Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 
 ANUNȚURI IMPORTANTE

 

La data de 01 noiembrie 2022, ora 13:00, la sediul Curţii de Apel Constanţa a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de către preşedintele Curţii de Apel Constanţa, în temeiul art.7 pct.1 lit.p din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/2015, art. 17 alin. 1 din acelaşi Regulament, având înscrisă în ordinea de zi: Aspecte de actualitate privind statutul magistraţilor şi organizarea instanţelor.

După dezbateri şi supunere la vot, cu unanimitate de voturi exprimate, Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.16 lit. c) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/2015 cu modificările şi completările ulterioare a hotărât:

,,Solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.

Solicită executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.”

Argumentele avute în vedere de judecătorii Curţii de Apel Constanţa se regăsesc în cuprinsul Hotărârii Adunării Generale nr. 1/2020, care poate fi accesată pe site-ul oficial al instituţiei, la secţiunea ,,Organizare – Hotărâri şi Decizii” (http://portal.just.ro/36/SitePages/organizare.aspx?id_inst=36).

 
   
 
 
 
 

Urmare Hotărârii C.S.M. nr. 1083/16 septembrie 2021 si Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 25 din19 noiembrie 2021, s-a dispus ca începând cu 01.01.2022 să fie reorganizată Secţia a II-a civilă de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curţii de Apel Constanta, in sensul înfiinţării in locul acesteia, a doua secţii specializate:

  
 

1. Secţia a II-a Civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesionişti şi societăţi

  
 

2. Secţia de contencios administrativ si fiscal

  
 

 In acest sens la comunicarea electronică a înscrisurilor pentru dosare – ARHIVĂ, începând cu data de 01.01.2022, contul de e-mail: ca-constanta-arhcom-contciv2@just.ro NU MAI ESTE UTILIZAT.

  
 

Vă atenționăm că noile conturi de e-mail ce vor fi utilizate sunt publicate pe portalul instanței la rubrica CONTACThttp://portal.just.ro/36/SitePages/contact.aspx?id_inst=36

 
 
 
 
 
Activitatea de judecată la Curtea de Apel Constanța se desfăsoară conform 
programării stabilite la nivelul fiecarui complet de judecată, ce poate fi consultată 
pe portal.just.ro la secțiune "ACASĂ - ANUNȚURI PENTRU SEDINȚE SECȚII" 
sau pe site-ul www.curteapelconstanta.eu​ ​
 
  
 
 
Click >> ​ANUNŢURI PENTRU ŞEDINŢE SECŢII​            
 (vizualizare intervale orare alocate cauzelor în şedinţe)
 
 
 
REGLEMENTARE ACTIVITATE LA NIVELUL INSTANŢEI
  

https://www.csm1909.ro/299/9118/INFORMARE%20DE%20PRES%C4%82-(2021-10-24)
  

Activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea se va desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce privește actul de judecată și de urmărire penală, cât și ceea ce privește accesul justițiabililor în sediile acestora, cu respectarea strictă a regulilor de protecție luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.

   

• ​DECIZIA Preşedintelui Curţii de Apel Constanţa nr.96 din 14 mai 2020 - aplicare dispoziţii HCSM nr.734/2020
 

   
  
 
 
 
 
  
 
 
ANUNȚ
 
        Urmare implementării aplicaţiei INFO DOSAR la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017, actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune/transmite şi în format electronic pe adresa de e-mail a arhivei unde este înregistrat dosarul sau pe CD/DVD (pentru documente foarte mari).
  
      Adresele de e-mail ale arhivelor Curţii de Apel Constanţa pot fi vizualizate la secţiunea Contacte – Comunicare înscrisuri pentru dosare - ARHIVĂ: click aici  http://portal.just.ro/36/SitePages/contact.aspx?id_inst=36.
 
      Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a e-mail-urilor trimise de către dumneavoastră, vă rugăm următoarele:
  
1. Fişierele ataşate să nu depăşească 60KB /pagină şi 12 MB/document, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
  
2. Folosiţi pentru ataşament DOAR fişiere tip .pdf şi/sau tip .doc (.docx), în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate.
   
            În situaţia în care documentele pe care intenţionaţi să le transmiteţi au fost create cu aplicaţii diferite de Microsoft Office (LibreOffice, OpenOffice, etc.) vă rugăm să le salvaţi tip doc, selectând opţiunea Save as, după care alegeţi tipul Microsoft Word (.doc) 
  
 
 
Informaţii și date cu caracter personal
         Termeni și condiţii
         INTREBARI GDPR

 Legislaţie

          Legislaţie care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei

  Conducere 
 
           Conducerea instanţei
  
Organizare
 
 
 
 
           Carieră
 
  

Programe şi stategii proprii

            Programe şi strategii 
  

Rapoarte şi studii 

 
  


Actualitate


Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public

          1.1. Numele şi prenumele persoanelor responsabile pentru accesul la informaţii de interes public

          1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

                Lista cu documentele de interes public

                Lista cu documente produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Constanţa 

          1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare

                 Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

                 Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

          Buletin informativ
 

3. Buget

 

4. Bilanţuri contabile

          Bilanţuri contabile
 

5. Achiziţii publice

 

6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice

          Judecători
 

7. Cereri / formulare tipizate

          Formulare
  

8. Anunturi 

          ANUNŢ DISPONIBILIZARE PUBLICATII - CURTEA DE APEL CONSTANTA - procedură încheiată
          ANUNȚ DISPONIBILIZARE TONERE ȘI CARTUȘE IMPRIMANTE - procedură încheiată      
          ANUNT DISPONIBILIZARE CALCULATOARE - procedură încheiată
          ​ANUNT DISPONIBILIZARE bunuri in stare de functionare si propuse pentru casare - procedură încheiată
         INVITATIE RIDICARE DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) - procedură încheiată

          CERERE DE OFERTA VALORIFICARE DESEURI - procedură încheiată

 


Contact