Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

     Curtea de Apel Târgu-Mureş funcţionează în baza Legii nr. 304/2004.

     Instanţa îşi desfăşoară activitatea în clădirea situată în municipiul Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr.1, judeţul Mureş, construită între anii 1895 -1897, în stil neoclasic, cu destinația de „clădire de stat administrativă destinată activităţii de justiţie”. În prezent, clădirea este cuprinsă în Lista monumentelor istorice din județul Mureș. Imobilul este înscris în domeniul public al statului, aflându-se în administrarea Ministerului Justiţiei şi în folosinţa Curţii de Apel Târgu-Mureş.     

      În aria de competenţă Curții de Apel Târgu-Mureș îşi desfăşoară activitatea două tribunale – Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita – și un tribunal specializat – Tribunalul Specializat Mureș, iar în județele Mureș și Harghita funcţionează nouă judecătorii – Judecătoria Târgu-Mureș, Judecătoria Sighișoara, Judecătoria Reghin, Judecătoria Târnăveni, Judecătoria Luduș (în județul Mureș), Judecătoria Miercurea Ciuc, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Judecătoria Gheorgheni, Judecătoria Toplița (în județul Harghita).

     Conducerea Curţii de Apel Târgu-Mureş este asigurată de președinte, ajutat de un vicepreședinte, în cadrul instanței funcționând, conform art. 49 alin. 1 din Legea nr. 304/2004, colegiul de conducere, format din președinte și șase judecători, aleși de adunarea generală.

      Cele trei secţii specializate ale Curții de Apel Târgu-Mureș sunt următoarele:
  • *      Secția I civilă
  • *      Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal;
  • *      Secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
 

      De asemenea, la Curtea de Apel Târgu-Mureș funcţionează compartimentul registratura generală,compartimentele arhivă (câte unul la fiecare secţie), biroul statistică judiciară, biroul de informații și relații cu publicul, compartimentul de documentare/biblioteca, compartimentul de informatică, compartimentul de documente clasificate, departamentul economico-financiar și administrativ, precum şi compartimentul de audit public intern.

DIN CAUZA LUCRĂRILOR PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „LUCRĂRI DE INTERVENŢII ŞI EXTINDERE LA SEDIUL CURŢII DE APEL TÂRGU-MUREŞ”, ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST 2018, CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ FUNCŢIONEAZĂ ÎN SEDIUL PROVIZORIU DIN TÂRGU-MUREŞ, STR. T. VLADIMIRESCU, NR. 69.

 20190221_152233.jpg 

Actualitate
 
  


ANUNŢ

PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU LA COMPARTIMENTELE AUXILIARE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL

 

            În contextul menţinerii riscurilor de răspândire şi de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, programul de lucru cu publicul la compartimentele registratura generală şi arhive se desfăşoară zilnic, între orele 8:30 – 11:30.

            Pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură/studiul dosarelor, accesul persoanelor interesate la aceste compartimente auxiliare este limitat la două persoane concomitent, cu respectarea distanţării sociale (minim 1,5 metri).

            Se va acorda prioritate avocaţilor, consilierilor juridici, consilierilor de probaţiune şi experţilor - conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015. În acest sens, se recomandă părţilor interesate să se programeze online (la adresa cams-registratura@just.ro) sau telefonic (la nr. 0265/263.694, 0265/265.908,  0265/269.363, 0265/263.813) pentru studiul dosarelor la arhivă, cel târziu în ziua dinaintea celei în care este solicitat accesul la arhivă pentru studiul dosarului.

Informaţii de interes public


     Conform art. 78 din ROIIJ, Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare. Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.


  • * conducător al BIRP şi purtător de cuvânt - judecător dr. Andreea Ciucă
  • * consilier pentru informaţii pubice - expert Anuţa Liliac

FORMULAR-TIP CERERE DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC pdf
FORMULAR-TIP RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) pdf
FORMULAR-TIP RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2) pdf

LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC pdf

HG NR.123/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC pdf

REGULAMENT DE ACCES ÎN CLĂDIREA CURŢII DE APEL TÂRGU-MUREŞ pdf

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO pdf

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR pdf


TABLOUL MEDIATORILOR HARGHITA 

TABLOUL NOTARILOR PUBLICI MUREŞ


PACHET INFORMATIV PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR DIN DIFERITE CATEGORII VULNERABILE pdf
 
 
 

Contact