Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Vizualizator imagini ‭[1]‬

 
 

 Editor de conținut ‭[1]‬

 

 

 
APLICATII UTILE
              

1. Dosarul electronic               https://www.curteadeapelalbaiulia.ro/

2. Lista de ședinte                   http://sedinte.curteadeapelalbaiulia.ro/

3. Registratura electronică     https://registratura.rejust.ro/

4. Practica judiciară                https://www.rejust.ro/

5. Portal legislativ                   https://legislatie.just.ro/


​ 
 
ANUNȚURI IMPORTANTE

07.02.2024 Curtea Curtea de Apel Alba Iulia pune la dispoziția publicului, începând cu data de 08.02.2024, 
Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul Curţii de Apel Alba Iulia.
Chestionarul conține 25 de întrebări, timpul necesar pentru completare fiind de aproximativ 10 minute, și este                                                  adresat justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici, practicienilor în insolvență și oricăror categorii de persoane implicate                                                 în proceduri judiciare derulate în fața Curţii de Apel Alba Iulia.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic (tipărit), la compartimentele publice ale instanței                                                         (Registratura, Arhiva, Biroul de informare și relații publice), cât și în format electronic, prin accesarea următorului link:          
 
 
08.01.2024 Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Alba Iulia a hotărât încetarea formei de protest
stabilită în 14.12.2023 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia,
începând cu data de 09.01.2024.
 
14.12.2023 Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia a hotărât adoptarea unei forme de
protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanței, începând de astăzi, 14.12.2023, cu excepția
cauzelor care au caracter urgent.
 
 
Lista cauzelor urgente care se vor judeca  începând cu data de 14.12.2023, în perioada manifestărilor de protest
 
            Secția penală:
            - cauzele în care sunt inculpaţi faţă de care  au fost instituite măsuri preventive,
            - cauze urgente de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,
            - cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale
            - cauze având ca obiect mandate europene de arestare
            - incidente procedurale 
            Pe perioada protestului magistraţilor NU SE VOR SOLUŢIONA CERERILE DE PRELUNGIRE A DREPTULUI DE CIRCULAŢIE.
            Secția de contencios administrativ și fiscal:
            - Ordonanță președințială
            - Suspendare executare act administrativ
            - Măsuri asigurătorii art.213 Cod pr. fiscală
            - Litigii privind regimul străinilor
            - Suspendare executare hotărâre
            - Conflict de competență în cauzele care au ca obiect cele indicate de la pct.1-4
            - Strămutare în cauzele care au ca obiect cele indicate de la pct.1-4
            - Incidente procedurale și orice alte cereri (cereri de reexaminare taxă de timbru, cereri de ajutor public judiciar, etc.)
ce vizează dosarele având ca obiect cele indicate de la pct.1-4, inclusiv cereri de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii
formulate în aceste cauze
            - Cereri de restituire cauțiune
            Secția civilă I:
            - cereri de ordonanţă preşedinţială;
            - cereri de suspendare executare provizorie;
            - cereri de suspendare a executării hotărârii judecătoreşti până la soluţionarea căii de atac;
            - cereri privind măsuri asiguratorii;
            - plasament,
            - plasament de urgenţă;
            - cereri privind reintegrarea în familie;
            - cereri de strămutare şi conflicte de competenţă în cauzele urgente menţionate mai sus.   
            Secția a II-a civilă:
            - cereri de ordonanţă preşedinţială,
            - cereri de suspendare provizorie a executării,
            -  cereri de suspendare a executării;
            - măsuri asigurătorii;
            - cereri de strămutare în legătură cu cauzele de acest tip.
 
14.12.2023 Informare privind activitatea instanței în 14.12.2023, având în vedere formele de protest anunțate
de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL:
 
- Între orele 10-14 se suspendă activitatea de judecată la Curtea de Apel Alba Iulia. Cauzelor considerate urgente se vor
soluționa după ora 14.
- Activitatea compartimentelor publice Registratură și Arhivă se suspendă între orele 10-14, programul cu publicul fiind asigurat
între orele 09-10.
 
13.12.2023 Lista cauzelor urgente aflate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia,  care se vor soluţiona în data
de 14 decembrie 2023
 
SECŢIA I CIVILĂ:
          - dosarul nr. 1579/306/2022
          - dosarul nr. 367/57/2023
          - dosarul nr. 556/57/2023
          - dosarul nr. 1492/97/2023
 
SECŢIA A II-A CIVILĂ: nu este stabilită şedinţă de judecată;
 
SECŢIA PENALĂ: 
                                                                                                                                                                                                                                                             
          - dosarul nr. 2783/107/2022
          - dosarul nr.4609/306/2022
          - dosarul nr. 200/221/2023
          - dosarul nr. 645/85/2020
          - dosarul nr. 553/57/2023
          - dosarul nr. 567/57/2023
          - dosarul nr. 3935/97/2023
          - dosarul nr. 2035/85/2023/a3
          - dosarul nr. 960/85/2023
         
 
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: nu este stabilită şedinţă de judecată
 
12.12.2023 Lista cauzelor urgente aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, care se vor soluționa 
în data de 13 decembrie 2023
SECȚIA I CIVILĂ: cauzele aflate pe rol nu au caracter urgent.
SECȚIA A II-A CIVILĂ: cauzele aflate pe rol nu au caracter urgent;
SECȚIA PENALĂ:
- dosarul nr. 2992/97/2023
- dosarul nr. 1810/191/2023
- dosarul nr. 3264/221/2023
- dosarul nr. 3264/221/2023/a2
- dosarul nr. 1453/85/2023/a6
- dosarul nr. 3262/306/2023/a11
- dosarul nr. 2977/107/2019
- dosarul nr. 5124/107/2023

SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL:
- dosarul nr. 210/97/2023*/a1
- dosarul nr. 557/57/2023
- dosarul nr. 514/57/2023

11.12.2023 Lista cauzelor urgente aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, care se vor soluționa 
în data de 12 decembrie 2023
SECȚIA I CIVILĂ: cauzele aflate pe rol nu au caracter urgent.
SECȚIA A II-A CIVILĂ: cauzele aflate pe rol nu au caracter urgent;
SECȚIA PENALĂ:
-    dosarul nr. 4559/97/2023;
-    dosarul nr. 1 1454/306/2022/a6;
-    dosarul nr. 1744/85/2023;
-    dosarul nr. 4840/221/2023;
-    dosarul nr. 3854/306/2023;
-    dosarul nr. 1517/787/2022;
-    dosarul nr. 394/85/2023;
-    dosarul nr. 1891/195/2022;
-    dosarul nr. 1437/107/2018*

11.12.2023 PROGRAMUL CU PUBLICUL PE PERIOADA MANIFESTĂRILOR DE PROTEST
Având în vedere formele de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL începând de luni 11.12.2023, vă informăm că la Curtea de Apel Alba Iulia pe perioada Protestului programul cu publicul va fi următorul:
la compartimentul REGISTRATURĂ, între orele 09 - 12;
la compartimentului ARHIVĂ, între orele 09 – 12;

04.09.2023 REALUAREA JUDECĂRII CAUZELOR AFLATE PE ROLUL CURȚII DE APEL ALBA IULIA


Adunarea generală a judecătorilor a hotărât suspendarea, începând cu data de 05.09.2023, a formei de protest stabilită în 20.06.2023 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţei.


13.07.2023 PORTALUL NAŢIONAL PENTRU DEPUNEREA CERERILOR, ÎNSCRISURILOR ŞI PLATA TAXELOR JUDICIARE


La Curtea de Apel Alba Iulia poate fi accesat din această săptămână Portalul https://registratura.rejust.ro/ lansat de Consiliul Superior al Magistraturii, ce simplifică interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor cu instanţele de judecată.

Portalul este disponibil gratuit la nivel național şi oferă cetăţenilor posibilitatea de accesare cu uşurinţă a următoarelor servicii: 

-   depunerea unei cereri de chemare în judecată;

-   declararea unei căi de atac într-un dosar;

-   depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

-   plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

-   eliberarea certificatelor de grefă;

-   eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

Curtea de Apel Alba Iulia recomandă utilizarea acestui nou portal pentru interacțiunea cu toate instanțele din circumscripție, avantajul principal față de comunicarea obișnuită prin e-mail, fax sau poștă fiind acela că aplicația https://registratura.rejust.ro/ permite comunicarea de documente, cereri sau taxe judiciare de timbru direct către instanță, fără a fi necesară o aplicație de mesagerie, indicarea  adresei de e-mail, a numărului de telefon sau a adresei instanței respective și oferă o confirmare detaliată a comunicărilor realizate. De asemenea, Portalul permite plata taxei judiciare de timbru și comunicarea la dosar a dovezii de plată în mod integrat, fără a mai fi necesare alte operațiuni ulterioare în acest sens.

Noua interfață implementată la nivelul sistemului judiciar cuprinde formulare cu date minime obligatorii, în funcție de solicitare, ceea ce permite o soluționare mai rapidă a cererilor și scurtarea timpului folosit pentru comunicarea cu instanțele, contribuind astfel la celeritatea actului de justiție.

20.06.2023 CAUZELE CARE SE JUDECĂ LA CURTEA DE APEL ALBA IULIA ÎNCEPÂND CU 21.06.2023

Începând cu data de 21.06.2023 și până la încetarea formei de protest stabilită de Adunarea generale a judecătorilor din 20.06.2023, la Curtea de Apel Alba Iulia se vor soluționa doar cauzele considerate urgente cuprinse în Lista de mai jos.

Cauzele care au alte obiecte decât cele enumerate vor fi amânate.

21.11.2022  RELOCAREA SĂLII DE ȘEDINȚE ”GHEORGHE BELEIU” LA ETAJUL I

În atenția justițiabililor care au cauze pe rolul Curții de Apel Alba Iulia,

cu termen de judecată la sala de ședințe ”Gheorghe Beleiu”         Începând de luni, 21.11.2022, sala de ședințe ”Gheorghe Beleiu situată la etajul al II-lea al Palatului Justiției din Alba Iulia (birou 210), unde se judecă de regulă dosare aflate pe rolul Secției a I-a civilă și Secției de contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, este relocată la etajul I al clădirii (birou 110).

Ședințele de judecată care au termen stabilit începând cu data de 21.11.2022 în sala ”Gheorghe Beleiu” se vor desfășura în sala de la etajul I, (birou 110), situată lângă sala ”Avram Iancu” (birou 111). Lista de ședințe și programarea orară a cauzelor nu se modifică.

Accesul la sala de ședințe Gheorghe Beleiu”, relocată la etajul I, se poate face cel mai facil prin intrarea secundară a Curții de Apel Alba Iulia.
12.04.2022  !!NOU!! LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ11.04.2022
COMITETUL ELECTORAL DIN CADRUL CURTII DE APEL ALBA IULIA
pentru alegerile generale ale noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
 
 
 
 

ALTE ANUNȚURI

08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA CURTEA DE APEL ALBA IULIA
 
 
 
 
 
 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
 

Pentru eventuale dificultăți întâmpinate în utilizarea aplicației vă puteți adresa Biroului de informare și relații publice, cosmin.muntean@just.ro sau telefonul mobil dedicat BIRP 0746100207.


 

15.07.2019 Acceseaza DOSARUL ELECTRONIC la adresa www.curteadeapelalbaiulia.ro

 
 

Prezentare

 
    

     Istoric

     

Legislatie

 

     Legislația care reglementează organizarea instanței

  

Conducere

 
  

Organizare

 
 

     Regulamentul de organizare și funcționare

 

     Structura organizatorica si organigrama 

 

     Competența si instantele arondate

 

     Cariera

 

Programe si strategii

 

Rapoarte si studii

 

Date caracter personal

 

Responsabil protectia datelor cu caracter personal CURTEA DE APEL ALBA IULIA

 

Contact: gdpr.caalbaiulia@just.ro (această adresă de e-mail este destinată exclusiv solicitărilor privind protectia datelor cu caracter personal.Pentru alte comunicări (inclusiv documente pentru dosarele instantei) se recomanda adresa de e-mail de la Registratura instantei ca-albaiulia@just.ro)


Actualitate

 

 Editor de conținut ‭[2]‬

 
 

 Vizualizator imagini ‭[2]‬

 

Informaţii de interes public

 
 
Modelele de cereri pentru justitiabili accesibile prin link-ul de mai sus sunt realizate de către CSM, INM cu sprijinul Confederaţiei Elveţiene în cadrul programului de cooperare elveţiano-român si sunt puse gratuit la dispoziţia justiţiabililor dar şi a practicienilor. Aceste ghiduri oferă într-o abordare accesibilă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri etc). Astfel, sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese legitime în justiţie.
 
Documente informative de interes pentru justiţiabili, accesibile mai jos prin accesare directa:
 
 
 
 
Baza instituiților din comunitate constituită potrivit Legii nr. 252/2013, precum și potrivit Legii nr. 253/2013
 

Contact