Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


Informaţii de interes public


ANUNŢ

            Începând cu data de 11.05.2022, contactarea Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei sector 4 Bucureşti se va putea face şi la numărul de telefon mobil 0754.014.309, număr care va putea fi apelat exclusiv în timpul programului de funcţionare al acestui compartiment, respectiv în zilele de luni, marţi, joi şi vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00, iar în ziua de miercuri în intervalul orar 08:00 – 19:00.

       Menţionăm că se va da curs doar apelurilor telefonice, nu şi solicitărilor formulate prin intermediul mesajelor SMS sau Whtasapp.

 

CONDUCEREA INSTANŢEI,


COMUNICAT

- 09 Martie 2022 -

 

         Ca urmare a ridicării stării de alertă la data de 09.03.2022, accesul în incinta sediului Judecătoriei sector 4 Bucureşti nu va mai fi supus începând cu data menţionată niciunei restricţii. Cu toate acestea, în vederea protejării sănătăţii dumneavoastră, vă recomandăm ca în interiorul clădirii să purtaţi mască de protecţie.

         Date fiind avantajele pe care planificarea şedinţelor de judecată pe intervale orare le-a adus tuturor participanţilor la actul de justiţie, atât cu privire la protejarea sănătăţii acestora, cât şi cu privire la buna desfăşurare a şedinţei de judecată, acest mod de lucru va fi menţinut şi după data de 08.03.2022 la nivelul întregii instanţe.

         De asemenea, din cauza lipsei de spaţiu în interiorul arhivei instanţei şi a faptului că majoritatea dosarelor soluţionate sunt depozitate în spaţii situate în afara sediului instanţei, consultarea dosarelor se va face în continuare la ghişeul situat la parterul clădirii, exclusiv pe bază de programare prealabilă, prin telefon, la numărul 0743.55.60.34, sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector4@just.ro.

         Vă reamintim că pentru studierea dosarelor puteţi folosi şi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute pe portalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de această aplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

                  

                                                 CONDUCEREA INSTANŢEI,
DECIZIA NR. 40/18.01.2022 - REGULI UTILIZARE POŞTĂ ELECTRONICĂ

40- Decizie poştă electronică.docxDecizie poştă electronică.docx- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:

 - Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează :​

Detalii.pdfDetalii.pdf
A N U N Ţ

          Vă aducem la cunoştinţă că, aşa cum deja este anunţat pe portalul instanţei, toată corespondenţa adresată Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, comunicată prin intermediul poştei electronice,  trebuie expediată exclusiv pe adresa  de  email  jud-sector4@just.ro

            Prin urmare vă solicităm să nu expediaţi documente ce interesează activitatea instanţei de judecată pe email-ul de serviciu al personalului instanţei, întrucât acestea nu vor fi luate în considerare.

CONDUCEREA INSTANŢEI
ANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),

orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:

 

jud-sector4@just.ro

 

În cererea formulată, petentul va transmite:

 

a) obligatoriu:

-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 

b)                        în măsura în care se află în posesia sa:

-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.

 

De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

 

La Judecătoria Sectorului 4 București vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Sectorul 4 al Municipiului București ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Sectorul 4 al Municipiului București.

 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 


CONDUCEREA

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI,
PĂRŢI, PARTICIPANŢI SAU MARTORI ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI
 
În acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Vă aducem la cunoştinţă că pe strada Gheorghe Danielopol, unde Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul, există amenajate două locuri de parcare speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, semnalizate în mod corespunzător.
Vă aducem, totodată, la cunoştinţă că la intrarea în clădirea în care Judecătoria sectorului 4 Bucureşti îşi are sediul, din strada Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, există rampă de acces cu lift, ce asigură accesul în incinta clădirii, mai exact la parterul acestei clădiri.
În prezent, nu există rampă de acces care să asigure persoanelor cu dizabilităţi ce folosesc cărucior cu rotile accesul de la parterul clădirii la etajul acesteia.
Din acest motiv, întrucât  Judecătoria sector 4 Bucureşti are două săli de şedinţă civile la etajul clădirii (sala 301 şi sala 312), pentru a asigura posibilitatea participării la termenele de judecată a persoanelor cu dizabilităţi dependente de căruciorul cu rotile, părţi, participanţi sau martori în dosarele aflate pe rolul completelor de judecată ce îşi desfăşoară în mod curent şedinţele de judecată în sălile de şedinţă menţionate,
Vă solicităm ca, în termen util, să anunţaţi instituţia Judecătoria sector 4 Bucureşti despre incidenţa unei astfel de situaţii la numărul de telefon 021 318 77 01/int.8393, fax 021 313 29 53 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa jud-sector4@just.ro, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată pentru dosarele amintite într-o sală de şedinţă de la parterul instituţiei (sala 203 şi sala 222).
Vă mulţumim pentru înţelegere,
                                                            PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

                                                     

 
...
 

Contact

...