Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

 

 

CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor - 25.11.2022​
CALENDAR ESTIMATIV .pdf
Declaratie de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.pdf
LISTA candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Detalii desfasurare concurs 25.11.2022.pdf
PROCES VERBAL afisare barem de evaluare si notare.pdf
PROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor.pdf
PROCES VERBAL afisare barem definitiv.pdf

 

​ANUNT CONCURS ocupare post vacant de aprod la Curtea de Apel Alba Iulia - 22.07.2022
ANUNT CONCURS ocupare post vacant de aprod la Curtea de Apel Alba Iulia 22.07.2022.pdfANUNT CONCURS ocupare post vacant de aprod la Curtea de Apel Alba Iulia 22.07.2022.pdf
Rectificare ANUNT CONCURS.pdf
Anunt cu privire la tematica si bibliografia pentru concurs.pdf
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Programul de desfasurare a concursului din 22 iulie 2022.pdf
TABEL FINAL cu notele obtinute.pdfTABEL FINAL cu notele obtinute.pdf

 

  

CONCURS pentru ocuparea postului vacant SPECIALIST IT - 23.09.2022
ANUNT CONCURS pentru ocuparea postului vacant de specialist IT la Tb. Hunedoara .pdfANUNT CONCURS pentru ocuparea postului vacant de specialist IT la Tb. Hunedoara .pdf
Rectificare ANUNT CONCURS.pdf
CALENDAR ESTIMATIV.pdf
Hotarare CSM nr.184-29.03.2007.pdf
Cerere de inscriere.pdf
DECLARATIE prelucrare date personale.pdf
Tematica si bibliografia de concurs.pdf
CALENDAR ESTIMATIV (modificat din motive organizatorice).pdf
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs (23.09.2022).pdf
ANUNT cu privire la desfasurarea concursului din data de 23.09.2022.pdf
Proces Verbal afisare BAREM CORECTARE PROBA SCRISA 23.09.2022.pdf
REZULTATELE CU NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA 27.09.2022.pdf
REZULTATE FINALE CU NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA 27-09-2022.pdf
Notele obtinute de candidatii care au sustinut PROBA PRACTICA - 03.10.2022.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf
 

 

CONCURS de promovare in grade sau trepte profesionale superioare sau  din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceleiași instanțe- 18.06.2022
ANUNT- concurs promovare in grade sau trepte profesionale superioare sau din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceleiași instanțe 18.06.2022.pdf
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.1/10.01.2022.pdf
CALENDAR ESTIMATIV - concurs 18.06.2022.pdfCALENDAR ESTIMATIV - concurs 18.06.2022.pdf
Declaratie de acord date personale.pdfDeclaratie de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.pdf

TABEL cu candidatii declarati admisi sau respinsi care indeplinesc conditiile pentru a sustine examenul din 18.06.2022.pdf

Contestatiile se trimit pe numarul de fax sau adresa de e-mail a Curtii de Apel Alba Iulia

Registratura Fax:0258810286, Email: ca-albaiulia@just.ro

TABEL FINAL candidati examen 18.06.2022.pdf
Detalii desfasurare examen 18 iunie 2022.pdfDetalii desfasurare examen 18 iunie 2022.pdf

Proba practica si barem - examen 18.06.2022.pdfProba practica si barem - examen 18.06.2022.pdf

Subiecte si barem proba scrisa examen 18.06.2022.pdfSubiecte si barem proba scrisa examen 18.06.2022.pdf

Rezultate examen 18.06.2022.pdfRezultate examen 18.06.2022.pdf

Erata - tabel de clasificare - examen 18.06.2022.pdfErata - tabel de clasificare - examen 18.06.2022.pdf

TABEL FINAL REZULATE EXAMEN 18.06.2022.pdfTABEL FINAL REZULATE EXAMEN 18.06.2022.pdf


CONCURS de promovare in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 17.06.2022
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.1/10.01.2022.pdf
ANUNT-privind organizarea examenului pentru promovarea in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate.pdf
LISTA privind verificarea conditilor legale de participare a candidatilor la examen.pdf
ANUNT - referitor la formularea contestatiilor.pdf
PROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor.pdf
TABEL FINAL candidati examen 17.06.2022.pdf
Detalii desfasurare concurs 17.06.2022.pdf
Barem proba scrisa concurs 17.06.2022.pdfBarem proba scrisa concurs 17.06.2022.pdf
Proces verbal afisare barem concurs 17.06.2022.pdfProces verbal afisare barem concurs 17.06.2022.pdf
Rezultate proba practica concurs 17.06.2022.pdfRezultate proba practica concurs 17.06.2022.pdf
Proces verbal privind intrebarea 29.pdf
Proces verbal de solutionare a contestatiilor 17.06.2022.pdf
Rezultate proba scrisa concurs 17.06.2022.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE CONCURS 17.06.2022.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE CONCURS 17.06.2022.pdf

 


CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor - 12.11.2021
ANUNT-concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor.pdf​
CALENDAR ESTIMATIV.pdf​
declaratie prelucrare date.pdfDeclaratie de acorcd cu condițiile de prelucare a datelor personale.pdf
LISTA privind verificarea conditilor legale de participare a candidatilor la concurs.pdf
anunt-modificare-calendar-concurs.pdfAnunt modificare calendar concurs.pdf
DETALII DESFASURARE CONCURS 12.11.2021​
PROCES VERBAL afisare barem de evaluare si notare.pdf​​
PROCES VERBAL de afisare a baremului definitiv.pdfPROCES VERBAL de afisare a baremului definitiv.pdf
PROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor la barem la materia Procedura civila.pdfPROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor la barem la materia Procedura civila.pdf
PROCES VERBAL al Comisiei de solutionare a contestatiilor la barem.pdf​
​PROCES VERBAL de afisare a notelor obtinute de candidati la PROBA SCRISA
TABEL FINAL cu notele obtinute la PROBA SCRISA.pdf
PROGRAMAREA candidatiilor pentru sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale.pdf
ANUNT REPROGRAMARE INTERVIU.pdf
ANUNT MODIFICARE CALENDAR CONCURS.pdf​
Tabel note proiect.pdfTabel cu notele obtinute la sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale.pdf
Tabel final note.pdfTABEL FINAL NOTE.pdf


CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante temporar de GREFIER - 23.10.2021
DECIZIA PREȘEDINTELUI nr.50/C/02.09.2021 referitor la organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante temporar de grefier.pdf
ANUNT CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante temporar de grefier.pdf
Hotararea CSM nr.126/01.03.2007.  Hotararea CSM nr.42/04.03.2021.pdf
Cerere de inscriere.pdf
Declaratie.pdf
CONT TREZORERIE pentru plata taxa concurs.pdf
Recomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdf
calendar estimativ concurs-23.10.2021.pdfCalendar estimativ concurs.pdf
Hotararea nr.2 din 05.10.2021.pdfHotararea nr.2 din 05.10.2021.pdf
Lista candidatilor din 05.10.2021.pdfLista persoanelor ale caror candidaturi au fost admise sau respinse.pdf
Hotararea nr.3 din 08.10.2021.pdfHotararea nr.3 din 08.10.2021.pdf
Lista finala 23.10.2021.pdfLista finala a persoanelor ale caror candidaturi au fost admise sau respinse.pdf
Anunt desfasurare concurs.Proba practica.Proba scrisa - 23.10.2021 .pdfAnunt privind desfasurarea concursului din data de 23.10.2021. Repartizarea candidatilor la proba practica. Repartizarea candidatilor la proba scrisa.pdf
PROCES VERBAL afisare BORDEROU DE NOTARE la PROBA PRACTICA.pdf
PV de afisare bareme de corectare-23.10.2021.pdfPROCES VERBAL de afisare BAREME DE CORECTARE la PROBA SCRISA.pdf
PV de afisare bareme definitive de corectare-26.10.2021.pdfPROCES VERBAL de afisare BAREME DEFINITIVE DE CORECTARE.pdf
Proces verbal de afisare note.pdfProces verbal de afisare tabel de clasificare candidati.pdf
Tabel cu rezultatele la contestatii.pdfTabel cu notele obtinute de canddatii care au formulat contestatii la proba scrisa.pdf
Tabel final de clasificare concurs-23.10.2021.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf
Convocator concurs-23.10.2021.pdfCONVOCATOR.pdf

 

  

CONCURS pentru ocuparea postului vacant SPECIALIST IT - 30.10.2021
DECIZIA PREȘEDINTELUI nr.51/C/02.09.2021 referitoare la organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist IT la Tribunalul Hunedoara.pdf
ANUNT CONCURS pentru ocuparea postului vacant de specialist IT la Tb.Hunedoara.pdfANUNT CONCURS pentru ocuparea postului vacant de specialist IT la Tb.Hunedoara.pdf
Hotararea CSM nr.184-29.03.2007.pdf
Cerere de inscriere.pdf
Declaratie.pdf
CONT TREZORERIE pentru plata taxa-concurs.pdf
Recomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdf​
​Tematica si bibliografia de concurs​
calendar estimativ concurs IT.pdfCalendar estimativ concurs.pdf
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs 30.10.2021.pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs .pdf
ANUNT cu privire la desfasurarea concursului din data de 30.10.2021
Proces Verbal afisare BAREM CORECTARE PROBA SCRISA 30.10.2021.pdf​
​PROCES VERBAL de solutionare a contestațiilor.pdf
REZULTATELE cu nota obtinuta la PROBA SCRISA 30.10.2021.pdfREZULTATELE cu nota ​obtinuta la PROBA SCRISA.pdf
REZULTATE FINALE cu nota obtinuta la PROBA SCRISA - 30.10.2021.pdfREZULTATE FINALE cu nota obtinuta la PROBA SCRISA.pdf
Notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA 06.11.2021.pdfNotele obtinute de candidati la PROBA PR​ACTICA.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE candidati concurs specialist IT 30.10.2021.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf


CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de GREFIER ARHIVAR - 22.05.2021
 ANUNT-concurs ocupare posturi vacante de GREFIER ARHIVAR.pdf
TEMATICA si BIBLIOGRAFIE.pdf
Regulament desfasurare concurs (Hotarare CSM nr.185-2007) .pdf
Cerere de inscriere.pdf
Declaratie.pdf​
CALENDAR ESTIMATIV​
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs.pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs.pdf
TABEL FINAL al candidatilor admisi pentru participarea la concurs 22.05.2021 .pdfTABEL FINAL al candidatilor admisi pentru participarea la concurs 22.05.2021.pdf
Anunt privind desfasurarea concursului.pdfAnunt privind desfasurarea concursului.pdf
Repartizarea candidatilor pentru sustinerea probei practice .pdfRepartizarea candidatilor pentru sustinerea probei practice .pdf
Repartizarea candidatilor pentru sustinerea probei scrise .pdfRepartizarea candidatilor pentru sustinerea probei scrise .pdf
TABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.pdfTABEL cu notele obtinute de candidati l​a PROBA PRACTICA.pdf
PROCES VERBAL de afisare BAREM DE CORECTARE-PROBA SCRISA.pdfPROCES VERBAL de afisare BAREM DE CORECTARE - PROBA SCRISA.pdf
PROCES VERBAL de afisare BAREM DE CORECTARE FINAL-PROBA SCRISA.pdfPROCES VERBAL de afisare BAREM ​DE CORECTARE FINAL-PROBA SCRISA.pdf
Tabel cu notele obtinute de candidati la PROBA SCRISA-22.05.2021.pdfTabel cu notele obtinute de candidati la PROBA SCRISA.pdf
TABEL cu notele obtinute de candidatii care au formulat CONTESTATIE la PROBA SCRISA.pdfTABEL cu notele obtinute de candidatii care au formulat CON​TESTATIE la PROBA SCRISA.pdf
TABEL FINAL cu notele obtinute de candidati la concursul din 22.05.2021.pdfTABEL FINAL cu notele obtinute ​de candidati la concursul din 22.05.2021.pdf
CONVOCATOR pentru candidatii declarati admisi.pdfCONVOCATOR pentr​u candidatii declarati admisi.pdf 

CONCURS de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante - 24.05.2021​
BIBLIOGRAFIE concurs .pdfBIBLIOGRAFIE concurs​
ADEVERINTA.pdfADEVERINTA​
Formular de inscriere concurs (PDF)    Formular de inscriere concurs (WORD)
REZULTATELE privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concurs 24.05.2021.pdfREZULTATELE privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din 24.05.2021.pdf
LISTA cu rezultatele obtinute la proba scrisa .pdfLISTA cu rezultatele obtinute la proba scrisa .pdf
LISTA FINALA-cu rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manager economic 24-05-2021.pdfLISTA FINALA-c​u rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manager economic 24-05-2021.pdf


CONCURS de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante - 22.02.2021​


Formular de inscriere concurs (PDF)    Formular de inscriere concurs (WORD)
REZULTATELE privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concurs.pdf
Rezultate obtinute de candidati la PROBA SCRISA.pdfREZULTATELE obtinute de candidati la PROBA SCRISA.pdf
LISTA FINALA-cu rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manager economic.pdfLISTA FINALA-cu rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manager economic.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de GREFIER pe perioada nedeterminata - 20.02.2021
2.CALENDAR ESTIMATIV.pdf
3.CERERE DE INSCRIERE.pdf
4.Declaratie de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.pdf
5.Cont trezorerie plata taxa concurs.pdf
6.Hotararea CSM nr.33-2020.pdf
7.Hotararea CSM nr.126-2007.pdf
8.Recomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdf
Hot. nr.2 din 12.01.2021-cazier fiscal.pdfHotararea nr.2 din 12.01.2021 - privind cazierul fiscal.pdf
Hot. nr.3 din 11.02.2021.pdfHotararea nr.3 din 11.02.2021.pdf
Lista candidatilor admisi-respinsi-studii superioare.pdfLista persoanelor ale caror candidaturi au fost admise sau respinse - studii superioare.pdf
Lista candidatilor admisi-respinsi-studii medii.pdfLista persoanelor ale caror candidaturi au fost admise sau respinse - studii medii.pdf
Hot. nr.4 din 15.02.2021.pdfHotararea nr.4 din 15.02.2021.pdf
Lista finala a candidatilor admisi-respinsi-studii superioare juridice.pdfLista finala a persoanelor ale caror candidaturi au fost  admise sau respinse - studii superioare juridice.pdf
Lista finala a candidatilor admisi-respinsi-studii medii.pdfLista finala a persoanelor ale caror candidaturi au fost  admise sau respinse - studii medii.pdf
Hotararea nr.5 din 16.02.2021.pdfHotararea nr.5 din 16.02.2021.pdf
Anunt desfasurare concurs proba practica si proba scrisa-20.02.2021.pdfAnunt privind desfasurarea concursului din data de 20.02.2021. Repartizarea candidatilor la proba practica. Repartizarea candidatilor la proba scrisa.pdf
PV afisare borderou de notare la proba practica.pdfPROCES VERBAL de afisare BORDEROU DE NOTARE la PROBA PRACTICA.pdf
Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa -STUDII SUPERIOARE.pdfSubiecte si bareme de corectare la proba scrisa -STUDII SUPERIOARE.pdf
Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa -STUDII MEDII.pdfSubiecte si bareme de corectare la proba scrisa -STUDII MEDII.pdf
PROCESE VERBALE solutionare CONTESTATII la BAREM.pdf
PROCES VERBAL afisare BAREM DEFINITIV - STUDII SUPERIOARE.pdf
PROCES VERBAL afisare BAREM DEFINITIV - STUDII MEDII.pdf
PROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - STUDII SUPERIOARE.pdfPROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - STUDII SUPERIOARE.pdf
PROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - STUDII MEDII.pdfPROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - STUDII MEDII.pdf
1.tabel cu rezultatele la contestatii.pdfTabel cu rezultatele la contestatii la studii superioare si studii medii.pdf
2.tabel final de clasificare-studii superioare.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - studii superioare.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE - studii medii - rectificat.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - studii medii - rectificat.pdf
4.convocator.pdfCONVOCATOR.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante temporar de GREFIER - 12.12.2020
CALENDAR ESTIMATIV.pdf
CERERE DE INSCRIERE.pdf
Declaratie de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.pdf
Cont trezorerie plata taxa concurs.pdf
H.CSM nr.33-2020.pdf
H.CSM nr.126-2007.pdf
Recomandare privind depunerea dosarelor de concurs.pdfRecomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdf
LISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost ADMISE sau RESPINSE - studii superioare .pdfLISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost ADMISE sau RESPINSE - studii superioare .pdf
LISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost ADMISE sau RESPINSE - fara studii superioare .pdfLISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost ADMISE sau RESPINSE - fara studii superioare .pdf
LISTA FINALA-candidaturi admise concurs grefieri CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
LISTA FINALA-candidaturi admise concurs grefieri FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
PROGRAM desfasurare concurs - 12.12.2020.pdf
Repartizare candidati pe sali la PROBA PRACTICA.pdf
Repartizare candidati pe sali la PROBA SCRISA.pdf
PRECIZĂRI IMPORTANTE ȘI REGULI SPECIFICE pentru participarea la concursul din 12.12.2020.pdfPRECIZĂRI IMPORTANTE ȘI REGULI SPECIFICE pentru participarea la concursul din 12.12.2020.pdf
BORDEROU DE NOTARE a candidatilor la PROBA PRACTICA.pdfBORDEROU DE NOTARE a candidatilor la PROBA PRACTICA.pdf
Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa - concurs grefieri CU STUDII SUPERIOARE.pdf
Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa - concurs grefieri FARA STUDII SUPERIOARE.pdf
PROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor la barem - STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
PROCES VERBAL de afisare bareme de corectare definitive - STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
TABEL CLASIFICARE (NOTE) CANDIDATI - CU STUDII SUPERIOARE.pdf
TABEL CLASIFICARE (NOTE) CANDIDATI - FARA STUDII SUPERIOARE.pdf
TABEL REZULTATE CONTESTATII - candidati CU STUDII SUPERIOARE.pdf
TABEL REZULTATE CONTESTATII - candidati FARA STUDII SUPERIOARE.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE-candidati CU STUDII SUPERIOARE.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE-candidati FARA STUDII SUPERIOARE.pdf
CONVOCATOR-candidati declarati admisi.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante temporar de GREFIER ARHIVAR - 21.11.2020
Tematica si bibliografie.pdf
Cerere de inscriere.pdf
CALENDAR ESTIMATIV.pdf
H.CSM nr.185-2007.pdf
Declaratie de acord cu conditiile de prelucrare a datelor personale.pdf
Recomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdfRecomandari privind depunerea dosarelor de concurs.pdf

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs .pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs .pdf

tabel final al candidatilor admisi sa participe la concursul - grefier arhivar - din data de 21.11.2020.pdftabel final al candidatilor admisi sa participe la concursul - grefier arhivar - din data de 21.11.2020.pdf

ANUNȚ privind desfășurarea concursului din 21 11 2020 și REPARTIZAREA candidaților la proba practică.pdfANUNȚ privind desfășurarea concursului din 21 11 2020 și REPARTIZAREA candidaților la proba practică.pdf

PRECIZĂRI IMPORTANTE ȘI REGULI SPECIFICE pentru participarea la concursul din 21 11 2020.pdfPRECIZĂRI IMPORTANTE ȘI REGULI SPECIFICE pentru participarea la concursul din 21 11 2020.pdf

REPARTIZAREA candidaților la proba scrisă.pdfREPARTIZAREA candidaților la proba scrisă.pdf

ANUNȚ privind modalitatile de afisare a baremului la proba scrisa.pdfANUNȚ privind modalitatile de afisare a baremului la proba scrisa.pdf

TABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.pdfTABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.pdf

BAREM CORECTARE - PROBA SCRISA.pdf

Baremul a fost afisat la ora 14.55. Candidatii pot depune contestatii in termen de 4 ore de la data afisarii. Contestatiile se trimit pe numarul de fax sau adresa de e-mail a Curtii de Apel Alba Iulia.

ANUNT IMPORTANT - ERATA - precizari privind baremul de corectare al probei scrise.pdf
Proces verbal de solutionare a contestatiilor.pdfProces verbal de solutionare a contestatiilor la barem.pdf
BAREM FINAL Proba scrisa.pdfBAREM FINAL Proba scrisa.pdf
Tabel de clasificare cu notele obtinute la PROBA SCRISA.pdfProces verbal de afișare și Tabel de clasificare cu notele obtinute la PROBA SCRISA.pdf
Tabel final cu notele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar din data de 21.11.2020.pdfTabel final cu notele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar din data de 21.11.2020.pdf
Convocator candidati admisi.pdfConvocator candidati admisi.pdf

 

CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor - 12.11.2020​
 Curtea de Apel Alba Iulia- Registratura Fax:0258810286, Email: ca-albaiulia@just.ro
Calendar estimativ concurs .pdfCalendar estimativ .pdf
Declaratie de acord prelucrare date personale .pdfDeclaratie de acord prelucrare date personale .pdf
LISTA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare.pdfLISTA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare.pdf
LISTA FINALA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare.pdf.pdf
PROGRAM desfasurare concurs - PROBA SCRISA.pdfPROGRAM desfasurare concurs - PROBA SCRISA.pdf
Proces verbal afisare barem de evaluare si notare.pdfProces verbal afisare barem de evaluare si notare.pdf
PROCES-VERBAL al comisiei de solutionare a contestatiei la barem.pdfPROCES-VERBAL al comisiei de solutionare a contestatiei la barem.pdf
Proces Verbal-barem de evaluare definitiv.pdfPROCES VERBAL  afisare barem de evaluare si notare definitiv.pdf

Proces verbal si tabel privind nota obtinuta la proba scrisa - concurs promovare grefieri din 12.11.2020.pdfProces verbal si tabel privind nota obtinuta la proba scrisa - concurs promovare grefieri din 12.11.2020.pdf

prezentare proiect data 24 noiembrie 2020.pdfprezentare proiect data 24 noiembrie 2020.pdf

TABEL REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA.pdfTABEL REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA.pdf
TABEL FINAL - privind nota obtinuta la PROBA SCRISA.pdfTABEL FINAL - privind nota obtinuta la PROBA SCRISA.pdf
TABEL privind notele obtinute la sustinerea proiectului managerial.pdfTABEL privind notele obtinute la sustinerea proiectului managerial.pdf
TABEL privind notele finale .pdfTABEL privind notele finale .pdf

 

 
CONCURS de promovare in grade sau trepte profesionale superioare sau  din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceleiași instanțe- 26 septembrie 2020
Anunt concurs.pdfAnunt concurs.pdf
Calendar estimativ.pdfCalendar estimativ.pdf
Declaratie prelucrare date personale.pdfDeclaratie prelucrare date personale.pdf
Hotararea Colegiului de Conducere nr. 1 din 08.01.2020.pdfHotararea Colegiului de Conducere nr. 1 din 08.01.2020.pdf

Lista candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina examenul.pdfLista candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina examenul.pdf

CONTESTATII: Curtea de Apel Alba Iulia- Registratura Fax:0258810286, Email: ca-albaiulia@just.ro

PROCES VERBALl de solutionare a contestatiilor.pdfPROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor.pdf
PROCES VERBAL - afisare lista finala candidati admisi si respinsi.pdf
Detalii desfasurare examen.pdf
ANEXA 1 - Repartizare candidati la proba practica.pdf
ANEXA 2 - Repartizare candidati la proba scrisa.pdf
Proces verbal-subiecte-barem corectare.pdfProces verbal de afisare barem de notare. Subiecte proba scrisa. Barem corectare proba scrisa.pdf
Tabel de clasificare a candidatilor.pdfTabel de clasificare a candidatilor.pdf
Tabel final de clasificare a candidatilor.pdfTabel final de clasificare a candidatilor.pdf
 

 

CONCURS de promovare in grade profesionale a functionarilor publici din
cadrul Tribunalului SIBIU - 21.09.2020
Rezultat selectie dosare concurs promovare functionari publici SIBIU.pdfRezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de promovare.pdf
Rezultate_PROBA_SCRISA_21.09.2020.pdfRezultate PROBA SCRISA.pdf
REZULTATE_FINALE_21.09.2020.pdfREZULTATE FINALE.pdf

 

CONCURS de promovare in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 23.10.2020
HCC nr.1-08.01.2020 privind stabilirea tematicii si a bibliografiei de concurs.pdf
CALENDAR DESFASURARE CONCURS.pdfCALENDAR DESFASURARE CONCURS.pdf
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Anunt examen-23.10.2020.pdfAnunt privind desfasurarea examenului din data de 23.10.2020.pdf
Lista candidati 23.10.2020.pdfLista candidatilor la examenul din data de 23.10.2020.pdf
proces verbal si barem examen promovare grefieri 23.10.2020.pdfProces verbal de afisare a baremelor la probele de concurs din 23.10.2020
PROCES-VERBAL afisare bareme si rezultate examen din 23.10.2020.pdfPROCES-VERBAL afisare bareme si rezultate examen din 23.10.2020.pdf

Proces verbal de solutionare a contestiei formulate de catre candidatul Marin Ioan Razvan.pdfProces verbal de solutionare a contestiei formulate de catre candidatul Marin Ioan Razvan.pdf

Proces verbal de afisare a tabelului de clasificare a candidatilor - examen 23.10.2020.pdfProces verbal de afisare a tabelului de clasificare a candidatilor - examen 23.10.2020.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Alba Iulia organizat in perioada
 decembrie 2019 - martie 2020
Anunt concurs.pdfAnunt concurs. Tematica si bibliografia.pdf
Hot. nr.184-29 martie 2007.pdfHotararea CSM nr.184 din 29 martie 2007.pdf
Cere de inscriere.pdfCere de inscriere.pdf
declaratie prelucrare date.pdfDeclaratie prelucrare date personale.pdf
erata.pdfErata.pdf
LISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost admise in urma verificarii dosarelor.pdfLISTA persoanelor ale caror candidaturi au fost admise in urma verificarii dosarelor.pdf
Anunt desfasurare concurs proba scrisa.pdfAnunt privind desfasurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist IT - proba scrisa. Anexa II.pdf
Rezultate proba scrisa.pdfRezultatele cu nota la  proba scrisa.pdf
barem corectare.pdfBarem corectare.pdf
Proces verbal contestatii.pdfProces verbal de solutionare a contestatilor la proba scrisa.pdf
Rezultate proba scrisa dupa contestatii.pdfRezultatele cu nota la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor.pdf
Tabel final de clasificare.pdfTabel final de clasificare pentru ocuparea postului vacant de specialist IT.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT la CURTERA DE APEL ALBA IULIA - 20.12.2019
CALENDAR ESTIMATIV.pdfCALENDAR ESTIMATIV
LISTA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs
LISTA FINALA - privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de SOFER la Judecatoria AIUD - 19.12.2019
​Taxa de inscriere la concurs este în cuantum de 50 lei.
Calendar estimativ - concurs post vacant sofer .pdfCalendar estimativ - concurs post vacant sofer .pdf
LISTA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs.pdf
LISTA FINALA-privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Tribunalul ALBA - 23.12.2019

Tematica si Bibliografie.doc

Cerere înscriere.doc
Calendar estimativ.doc
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Lista finala a candidatilor care îndeplinesc conditiile.pdf
Anunt - Programul de desfasurare al concursului.pdf
Tabel de clasificare.pdf

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor si specialistilor IT 13-18.09.2019
ANUNT CONCURS. Tematica si bibliografie. Desfasurare concurs
CALENDAR ESTIMATIV.pdf
LISTA candidati admisi-respinsi care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs.pdf
PROCES VERBAL Contestatie - conditii de participare concurs .pdf

LISTA FINALA CANDIDATI ADMISI PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS in data 12.11.2019.pdf

Anunt rectificativ.pdf
Program - Proba scrisa 12.11.2019.pdf
BAREM EVALUARE SI NOTARE - promovare functii de conducere a grefierilor 12.11.2019.pdf
BAREM EVALUARE SI NOTARE - promovare functii de conducere a specialistilor IT.pdf
PROCES VERBAL AFISARE BAREM.pdf
PROCES VERBAL CONTESTATIE BAREM - SPECIALIST IT.pdf
BAREM FINAL - SPECIALIST IT.pdf
PROCES VERBAL - AFISARE BAREME DEFINITIVE.pdf
PROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati la PROBA SCRISA.pdf

tabel final.pdfTabel final nota PROBA SCRISA.pdf

PROGRAMUL de desfasurare a problei privind prezentarea proiectului managerial.pdfPROGRAMUL de desfasurare a probei privind prezentarea proiectului managerial.pdf
TABEL privind notele obtinute de candidati la sustinerea proiectului managerial.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Judecatoria SEBES - 30.07.2019
Anunt

Tematică şi blibiografie

Cerere înscriere
Calendar estimativ

 


CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de GREFIER cu/fara studii superioare juridice 
pe perioada determinata - 11.05.2019
Anunt.Calendar.Cerere.Tematica si bibliograf.pdfAnunt concurs.Calendar desfasurare concurs.Formular inscriere. Declaratie prelucrare date personale.Tematica si bibliografie.pdf
Hot. nr.1 din 18.03.2019.pdfHotararea comisiei de organizare nr.1 din 18.03.2019.pdf
Anunt suplimentar.pdfAnunt suplimentar.pdf
Hot. nr.2 din 19.03.2019.pdfHotararea comisiei de organizare nr.2 din 19.03.2019.pdf
Hot. nr.3 din 18.04.2019.pdfHotararea comisiei de organizare nr.3 din 18.04.2019.pdf

Anexa - lista st. sup. juridice.pdfANEXA la hotararea comisiei de organizare nr.3 din 18.04.2019 privind lista candidatilor ADMISI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier pe perioada determinata cu studii superioare  juridice.pdf

Anexa - lista st. medii.pdfANEXA la hotararea comisiei de organizare nr.3 din 18.04.2019 privind lista candidatilor ADMISI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier pe perioada determinata fara studii superioare juridice.pdf
Lista finala-studii medii.pdfLista finala a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier pe perioada determinata fara studii superioare juridice.pdf
Lista finala-studii superioare juridice.pdfLista finala a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier pe perioada determinata cu studii superioare juridice.pdf
Hot. nr.4 din 03.05.2019.pdfHotararea comisiei de organizare nr.4 din 03.05.2019.pdf
Anunt desfasurare concurs proba practica-proba scrisa.pdfAnunt privind desfasurarea concursului  la proba practica si la proba scrisa-repartizarea pe sali .pdf
TABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA-11.05.2019.pdfREZULTATELE obtinute de candidati la PROBA PRACTICA-11.05.2019.pdf
Subiecte si bareme-studii medii.pdfSubiecte si bareme de corectare la proba scrisa - studii medii.pdf
Subiecte si bareme-studii superioare.pdfSubiecte si bareme de corectare la proba scrisa - studii superioare.pdf
Proces verbal afisare bareme-st. sup.pdfProces verbal afisare bareme - studii superioare juridice.pdf
Proces verbal afisare bareme-st. medii.pdfProces verbal afisare bareme - fara studii superioare juridice.pdf
Proces verbal sol.contestatie P.Civ-SS.pdfProces verbal de solutionare contestatie la Procedura Civila - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
Bareme de corectare definitive-SS.pdfBareme de corectare definitive - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
Bareme de corectare definitive-SM.pdfBareme de corectare definitive- grefieri fara studii superioare juridice.pdf
PROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
PROCES VERBAL afisare tabel clasificare candidati - CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE.pdf
tabel rezultate contestatii.pdfTabel cu notele obtinute in urma solutionarii contestatiilor - studii medii si studii superioare.pdf
tabel final de clasificare-st.superioare.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
tabel final de clasificare-st. medii.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - grefieri fara studii superioare juridice .pdf
convocator.pdfConvocator candidati admisi.pdfCONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de GREFIER ARHIVAR - 23.02.2019
Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de grefier arhivar.pdf
HCSM 185 din 29.03.2007 privind regulamentul de organizare a concursului.pdf
Cerere de înscriere.pdf
Calendarul estimativ de desfasurare al concursului.pdf
LISTA candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
ANUNT privind sustinerea probei practice si a probei scrise la concursul din 23.02.2019 .pdf
TABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.pdf
Subiecte - PROBA SCRISA.pdf
Barem de corectare -PROBA SCRISA.pdf
PV si note proba scrisa.pdfTabel cu notele obtinute la proba scrisa.pdf
Tabel note contestatii.pdf
Tabel final note.pdf
Convocator-05.03.2019.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT II - Judecatoris SEBES - 14.12.2018
ANUNT MUNCITOR JD.SEBES.pdfANUNT MUNCITOR JD.SEBES.pdf
Bibliografia si Tematica.pdfBibliografia si Tematica.pdf
Calendar.pdfCalendar.pdf
Cerere inscriere muncitor calificat - Judecatoria Sebes.pdfCerere inscriere muncitor calificat - Judecatoria Sebes.pdf
Concurs muncitor-Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Anunt - Programul de desfasurare al concursului 14.12.2018.pdfProgramul de desfasurare al concursului.pdf
Lista definitiva a candidatilor-14.12.2018.pdfLista definitiva a candidatilor.pdf
Tabel - rezultate la proba practica.pdfTabel - rezultate la proba practica.pdf

 


CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Judecatoria SEBES - 10.12.2018
Anunt .pdfAnunt .pdf
Calendar estimativ .pdfCalendar estimativ .pdf
Cerere înscriere .pdfCerere înscriere .pdf
Tematica si bibliografie .pdfTematica si bibliografie .pdf
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile 3.12.2018.pdfLista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Concurs aprod-Rezultate proba practica.pdfRezultatele obtinute de candidati la proba practica.pdf
Tabel final de clasificare 10.12.2018.pdfTabel final de clasificare.pdf


CONCURS pentru promovarea din studii medi in studii superioare in cadrul aceleasi instante
(grefier statistician, grefier arhivar, grefier registrator)
Curtea de Apel Alba Iulia - 15 DECEMBRIE 2018
Calendar estimativ.pdfCalendar estimativ.pdf
Tematica si bibliografie-15.12.2018.pdfTematica si bibliografia de concurs.pdf
LISTA candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs 15.12.2018.pdfLISTA candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din 15.12.2018
Raspuns contestatie doamna Vintan Laura Cosmina.pdfRaspuns contestatie doamna Vintan Laura Cosmina.pdf
Lista finală a candidatilor admisi.pdfLista finală a candidatilor admisi.pdf
Programul de desfasurare al concursului.pdfProgramul de desfasurare al concursului.pdf
Borderou notare proba practica.pdfBorderou notare proba practica.pdf
BAREM - Proba scrisa.pdfBAREM - Proba scrisa.pdf
Borderou notare proba scrisa.pdfBorderou notare proba scrisa.pdf
Tabel final cu notele obtinute.pdfTabel final cu notele obtinute.pdf

 

CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor, pentru ocuparea unui post de grefier șef la Judecătoria Avrig - 17.11.2018​
ANUNT privind desfasurarea concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere (2).pdfANUNT privind desfasurarea concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere.pdf
LISTA candidatilor admisi si respinsi.pdfLISTA candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de participare la concurs.pdf
Programul de desfasurare al concursului din data de 17.11.2018.pdfProgramul de desfasurare al concursului din data de 17.11.2018-PROBA SCRISA.pdf
Lista finala candidati.pdfLista finala a candidatilor admisi/respinsi.pdf
Program desfasurare rectificat.pdfProgramul de desfasurare al concursului din data de 17.11.2018-PROBA SCRISA - RECTIFICAT.pdf
Lista privind nota obtinuta la PROBA SCRISA-17.11.2018.pdfLista privind nota obtinuta la PROBA SCRISA-17.11.2018.pdf
Tabel FINAL - nota obtinuta la PROBA SCRISA-17.11.2018.pdfTABEL FINAL privind nota obtinuta la PROBA SCRISA-17.11.2018.pdf
Tabel privind notele obtinute la proiectul managerial.pdfTabel privind notele obtinute la sustinerea proiectul managerial.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf

 CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Judecatoria AIUD
Tematica si Bibliografie.pdf
Calendar.pdf
Cerere înscriere.doc
Lista candidati admisi.pdfLista candidatilor admisi.pdf
tabel de clasificare.pdfTabel final de clasificare.pdf

 

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT I -  electrician si a unui post vacant de muncitor calificat II  - lacatus mecanic - Tribunalul Sibiu - 30.07.2018, ora 11
 

 

CONCURS de promovare in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 23.06.2018
HCC nr.12-01.02.2018.pdf
CALENDAR ESTIMATIV .pdfCALENDAR ESTIMATIV .pdf
LISTA candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina concursul.pdf
LISTA FINALA - a candidatilor admisi la concursul de promovare.pdf
Programul de desfasurare al exanenului.pdfProgramul de desfasurare al exanenului.pdf
Subiecte proba scrisa-barem corectare.pdfSubiecte proba scrisa.Barem de​ corectare.pdf
Nota proba practica.pdfNota obtinuta la proba practica.pdf
BORDEROU DE NOTARE la PROBA SCRISA.pdf
Lista finala a candidatilor.pdfLista finala a candidatilor.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT I - Tribunalul Sibiu - 11.06.2018
TABEL privind selectia dosarelor candidatilor care indeplinesc conditiile de participare.pdfTABEL privind selectia dosarelor candidatilor care indeplinesc conditiile de participare.pdf

 

CONCURS de promovare in grade profesionale a functionarilor publici - 07-11.06.2018​
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere.pdfRezultatele selectarii dosarelor de inscriere.pdf
Rezultatele finale .pdfRezultatele finale .pdf

 

 

CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor - 04.06.2018​
ANUNT privind desfasurarea concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere.pdfANUNT privind desfasurarea concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere -                      Curtea de Apel Alba Iulia - REGISTRATURA Fax: 0258-810286 Email: ca-albaiulia@just.ro
Lista candidatilor admisi la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor.pdf​
Programul de desfasurare al concursului.pdf
LISTA FINALA a candidatilor admisi la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor.pdf
Barem de notare proba scrisa.pdf
BAREMUL FINAL DE EVALUARE SI NOTARE .pdfBAREMUL FINAL DE EVALUARE SI NOTARE .pdf
Rezultate proba scrisa -04.06.2018.pdfRezultate proba scrisa -04.06.2018.pdf
Programul de desfasurare a concursului din data de 08.06.2018- PROIECT .pdfProgramul de desfasurare a concursului din data de 08.06.2018- PROIECT .pdf
TABEL FINAL cu notele obtinute de candidati la proba scrisa.pdf
Notele obtinute de candidati la sustinerea proiectului managerial.pdf
TABEL FINAL DE CLASIFICARE a candidatilor.pdf

 

CONCURS   privind promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instante - 21.05.2018
Tematica concursului.pdfTematica concursului. Hotararea Colegiului de Conducere nr. 12 din 01.02.2018.pdf
Calendar estimativ.pdfCalendar estimativ.pdf
LISTA candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina examenul.pdfLISTA candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina examenul.pdf
Detalii desfasurare concurs.pdfDetalii desfasurare examen.pdf
Barem de notare proba scrisa.pdfBarem de notare proba scrisa.pdf
TABEL DE CLASIFICARE A CANDIDATILOR.pdfTABEL DE CLASIFICARE A CANDIDATILOR.pdf
PV si tabel clasificare.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE A CANDIDATILOR.pdf

 

 

CONCURS pentru ocuparea postului de GREFIER ARHIVAR la Tb.SIBIU - 23.11.2017
Calendar estimativ concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdf
Cerere de înscriere concurs 23.11.2017.docx
Lista finala a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri arhivar
erata.pdfErata.pdf
LISTA DEFINITIVA a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar
TABEL DE CLASIFICARE CANDIDAŢI CONCURS GREFIER ARHIVAR TRIBUNALUL SIBIU-23.11.2017
document2017-11-29-142835.pdfTABEL FINAL de clasificare pentru concursul de grefier arhivar Tribunalul Sibiu-23.11.2017

 

CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT- 08.12.2017
ANUNT CONCURS Specialist IT 08.12.2017.pdf
Calendar estimativ si cerere de inscriere.pdfCalendar estimativ.Cerere  inscriere.pdf
Lista candidatilor admisi.pdfLista candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de specialist IT.pdf
Anunt privind desfasurarea concursului.pdfAnunt privind desfasurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist IT.pdf
Proces verbal.Lista note proba scrisa.pdfProces verbal afisare tabel.Lista cu notele obtinute la proba scrisa.pdf
Tabel final proba scrisa.Anunt proba practica.pdfTabel final cu notele obtinute la proba scrisa. Anunt privind desfasurarea probei practice.pdf
Tabel final de clasificare spec.IT.pdfTabel final de clasificare pentru ocuparea postului vacant de specialist IT.pdf

 

CONCURS  de promovare in functii de conducere a grefierilor - 23.11.2017​
Calendar desfasurare concurs 23.11.2017 .pdf
Lista candidatilor admisi la concursul pentru promovare a grefierilor in functii de conducere.pdf
Programul de desfasurare a concursului -PROBA SCRISA-23.11.2017.pdf
Bareme.pdfBarem de notare proba scrisa.pdf
Solutionare contestatii.pdfSolutionare contestatii.pdf
Proces verbal si barem definitiv.pdfProces verbal si barem definitiv.pdf

BORDEROU PRIVIND NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA.pdfBORDEROU PRIVIND NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA.pdf

Curtea de Apel Alba Iulia - REGISTRATURA

Fax: 0258-810286

Email: ca-albaiulia@just.ro

Borderou privind NOTA DEFINITIVA obtinuta la PROBA SCRISA.pdfBorderou privind NOTA DEFINITIVA obtinuta la PROBA SCRISA.pdf
Programul de desfasurare a concursului din data de 07.12.2017.pdfProgramul de desfasurare a concursului din data de 07.12.2017.pdf
Tabel note.pdfTabel privind notele obtinute la sustinerea proiectului managerial.pdf
Tabel final de clasificare.pdfTabel final de clasificare.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de grefier cu/fara studii superioare juridice - 25.11.2017​
Hotararea nr.1 din 29.09.2017.pdfHotararea Comisiei de organizare nr.1 din data de 29.09.2017.pdf
Hotararea nr.2 din 07.11.2017.pdfHotararea Comisiei de organizare nr.2 din data de 07.11.2017.pdf
Lista admisi gref.st.medii.pdf ANEXA la Hot. nr.2 din 07.11.2017 privind lista candidatilor ADMISI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier fara studii superioare juridice.pdf
Lista admisi gref.st.superioare.pdfANEXA la Hot. nr.2 din 07.11.2017 privind lista candidatilor ADMISI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice.pdf
Hotararea nr.3 din 09.11.2017.pdfHotararea Comisiei de organizare nr.3 din data de 09.11.2017.pdf
Lista finala admisi gref.st.medii.pdfLista finala a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice.pdf
Lista finala admisi gref.st.superioare.pdfLista finala a candidatilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice.pdf
Hot. nr.4 din 17.11.2017.pdfHotararea Comisiei de organizare nr.4 din data de 17.11.2017.pdf
Anunt.Repartizare sali proba practica si scrisa.pdfAnunt privind sustinerea probei practice si a probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri - repartizarea pe sali.pdf
BORDEROU DE NOTARE al candidatilor la sustinerea PROBEI PRACTICE.pdfBORDEROU DE NOTARE a candidatilor la sustinerea PROBEI PRACTICE.pdf
Proces Verbal.Subiecte.Bareme de corectare -St.medii.pdfProces Verbal. Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de grefier fara studii superioare juridice.pdf
Proces Verbal.Subiecte.Bareme de corectare - St.superioare.pdfProces Verbal. Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de grefier cu studii superioare juridice.pdf
Proces verbal contestatii P.Civ.pdfProces Verbal solutionare contestatii disciplina Procedura Civila - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
Proces verbal contestatii O.Jud.pdfProces Verbal solutionare contestatii disciplina Organizare Judiciara - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
Bareme de corectare -St.medii.pdfBareme definitive de corectare - grefieri fara studii superioare juridice.pdf
Bareme de corectare - St.superioare.pdfBareme definitive de corectare - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
TABEL DE CLASIFICARE - grefieri fara studii superioare juridice.pdf
TABEL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
tabel rezultata contestatii.pdfTabel cu notele obtinute in urma solutionarii contestatiilor - studii medii si studii superioare.pdf
Tabel final clasificare-SM.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - grefieri fara studii superioare juridice.pdf
Tabel final de clasificare -S.S.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
convocator.pdfConvocator candidati admisi.pdf

 

CONCURS pentru promovarea in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instantele superioare - 23.06.2017
Anunt privind concursul de promovare in functii de executie a pers auxiliar la instantele superiaore .pdfAnunt privind concursul de promovare in functii de executie a pers auxiliar la instantele superioare .pdf
Hotararea nr 27 a Colegiului de Conducere a Curtii de Apel Alba Iulia privind tematica si bibilografia.pdfHotararea nr 27 a Colegiului de Conducere a Curtii de Apel Alba Iulia privind tematica si bibliografia.pdf
Tematica si bibliografia concursului .pdfTematica si bibliografia concursului .pdf
Calendar estimativ.pdfCalendar estimativ.pdf​​
 

 

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a personalului auxiliar - 09.06.2017
SPECIALIST IT SEF​ - Curtea de Apel Alba Iulia-Tribunalul Hunedoara-Tribunalul Alba
Calendarul desfasurarii concursului de promovare a specialistilor IT.pdfCalendarul desfasurarii concursului de promovare a specialistilor IT.pdf
Proces verbal -inchidere procedura .pdfProces verbal - închidere procedură .pdf

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Judecatoria Deva si Judecatoria Hateg - 03.03.2017

 

EXAMEN privind promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instante - 31.03.2017
CALENDAR ESTIMATIV de desfășurare a concursului.pdfCALENDAR ESTIMATIV de desfășurare a concursului.pdf
LISTA CANDIDATILOR ADMISI SI RESPINSI.pdfLISTA CANDIDATILOR ADMISI SI RESPINSI.pdf
Lista finala candidati admisi.pdfLISTA FINALA A CANDIDATILOR  ADMISI.pdf
Detalii desfasurare examen.pdfDETALII DESFASURARE CONCURS.pdf
REZULTATE CONCURS 31.03.2017.pdfREZULTATE CONCURS 31.03.2017.pdf
Tabel final de clasificare.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE.pdf
 

 

EXAMEN de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalulului contractual din cadrul instantelor judecatoresti - 27.12.2016

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de APROD la Judecatoria Medias - 12.12.2016

 

CONCURS pentru promovarea in grade sau trepte profesionale ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleasi instante - 19 decembrie 2016

hcc-nr5-din-15012016.pdfHotararea nr.5 a Colegiului de conducere a Curtii de Apel Alba Iulia privind tematica si bibilografia pentru desfasurarea concursului.pdf
CALENDAR ESTIMATIV de desfasurare a concursului.PDFCALENDAR ESTIMATIV de desfasurare a concursului.PDF
lista candidat adm-resp.PDFLista candidatilor admisi si a celor respinsi sa sustina examenul.PDF
Proces Verbal solutionare contestatii.PDFProces Verbal de solutionare a contestatilor.PDF
DOC001.pdfDetalii desfasurare examen-proba scrisa si proba practica.pdf
TABEL CLASIFICARE A CANDIDATILOR.pdfTABEL CLASIFICARE A CANDIDATILOR.pdf
TABEL FINAL de CLASIFICARE A CANDIDATILOR .pdfTABEL FINAL de CLASIFICARE A CANDIDATILOR .pdf

 

CONCURS de promovare in grade profesionale pentru functionarii publici 
- CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 14.11.2016-16.11.2016 -
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere.PDFRezultatul selectarii dosarelor de inscriere.PDF

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de grefier cu/fara studii superioare juridice - 26.11.2016​
Hotararea nr.1 din 26.09.2016.PDFHotararea Comisiei de organizare nr.1 din data de 26.09.2016.PDF
Hotararea nr.2 din 08.11.2016.PDFHotararea Comisiei de organizare nr.2 din data de 08.11.2016.PDF
Lista admisi-respinsi gref.st.superioare.PDFANEXA la Hot. nr.2 din 08.11.2016 privind lista candidatiilor ADMISI-RESPINSI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice.PDF
Lista admisi-respinsi gref.st.medii.PDFANEXA la Hot. nr.2 din 08.11.2016 privind lista candidatiilor ADMISI-RESPINSI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice.PDF
Hotararea nr.3 din 14.11.2016.PDFHotararea Comisiei de organizare nr.3 din data de 14.11.2016.PDF
Lista finala admisi gref.st.superioare.PDFANEXA la Hot. nr.3 din 14.11.2016 privind lista finala a candidatiilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice.PDF
Lista finala admisi gref.st.medii.PDFANEXA la Hot. nr.3 din 14.11.2016 privind lista finala a candidatiilor admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice.PDF
Hotararea nr.4 din 18.11.2016.PDFHotararea Comisiei de organizare nr.4 din data de 18.11.2016.PDF
Anunt-programare proba practica-proba scrisa-26.11.2016.PDFANUNT privind sustinerea probei practice si a probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri - repartizarea pe sali-26.11.2016.PDF
Anunt.Repartizarea pe sali pentru proba scrisa.PDFANUNT IMPORTANT.Repartizarea pe sali a candidatilor pentru sustinerea PROBEI SCRISE.PDF
BORDEROU DE NOTARE al candidatilor la sustinerea PROBEI PRACTICE.pdfBORDEROU DE NOTARE al candidatilor la sustinerea PROBEI PRACTICE.pdf
Proces Verbal.Subiecte.Bareme de corectare-Studii medii.PDFProces Verbal.Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de grefieri fara studii superioare juridice.PDF
Proces Verbal.Subiecte.Bareme de corectare-Studii superioare.PDFProces Verbal.Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de grefieri cu studii superioare juridice.PDF
PV- Proced. Civ.-grefieri fara studii superioare.PDFPROCES VERBAL solutionare contestatii disciplina Procedura Civila.-grefieri fara studii superioare juridice.PDF
PV- Proced. Civ.-grefieri cu studii superioare.pdfPROCES VERBAL solutionare contestatii disciplina Procedura Civila.-grefieri cu studii superioare juridice.pdf
PV- Org.Jud.-gref. cu st. sup.PDFPROCES VERBAL solutionare contestatii disciplina Organizare Judiciara.-grefieri cu studii superioare juridice .PDF
Bareme definitive PC-SS.PDFBAREM DEFINITIV - Procedura Civila - studii superioare.PDF
TABEL DE CLASIFICARE - grefieri fără studii superioare juridice.PDFTABEL DE CLASIFICARE - grefieri fără studii superioare juridice.PDF
TABEL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.PDFTABEL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.PDF
1.tabel rezultate contestatii.pdfTabel cu notele obtinute in urma solutionarii contestatilor-studii medii si studii superioare.pdf
2.tabel final de clasificere studii superioare.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE - grefieri cu studii superioare juridice.pdf
3.tabel final de clasificere studii medii.pdfTABEL FINAL DE CLASIFICARE -grefieri fara studii superioare juridice.pdf
4.convocator.pdfConvocator candidati admisi.pdf

 

CONCURS de promovare in functii de conducere a grefierilor
- CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 21.10.2015 -
ANUNT - Calendar desfasurare concurs.PDFANUNT - Calendar desfasurare concurs.PDF
Lista privind verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs.PDFLista privind verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs.PDF
Program desfasurarea concurs-21.10.2016.PDFProgram desfasurarea concurs-21.10.2016.PDF
BAREM DE EVALUARE - Proba scrisa-21.10.2016 .PDFBAREM DE EVALUARE - Proba scrisa-21.10.2016 .PDF
BAREM FINAL DE EVALUARE  -Proba scrisa-21.10.2016.PDF
BORDEROU PRIVIND NOTA LA PROBA SCRISA.PDFBORDEROU PRIVIND NOTA LA PROBA SCRISA.PDF
Programul de desfasurare a concursului -PREZENTAREA PROIECTULUI.PDFProgramul de desfasurare a concursului -PREZENTAREA PROIECTULUI - 02.11.2016.PDF
BORDEROU - privind nota definitiva la PROBA SCRISA.PDFBORDEROU - privind nota definitiva la PROBA SCRISA.PDF
Tabel-note obtinute la SUSTINEREA PROIECTULUI.PDFTabel-note obtinute la SUSTINEREA PROIECTULUI.PDF
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDFTABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDF

 

CONCURS pentru ocuparea postului vacant de SOFER la Judecatoria Alba Iulia - 15.07.2016
Calendar estimativ de desfasurare a concursului
Cerere inscriere
Lista privind verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs.pdfLista privind verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs.pdf
INFORMARE cu privire la organizarea si desfasurarea concursului.pdf
Tabel clasificare candidati.PDFTabel privind clasificarea  candidatilor ce au participat la concursul de ocupare a unui post de sofer la Judecatoria Alba iulia.PDF

 

CONCURS pentru promovarea in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instantele superioare 15.07.2016

hcc-nr5-din-15.01.2016.pdfH.C.C nr.5 din 15.01.2016.pdf

CALENDAR ESTIMATIV DE DESFASURARE A CONCURSULUI.PDF

INFORMARE privind organizarea si desfasurarea concursului.PDF
LISTA CANDIDATILOR care indeplinesc conditiile de participare la concurs.PDF
TABEL CU NOTELE obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.PDF
TABEL CU NOTELE obtinute de candidati.PDF
TABEL FINAL DE CLASIFICARE .PDF

 

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor - 10.06.2016
calendar concurs promovare grefieri.PDFCalendarul desfasurarii concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere.PDF
Lista privind verificarea conditiilor legale de participare la concursul de promovare in functie de conducere a grefierilor.PDF

Programul de desfasurare a concursului.PDF

Barem de corectare - Proba scrisa.PDFBarem de corectare - Proba scrisa.PDF
PROCES VERBAL - Afisare barem final de evaluare si notare.PDF
Borderou privind notele obtinute la proba scrisa.PDFBorderou privind notele obtinute la proba scrisa.PDF
Programul de desfasurare a concursului -PREZENTAREA PROIECTULUI.PDFProgramul de desfasurare a concursului -PREZENTAREA PROIECTULUI.PDF
BORDEROU PRIVIND NOTA DEFINITIVĂ .PDFBorderou privind nota definitiva la PROBA SCRISA.PDF
TABEL cu notele obtinute de candidati la sustinerea proiectului managerial.PDFTABEL cu notele obtinute de candidati la sustinerea proiectului managerial.PDF
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDFTABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDF

 

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a specialistilor IT - 20.05.2016
lista privind verificarea candidatilor-spec.IT sef.PDFLista privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT.PDF
​​Programul de desfasurare a concursului.PDF
Barem de corectare - PROBA SCRISA.PDF
BAREM FINAL DE CORECTARE.pdf
Borderou privind notele obtinute la PROBA SCRISA.PDF
Borderou privind notele definitive obtinute la PROBA SCRISA.PDF
TABEL cu notele obtinute de candidati la sustinerea proiectului managerial.PDF
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDF

 

 

CONCURS pentru ocuparea postului de GREFIER ARHIVAR - 21.03.2016
ANUNT - RECTIFICARE TEMATICA CONCURS 21.03.2016.PDF
Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din 21.03.2016.pdf

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de GREFIER ARHIVAR - 12.03.2016
Calendar estimativ.PDFCalendar estimativ.PDF
Tematica si bibliografia oentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier arhivar.PDFTematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier arhivar.PDF
ANUNT plata taxa de concurs.PDFANUNT plata taxa de concurs.PDF
Cerere de inscriere.PDFCerere de inscriere.PDF
Hotararea nr. 185 a CSM privind Regulamentul de organizare al conconcursului .PDFHotararea nr. 185 a CSM privind Regulamentul de organizare al conconcursului .PDF
ANUNT IMPORTANT - RECTIFICARE TEMATICA CONCURS
Proces Verbal-Lista candidatiilor admisi.PDFProces Verbal-Lista candidatilor admisi.PDF
Tabel final candidati admisi.PDFTabel final al candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar.PDF
Anunt privind proba practica-scrisa.PDFAnunt privind sustinerea probei practice si a probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar.PDF
Anexa I.PDFLISTA candidatilor care participa la sustinerea PROBEI PRACTICE, la concursul pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar.PDF
Anexa2.PDFREPARTIZAREA pe sali a candidatilor pentru sustinerea probei scrise.PDF
Subiectul si baremul la PROBA PRACTICA - 12.03.2016.PDFSubiectul si baremul la PROBA PRACTICA - 12.03.2016.PDF
TABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.PDFTABEL cu notele obtinute de candidati la PROBA PRACTICA.PDF
Subiecte si barem de corectare-PROCEDURA CIVILA.PDFSubiecte si bareme de corectare-PROCEDURA CIVILA.PDF
Subiecte si barem de corectare-PROCEDURA PENALA.PDFSubiecte si bareme de corectare-PROCEDURA PENALA.PDF
Subiecte si barem de corectare-ORGANIZARE JUDICIARA.PDFSubiecte si bareme de corectare-ORGANIZARE JUDICIARA.PDF
PV afisare proba scrisa.PDFProces Verbal de afisare note la PROBA SCRISA.PDF
​​Tabel note contestatii.PDFTabel cu notele la proba scrisa de candidatii ca au formulat contestatii.PDF
​​Tabel final concurs.PDFTabel final cu notele obtinute la concursul de grefier arhivar.PDF
Convocator.PDFConvocator - candidati declarati admisi.PDF

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor - 18.03.2016
Calendarul desfasurarii concursului din data de 18.03.2016
Lista candidati admisi.PDFLista candidati admisi care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor .PDF
Program desfasurare concurs.PDFProgramul desfasurare a concursului pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor.PDF
Baremul de evaluare si notare.PDF
PV-Barem.PDFProces Verbal privind BAREMUL FINAL de evaluare si notare.PDF
BORDEROU PRIVIND NOTA OBTINUTA LA PROBA SCRISA.PDF
BORDEROU privind nota definitiva obtinuta la proba scrisa.PDF
Programul de desfasurare a concursului -PREZENTAREA PROIECTULUI- 25.03.2016.PDF
Tabel cu notele obtinute la SUSTINEREA PROIECTULUI MANAGERIAL - 25.03.2016.PDF
TABEL FINAL DE CLASIFICARE.PDF

 

 

CONCURS de promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleasi instante pentru personalul auxiliar de specialitate
- CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 11.12.2015 -
Hotararea nr.60-06.11.2015
CALENDAR ESTIMATIV
Desfasurare examen in data de 11.12.2015 (detalii)
Lista candidatior admisi si a celor respinsi sa sustina examenul
Hotararea Comisiei din data de 3.12.2015 pentru indreptare eroare
PROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor .PDFPROCES VERBAL de solutionare a contestatiilor .PDF
Rezultate concurs.PDF
Hotararea Comisiei din 14.12.2015

 

CONCURS de promovare in grade profesionale pentru personalul contractual

- CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 15-21.12.2015 -

ANUNT-concurs promovare in grade sau trepte profesionale - muncitori - Tb.Alba, Tb.Hunedoara, Tb.Sibiu

 

 

CONCURS pentru ocuparea unor posturi de grefieri organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 05.12.2015

ANUNT CONCURS. CALENDAR DESFASURARE CONCURS. FORMULAR INSCRIERE. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
ANUNT IMPORTANT.PDFANUNT IMPORTANT - privind ocuparea postului vacant de grefier statistician cu studii medii.PDF
Hotararea nr.1 din 13.10.2015.PDFHotararea nr.1 din 13.10.2015 cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri .PDF
Hotararea nr.2 din 20.10.2015.PDFHotararea nr.2 din 20.10.2015 cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri.PDF
Hotararea nr.3 din 17.11.2015.PDFHotararea nr.3 din 17.11.2015 cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri.PDF
Lista admisi-respinsi gref.st.superioare.PDFANEXA la Hot. nr.3 din 17.11.2015 privind lista candidatiilor ADMISI-RESPINSI la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice.PDF
Lista admisi-respinsi gref.st.medii.PDFANEXA la Hot. nr.3 din 17.11.2015 privind lista candidatiilor ADMISI-RESPINSI la concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier-statistician cu studii medii.PDF
Anunţ soluţionare contestaţii.PDFAnunţ cu privire la rezultatele soluţionarii contestaţiilor declarate de candidatii respinsi la examenul pentru ocuparea posturilor de grefier .PDF
Lista finala admisi-respinsi gref. st.superioare.PDFLISTA FINALA a candidatilor admisi-respinsi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice.PDF
Lista finala admisi-respinsi gref. st.medii.PDFLISTA FINALA a candidatilor admisi-respinsi la concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier-statistician cu studii medii.PDF
Hotararea nr.4 din 20.11.2015.PDFHotararea nr.4 din 20.11.2015 cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri.PDF
Anunt repartizare sali proba practica-scrisa.PDFANUNT privind  sustinerea probei practice si a probei scrise  la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri - repartizarea pe sali -.PDF
Hotararea nr.5 din 02.12.2015.PDFHotararea nr.5 din 02.12.2015 cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de grefieri.PDF
Lista notare proba practica.PDFCALIFICATIVELE OBTINUTE DE CANDIDATI LA PROBA PRACTICA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE GREFIERI-05.12.2015.PDF
Proces Verbal bareme-St.Superioare.PDFProces Verbal afisare bareme de corectare - Studii superioare.PDF
Proces Verbal bareme-St.Medii.PDFProces Verbal afisare bareme de corectare - Studii medii.PDF
Subiecte si bareme st. medii.PDFSubiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea postului vacant de grefier statistician cu studii medii.PDF
Subiecte si bareme de corectare la proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri  cu studii superioare.PDF
PV si bareme definitive-St.Medii.PDFProces Verbal afisare si bareme definitive de corectare - Studii medii.PDF
Proces Verbal-Proced. Civ.PDFPROCES VERBAL solutionare contestatii disciplina Procedura Civila - studii superioare.PDF
Proces Verbal-Org Jud.PDFPROCES VERBAL solutionare contestatii disciplina Organizare Judiciara - studii superioare.PDF
Proces Verbal-Proced. Pen.PDFPROCES VERBAL CONTESTATII - Procedura Penala - studii superioare.PDF
Bareme Proc. Penala.PDFBAREM DEFINITIV - Procedura Penala - studii superioare.PDF
Bareme Proc. Civila.PDFBAREM DEFINITIV - Procedura Civila - studii superioare.PDF
Bareme Org.Jud.PDFBAREM DEFINITIV - Organizare Judiciara - studii superioare.PDF
Tabel de clasificare candidati-SS.PDFTabel de clasificare candidati-Studii superioare.PDF
Tabel de clasificare candidati-SM.PDFTabel de clasificare candidati-Studii medii.PDF
Proces Verbal afisare-SS.PDFProces Verbal afisare tabel clasificare candidati -Studii superioare.PDF
Proces Verbal afisare-SM.PDFProces Verbal afisare tabel clasificare candidati - Studii medii.PDF
Tabel note dupa contestati-SM.PDFTabel cu notele obtinute in urma solutionarii contestatiilor-Studii medii.PDF
Tabel note dupa contestatii-SS.PDFTabel cu notele obtinute in urma solutionarii contestatiilor-Studii superioare.PDF
Tabel final de clasificare-SM.PDFTabel final de clasificare-Studii medii.PDF
Tabel final de clasificare-SS.PDFTabel final de clasificare-Studii superioare.PDF
Convocator.PDFConvocator candidati admisi.PDF
 

 

 

CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante de functii publice de executie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 29.09-01.10.2015
ANUNT CONCURS - ocupare functii publice de executie la Tb.Hunedoara si Tb.Sibiu - 29.09-01.10.2015
TABEL-selectia dosarelor depunse de candidati in vederea ocuparii posturilor vacante.PDF
LISTA rezultate - proba scrisa - la concursul pt ocuparea posturilor vacante la Tb. Hunedoara si Tb.Sibiu
LISTA-REZULTATE FINALE

 

CONCURS pentru ocuparea unui post vancant de aprod la CURTEA DE APEL ALBA IULIA - 18.09.2015
ANUNT- CONCURST post vacant aprod la CAALBAIULIA
LISTA candidatilor care indeplinesc conditiile pentru ocuparea postului vacant de APROD la Curtea de Apel Alba Iulia.PDFLISTA candidatilor care indeplinesc conditiile pentru ocuparea postului vacant de APROD la Curtea de Apel Alba Iulia.PDF​​
caab206.PDFProgramul de desfasurare al concursului.PDF

 

CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante in circumscriptia Tribunalului SIBIU - 04.09.2015

 

 

CONCURS de promovare in grade profesionale pentru functionarii publici - CA ALBA IULIA- 07-09.09.2015
LISTA cu punctajul final pentru candidatii la concursul de pronovare in grade profesionale.PDFLISTA cu punctajul final pentru candidatii la concursul de pronovare in grade profesionale.PDF

 

 

CONCURS de promovarea in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 25.09.2015
Tematica si Bibliografia 

 

 

​CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor - 14.05.2015

 

CONCURS pentru ocuparea unor posturi de grefieri organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 08.03.2015

 

CONCURS de promovarea in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 20.02.2015
ANUNT-concurs de promovare in functii de executie a personalului auxiliar la instante superioare
INFORMARE - privind desfasurarea concursului
Proces Verbal si lista candidatilor la concursul de promovare in grade si trepte profesionale.PDFProces Verbal si lista candidatilor la concursul de promovare in grade si trepte profesionale.PDF
Proces Verbal si lista cu rezultatele.PDFProces Verbal si lista cu rezultatele candidatilor la concursul de promovare in grade si trepte profesionale.PDF
Proces Verbal si lista finala cu rezultatele candidatilor .PDFProces Verbal si lista finala cu rezultatele candidatilor la concursul de promovare in grade si trepte profesionale .PDF

 

​CONCURS pentru promovarea in grade si trepte profesionale a personalului auxiliar de specialitate - 16.12.2014
 

 

 

​CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor - 03-20.12.2014

​ANUNT-CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor - 03-20.12.2014.PDF

ANUNT - privind calendarul desfasurarii concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere.PDFANUNT - privind calendarul desfasurarii concursului de promovare a grefierilor in functii de conducere.PDF

LISTA -privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare a candidatilor.PDFLISTA -privind verificarea indeplinirii conditiilor legale de participare a candidatilor.PDF

PROGRAMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.PDF

Rezultate contestatii.PDF

Baremul de evaluare si notare.PDFBaremul de evaluare si notare.PDF

Proces Verbal-Barem final de evaluare si notare.PDFProces Verbal-Barem final de evaluare si notare.PDF

 

CONCURS pentru ocuparea unor posturi de grefieri organizat de Curtea de Apel Alba Iulia  - 28 septembrie 2014

ANUNT - PRIVIND SISTAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE GREFIER (STABILIT INITIAL PENTRU DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2014

ANUNT - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.PDFANUNT - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.PDF

CALENDAR ESTIMATIV - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.PDFCALENDAR ESTIMATIV - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.PDF

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.pdfTEMATICA SI BIBLIOGRAFIA - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.pdf

CERERE INSCRIERE - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.pdfCERERE INSCRIERE - Concurs ocupare posturi grefieri septembrie 2014.pdf

 

  

CONCURS de promovarea in functii de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe superioare organizat de Curtea de Apel Alba Iulia - 11.06.2014

 

 

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a personalului auxiliar - 14.04.2014
SPECIALIST IT SEF​ - Tribunalul Hunedoara

Concurs pentru promovare in functii de conducere a specialistilor IT-Tribunalul Hunedoara

Lista candidatilor pentru functia de spec. IT la Tb.Hunedoara.PDFLista candidatilor pentru functia de specialist IT la Tb.Hunedoara

Programul de desfașurare a concursului de spec. IT la Tb.Hunedoara.PDFProgramul de desfașurare a concursului de specialist IT la Tb.Hunedoara

Rezultate proba scrisa si proiect managerial 

Rezultate finale la concursul de specialist IT la Tb.Hunedoara

 

 

​CONCURS pentru ocuparea postului vacant de consilier superior la CA ALBA IULIA - 17.03.2014
​Tematica pentru concursul de consilier superior

Tabel dosare admise concurs.PDFTabel dosare admise concurs.PDF

Barem corectare detaliat.PDFBarem corectare detaliat.PDF

Lista rezultate proba scrisa.pdfLista rezultate proba scrisa.pdf

Anunt proba interviu.pdfAnunt proba interviu.pdf

Rezultate finale.PDFRezultate finale.PDF

 

 

 

​CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MANAGER ECONOMIC la Tb.SIBIU - 20.11.2013
ANUNT privind ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de manager economic la Tb.Sibiu
Tabel concurs manager economic-Tb.SB.PDFTABEL privind selectia dosarelor candidatilor pentru concursul in vederea ocuparii postului vacant de manager economic la Tribunalul Sibiu.PDF

Tematica pentru concursul de recrutare a managerului economic.PDFTematica pentru concursul de recrutare a managerului economic.PDF

PROCES VERBAL-privind solutionarea contestatiilor.PDFPROCES VERBAL-privind solutionarea contestatiilor.PDF
​​Barem corectare de corectare la proba scrisa

caab806.PDF​Lista cu rezultatele obtinute la proba scrisa de candidatii concursului in vederea ocuparii postului vacant de manager economic de la Tb.Sibiu.PDF

Rezultate contestatii proba scrisa concurs post manager economic

 

 Anunt concurs posturi vacante.PDFAnunt concurs posturi vacante la instantele din circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia.PDF

 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de GREFIER CU STUDII MEDII - 09.06.2013​
Lista candidatiilor admisi-respinsi la conc. pentru ocuparea posturilor vacante de gref. cu studii medii-09.06.2013.PDFLista candidaturilor admise/respinse la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii medii-09.06.2013.PDF
Lista FINALA a candidaturilor admise-respinse la conc. pentru ocuparea posturilor vac. de gref. cu st. medii-09.06.2013.PDFLista FINALA a candidaturilor admise/respinse la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii  medii la Curtea de Apel Alba Iulia-09.06.2013.PDF
Hotararea nr.2 din 27.05.2013 a comisiei de organizare examen 09.06.2013.PDFHotararea nr.2 din 27.05.2013 a comisiei de organizare la examenul pentru ocuparea posturilor de grefieri cu studii medii la Curtea de Apel Alba Iulia-09.06.2013.PDF
ANUNT - PROGRAM DESFASURARE CONCURS - 09.06.2013.PDFANUNT - PROGRAM DESFASURARE CONCURS - 09.06.2013.PDF
TABEL DE NOTARE al candidatilor participanti la PROBA PRACTICA.PDFTABEL DE NOTARE al candidatilor participanti la PROBA PRACTICA.PDF
Barem de corectare - concur grefieri studii medii-09.06.2013.PDFBarem de corectare - concurs grefieri studii medii-09.06.2013.PDF
Subiecte proba scrisa - concurs grefieri studii medii-09.06.2013.PDFSubiecte proba scrisa - concurs grefieri studii medii-09.06.2013.PDF
Proces verbal-nedepunere contestatii la barem.PDFProces verbal-nedepunere contestatii la barem la concursul de  grefieri cu studii medii - 09.06.2013.PDF
Tabel clasificare candidati la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri- 09.06.2013.PDFTabel clasificare candidati la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii medii la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul.Alba si Judecatoria Deva - 09.06.2013.PDF
Hotararea nr.3 din 20.06.2013 a Comisiei de Organizare .PDFHotararea nr.3 din 20.06.2013 a Comisiei de Organizare privind indreptarea erorii materiale strecurate in tabelul de clasificare a candidatilor
Hotararea nr.4 din 21.06.2013 a Comisiei de Organizare privind indreptarea erorii materiale.PDFHotararea nr.4 din 21.06.2013 a Comisiei de Organizare privind indreptarea erorii materiale ​strecurate in tabelul de clasificare a candidatilor 
Tabel RECTIFICAT de clasificare candidati la concursul din 09.06.2013.PDFTabel RECTIFICAT de clasificare candidati la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii medii la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul.Alba si Judecatoria Deva - 09.06.2013.PDF
Tabel de clasificare candidati - grefieri studii medii - 09.06.2013.PDFTabel de clasificare candidati la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri cu studii medii la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba si Judecatoria Deva - 09.06.2013.PDF

CONCURS pentru ocuparea posturilor de GREFIER ARHIVAR - 16.05.2013

CAALBAIULIA-Lista candidati concursul de grefier arhivar registrator-16.05.2013.PDFLista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul de grefier arhivar-registrator care se va desfasura la sediul Curtii de Apel Alba Iulia in data de 16.05.2013.PDF
NOTELE OBTINUTE de candidati in urma sustinelor probelor de concurs .PDFNOTELE OBTINUTE de candidati in urma sustinelor probelor de concurs .PDF
Tabel cu nota obtinuta urmare a solutionarii contestatiilor la proba scrisa-16 Mai 2013.PDFTabel cu nota obtinuta urmare a solutionarii contestatiilor la proba scrisa sustinuta la data de 16 mai 2013 la Curtea de Apel Alba Iulia.PDF
TABEL FINAL - REPARTIZARE PE POSTURI - pe perioada NEDETERMINATA.PDFTABEL FINAL - REPARTIZARE PE POSTURI - pe perioada NEDETERMINATA.PDF
TABEL FINAL - REPARTIZARE PE POSTURI - pe perioada DETERMINATA.PDFTABEL FINAL - REPARTIZARE PE POSTURI - pe perioada DETERMINATA.PDF

 

 

CONCURS pentru promovarea in functii de conducere a personalului auxiliar - 24.05.2013
SPECIALIST IT SEF
Tematica si bibligrafie pentru concursul de specialist IT sef .docTematica si bibligrafie pentru concursul de specialist IT sef .doc
TABEL FINAL - candidati concurs specialist IT - 24.05.2013.PDFTABEL FINAL - candidati concurs specialist IT - 24.05.2013.PDF
LISTA FINAL - candidati concurs specialist IT.PDFLISTA FINAL - candidati concurs specialist IT.PDF
BAREM corectare proba scrisa - specialist IT sef.PDFBAREM corectare proba scrisa - specialist IT sef.PDF
REZULTATE PROBA SCRISA.PDFREZULTATE PROBA SCRISA.PDF
REZULTATE FINALE.PDFREZULTATE FINALE.PDF
GREFIER SEF
BAREM corectare proba scrisa - grefier sef.PDFBAREM corectare proba scrisa - grefier sef.PDF
REZULTATE-FINALE .PDFREZULTATE-FINALE .PDF