Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
 
  
 
 


     
 
 
 
 
  ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ - Şedinţele de judecată la Curtea de Apel Constanţa se desfăşoară în patru săli aflate în incinta Palatului de Justiţie Constanţa din strada Traian nr.35c: 
  
SALA NR.1 SALA NR.2 SALA NR.3​ SALA NR.4​ SALA NR.6​
Parter - camera P02​ Parter - camera P03​ Etaj 2 - camera I02​ Etaj 2 - camera I03​ Etaj 2 - camera I05​
 
✔ ACTE DE PROCEDURĂ (CITAŢII, COMUNICĂRI, ADRESE) EMISE PRIN PUBLICITATE, DIN DOSARELE ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL JUDICIAR, DUPĂ DATA DE 15.02.2013:
 
        ​             CITAŢII                      COMUNICĂRI                     ADRESE
 
 GHIDURI PRACTICE - MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIȚIABILI (în materie penală, procesual civilă şi civilă)


  
✔ GHIDUL PRIVIND DREPTURILE PROCEDURALE ALE PERSOANELOR SUSPECTE SAU ACUZATE: DREPTUL LA INFORMARE ŞI DREPTUL LA TRADUCERE ŞI INTERPRETARE​ - Proiect "Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetăţenilor din Uniunea Europeană în cadrul proiectelor penale"

 GHID PRACTIC PENTRU JURNALISTI  - Proiectul RO 2005/017-553.01.04-07 - "Transparenţa actului de justiţie"
     Proiect derulat de Consiliul Superior al Magistraturii
 
 GHID PRIVIND RELAȚIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA ȘI MASS-MEDIA
        HOTĂRÂREA Nr.482 din 01.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
       HOTĂRÂREA Nr.573 din 06.05.2014 pentru modificarea si completarea Ghidului privind relatia dintre sistemul
           judiciar din Romania si mass-media, aprobată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  
    
      aprobat prin HOTĂRÂREA Nr.482 din 01.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  
 
      data publicarii: 22.08.2013
 
 DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT EUROPEAN:
 
  
 

 >>> Biroul de Informare şi Relaţii Publice

 
 
Program de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice:
Luni, Marti, Miercuri, Vineri - între orele 08:00 – 16:00
Joi - între orele 11:00  19:00
    
Purtător de cuvânt în legătură cu dosarele înregistrate în materiile  penale şi non-penale:
Judecător JURUBIŢĂ ALINA GABRIELA - Conducător birou​
telefon mobil: 0751 / 269.145
telefon: 0241 / 606.591 interior 101
e-mail: alina.jurubita@just.ro 

Locţiitor purtător de cuvânt:
Judecător NEMETH FRANCISC
telefon: 0241 / 606.591 interior 104
e-mail: claudiu.rapeanu@just.ro 

Persoana responsabilă pentru informaţii publice:
Expert principal TĂNASE VALENTINA
Telefon: 0241 / 606.591 interior 169 
e-mail: valentina.tanase@just.ro
 
✔​ Anexele la H.G. nr. 123/2002
 ​           ANEXA 4 - Model - Formular- tip cerere de informaţii de interes public
            ANEXA 5 - Model - Reclamaţie administrativă (1)
            ANEXA 6 - Model - Reclamaţie administrativă (2)​
 
  
 

 Practică judiciară a Curţii de Apel Constanţa

 
  
 
 
 
 
 
    
 
  BULETINUL JURISPRUDENŢEI:
 

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2023
• 
• 
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2021
 
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2020
Secţia I civilă 2020
Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2020
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal 2020

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2019

• Secţia I civilă 2019
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2017
Secția I civilă 2017
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2016
 
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2015
 
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2014
 
BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2013

Sectia I civilă 2013
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 2013
Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2013

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2012

Secţia I civilă 2012
Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2012

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2011
• Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale 2011
• Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2011
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 2011

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2010

Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale 2010
Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2010
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 2010

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2009

Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale 2009

BULETINUL JURISPRUDENŢEI CURŢII DE APEL CONSTANŢA PE ANUL 2008

Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncă şi asigurări sociale 2008
Secţia comercială, Maritimă şi Fluvială şi pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal 2008
Secţia penală, pentru cauze penale cu minori şi de familie 2008


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget

    ​Mijloacele financiare necesare Curţii de Apel Constanţa sunt asigurate de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, din cheltuieli judiciare şi din alte surse extrabugetare. Administrarea acestora se realizează, potrivit legii, de către preşedintele Curţii de Apel Constanţa, care este ordonator secundar de credite. 

 

 >>> Buget şi alte informaţii financiar-contabile

 
 

 >>> Execuţia bugetară. Situaţia plăţilor la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa

 
 

 >>> Situatie drepturi salariale

 

Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese