Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


Informaţii de interes public

 

 Informaţii de interes public

 


ANUNŢ

 

            La nivelul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti s-a adoptat următoarea procedură de lucru întocmită în vederea implementării dispozițiilor OUG 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din Romania în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, dispozițiilor Legii 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, dispozițiilor Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru implementarea dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 199/2024 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale:

 

1. În scopul înregistrării unei copii a propunerii de candidatură pentru funcţia de primar al Sectorului 4 Bucureşti şi pentru Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti, certificată de către biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, Judecătoria sector 4 Bucureşti va asigura permanenţa în perioada 15.04.2024-30.04.2024, inclusiv sâmbăta şi duminica, în perioada 15.04.2024-29.04.2024 în intervalul orar 08:00 - 16:00, iar în ziua de 30.04.2024, în intervalul orar 08:00 - 24:00.

    Înregistrarea propunerilor de candidatură va avea loc la biroul 204 de la parterul sediului instanţei, ce deservește actualmente biroului grefierilor șefi de secţie civilă şi penală.

 

2. În scopul înregistrării contestaţiilor împotriva acceptării/respingerii unei candidaturi, Judecătoria sector 4 Bucureşti va asigura permanenţa în perioada 15.04.2024-10.05.2024, inclusiv sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

    Pentru sesizarea instanţei cu contestaţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 115/2015, persoanele interesate pot depune cererea de chemare în judecată la registratura instanţei, de luni până duminică, în intervalul orar 08:00 - 16.00, sau o pot trimite oricând prin e-mail, la adresa js4-bec@just.ro, sau prin intermediul serviciilor poştale (adresa: Bucureşti, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4).

    Pentru a facilita procedura de citare, în condiţiile în care termenul de soluţionare a contestaţiilor este, potrivit legii, foarte scurt, contestatorul va indica în cuprinsul cererii de chemare în judecată adresa sa de email, precum şi numărul de telefon.

 

3. În scopul înregistrării eventualelor contestații formulate conform art. 12 alin. 9 din Legea 33/2007, Judecătoria sector 4 Bucureşti va asigura permanenţa în perioada 15.04.2024-10.05.2024, inclusiv sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Înregistrarea contestaţiilor prevăzute la art. 12 alin. 9 din Legea 33/2007 va avea loc la camera 204 de la parterul sediului instanţei.

 Pentru a facilita procedura de citare, în condiţiile în care termenul de soluţionare a contestaţiilor este, potrivit legii, foarte scurt, contestatorul va indica în cuprinsul cererii de chemare în judecată adresa sa de email, precum şi numărul de telefon.

 

CONDUCEREA

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

ANUNŢ

 În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1307/21.12.2023, privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1172/2023,

Prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 49/05.04.2024, ziua de 02 mai 2024 s-a stabilit ca zi liberă pentru întreg personalul instanţei, mai puţin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificaţi în soluţionarea proceselor cu termen de judecată deja stabilit în ziua anterior menţionată şi pentru cei implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

În consecinţă, în ziua 02 mai 2024 nu se va desfășura program cu publicul în niciunul dintre compartimentele auxiliare ale instanţei.    PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR VALERIA-MARIA CONSTANTINESCU

 

ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETULUI DE JUDECATĂ

C34 (2020) - civil şi pj (fost fond funciar)

 

Vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 43/07.02.2024 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completului de judecată C34 (2020) - civil şi pj (fost fond funciar) şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestuia celorlalte completuri civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 103 alin. (2-4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022 (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1254/27.12.2022).

         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite pe completul ce a fost desfiinţat, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiți înștiințați, prin citaţie/telefonic/e-mail, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.

Vă mulţumim pentru înțelegere,

 

PREŞEDINTE,

VALERIA MARIA CONSTANTINESCU

 

 ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETULUI DE JUDECATĂ

C11 (2020) - civil şi executări

 

Vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 43/07.02.2024 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completului de judecată C11 (2020) - civil şi executări şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestuia celorlalte completuri civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 103 alin. (2-4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022 (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1254/27.12.2022).

         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite pe completul ce a fost desfiinţat, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiți înștiințați, prin citaţie/telefonic/e-mail, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.

Vă mulţumim pentru înțelegere,

 

PREŞEDINTE,

VALERIA MARIA CONSTANTINESCUANUNŢ

 

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1307/2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 - publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1172/2023,

Prin Hotărârea Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 39/04.01.2024, ziua de 24 ianuarie 2024 s-a stabilit ca zi liberă pentru întreg personalul instanţei, mai puţin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificaţi în soluţionarea proceselor cu termen de judecată deja stabilit în ziua anterior menţionată şi pentru cei implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.  

În consecinţă, în ziua 24 ianuarie 2024 nu se va desfășura program cu publicul în niciunul dintre compartimentele auxiliare ale instanţei.
 PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR VALERIA-MARIA CONSTANTINESCU

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

La data de 09.01.2024 a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sector 4 București având pe ordinea de zi discutarea oportunităţii reluării activităţii sau menținerii formei de protest faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București nr. 7 din data de 14.12.2023.

 

  Având în vedere că aspectele care au condus la formele de protest adoptate de majoritatea instanțelor din sistemul judiciar au fost parțial soluționate, prin plăți parțiale aferente drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și ordine administrative, și având în vedere imperativul respectării dreptului la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, conform prevederilor articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, s-a decis că reluarea activității de judecată este esențială pentru asigurarea accesului la justiție într-un mod eficient și în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

 

  Raportându-ne la evoluțiile pozitive generate de inițierea unui dialog efectiv între puterea judecătorească și cea executivă în vederea rezolvării problemelor invocate în protestul adoptat prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București nr. 7 din data de 14.12.2023, reținând că înfăptuirea actului de justiție reprezintă un element esențial pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanei și menținerea statului de drept, Adunarea Generală a judecătorilor din Judecătoria Sectorului 4 București a votat, cu majoritate, încetarea protestului inițiat prin Hotărârea nr. 7 din 14 decembrie 2023 și reluarea activității începând cu data de 10 ianuarie 2024.

 

 

PREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCURESTI

JUDECĂTOR VALERIA-MARIA CONSTANTINESCU


ANUNŢ

 

În data de 09 Ianuarie 2024, şedinţele de judecată ale completurilor C4 (2020) civil şi azil, C6 (2020) - civil, insolvenţă şi fond funciar, se vor desfăşura în mod normal.

De asemenea, în data de 10 Ianuarie 2024, şedinţele de judecată ale completurilor C7 (2020) - civil şi executări, C8 (2020) - civil, insolvenţă şi fond funciar şi C9 (2020) - civil şi executări, se vor desfăşura în mod normal.

 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

ANUNŢ

 

În data de 08 Ianuarie 2024, şedinţele de judecată ale completurilor C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF), C2 (2020) - civil şi executări (fost minori) şi C3 (2020) - civil şi executări, se vor desfăşura în mod normal.

ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETURILOR DE JUDECATĂ

C12 (2020) - civil şi executări (fost pj, minori),

C17 (2020) - civil, insolvenţă şi fond funciar şi

C25 (2020) - civil şi executări

 

Vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 87/06.12.2023 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completului completurilor de judecată C12 (2020) - civil şi executări (fost pj, minori), C17 (2020) - civil, insolvenţă şi fond funciar şi C25 (2020) - civil şi executări şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestora, celorlalte completuri civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 103 alin. (2-4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022 (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1254/27.12.2022).

         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite pe completurile ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie/telefonic/e-mail, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

PREŞEDINTE,

                                                    VALERIA MARIA CONSTANTINESCU

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 14 Decembrie 2023, la convocarea Președintelui Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, având pe ordinea de zi:

însușirea punctului de vedere emis de C.S.M. în data de 14.12.2023 şi adoptarea unei forme de protest

 

 Azi, 14.12.2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti, a hotărât:

Art. 1. În unanimitate, însușirea punctului de vedere emis de C.S.M. în data de 14.12.2023, în raport de preconizatele măsuri legislative de natură să afecteze drepturile personalului din sistemul justiţiei, precum şi proiectul Ordonanței de Urgenta privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Art. 2 Cu majoritate de voturi, până la alocarea de către puterea executivă a fondurilor necesare plății integrale a salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de natură salarială legal stabilite prin ordine administrative și prin hotărâri judecătorești definitive, adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 15 decembrie 2023, cu excepția următoarelor cauze urgente:

- în materie penală: cauzele cu măsuri preventive; cauzele având ca obiect liberare condiționată; cauzele aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament medical), care, conform dispoziţiilor procesual penal au caracter urgent; alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente;

- în materie civilă: ordonanțele președințiale, ordinele de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării, cererile având ca obiect măsuri asigurătorii, cererile de internare medicală nevoluntară/externare; cereri având ca obiect tutela specială, curatelă, delegare autoritate părintească, asigurare de dovezi şi cererile de azil.

Art. 3 Cu majoritate de voturi, ca pe durata protestului să se efectueze procedura prealabilă doar în cauzele urgente civile lato sensu enunțate mai sus.

Art. 4 În unanimitate, susținerea față de obiectivele comune urmărite de personalul auxiliar de specialitate prin demersurile întreprinse pentru plata drepturilor salariale cuvenite.

Art. 5 În unanimitate, transmiterea către publicul larg a unui comunicat cu privire la forma de protest adoptată.

 

PREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCURESTI

JUDECĂTOR VALERIA-MARIA CONSTANTINESCU

 

 

 


JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

 

06 septembrie 2023

 

COMUNICAT

 

privind adoptarea unor măsuri provizorii de normare a muncii la nivelul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti

 

           Prin Decizia nr. 70/2023 din data de 21.08.2023, în vederea stabilirii unui nivel optim de activitate a judecătorilor, conform recomandărilor Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti a dispus, începând cu data de 01.09.2023, adoptarea următoarelor măsuri provizorii de normare a muncii:

 

              A. Dosarele înregistrate în materii non-penale:

              1. Având în vedere numărul recomandabil de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unei luni, respectiv 40 dosare (10 dosare/săptămână), precum şi modalitatea de stabilire a şedinţelor de judecată la nivelul instanţei (o şedinţă de judecată la fiecare 3 săptămâni), se recomandă fixarea unui număr de maxim 30 de dosare pe ședință, fiind incluse în acest număr atât cauzele care se soluționează în ședință publică, cât și cele care se soluționează în cameră de consiliu (conform planificării ședințelor de judecată stabilite în prealabil).

              2. Următoarele tipuri de cauze urmează a fi soluționate cu prioritate, urmând a fi acordate termene de judecată cu proxima ocazie (inclusiv în şedinţe de judecată intermediare), în raport de particularitățile fiecărui caz concret, fără a avea relevanță că în cadrul ședințelor de judecată imediat următoare au fost deja acordate termene de judecată pentru un număr de 30 de dosare:

-       Ordin de protecție – emitere/revocare/contestație (sau orice alte cereri formulate în legătură cu un ordin de protecție);

-       Delegare autoritate părintească;

-       Tutelă specială (cu excluderea cererilor având ca obiect reexaminare din oficiu/la cerere a celor puși sub interdicție);

-       Curatelă;

-       Cererile de competența completurilor care urmează să soluționeze cererile privind personalitatea juridică a asociațiilor, fundațiilor și sindicatelor și cele privind asociațiile de proprietari;

-       Ordonanță președințială;

-       Suspendare provizorie;

-       Suspendare executare silită;

-       Măsuri asigurătorii;

-       Asigurare de dovezi;

-       Cerere de îndreptare/lămurire/completare hotărâre;

-       Abținere/recuzare;

-       Cererile privind acordarea de ajutor public judiciar sau cererile privind reexaminarea încheierii prin care s-a dispus cu privire la cererea de ajutor public judiciar;

-       Reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată conform art. 200 CPC;

-       Reexaminare taxă timbru;

-       Alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente.

              3. Următoarele tipuri de cauze nu sunt luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe şedinţă conform pct. 1 : încuviințare executare silită/autorizare intrare în încăperi/cerere de intervenție în cadrul executării silite; internare medicală nevoluntară/externare, abţinere/recuzare.

              4. Din numărul maxim de dosare pe şedinţă stabilit conform pct. 1 urmează a fi scăzute dosarele programate anterior, în şedinţe de judecată intermediare, cu excepţia celor având ca obiect cauzele prevăzute la pct. 3.

 

              B. Dosarele înregistrate în materie penală:

              1. Având în vedere numărul recomandabil de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unei luni, respectiv 40 dosare (10 dosare/saptămână), precum şi modalitatea de stabilire a şedinţelor de judecată la nivelul instanţei (o şedinţă de judecată la fiecare 3 săptămâni), se recomandă fixarea unui număr de maxim 30 de dosare pe ședință, fiind incluse în acest număr atât cauzele care se soluționează în ședință publică, cât și cele care se soluționează în cameră de consiliu (conform planificării ședințelor de judecată stabilite în prealabil).

              2. Următoarele tipuri de cauze urmează a fi soluționate cu prioritate, urmând a fi acordate termene de judecată cu proxima ocazie (inclusiv în şedinţe de judecată intermediare), în raport de particularitățile fiecărui caz concret, fără a avea relevanță că în cadrul ședințelor de judecată imediat următoare au fost deja acordate termene de judecată pentru un număr de 30 de dosare:

-       liberarea condiţionată (art.587 CPP);

-       contestaţia la executare (art. 598 CPP);          

-       alte modificări ale pedepsei (art.585 CPP);

-       intervenirea unei legi penale noi (art.595 CPP);

-       contestaţie conform art. 39, art.  40, art. 56, art. 104 din Legea 254/2013;

-       întreruperea executării pedepsei (art.592 CPP)/ prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 CPP)/ revocare întrerupere executare pedeapsă – art. 592 C.proc.pen. raportat la art. 591 alin. 4 CPP.;

-       amânarea executării pedepsei (art.589 CPP)/revocarea amânării executării pedepsei (art.591 CPP);

-       cauze cu inculpați aflați sub puterea unor măsuri preventive;

-       cauze aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

-       cauze referitoare la măsurile de siguranţă ( internare medicală şi obligare la tratament medical);

-       Alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente.

              3. Următoarele tipuri de cauze nu sunt luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe şedinţă conform pct. 1: verificările privind măsurile preventive/cererile formulate în legătură cu măsurile preventive (ex: revocare; înlocuire etc.); cauzele prin care se soluţionează cereri privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare ( cap. IV CPP); cauzele soluţionate potrivit dispoziţiilor art. 346 alin. 1 CPP.

              4. Din numărul maxim de dosare pe şedinţă stabilit conform pct. 1 urmează a fi scăzute dosarele programate anterior, în şedinţe de judecată intermediare, cu excepţia celor având ca obiect cauzele prevăzute la pct. 3.

              5. Având în vedere că în materie penală, în principiu toate cauzele sunt repartizate prin sistemul informatic Ecris direct pe termen, pentru a da eficiență măsurilor de normare a muncii, se va proceda în următorul sens: pentru cauzele care sunt repartizate direct pe termen și care nu se încadrează în cele menționate anterior la pct. 2 şi 3, se recomandă judecătorului titular să procedeze la preschimbarea termenului de judecată acordat în mod automat de sistemul informatizat, prin rezoluție, conform dispozițiilor art. 353 alin. 10 din codul de procedură penală.


 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 4 septembrie 2023, la convocarea Vicepreședintelui Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, având pe ordinea de zi: reevaluarea măsurilor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti nr. 4 din data de 20 iunie 2023

 

 

Azi, 04.09.2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti, în unanimitate, a hotărât:

Art. 1. Suspendarea protestului adoptat de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti prin Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 și reluarea activității începând cu data de 05 septembrie 2023, în funcție de soluția legislativă referitoare la pensiile de serviciu și statutul magistraților ce urmează a fi adoptată urmând a fi convocată o nouă Adunare Generală.         

 

VICEPREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCURESTI

JUDECĂTOR VALERIA-MARIA CONSTANTINESCU


În raport de semnalările apărute în spațiul public, Judecătoria Sectorului 4 București aduce la cunoștința părților, reprezentanților acestora, precum şi avocaţilor următoarele:

   

La Judecătoria Sectorului 4 București ședințele de judecată se vor desfășura conform celor stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr. 4/20.06.2023, în sensul că se va dispune amânarea cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze:

- în materie penală: cauzele cu măsuri preventive; cauzele având ca obiect liberare condiţionată; cauzele aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament medical), care, conform dispoziţiilor procesual penal au caracter urgent; alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente;

- în materie civilă: ordonanțele președințiale, ordinele de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării, cererile având ca obiect măsuri asigurătorii, cererile de încuviinţare a executării silite; cererile de internare medicală nevoluntară/externare; cereri având ca obiect tutela specială, curatelă, delegare autoritate părintească, asigurare de dovezi, alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente.

 În acest sens, precizăm următoarele:


Lista cauzelor care se vor judecata în data de 04.07.2023
C6 (2020) - Civil, insolvenţă şi fond funciar.docxC6 (2020) - Civil, insolvenţă şi fond funciar.docx


Lista cauzelor care se vor judecata în data de 05.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 06.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 11.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 12.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 13.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 18.07.2023


 Lista cauzelor care se vor judecata în data de 19.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 20.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 25.07.2023


Lista cauzelor care se vor judecata în data de 26.07.2023


Lista cauzelor care se vor judecata în data de 27.07.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 01.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 02.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 03.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 08.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 09.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 10.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 17.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 22.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 23.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 24.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 29.08.2023

Lista cauzelor care se vor judecata în data de 01.09.2023PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VALABIL ÎN PERIOADA 03.07.2023 – 01.09.2023


JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREŞTI

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VALABIL ÎN PERIOADA

03.07.2023 – 01.09.2023

SERVICIUL ARHIVĂ

 

(ghişeul de la parterul instanţei)

    MARŢI şi JOI      08:30 – 12:30 

 

     CONSULTARE DOSARE: NUMAI CU PROGRAMARE PREALABILĂ

 -  la numărul de telefon mobil  0743.55.60.34, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00

- prin poştă electronică, pe adresa  de  e-mail: jud-sector4@just.ro cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii a numărului de telefon al solicitantului

 

      Pentru consultarea dosarelor se poate folosi şi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute pe portalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de această aplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

     Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 163 alin. (3) şi (8) C.pr.civ., respectiv în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen. – doar pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor putea prezenta fără programare prealabilă, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat.  

      Pentru depunerea de cereri de legalizare/de eliberare de certificate de grefă/de restituire înscrisuri originale, persoanele interesate  se vor putea prezenta fără programare prealabilă, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat. 

 

 

SEVICIUL REGISTRATURĂ

parter - camera 208

   MARŢI şi JOI      08:30 – 12:30 

 

    Mijloace alternative de sesizare:

 Telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8160

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti - str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

 

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

      - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

 

CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

       Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8157

(jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon.

 

       Cererile pot fi depuse şi personal, la ghişeul unde îşi desfăşoară activitatea de lucru cu publicul compartimentul Arhivă, în interiorul programului de lucru cu publicul.

 

      După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

       În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice cu privire la ziua şi ora fixate în vederea prezentării la instanţă pentru ridicarea documentului solicitat şi pentru depunerea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. În această situaţie, înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă.

       De asemenea, solicitantul poate pretinde prin cererea formulată ca după soluţionare, documentele să îi fie înmânate personal. În acest caz, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice cu privire la ziua şi ora fixate în vederea prezentării la instanţă pentru ridicarea documentelor solicitate. Înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă.

 

 

BIROUL RELAŢIA CU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

     MARŢI 12:30 - 15:30

parter - camera 205

    Mijloace alternative de sesizare:

 telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

 

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

     - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

 

LUNI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificate de grefă/certificate persoane juridice)  12:30 - 15.30

BIROUL PERSOANE JURIDICE

JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 12:30 - 15.30

parter – camera 205

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

     Mijloace alternative de sesizare:

 

     - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

     - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

     - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

MIERCURI ŞI VINERI     12:30 -15:30

parter - camera 207

 

 

Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen., persoanele vizate se vor putea prezenta şi în celelalte zile ale săptămânii, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat.

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8275/număr de telefon direct/fax 021.311.79.95.

Pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor adresa compartimentului Arhivă, conform menţiunilor făcute la rubrica destinată acestui compartiment. 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

parter - camera 204

LUNI, MARŢI, JOI ŞI VINERI     08:00 – 16:00

 

MIERCURI                                      08:00 – 19:00

telefon fix: 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8393

       Mijloace alternative de sesizare:

telefon mobil: 0754.014.309 (se va da curs doar apelurilor telefonice, nu şi solicitărilor formulate prin intermediul mesajelor SMS sau Whtasapp)

       - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

 

       - poştă electronică (jud-sector4-birp@just.ro);

       - fax (număr de fax: 021.313.29.53).

 

 

RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

    Cererile vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon.

 

    Cererile pot fi depuse şi personal, la compartimentul Registratură, în interiorul programului de lucru cu publicul.

    Cererile vor fi centralizate de grefierul-șef al secției civile/penale, care, după soluţionare, dacă cererea va fi încuviinţată, va face o programare și va anunța solicitantul despre ziua şi ora la care să se prezinte în vederea ridicării acestora.

     Înmânarea cauţiunii se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul Arhivă, după prealabila legitimare a solicitantului.

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

referitor la poziția judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cu privire la  adoptarea unei forme de protest raportat la  iminenta modificare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării independenței și afectării statutului constituțional al judecătorilor

 

 

Azi, 20.06.2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti, cu votul majorității celor prezenţi (40 voturi pentru, 3 voturi împotrivă), a hotărât amânarea activităţii de judecată a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti cu începere din data de 21.06.2023 şi până la data retragerii, respingerii sau regândirii propunerii legislative de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor astfel încât să respecte statutul constituțional al magistratului şi cu luarea în considerare a tuturor aspectelor legate de condiţiile de muncă, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, numărul ridicat de cauze de soluţionat şi numeroasele interdicții şi incompatibilități specifice profesiei.

Pentru a reduce la minim prejudicierea intereselor justiţiabililor se vor judeca doar următoarele cauze:

- în materie penală: cauzele cu măsuri preventive; cauzele având ca obiect liberare condiţionată; cauzele aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament medical), care, conform dispoziţiilor procesual penal au caracter urgent; alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente;

- în materie civilă: ordonanțele președințiale, ordinele de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării, cererile având ca obiect măsuri asigurătorii, cererile de încuviinţare a executării silite; cererile de internare medicală nevoluntară/externare; cereri având ca obiect tutela specială, curatelă, delegare autoritate părintească, asigurare de dovezi, alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca fiind urgente.

 

 Președintele Judecătoriei sector 4 Bucureşti,

Judecător MIHAI DRAGOŞ MOCANU

 

 

 
 

 

C O M U N I C A T

privind Hotărârea din data de 31.05.2023

 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti

 

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti,  convocată statutar de către președintele instanței în data de 31.05.2023, ora 10.00, potrivit art. 55 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) şi cu art. 56 lit. e) din Legea nr. 304/2022, văzând şi dispoziţiile art. 13 lit. d) şi art. 14 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022, în cvorum legal a adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

1. Solicită executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia

 

2. Solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să adopte un sistem real de etapizare a vârstei standard de pensionare, care să evite disfunctiile şi inechităţile din sistemul judiciar, cu asigurarea principiilor stabilității și previzibilității statutului constituţional al magistratilor.

 

Adoptată azi, 31.05.2023, al sediul Judecătoriei sector 4 Bucureşti.

 

 

Președintele Judecătoriei sector 4 Bucureşti,

Judecător MIHAI DRAGOŞ MOCANU

 
ANUNŢ

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1555/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1267/29.12.2022,

Prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 52/23.05.2023, zilele de 2 iunie 2023 și 14 august 2023 s-au stabilit ca zile libere pentru întreg personalul instanţei, mai puţin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificaţi în soluţionarea proceselor cu termen de judecată deja stabilit în ziua anterior menţionată şi pentru cei implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.   

În consecinţă, în zilele de 2 iunie 2023 și 14 august 2023 nu se va desfășura program cu publicul

în niciunul dintre compartimentele auxiliare ale instanţei.


 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAI DRAGOŞ MOCANU
ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETULUI DE JUUDECATĂ C29 (2020) – CIVIL ŞI EXECUTĂRIVă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 48/10.04.2023 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completului C29 (2020) – CIVIL ŞI EXECUTĂRI şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestuia, inclusiv a celor suspendate, celorlalte complete civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 103 alin. (2-4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022 (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1254/27.12.2022).

         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite de completele ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

PREŞEDINTE,

MIHAI DRAGOŞ MOCANU
ANUNŢ

În acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1555/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1267/29.12.2022,


Prin Hotărârea Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 39/03.01.2023, ziua de 23 ianuarie 2023 s-a stabilit ca zi liberă pentru întreg personalul instanţei, mai puţin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificaţi în soluţionarea proceselor cu termen de judecată deja stabilit în ziua anterior menţionată şi pentru cei implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.   

În consecinţă, în ziua de 23 ianuarie 2023 nu se va desfășura program cu publicul în

niciunul dintre compartimentele auxiliare ale instanţei.PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA-OANA PUŢINTEI


 C O M U N I C A T

privind Hotărârea din data de 04.11.2022

 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti,  convocată statutar de către președintele instanței în data de 04.11.2022, ora 13.00, potrivit art. 17 alin. (1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, în cvorum legal conform art. 17 alin. (9) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, a adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

1.            Susține rezoluția emisă de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și Președinții Curților de Apel în data de 28.10.2022.

 

2.            Solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.

 

3.            Solicită executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.

 

Adoptată azi, 04.11.2022, al sediul Judecătoriei sector 4 Bucureşti.

 

 

Președintele Judecătoriei sector 4 Bucureşti,

Judecător MIHAELA OANA PUŢINTEI

 
ANUNŢ

   În atenţia serviciilor de curierat

 

 

         Vă aducem la cunoştinţă că pentru buna funcţionare a activităţii instanţei, în sensul asigurării posibilităţii reale de înregistrare a cererilor adresate Judecătoriei sector 4 Bucureşti în chiar ziua primirii lor,

         Vă puteţi adresa Serviciului Registratură al Judecătoriei sector 4 Bucureşti numai în cadrul programului de lucru cu publicul, respectiv de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:30.

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

                                             CONDUCEREA INSTANŢEI 

ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETELOR DE JUDECATĂ

C28 (2020) – CIVIL ŞI AZIL şi

 C36 (2020) – CIVIL ŞI INSOLVENŢĂ

 

Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 33/17.08.2022 a Colegiului de conducere al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completelor C28 (2020) – CIVIL ŞI AZIL şi C36 (2020) – CIVIL şi INSOLVENŢĂ şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv a celor suspendate, celorlalte complete civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 104 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.

         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite de completele ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.

         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

                                                           PREŞEDINTE,

                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI


ANUNŢ

            Începând cu data de 11.05.2022, contactarea Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei sector 4 Bucureşti se va putea face şi la numărul de telefon mobil 0754.014.309, număr care va putea fi apelat exclusiv în timpul programului de funcţionare al acestui compartiment, respectiv în zilele de luni, marţi, joi şi vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00, iar în ziua de miercuri în intervalul orar 08:00 – 19:00.

       Menţionăm că se va da curs doar apelurilor telefonice, nu şi solicitărilor formulate prin intermediul mesajelor SMS sau Whtasapp.

 

CONDUCEREA INSTANŢEI,


COMUNICAT

- 09 Martie 2022 -

 

         Ca urmare a ridicării stării de alertă la data de 09.03.2022, accesul în incinta sediului Judecătoriei sector 4 Bucureşti nu va mai fi supus începând cu data menţionată niciunei restricţii. Cu toate acestea, în vederea protejării sănătăţii dumneavoastră, vă recomandăm ca în interiorul clădirii să purtaţi mască de protecţie.

         Date fiind avantajele pe care planificarea şedinţelor de judecată pe intervale orare le-a adus tuturor participanţilor la actul de justiţie, atât cu privire la protejarea sănătăţii acestora, cât şi cu privire la buna desfăşurare a şedinţei de judecată, acest mod de lucru va fi menţinut şi după data de 08.03.2022 la nivelul întregii instanţe.

         De asemenea, din cauza lipsei de spaţiu în interiorul arhivei instanţei şi a faptului că majoritatea dosarelor soluţionate sunt depozitate în spaţii situate în afara sediului instanţei, consultarea dosarelor se va face în continuare la ghişeul situat la parterul clădirii, exclusiv pe bază de programare prealabilă, prin telefon, la numărul 0743.55.60.34, sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector4@just.ro.

         Vă reamintim că pentru studierea dosarelor puteţi folosi şi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute pe portalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de această aplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

                  

                                                 CONDUCEREA INSTANŢEI,
DECIZIA NR. 40/18.01.2022 - REGULI UTILIZARE POŞTĂ ELECTRONICĂ

40- Decizie poştă electronică.docxDecizie poştă electronică.docx- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:

 - Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează :​

Detalii.pdfDetalii.pdf
A N U N Ţ

          Vă aducem la cunoştinţă că, aşa cum deja este anunţat pe portalul instanţei, toată corespondenţa adresată Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, comunicată prin intermediul poştei electronice,  trebuie expediată exclusiv pe adresa  de  email  jud-sector4@just.ro

            Prin urmare vă solicităm să nu expediaţi documente ce interesează activitatea instanţei de judecată pe email-ul de serviciu al personalului instanţei, întrucât acestea nu vor fi luate în considerare.

CONDUCEREA INSTANŢEI
ANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),

orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:

 

jud-sector4@just.ro

 

În cererea formulată, petentul va transmite:

 

a) obligatoriu:

-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 

b)                        în măsura în care se află în posesia sa:

-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.

 

De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

 

La Judecătoria Sectorului 4 București vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Sectorul 4 al Municipiului București ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Sectorul 4 al Municipiului București.

 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 


CONDUCEREA

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI,
PĂRŢI, PARTICIPANŢI SAU MARTORI ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI
 
În acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Vă aducem la cunoştinţă că pe strada Gheorghe Danielopol, unde Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul, există amenajate două locuri de parcare speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, semnalizate în mod corespunzător.
Vă aducem, totodată, la cunoştinţă că la intrarea în clădirea în care Judecătoria sectorului 4 Bucureşti îşi are sediul, din strada Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, există rampă de acces cu lift, ce asigură accesul în incinta clădirii, mai exact la parterul acestei clădiri.
În prezent, nu există rampă de acces care să asigure persoanelor cu dizabilităţi ce folosesc cărucior cu rotile accesul de la parterul clădirii la etajul acesteia.
Din acest motiv, întrucât  Judecătoria sector 4 Bucureşti are două săli de şedinţă civile la etajul clădirii (sala 301 şi sala 312), pentru a asigura posibilitatea participării la termenele de judecată a persoanelor cu dizabilităţi dependente de căruciorul cu rotile, părţi, participanţi sau martori în dosarele aflate pe rolul completelor de judecată ce îşi desfăşoară în mod curent şedinţele de judecată în sălile de şedinţă menţionate,
Vă solicităm ca, în termen util, să anunţaţi instituţia Judecătoria sector 4 Bucureşti despre incidenţa unei astfel de situaţii la numărul de telefon 021 318 77 01/int.8393, fax 021 313 29 53 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa jud-sector4@just.ro, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată pentru dosarele amintite într-o sală de şedinţă de la parterul instituţiei (sala 203 şi sala 222).
Vă mulţumim pentru înţelegere,
                                                            PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

                                                     

 
...
 

Contact

...