Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Vizualizator imagini

 
 

 Editor de conținut

 


 
 
 
ANUNȚURI IMPORTANTE
 

12.04.2022  !!NOU!! LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

   La Curtea de Apel Alba Iulia este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.

   Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii  legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:

      I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului

Ø  cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail (ca-albaiulia@just.ro) sau numărul de fax (0258810286) al instanței.

Ø  modelul de cerere este disponibil pe site-ul propriu (www.curteadeapelalbaiulia.ro) sau pe Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro)

      II. Atașarea dovezii calității solicitantului

Ø  copia actului de identitate pentru părțile din dosar

Ø  delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz

      III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei

Ø  taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească  definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz

Ø  chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.

  BINE DE ȘTIUT!

-        Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.

-        Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.

-        Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.

-        Procedura este disponibilă la Curtea de Apel Alba Iulia dar urmează să fie implementată și la instanțele din circumscripție.

Model cerere eliberare hotărâre legalizată electronic.docxModel cerere eliberare hotărâre legalizată electronic.docx


11.04.2022
COMITETUL ELECTORAL DIN CADRUL CURTII DE APEL ALBA IULIA
pentru alegerile generale ale noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
 
 
 
 

ALTE ANUNȚURI

08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA CURTEA DE APEL ALBA IULIA
 
 
 
 
 
 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
 

Pentru eventuale dificultăți întâmpinate în utilizarea aplicației vă puteți adresa Biroului de informare și relații publice, cosmin.muntean@just.ro sau telefonul mobil dedicat BIRP 0746100207.


 

15.07.2019 Acceseaza DOSARUL ELECTRONIC la adresa www.curteadeapelalbaiulia.ro

 
 

Prezentare

 
    

     Istoric

     

Legislatie

 

     Legislația care reglementează organizarea instanței

  

Conducere

 
  

Organizare

 
 

     Regulamentul de organizare și funcționare

 

     Structura organizatorica si organigrama 

 

     Competența si instantele arondate

 

     Cariera

 

Programe si strategii

 

Rapoarte si studii

 

Date caracter personal

 

Responsabil protectia datelor cu caracter personal CURTEA DE APEL ALBA IULIA

 

Contact: gdpr.caalbaiulia@just.ro (această adresă de e-mail este destinată exclusiv solicitărilor privind protectia datelor cu caracter personal.Pentru alte comunicări (inclusiv documente pentru dosarele instantei) se recomanda adresa de e-mail de la Registratura instantei ca-albaiulia@just.ro)


Actualitate


Informaţii de interes public

 
 
Modelele de cereri pentru justitiabili accesibile prin link-ul de mai sus sunt realizate de către CSM, INM cu sprijinul Confederaţiei Elveţiene în cadrul programului de cooperare elveţiano-român si sunt puse gratuit la dispoziţia justiţiabililor dar şi a practicienilor. Aceste ghiduri oferă într-o abordare accesibilă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri etc). Astfel, sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese legitime în justiţie.
 
Documente informative de interes pentru justiţiabili, accesibile mai jos prin accesare directa:
 
 
 
 
Baza instituiților din comunitate constituită potrivit Legii nr. 252/2013, precum și potrivit Legii nr. 253/2013
 

Contact