Sunteti aici:Ministerul Justiției > Informații publice > Informații utile

Informații utile

1.

Extras din legea nr.211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
Telverde pentru informarea victimelor infracțiunilor conform Legii nr. 211 din 2004: 0800 800 886, program de luni până vineri, între orele 09.00 - 17.00.

2.

Procedura supralegalizării actelor oficiale române

2.1. Anunț supralegalizare

3.

Apostila

4.

Ordinul Ministrului Justiției Nr.927/C/ din 6 aprilie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției

5.

Activitatea Comisiei de constatare a calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

6.

Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici

7.

Implicarea Ministerului Justiției în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana

8.

Convenția de la Haga din 25.10.1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în M.Of. nr. 243/1992

8.1. Anexa 1

8.2. Anexa 2

8.3. Anexa 3

9.

Actele și taxele necesare pentru redobândirea cetățeniei române de către persoanele care au pierdut cetățenia română (Art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991)

10.

Acte necesare pentru foștii cetățeni români care au pierdut cetățenie română înainte de 22.12.1989 din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenți de gr. I, II și III ai acestora. (Art. 10 indice 1 din Legea nr. 21/1991)

11.

Actele și taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetățeniei române (Art. 8 din Legea nr. 21/1991)

12.

Actele și taxele necesare pentru renunțarea la cetãțenia românã. (Art. 26 din Legea nr. 21/1991)

13.

Informații privind calitatea de traducator si interpret

14.

Lista actelor necesare pentru obținerea autorizației de operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare sau de agent împuternicit al operatorului

15.

Lista actelor necesare pentru efectuarea de către Ministerul Justiției a unei înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

16.

Procedura Rezervării denumirii asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

17.

Procedura obținerii de informații din registrul național al asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

18.

Obținerea pensiei de întreținere din străinătate, în temeiul Convenției de la New York din 1956, la care România a aderat prin Legea nr. 26/1991

19.

Obținerea compensațiilor financiare dintr-un stat membru al U.E. în temeiul Directivei Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracțiunilor transpusă prin O.U.G. nr.113/2007 (aprobată prin Legea nr. 45/2008)

19.1. Formular pentru cererea de obținere a compensațiilor financiare

20.

Atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și a experienței în profesie dobândite în România

21.

Noul Cod de Procedură Civilă - Procedura cu privire la cererile de valoare redus㠖 FORMULARE