Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


 Începând cu data de 01 septembrie 2021, Curtea de Apel Ploieşti îşi va desfăşura activitatea în noul sediu-Palatul de Justiţie Prahova.

PALATUL DE JUSTIŢIE PRAHOVA -  Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 42 , jud. Prahova​

Adresa:
Strada Emil Zola, Nr.4, Ploieşti
Jud. Prahova
Cod de înregistrare fiscală : 17704779
Telefon:
Centrala 0244/522.445;0244/522.446 (B.I.R.P.- int.126; Registratura - int.188; Arhiva - int.116)
Fax:
0244 – 522.452
Email:
ca-ploiesti-info@just.ro - pentru primire cereri si documente dosare, registratura
ca-ploiesti@just.ro - pentru Biroul de Informare si Relatii Publice

Persoane de contact:
Biroul de Informare şi Relaţii Publice - Purtător de cuvânt(relatii cu presa) - Judecător Mihai Bălănescu tel. 0244/522.445 / int.109 si 0728/173.839 ; Consilier Georgiana Petrisor - tel.0244/522.445 / int.126 si 0735/788.166

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI
1.07.2022 – 31.08.2022
 
ARHIVĂ
(studiu dosare, eliberare certificate de grefa şi copii conforme cu originalul)
 
Marţi - orele 09.00-11.00
Joi     - orele 09.00-11.00
 
   REGISTRATURĂ
          (depunere înscrisuri şi cereri diverse)
 
Marţi - orele 09.00-11.00
Joi     - orele 09.00-11.00
 
           BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE

Marţi - orele 09.00-11.00
Joi     - orele 09.00-11.00
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhivă
Tel: +40 244 522 445 / int.116
Tel: +40 244 522 446 / int.116
Fax: +40 244 522 452
Grefier arhivar şef: niculina.samoila@just.ro
Program de lucru cu publicul începând cu data de 7 septembrie 2020:
Luni 9:00 - 12:00
Marţi 9:00 - 12:00
Miercuri 9:00 - 12:00
Joi 9:00 - 12:00
Vineri 9:00 - 12:00
Program de lucru cu persoanele aflate în stare de detenție, începând cu data de 7 septembrie 2020:
Joi 14:00 - 15:00

  


Program de audiente:
In Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti ,aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta