Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

  1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studii

      

Actualitate


 
      Tribunalul Brașov pune la dispoziția personelor interesate -Chestionarul referitor la perceptia
activității în cadrul instanțelor de judecată -adoptat prin HCSM nr.2646/2023.
        Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Tribunalului Brasov (la compartimentele
care desfășoară activități cu publicul) , cât și în format online, pe portalul instanței, la secțiunea 
”Acasă- Actualitate”, accesând următorul link: C H E S T I O N A R
     Informare lansare portal registratura.rejust.ro

   Portalul registratura.rejust.ro - portalul național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia, disponibil la nivel național, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet https://registratura.rejust.ro.

    Site-ul permite interacțiunea electronică a justițiabililor și profesioniștilor dreptului cu instanțele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele servicii: 

          *          depunerea unei cereri de chemare în judecată;

          *          declararea unei căi de atac într-un dosar  ;

          *          depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

          *          plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

          *          eliberarea certificatelor de grefă;

          *          eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

      Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacțiunea cu instanța de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România și Ghișeul.ro.

    Noua interfață implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetățenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât și personalului specializat din instanțe.

    Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informațiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor și înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

      În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.

 

ANUNȚ
 


LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

         La Tribunalul Brașov este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail trbrasov@just.ro sau numărul de fax 0268418054 al instanței.
modelul de cerere este disponibil pe Portalul instanțelor de judecată : http://portal.just.ro/62/SitePages/informatii.aspx?id_inst=62
II. Atașarea dovezii calității solicitantului
copia actului de identitate pentru părțile din dosar
delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz
chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
BINE DE ȘTIUT!
 - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
 
  

 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ​ ​

LUNI-JOI  interval orar 8,30-12,30

 1. Arhive, registraturi, Biroul local de expertize tehnice și judiciare, Biroul de informare și relații cu publicul, ridicare recipise de consemnare și aplicare apostilă

    Program justițiabili                                   - 8,30-10,30

    Program avocați, experți, consilieri juridici  - 10,30-12,30

2. Biroul de aplicare a apostilei

    DEPUNERE ACTE                            -         8,30-10,30    - registratură- cam.7

    ELIBERARE ACTE                            -         12,00-12,30   - arhivă- cam.5


          Accesul în​ arhive, pentru studiul dosarelor, este permis si cu programare. Pentru programare online accesează programator Click aici.  În limita timpului disponibil alocat programului de lucru cu publicul și spațiului fizic, se vor soluționa și cererile formulate de persoanele prezente în sediul instanței, fără programare anterioară, având însă prioritate persoanele programate. Persoanele interesate care nu utilizează programarea on-line, pot adresa instanței o cerere pentru efectuarea unei programări pentru studiu dosar, cerere ce poate fi transmisă la adresa de corespondență electronică - trbrasov@just.ro, prin poștă sau depusă la Registratură, cu cel puțintrei zile înainte de termenul solicitat pentru studiu. În cuprinsul cererii se vor menționa, obligatoriu, și datele de contact ale persoanei interesate (e-mail sau telefon) și timpul aproximativ solicitat pentru studiu, respectiv 15 sau 30 min. După aprobarea cererii, partea va fi informată cu privire la data și ora la care se va putea prezenta în arhivă.  
 

 


  Va informăm că, în scopul facilitării accesului justițiabililor la dosarele Tribunalului Brașov, începând cu data de 01.05.2023, părțile au acces la aplicația ” Dosar electronic”  (1) aplicație ce permiteaccesul la actele procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS (https://www.curteadeapelbrasov.ro - Acces dosar electronic )
  Astfel, accesul la dosarul electronic este permis părților, avocaților, experților, executorilor judecătorești, lichidatori și altor împuterniciți legali din dosarele Tribunalului Brașov, care completează forumlarul (link cerere) cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare.
  Vă informăm, de asemenea că, începând cu data de 6 aprilie 2023, modalitatea de autentificare la dosarul electronic a fost modificată ca urmare a noilor reglemetări ANCOM, astfel că nu mai putem efectua comunicarea codurilor prin SMS.
 Până la adoptarea unei noi soluții, comunicarea codurilor pentru autentificare la dosarul electronic se va realiza prin intermediul adresei de e-mail indicată în cerere, motiv pentru care vă rugăm să verificați toate mesajele primite (SPAM, poșta nedorită, etc).
  Orice altă modificare care vizează accesul la dosarul electronic, va fi comunicată în timp util.
  Se utilizează, în continuare, aplicația ”TDS (Transmitere Documente Securizat)” aplicație ce permite transmiterea citațiilor și a altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, către părți din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării formularului de cerere aprobat.
[1] Aplicație dezvoltată de specialiștii IT ai Tribunalului Arad - programator Dacian Stanciu, versiune 1.5.14 

INFORMARE SETĂRI SECURITATE POȘTĂ ELECTRONICĂ

 
  Prin poșta electronică, mesajul electronic și fișierul atașat se transmit:
- cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată
-doar în formatul acceptat- pdf, word (.doc sau .docx);
-fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15Mb;
 Documentele se depun la registratură sau se transmit pe fax/poștă electronică sub format word sau pdf cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată. ( documentele depuse la registratură, în ziua/respectiv în timpul ședințelor de judecată, vor urma traseul administrativ și vo rfi depuse la dosare în ziua imediat următoare) .
   Vă reamintim că, din rațiuni de securitate , nu se vor prelucra:
- atașamentele arhivate, fișierele stocate în cloud, fotografiile atșat la mail, link-uri și mesajele cu număr mare de atașamente;
- mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violență ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.
Mesajele care includ fișielere executabile sau link-uri, mesajele repetitive, cele care nu respectă regulile de transmitere sau cele cu conținut obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instiga la violență ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri pot fi blocate automat și filtrate în dosarul Spam sau Mesaje nedorite, Elemnte șterse sau Arhivă și nu vor putea fi prelucrate.
 Conform art.183, alin.3 Cod procedură Civilă dovada depunerii actului prin e-mail, inclusiv mențiunea privind data și ora de primire a e-mailului, se face în conformitate cu cele atestate de calculatorul instanței.
 Poșta electronică permite observarea livrării e-maului către adresa de destinație, iar netransmiterea (nereușita transmiterii) generează un răspuns automat (o notificare) de eroare din partea site-ului gazdă a adresei. Prin urmare expeditorul știe sau poate să știe cu minime diligențe dacă e-mailul său a fost recepționat la adresa de destinație.
Transmiterea actului de procedură este obligația părții care intenționează investirea instanței cu acel act. Îndeplinirea acestei obligații, în cazul unui e-mail, nu înseamnă doar înaintarea e-mailului (apăsarea comenzii ”trimite” /”send”) ci înseamnă ca transmițătorul să se asigure că e-mailul a fot recepționat de calculatorul instanței (acesta este sensul dovezii reglementate de art. 183 alin.3 Cod procedură Civilă). Problemele de rețea nu înlătură această obligație pentru că trimiterea actului prin e-mail este doar una din modalitățile acceptate se lege, iar alegerea modalității (implicit asumarea condițiilor necesare) aparține celui care alege acesată cale de transmitere a datelor.

 În atenţia persoanelor cu dizabilități 
  
         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea     drepturilor persoanelor cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:

 
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click  AICI
 
 Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click  AICI
 
 
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​  AICI​​ 

EXCLUSIV PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Beneficiarii direcți ai acestui serviciu sunt doar persoanele cu dizabilităţi, care au calitatea de parte  în dosarele Tribunalului Braşov sau care solicită informaţii de interes public.
Cererea de comunicare va cuprinde:
       a) numele şi prenumele;  
        b) numărul dosarului cu privire la care se solicită informaţia;
        c) prezentarea pe scurt a informaţiei solicitate.

 

       În vederea unei mai bune interacțiuni între sistemul judiciar și justițiabilii, cu deficiențe de vedere, Tribunalului Brașov, pune la dispoziția acestora, un GHID ( alfabetul Braille), care cuprinde informații referitoare la activitatea instanței.

     Ghidul poate fi consultat de către perosnele cu deficiențe de vedere, la Biroul de Informare și Relații Publice, cam.38, din cadrul Tribunalului Brașov.

​​ ​​​

 

         
 
DECIZII ȘI HOTĂRÂRI
Extras din Hotărârea nr.17 din 08.09.2022
Decizia nr.88 din 03.09.2020-stabilește programul de lucru cu publicul la Tribunalul Brașov începând cu data de 07.09.2020
Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020
Hotărârea nr.41 din 15.04.2020 a Curții de Apel Brașov
Hotărârea nr.192 din 12.03.2020 -Consiliul Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
Hotărârea nr.417 din 24.03.2020 - Consiliului Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
 
 
 

 

Informaţii de interes public

 

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

         Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

         Lista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

         Buletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

2.Buget

         Buget din toate sursele de finanţare

         Situaţia plăţilor

         Situaţia drepturilor salariale

3.Bilanțuri contabile

 

4.Achiziții

         Programul anual de achiziții publice

         Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mare

         Solicitări oferte

5. Declarații de avere și interese

6. Formulare tip

7. Date cu caracter personal


  ziua portilor deschise 2012.pdfPrecizări referitoare la transmiterea încheierilor de şedinţă în format electronic (descarcă  Model cerere transmitere prin e-mail)
  ziua portilor deschise 2012.pdfCererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf
     Link-uri utile: Ministerul Justiției : https://www.just.ro/

     Tabloului mediatorilorhttps://www.cmediere.ro/mediatori/
       Baroul Brașov : https://www.baroulbrasov.ro/

Contact