturi, Birou local de expertize tehnice și judiciare
 Săptămânal- în zilele de marți și joi -între orele 9:00-12:00
2Biroul de aplicare a apostilei
 Se vor primi acte în zilele de marți și joi între orele  9.00-11.30
    Se vor elibera acte în zilele de marți și joi între orele  11.45-12.00
 
======================================================================
 
 PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
  

  ​LUNI- JOI  interval orar  08,30 - 12,30

(Arhive, registraturi, Birou local de expertize tehnice și judiciare, Birou de informare și relații cu publicul, ridicare recipise de consemnare și aplicarea apostilei) 

 

          Program justițiabili                                    -         08,30 - 10,30

           Program avocați, experți, consilieri juridici   -         10,30 - 12,30    
 

APOSTILA 

 DEPUNERE ACTE          8,30 - 10,30      - registratură      - cam 7   

             ELIBERARE ACTE         12,00 - 12,30      - arhivă             - cam 5

 
  

 

          Accesul în​ arhive, pentru studiul dosarelor, este permis si cu programare. Pentru programare online accesează programator Click aici.  În limita timpului disponibil alocat programului de lucru cu publicul și spațiului fizic, se vor soluționa și cererile formulate de persoanele prezente în sediul instanței, fără programare anterioară, având însă prioritate persoanele programate. Persoanele interesate care nu utilizează programarea on-line, pot adresa instanței o cerere pentru efectuarea unei programări pentru studiu dosar, cerere ce poate fi transmisă la adresa de corespondență electronică - trbrasov@just.ro, prin poștă sau depusă la Registratură, cu cel puțintrei zile înainte de termenul solicitat pentru studiu. În cuprinsul cererii se vor menționa, obligatoriu, și datele de contact ale persoanei interesate (e-mail sau telefon) și timpul aproximativ solicitat pentru studiu, respectiv 15 sau 30 min. După aprobarea cererii, partea va fi informată cu privire la data și ora la care se va putea prezenta în arhivă.  
 

 

 
     I. Vă informăm că, în scopul facilitării accesului justițiabililor la dosarele în care sunt părți, începând cu data de  09.03.2020,  la Tribunalul Brașov se utilizează aplicația ,,TDS (Transmitere Documente Securizat)” aplicație ce   permite transmiterea  citațiilor și a altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice
 sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură înformat electronic, în urma completării formularului de cerere aprobat.
        Cererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și poate fi transmisă și prin e-mail sau fax.
   
   II.  Prin acordul exprimat pentru primirea actelor de procedură în format electronic, părțile au acces la aplicația  ,,Dosar electronic[1] aplicație ce  permite accesul  la acte procedurale în format electronic, prin intermediul
oștei electronice sau prin SMS. (https://www.curteadeapelbrasov.ro   – Acces dosar electronic)
      Astfel, accesul la dosarul electronic este asigurat doar părților sau reprezentanților părților care își exprimă acordul și completează formularul cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare.
      În aplicație, pot fi vizualizate documente din dosarele înregistrate după data de 9 martie 2020 iar pentru cele
 înregistrate anterior acestei date vor putea fi vizualizate numai documentele emise de instanță (încheieri,  hotărâri judecătorești, adrese, etc.),în măsura în care volumul de documente va permite scanarea tuturor documentelor cu personalul implicat), iar pentru cele înregistrate anterior acestei date vor putea fi vizualizate numai documentele  emise de instanță (încheieri, hotărâri judecătorești, adrese, etc.mise de instanță (încheieri, hotărâri judecătorești, adrese, etc.
    Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei, să completaţi şi să trimiteţi cererea de comunicare  documente în format electronic  (care cuprinde obligatoriu adresa dvs. de e-mail şi numărul de telefon mobil), pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar. Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori de pe     site-ul indicat mai-sus. 
  Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste instrucţiuni.
   
   Comunicarea şi accesul la dosarul electronic se fac în condiţii de maxima siguranţă.
  

[1] Aplicație dezvoltată de specialiștii IT ai Tribunalului Arad - programator Dacian Stanciu, versiune 1.5.14

 

 

 

 

                

            Prin poșta electronică, mesajul electronic și fișierul atașat se transmit:

            - cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată;

            - doar în formatul acceptat -  pdf, word (.doc sau .docx);

            - fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb;

             Documentele se depun la registratură sau se transmit pe fax/poșta electronică sub format word sau pdf -  cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată. (documentele depuse la registratură, în  ziua/respectiv în timpul ședințelor de judecată, vor urma traseul administrativ și vor fi depuse la dosare în ziua imediat următoare)

             Vă reamintim că, din rațiuni de securitate, nu se vor prelucra:

            - atașamentele arhivate, fișiere stocate în cloud, fotografiile atașate la mail, link-uri și mesajele cu număr mare de atașamente;

            - mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

             Mesajele care includ fișiere executabile sau link-uri, mesajele repetititive, cele care nu respectă regulile de transmitere sau cele cu conținut obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri  - pot fi blocate automat și filtrate în dosarul Spam sau Mesaje nedorite, Elemente şterse sau Arhivă și nu vor putea fi prelucrate.

     Conform art.183 alin.3 Cod procedură Civilă dovada depunerii actului prin e-mail, inclusiv mențiunea privind data și ora de primire a e-mailului, se face în conformitate cu cele atestate de calculatorul instanței.

     Poșta electronică permite observarea livrării e-mailului către adresa de destinație, iar netransmiterea (nereușita transmiterii) generează un răspuns automat (o notificare) de eroare din partea site-ului gazdă a adresei. Prin urmare expeditorul știe sau poate să știe cu minime diligențe dacă e-mail-ul său a fost recepționat de adresa de destinație.

    Transmiterea actului de procedură este obligația părții care intenționează învestirea instanței cu acel act. Îndeplinirea acestei obligații, în cazul unui e-mail, nu înseamnă doar înaintarea e-mailului (apăsarea comenzii „trimite”/„send”) ci înseamnă ca transmițătorul să se asigure că e-mailul a fost recepționat de calculatorul instanței (acesta este sensul dovezii reglementate de art.183 alin.3 Cod procedură Civilă). Problemele de rețea nu înlătură această obligație pentru că trimiterea actului prin e-mail este doar una din modalitățile acceptate de lege, iar alegerea modalității (implicit asumarea condițiilor necesare) aparține celui care alege această cale de transmise a datelor.  În atenţia persoanelor cu dizabilități
   
         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea     drepturilor persoanelor cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click  AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click  AICI
 
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​  AICI​​
​​ ​​​
  In atentia utilizatorilor cu deficiențe de vedere

  


 

         
 
DECIZII ȘI HOTĂRÂRI
Decizia nr.88 din 03.09.2020-stabilește programul de lucru cu publicul la Tribunalul Brașov începând cu data de 7 septembrie 2020
Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020
Hotărârea nr.41 din 15.04.2020 a Curții de Apel Brașov
Hotărârea nr.192 din 12.03.2020 -Consiliul Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
Hotărârea nr.417 din 24.03.2020 - Consiliului Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
 
 
 

 

Informaţii de interes public

 

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

         Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

         Lista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

         Buletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

2.Buget

         Buget din toate sursele de finanţare

          Situaţia plăţilor

          Situaţia drepturilor salariale

3.Bilanțuri contabile

 

4.Achiziții

         Programul anual de achiziții publice

          Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mare

          Solicitări oferte

5. Declarații de avere și interese

6. Formulare tip

 


  ziua portilor deschise 2012.pdfPrecizări referitoare la transmiterea încheierilor de şedinţă în format electronic (descarcă  Model cerere transmitere prin e-mail)
  ziua portilor deschise 2012.pdfCererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf
     Link-uri utile: Ministerul Justiției : https://www.just.ro/

     Tabloului mediatorilorhttps://www.cmediere.ro/mediatori/
       Baroul Brașov : https://www.baroulbrasov.ro/
 

Contact