Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 

      
<<ACCES DOSARUL ELECTRONIC>>
   
 

Instrucțiuni acces Dosarul electronic​


LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL SECȚIILOR CURȚII DE APEL TIMIȘOARA​ DUPĂ 15 MAI 2020

  
 
​SECȚIA PENALĂ

​- LISTA PENAL - 06 FEBRUARIE 2023.pdf

SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ​- Liste SCAF - 06 februarie 2023.pdf
​SECȚIA I CIVILĂ - ​
​SECȚIA a II-a CIVILĂ ​- Lista Secţia a II-a Civilă - 06 februarie 2023.pdf
​SECȚIA LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE ​- Liste LMAS - 06 februarie 2023.pdf
 
 
          Ca urmare a recentelor modificări ale Codului de procedură civilă prin Legea nr. 192/2022, recomandăm avocaţilor şi justiţiabililor să indice adresele de mail completurilor de judecată investite cu soluţionarea cauzelor de natură civilă (civil, comercial, contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale), în care au calitatea de părţi sau reprezentanţi, în vederea comunicării hotărârilor judecătoreşti, din oficiu, prin poşta electronică.
 
 
 
         Curtea de Apel Timişoara anunţă că va păstra modalitatea de soluţionare a dosarelor pe intervale orare  în şedinţele de judecată, experimentată pe perioada stării de alertă, în considerarea avantajelor deja dovedite ale acestei forme de organizare, constând în evitarea supraaglomerării şi folosirea eficientă a timpului pentru toţi participanţii la actul de justiţie. Astfel, potrivit Deciziei nr.25/11.03.2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Timişoara, listele de şedinţă vor fi întocmite prin gruparea echilibrată a cauzelor pe intervale orare, astfel încât să fie evitată suprapunerea lor sau formarea timpilor de aşteptare între intervale. În acest context, recomandam avocaţilor şi justiţiabililor să se prezinte în sălile de judecată la ora ce va fi stabilită de preşedintele completului, menţionata pe citaţie şi în lista de şedinţă.
 
 
  
 

Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Curții de Apel
   

Timișoara și a instanțelor din raza sa de activitate

 
 
  

Actualitate

 

 >>> Actualitate

 
 

 >>> Comunicate de presă

 

 

 


Informaţii de interes public

 

 >>> Despre date cu caracter personal :

 

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​


 

 >>> Program

 
 
 
 
 

Contact