Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ANUNŢ

Prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 20 din data de 6 februarie 2024 au fost aprobate tematica şi bibliografia pentru concursurile ce se vor desfăşura în cursul anului 2024 în vederea ocupării posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti, a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor, a posturilor vacante de grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a posturilor vacante de grefier fără studii superioare juridice din cadrul parchetelor, precum şi a taxei de participare la concurs, care va fi în cunatum de 300 de lei.

Puteţi consulta Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 6/2024 AICI

Hotărâre AG SNGJ Dicasterial - 13.02.2024.pdfHotărârea AG SNGJ Dicasterial din data de 13.02.2024 prin care s-a stabilit încetarea formelor de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9.12.2023, începând cu data de 15 februarie 2024Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:

     https://registratura.rejust.ro


1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:


Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 

4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 
Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric        

 

Legislație 
             Legislaţia care reglementează organizarea instanţei 

             Date cu caracter personal

 

Conducere
             Conducerea instanţei

 

Organizare             
            Regulamentul de organizare şi funcţionare
            Structură organizatorică şi organigrama
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră

 

Programe și strategii 

 

Rapoarte și studii


Actualitate


Informaţii de interes public


Contact