Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Arad , B-dul Vasile Milea 2
 
Telefon centrală: 0374491087  

Fax : 0257–253.889
E-mail petitii:jd-arad@just.ro
E-mail acte depuse la dosar: jud-arad-reg@just.ro
Telefon/Fax Executari Penale: 0257-250114
E-mail contestatii impotriva ordinului de protectie provizoriu si cereri de emitere a ordinului de protectie: ordinprotectie.ja@just.ro
E-mail contestatii la masura izolării sau carantinării Legea nr. 136/2020: covid19.judarad@just.ro
Persoane de contact:
Judecător Pelea Sanda Ileana - purtător de cuvânt

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare


PROGRAM CU PUBLICUL


- Compartimentul Registratură - Luni – Vineri – 08:30 – 13:00
- Compartimentul Arhivă - Luni – Vineri – 08:30 – 13:00


BIROU PRELUĂRI ACTE etaj1 cam101
 

De luni-vineri


-orele 08.30 – 10.00 - Se preiau cererile având ca obiect încuviinţare executare silită / învestirea cu  formulă executorie  a titlurilor  executorii;


-orele 08.30 – 13.00 - Se preiau toate categoriile de acţiuni, cereri şi acte, asociaţii, fundaţii, sindicate, divorţuri;                                                  ARHIVĂ etaj 1 cam 152


                                                  LUNI- VINERI      orele  08,30-13,00 - program cu publicul
                                                                          
      orele 08,30-15,00 - studiu dosare


                           
                                                                                        Conducerea instanţei,
 
 
 
 
          Programul de lucru la instanþã începe la ora 7.30 si se terminã la ora 15.30. Sedintele de judecatã încep la ora 8.30, putând fi fixate si sedinte succesive, iar în caz justificat si dupã-amiaza.
          Accesul publicului este permis în incinta instanþei de la ora 800, dupã 30 minute de la începerea programului de lucru, în sãlile de judecatã cu 30 de minute înainte de deschiderea sedinþelor de judecatã, iar în birourile unde îsi desfãsoarã activitatea personalul instantelor în timpul orelor stabilite.
           Programul sedintelor de judecatã si cel de primire a publicului se aduce la cunostintã prin afisare la loc vizibil.
          Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri si la alte ore decât cele stabilite, precum si în incinta instantei dupã terminarea programului de lucru.
  Acte normative ce reglementeazã activitatea instituþiei
Lista informatiilor de interes public
  Lista cuprinzând informaþiile de interes public comunicate din oficiu
  Lista cuprinzând informaþiile exceptate de la liberul acces
  Informatii cu caracter nepublic din cadrul instantelor judecãtoresti
  Modalitãti de contestare privind dreptul la informaþiile de interes public
  Cerere tip - informatii de interes public
  Reclamatie administrativã - informaþii de interes public
  Documente produse si/sau gestionate de instantã
  Eliberarea copiilor de pe acte
  L egea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaþiile de interes public
 
   Ghid cooperare cu mass media
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

​...