Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 


ANUNŢ

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1555/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1267/29.12.2022,

Prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 52/23.05.2023, zilele de 2 iunie 2023 și 14 august 2023 s-au stabilit ca zile libere pentru întreg personalul instanţei, mai puţin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificaţi în soluţionarea proceselor cu termen de judecată deja stabilit în ziua anterior menţionată şi pentru cei implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.   

În consecinţă, în zilele de 2 iunie 2023 și 14 august 2023 nu se va desfășura program cu publicul în niciunul dintre compartimentele auxiliare ale instanţei.


 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAI DRAGOŞ MOCANU

ANUNŢ

 Începând cu data de 21.04.2021, programările  pentru Compartimentul Arhivă 

se vor putea face telefonic exclusiv la numărul de telefon 

0743 55 60 34,

precum şi prin poştă electronică la adresa de email: jud-sector4@just.ro


CONDUCEREA INSTANŢEI,

                 

        
  

Sediu: str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4 Bucureşti

e-mail:  jud-sector4@just.ro  •  
                Fax.

021 313 89 30  - Registratură

021 313 29 53 - Biroul de Informare şi Relaţii Publice

021 311 79 95 - Executări Penale 

0374 465 787  - Cabinet Preşedinte


Numere telefon

Centrală:

021 318 77 01; 021 318 77 02; 021 318 77 03; 021 318 77 04; 


       Centrală +

interior 8393 – Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
interior 8130 – Grefier Şef Secţie Civilă
interior 8146 – Grefier Şef Secţie Penală
interior 8160 – Registratura
interior 8134 – Biroul Persoane Juridice
interior 8134 – Biroul Executări Civile
interior 8275 – Biroul Executări Penale
       
       interioare
Arhivă: arhivar civil Iorga Elena Daniela - 8148; arhivar civil Marin Adrian - 8436; arhivar civil Balaban Denisa - 8437; arhivar şef - civil Odoroabă Aurelian - 8440; arhivar civil Nuţă Mirela - 8439; arhivar civil Ruţă Mariana - 8438; arhivar penal Şolea Daniel - 8149
       interior 8157 legalizări/certificate de grefă - grefier Bărbulescu Adriana


 

telefon direct:

0743 556 034  -  Programari Arhivă

0754 014 309  -  Biroul de Informare şi Relaţii Publice

021 313 21 39 - Grefier şef Secţie Penală

021 311 79 95 - Executări Penale


LOCALIZAREA DOSARELOR JUDECĂTORIEI SECTOR IV BUCUREŞTI

LOCALIZARE DOSARE.docLOCALIZARE DOSARE.doc


 

Camere de lucru cu publicul

 

CAMERE DE LUCRU CU PUBLICUL

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 Parter - fostul xerox

 

SEVICIUL REGISTRATURĂ

Parter - Camera 208

 

SERVICIUL ARHIVĂ  

Demisol -  Camera 109 – 110

 

SEVICIUL REGISTRATURĂ - LEGALIZARI

Demisol - Camera 109

 

BIROUL PENTRU RELAŢIA CU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

Parter - Camera 205

 

BIROUL EXECUTĂRI CONTRAVENŢIONALE

Parter - Camera 205

 

BIROUL PERSOANE JURIDICE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

Parter - Camera 205

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

Camera 207


Program de funcţionare

 

 Editor de conținut

 JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREŞTI

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.03.2022

SERVICIUL ARHIVĂ

(ghişeul de la parterul instanţei)

 

 

    LUNI - VINERI      08:30 – 12:30 

     CONSULTARE DOSARE: NUMAI CU PROGRAMARE PREALABILĂ

 -  la numărul de telefon mobil  0743.55.60.34, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00

- prin poştă electronică, pe adresa  de  e-mail: jud-sector4@just.ro cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii a numărului de telefon al solicitantului


      Pentru consultarea dosarelor se poate folosi şi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute pe portalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de această aplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

     Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 163 alin. (3) şi (8) C.pr.civ., respectiv în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen. – doar pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor putea prezenta fără programare prealabilă, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat.  

      Pentru depunerea de cereri de legalizare/de eliberare de certificate de grefă/de restituire înscrisuri originale, persoanele interesate  se vor putea prezenta fără programare prealabilă, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat. 

 

SEVICIUL REGISTRATURĂ

parter - camera 208

 

 Telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8160

 

 

 

    LUNI - VINERI    08:30 - 12:30 

    Mijloace alternative de sesizare:

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti - str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

      - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

 

CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8157

 

 

       Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică

(jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon.

       Cererile pot fi depuse şi personal, la ghişeul unde îşi desfăşoară activitatea de lucru cu publicul compartimentul Arhivă, în interiorul programului de lucru cu publicul.

 

      După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

       În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice cu privire la ziua şi ora fixate în vederea prezentării la instanţă pentru ridicarea documentului solicitat şi pentru depunerea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. În această situaţie, înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă.

       De asemenea, solicitantul poate pretinde prin cererea formulată ca după soluţionare, documentele să îi fie înmânate personal. În acest caz, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice cu privire la ziua şi ora fixate în vederea prezentării la instanţă pentru ridicarea documentelor solicitate. Înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă.

 

BIROUL RELAŢIA CU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

parter - camera 205

 telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

     MARŢI 12:30 - 15:30

    Mijloace alternative de sesizare:

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

     - fax (număr de fax: 021.313.89.30).


 

 

BIROUL PERSOANE JURIDICE

parter – camera 205

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

 

LUNI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificate de grefă/certificate persoane juridice)  12:30 - 15.30

JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 12:30 - 15.30

 

     Mijloace alternative de sesizare:

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

     - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

parter - camera 207

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8275/număr de telefon direct/fax 021.311.79.95.

 

 

MIERCURI ŞI VINERI     12:30 -15:30

 

Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen., persoanele vizate se vor putea prezenta şi în celelalte zile ale săptămânii, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat.

Pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor adresa compartimentului Arhivă, conform menţiunilor făcute la rubrica destinată acestui compartiment. 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

parter - fostul xerox


Telefon direct 0754 014 309

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8393

 

 

LUNI, MARŢI, JOI ŞI VINERI     08:00 – 16:00

MIERCURI                                       08:00 – 19:00

       Mijloace alternative de sesizare:

       - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

       - poştă electronică (jud-sector4-birp@just.ro);

       - fax (număr de fax: 021.313.29.53).

 

 

RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

    Cererile vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon.

    Cererile pot fi depuse şi personal, la compartimentul Registratură, în interiorul programului de lucru cu publicul.

    Cererile vor fi centralizate de grefierul-șef al secției civile/penale, care, după soluţionare, dacă cererea va fi încuviinţată, va face o programare și va anunța solicitantul despre ziua şi ora la care să se prezinte în vederea ridicării acestora.

     Înmânarea cauţiunii se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă, după prealabila legitimare a solicitantului.

 

                                                            


 


 

Program de audienţe

În cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti nu se ţin audienţe.
Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de Informare şi Relaţii Publice - Camera 204 în programul de lucru cu publicul, sau prin orice alt mijloc de comunicare (poştă, fax, email), urmând a li se răspunde în scris în termenul prevăzut de lege.


Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta