Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa CURŢII DE APEL GALAŢI este:
       Municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 153, cod poştal 800319, judeţul Galaţi
 
Telefon:
       0236/460.027
 
  
       int. 256 - Fax
 
       int. 271 - Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare
 
       int. 270 sau 266 - Biroul de Informare si Relatii Publice
   
       int. 176 - Grefierul șef al Secției contencios administrativ și fiscal
 
       int. 164 - Grefierul şef al Secţiei civilă I
 
       int. 163 - Grefierul şef al Secţiei a II -a civilă
 
       int. 157 - Grefierul şef al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale
 
       int. 191 - Grefierul şef al Secţiei penale
 
       int. 189, 190 - Biroul Executări Penale
 
       int. 143 - Arhiva Secţiei a II-a Civilă
 
       int. 144 - Arhiva Secţiei penale
 
       int. 148 - Arhiva Secţiei I civilă şi a Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale
 
       int. 151 - Arhiva Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
 
       int. 210 - Prim-grefier
 
       int. 204 - Compartiment Resurse umane
 
       int. 203 - Consilier juridic
 
       int. 202 - Compartiment Achiziții publice
 
       int. 198 - Inginer constructor
  
       int. 102 - Secretariat Cabinet Preşedinte şi Vicepreşedinți
 
      
Fax:
       0236/460.227
   
E-mail:
       cagalati@just.ro
   
  
 
Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:

     https://registratura.rejust.ro

 1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:


Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •      - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 

4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.


Persoane de contact: 
 
       ​Telefon: 0236/460.027 int. 271 - Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare
 
                                        int. 270 sau 266 - Biroul de Informare si Relatii Publice

       Purtător de cuvant: judecător Doru Benescu
 
               e-mail: doru.benescu@just.ro
 
                 Tel.: 0732 147 807 (telefon destinat exclusiv mass-media)
 
       Consilier B.I.R.P. - expert Irina Popa
 
               e-mail: irina.popa@just.ro
 
               Tel. 0727 729 039
 
 

Camere de lucru cu publicul

Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare - parter, camera P3

Săli de judecată - parter, etaj II

Camere de consiliu - etaj I, etaj II

 


Program de funcţionare

Programul de funcţionare al Curţii de Apel Galaţi este:
 
 
a. Programul de lucru cu publicul pentru primirea acţiunilor, documentelor, consultarea dosarelor şi comunicarea altor relaţii în cadrul centrului înființat în acest scop:
LUNI, MIERCURI şi JOI: 9:00 - 11:00
 
b. Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate:
Miercuri: 13:00 - 14:00
 
c. Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.:
Luni: 08:30 - 18:30
Marţi - Joi: 07:30 -15:30
Vineri: 07:30 - 13:30
 
d. Programul de lucru al instanţei:
Luni-Vineri 07:30 - 15:30
  
 
În afara programului de lucru cu publicul, documentele, cererile şi acţiunile pot fi transmise instanţei de preferință prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.
 
 

Programul de lucru al Centrului de fotocopiere (prestator privat), situat la demisol în sediul instanţei, este:

Luni - Vineri: 08:30 - 15:00

 


Program de audienţe

Persoanele interesate pot depune petiţii în formă scrisă, urmând a li se comunica răspuns. Nu se organizează audienţe.

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

- Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

- ​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

- Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor

 

Petiţiile formulate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 pot fi depuse în formă scrisă conform programului și prin mijloacele indicate mai sus, urmând a se comunica răspuns petiţionarului.

  


Relaţia cu presa


Harta