Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

​  caalbaiulia-foto.jpg
 
  Curtea de Apel Alba Iulia a fost înfiinţată în anul 1993 în temeiul dispoziţiilor art.10 şi 27 din  L92/1992, privind organizarea judecătorească şi  funcţionează în prezent în baza L.304/2004, privind organizarea judiciară, modificată şi completată prin Legea nr.247 / 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Sediul Curţii de Apel Alba Iulia se află la etajul 2 al palatului administrativ, aflat în administrarea Curţii de Apel Alba Iulia, situat în Alba Iulia, strada I.C.Brătianu nr.1. 
  Circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia cuprinde 3 judeţe: Alba, Hunedoara şi Sibiu, în fiecare reşedinţă de judeţ funcţionând câte un tribunal.
  În cadrul judeţelor funcţionează mai multe judecătorii, cu competenţă generală.
 
Legislația care reglementează organizarea și funcționarea instituției

1. Constituţia României;
 
2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;
        
 
3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;
 
 
4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;
 
 
5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;
 
 
6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;
 
 
7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 
 
 

Istoric

  caalbaiulia-istoric-foto.jpg
 
  Construcţia în care se află în prezent sediul Curţii de Apel Alba Iulia este situată în centrul vechi al municipiului Alba Iulia şi a fost edificată la începutul sec. XX, pe un teren donat de " Consiliul comunei urbane Alba Iulia ", destinată Tribunalului, Parchetului şi Judecătoriei mixte.
  Clădirea a fost folosită cu această destinaţie până în anul 1968, când a fost preluată de fostul sfat popular al raionului Alba, schimbându-i-se la acea dată destinaţia  în sediu pentru fostul comitet judeţean de partid.
  După Revoluţia din decembrie 1989 asupra acestui imobil s-au intabulat succesiv Primăria judeţului Alba, Consiliul judeţean Alba şi Prefectura judeţului Alba, ultima instituţie având conferit dreptul de administrare în temeiul Hotărârii Guvernului României nr.706/1994.
  În anul 2001, Ministerul Justiţiei a urmărit redobândirea dreptului de administrare asupra Palatului de Justiţie, acţionând în judecată Prefectura Judeţului Alba şi Consiliul Judeţean Alba însă, în apel, Ministerul Justiţiei a renunţat la judecată.
  Prin Hotărârea Guvernului nr.866/18.08.2010 imobilul a revenit în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Curtea de Apel Alba Iulia.