Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Adresa: Alba Iulia, Str. Piața Ion I.C. Brătianu, Nr. 1, cod poștal 510118, jud. Alba

E-mail: ca-albaiulia@just.ro

Telefon centrală: 0258.810.289; 0258.810.293

Interior robot telefonic:  

Compartiment​ Arhiva ​ ​Arhiva SII-Civila Registratura​ Resurse umane​ Executari penale​ ​Contabilitate Primgrefier​
Tasta ​1 ​2 ​3 ​4 ​5 ​6 ​7
 

 

FAX: CABINETUL PRESEDINTELUI - 0258-806009
 
FAX: REGISTRATURA - 0258-810286

 

Biroul de Informare si Relații Publice:

Judecător delegat Ana Felicia TODEASĂ

Consilier Cosmin MUNTEAN

e-mail: cosmin.muntean@just.ro; telefon: 0258819877 ( mobil 0746100207 )


Camere de lucru cu publicul

REGISTRATURA PRINCIPALĂ

            Camera 229 (Etaj II) Luni-Vineri 8,30-13,30

ARHIVA PRINCIPALĂ

            Camera 228 (Etaj II) Luni-Vineri 8-16; Studiu dosare 9-14;

REGISTRATURA ŞI ARHIVA SECŢIA CIVILĂ II 

            Camera 24 (Parter) Luni-Vineri 8,30-13,30;

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ 

             Camera 229 (Etaj II) Luni-Vineri 8-16; Marţi 8-19;

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

             Camera 108 (Etaj I) Luni-Vineri 8-16;

SALA DE JUDECATĂ "Constantin Hamangiu"  -  Camera 201 (Etaj II)
SALA DE JUDECATĂ "Vintilă Dongoroz"  -  Camera 213 (Etaj II)
SALA DE JUDECATĂ "Gheorghe Beleiu"  -  Camera 110 (Etaj I)
SALA DE JUDECATĂ "I.L.Georgescu"  -  Camera 11 (Parter)

Program de funcţionare

REGISTRATURA  Zilnic de Luni-Vineri: 8,30 - 13,30

 

ARHIVA  Zilnic de Luni-Vineri: 9,00 - 14,00;

Prin exceptie, se pot primi si inregistra, in afara programului stabilit actele de sesizare a instantei, dosarele de la celelalte instante si restul corespondentei si se poate permite studierea dosarelor in cazuri urgente sau in situatia in care persoanele in cauza vin din alte localitati.

 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  Zilnic de Luni-Vineri: 8,00 - 16,00; Marţi: 8,00 - 19,00; 
Pentru contactare sau solicitări de informaţii după orele de program se recomandă utilizarea adresei de e-mail a BIRP cosmin.muntean@just.ro sau telefonul mobil dedicat BIRP 0746100207.

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Date contact pentru relaţia cu presa:
Purtător de cuvânt: judecător Ana Felicia TODEASĂ
                            consilier Cosmin Muntean, telefon 0746100207
e-mail: cosmin.muntean@just.ro; telefon: 0258.819877​; fax: 0258810286;

Cererile privind eliberarea de copii sau fotografierea înscrisurilor din dosare formulate de reprezentanţii mass-mediei se aprobă de purtătorul de cuvânt al instanţei sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, cu consultarea preşedintelui completului sau, în lipsa acestuia, a preşedintelui instanţei, în condiţiile prevăzute de art.93 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti  şi de Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.197/17 septembrie 2019.

Harta