Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Curţii de Apel Iași este: Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 1A, Cod: 700398, județul Iași

 

Accesul la noul Palat de Justiție - click aici

 

Numere de telefon:

 

centrala:  0232-235033,  0332-403827,  0332-403828,  0332-403829

 

prim-grefier:  0232-260800

 

secretariat:  0332-403800

 

resurse umane:  0332-403802

 

birou informații și relații publice:  0332-403803

 

arhiva:  0332-403804

 

registratura:  0332-403805

 

manager economic:  0332-403806

 

grefier șef secție penală:  0332-403813

 

grefier sef secție litigii de muncă:  0332-403814

 

grefier șef secție civilă:  0332-403815

 

grefier șef secție contencios:  0332-403816

 

inginer constructor:  0332-403817

 

consilier juridic:  0332-403818

 

documentare juridică:  0332-403820

 

compartiment IT:  0332-403821

 

executări penale:  0332-403824

 

Numere de fax:

 

prim-grefier:  0232-217808

 

resurse umane:  0332-435527

 

registratură:  0232-255907(primire cereri si relatii pentru dosare)

 

arhivă:   0332-435702

 

E-mail: ca-iasi@just.ro,  ca.iasi.birp@just.ro,   ca-iasi-registratura@just.ro

 

Adresa de e-mail ca.iasi.birp@just.ro este pusă la dispoziţia publicului exclusiv pentru cererile de informare

publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercita funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”.

Activitatea de explicare a anumitor proceduri şi termeni înainte de demararea unui proces reprezintă consultanţă juridică, pe care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, judecătorii şi personalul instanţelor judecătoreşti nu o pot acorda.

 

Judecători delegați cu coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - judecători Vieru Oana Mihaela, Chișcă Iulian, Mirăuță Daniel, Chitic Ionela și Gânju Elena.

Expert informaţii de interes public - Safta-Romano Raluca.​

 
 

Camere de lucru cu publicul

1. Registratura – camera 006 - parter

2. Arhiva – camera 001 - parter

 

3. Biroul de informare și relații publice – camera 008 - parter


Program de funcţionare

Curtea de Apel Iași

 

Program de funcționare al instanței – luni-vineri între orele 8:00 -16:00;  

 

Vacanța judecătorească este în fiecare an în intervalul 1 iulie – 31 august, potrivit art. 178(1) din HCSM nr. 1375/2015

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL

 

Registratura instanței:  zilnic între orele 9:00-13:00;


Contact:  Tel. 0332.403.805; Fax: 0232.255907;

email: ca-iasi-registratura@just.ro

 

Aplicații destinate justițiabililor:

  • Aplicația de încărcare documente disponibilă, pentru utilizare web, la adresa: disponibilă, pentru utilizare web, la adresa:  https://upld.ca-iasi.ro, iar pentru platformele mobile: ANDROID   iOS

 

Arhiva instanței:   zilnic între orele 9:00 – 13:00;

Pentru avocați, consilieri juridici, experți, interpreți programul se prelungește până la orele 14.00.


Contact: Tel. 0332.403.804; Fax: 0332.435.702

  • Aplicația de primire și eliberare în formă electronică a copiilor simple, legalizate, legalizate și definitive de pe hotărâri sau încheieri  AICI
  • Aplicația de programare on-line pentru studiu dosare AICI

Biroul de Informare și Relații Publice:   -luni- vineri - orele  08:00 -16:00

                                                                        -miercuri  - și între orele 16:00-19:00

Contact: Tel. 0332.403.803; email: ca.iasi.birp@just.ro​
Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Persoane de contact: 
Purtător de cuvânt - judecător Diana Mihaela Micu Cheptene(tel.0751129576), înlocuitor - Popa Maria-Cristina

Precizăm că numerele de telefon( fix și mobil) ale purtătorului de cuvânt sunt afișate pentru a facilita relația cu reprezentanții mass-media.

Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media

Reprezentanții mass-media pot adresa cereri și la e-mail: ca.iasi.birp@just.ro


Harta