Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 
      
<<ACCES DOSARUL ELECTRONIC>>
   
 

Instrucțiuni acces Dosarul electronic​

 

 
LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL SECȚIILOR CURȚII DE APEL TIMIȘOARA​ DUPĂ 15 MAI 2020

 

  
 
​​SECȚIA PENALĂ ​- Lista sedinta PENAL - 27 februarie 2024.pdf
SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ​- Lista sedinta CAF - 27 februarie 2024.pdf
​SECȚIA I CIVILĂ -
​SECȚIA a II-a CIVILĂ - ISCNEI -
​SECȚIA LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE ​-
 
 
 

Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Curții de Apel
   

Timișoara și a instanțelor din raza sa de activitate

 

Comunicat - chestionar privind perceptia activitatii Curtii de Apel Timisoara.pdf

 

  

Actualitate

 

 >>> Actualitate

 
 
                                                                               INFORMARE
 
 
Preşedintele Curţii de Apel Timişoara, doamna judecător Cristina Maria Dica, a participat în perioada 25 ianuarie 2024 – 01 februarie 2024 la sesiunile de instruire pentru implementarea sistemului informatic Optimapp împreună cu judecători şi personal auxiliar din cadrul instanţei.
           Sistemul informatic OptiMapp a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta instanţe judecătoreşti”, iar activitățile de instruire, care au debutat la Curtea de Apel Timișoara, fac parte din categoria celor destinate asigurării sustenabilității proiectului și transferabilității rezultatelor. În acest context, menționăm că scopul principal al aplicaţiei este îmbunătăţirea proceselor manageriale la nivelul instanţelor judecătoreşti, rezultatele aşteptate fiind, printre altele, facilitarea şi accelerarea procesului decizional la nivelul managementului instanţelor judecătoreşti, îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi fluidizarea fluxurilor informaţionale între instanţele judecătoreşti.                                            
 
 
                                                                              COMUNICAT
 
         Preşedintele Curţii de Apel Timişoara, doamna judecător Cristina Maria Dica, a participat în data de 19 ianuarie 2024 la şedinţa solemnă dedicată aniversării a 149 de ani de la atestarea Baroului Timiş. La eveniment au participat Ministrul Justiției, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Primarul Municipiului Timișoara, Rectorul Universității de Vest din Timișoara şi alte personalităţi din domeniul juridic şi din administraţia publică.
          În data de 20 ianuarie 2024, preşedintele Curţii de Apel Timişoara a participat la masa rotundă organizată de Baroul Timiş cu tema „Înfăptuirea actului de justiţie. Situaţie actuală. Provocări.” .
 
 
 
 
 
 
                                                                             INFORMARE
 
 
Vă informam că prin Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Timişoara nr.8/15 ianuarie 2024 Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Timișoara şi-a modificat componenţa, în sensul că doamna judecător Mădălina Jebelean a fost desemnată în calitate de purtător de cuvânt şi conducător al Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Curţii de Apel Timişoara.
 Coordonatele de contact ale doamnei judecător Mădălina Jebelean, care sunt afișate şi pe site-ul instituţiei noastre, www.portal.just.ro, sunt următoarele:
 
 Număr de telefon: 0724 503 401
Adresă de poştă electronică : purtatordecuvantcatm@yahoo.com
 
În calitatea sa de interfaţă comunicaţională între instituţie şi opinia publică, purtătorul de cuvânt va menţine dialogul continuu, corect şi coerent cu reprezentanţii mass-media în vederea concretizării viziunii publicului asupra sistemului judiciar ca fiind unul independent, modern, echitabil, transparent şi accesibil pentru cetăţean, de natură să răspundă în mod eficient nevoilor societăţii actuale.
Ne exprimăm intenţia de păstra colaborarea promptă, transparentă şi consecventă desfăşurată între Curtea de Apel Timişoara şi mass-media, urmând a veni în întâmpinarea opiniei publice cu profesionalism, prin furnizarea informaţiilor de interes din sfera de activitate a instanţei, în limitele legii. Printre obiectivele noului purtător de cuvânt se numără creşterea gradului de vizibilitate a instanţei în spaţiul public şi îmbunătăţirea educaţiei juridice a cetăţenilor.
Cu consideraţie,
                  Judecător Mădălina Jebelean -  Coordonator B.I.R.P. - Curtea de Apel Timişoara
 
Timişoara, 19 ianuarie 2024
 
 
 
 
                                                                  COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
       Prin adresa înregistrată la Curtea de Apel Timişoara - Cabinetul Preşedintelui  sub nr. 56/Ad/17-01-2024,  Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial a adus la cunoştinţă faptul că membrii de sindicat din cadrul Curţii de Apel Timişoara au hotărât, în adunarea locală din data de 16 ianuarie 2024, suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09 decembrie 2023 până la data de 14 februarie 2024.
 
 
   BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
AL CURŢII DE APEL TIMIŞOARA
 
 
 
 
 
 
                                          ANUNŢ IMPORTANT
 
 
         Prin prezenta, vă informăm că prin Hotărârea nr. 5 din 4 septembrie 2023, Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Timişoara, cu majoritate de voturi, a suspendat începând cu data de 4 septembrie 2023 forma de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Timişoara nr. 4 din 20 iunie 2023, luând în considerare Decizia nr.467 din 02.08.2023 a Curţii Constituționale a României prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. I-IV, ale art. XIII alin.(5) şi (6 ) şi ale art. XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor 1-3 la aceasta, precum şi caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, prevăzut la art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, caracter obligatoriu inclusiv pentru puterea legislativă şi executivă.
 
 
 
                                                         
                                                                  
                                                                                  ANUNŢ IMPORTANT
 
 
          Curtea de Apel Timişoara aduce la cunoştinţa opiniei publice că, începând de mâine 21.06.2023, dosarele aflate pe rolul acestei instanţe vor fi amânate, ca măsură de protest faţă de modalitatea care se doreşte, modificarea legislaţiei pe materia pensiilor de serviciu.
          De la această măsură vor fi exceptate cauzele care au următoarele obiecte: în materie civilă, ordonanţă preşedinţială, măsuri asigurătorii, suspendare executare provizorie, suspendare executare act administrativ, suspendare grevă, răpiri internaţionale de copii,plasament,adopţii,custodie publică, ordin de protecţie, declarare ca indezirabil, iar in materie penală, cauzele de competenţa instanţei de drepturi şi libertăţi, cele care vizează măsurile preventive şi cele referitoare la infracţiuni in privinţa cărora urmează a se împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale. Cauzele a căror amânare de pronunţare a fost dispusă înainte de data de 21.06.2023 vor fi soluţionate.
Protestul va continua in funcţie de soluţia legislativă care va fi adoptată de Parlamentul României.
În justificarea alegerii acestei forme de protest, judecătorii Curţii de Apel Timișoara nu contestă necesitatea unor modificări legislative care să aşeze in mod echitabil întreaga construcţie legislativă ce reglementează in prezent pensiile lor de serviciu, însă este de dorit ca aceste demersuri să  fie urmarea dialogului loial intre puterea judecătorească si cea legislativa, pentru găsirea unor rezolvări care respecta predictibilitatea, garanţiile constituţionale si demnitatea statutului de judecător.
 
 
                                                                                                    ANUNŢ
 
            Ca urmare a recentelor modificări ale Codului de procedură civilă prin Legea nr. 192/2022, recomandăm avocaţilor şi justiţiabililor să indice adresele de mail completurilor de judecată investite cu soluţionarea cauzelor de natură civilă (civil, comercial, contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale), în care au calitatea de părţi sau reprezentanţi, în vederea comunicării hotărârilor judecătoreşti, din oficiu, prin poşta electronică.
 
                                                                                         
                                                                                                   ANUNŢ
 
            Curtea de Apel Timişoara anunţă că va păstra modalitatea de soluţionare a dosarelor pe intervale orare  în şedinţele de judecată, experimentată pe perioada stării de alertă, în considerarea avantajelor deja dovedite ale acestei forme de organizare, constând în evitarea supraaglomerării şi folosirea eficientă a timpului pentru toţi participanţii la actul de justiţie. Astfel, potrivit Deciziei nr.25/11.03.2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Timişoara, listele de şedinţă vor fi întocmite prin gruparea echilibrată a cauzelor pe intervale orare, astfel încât să fie evitată suprapunerea lor sau formarea timpilor de aşteptare între intervale. În acest context, recomandam avocaţilor şi justiţiabililor să se prezinte în sălile de judecată la ora ce va fi stabilită de preşedintele completului, menţionata pe citaţie şi în lista de şedinţă.
 
 
 
 
 
Situația delegărilor la Curtea de Apel Timișoara
 


 

 >>> Comunicate de presă

 

 

 


Informaţii de interes public

Vă rugăm să accesați secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC din meniul situat în partea stângă a paginii sau la link-ul :
 
 

 >>> Program

 
          
Program de lucru cu publicul la compartimentele auxiliare ale Curții de Apel Timișoara : 

                                                          ARHIVA ŞI REGISTRATURA :
                                                                                LUNI - VINERI :  08:30 - 12:30
 
În perioada 1Iulie - 1 Septembrie :
          LUNI - VINERI : 10:00 - 12:00
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE :
   LUNI -MIERCURI, VINERI : 09:00 - 11:30
                                         JOI : 09:00 - 11:30, 15:00 - 18:00
  
 În perioada 1Iulie - 1 Septembrie :
   LUNI - VINERI : 10:00 - 12:00
 

Contact

​Adresa Curţii de Apel Timişoara este: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2A

Telefon : - arhivă:  0256-498.392
              - cabinet: 0256-498.721
 
REGISTRATURA: Fax: 0256-493768 - pentru cereri şi alte acte adresate instanţei
E-mail : catm.registratura@just.ro - pentru transmitere acte la dosare
 
Secretariat : Fax: 0256-401194
E-mail :  ca-tm-secretariat@just.ro  (Această adresă de e-mail nu poate fi folosită pentru trimiterea de înscrisuri sau cereri la dosare)
 
 Biroul de informare şi relaţii publice:
 Coordonator Birou şi purtător de cuvânt - Judecător - Mădălina Jebelean
                                                          - tel: 0724503401 (pentru relaţii cu presa); purtatordecuvantcatm@yahoo.com   
 
                               purtător de cuvânt - Judecător - Nadejda OPRESCU 
                                                          - tel: 0769036809; (pentru relaţii cu presa); nadejda.oprescu@just.ro
 
 Relații cu publicul : expert principal -  Sorina ​VĂDUVA - tel.: 0771-624483
 E-mail:  catm_relatii_publice@just.ro  (Această adresă de e-mail nu poate fi folosită pentru trimiterea de înscrisuri sau cereri la dosare).