Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Informaţii și date cu caracter personal
 
 
 
 
ANUNȚURI IMPORTANTE
 

La data de 04 septembrie 2023, ora 09:30, la sediul Curţii de Apel Constanţa a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Preşedintele Curţii de Apel Constanţa, în temeiul art. (7) pct.1) lit. r) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3.243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă în ordinea de zi: Suspendarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr.3 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul acestei instanţe, având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr.467, din data de 02 august 2023, referitoare la legea privind pensiile de serviciu.


După dezbateri şi supunere la vot, Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.13 lit.(c) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022 a hotărât:

,,Art.1 – Cu majoritatea voturilor exprimate de cei 33 judecători prezenţi la Adunarea generală (3 împotrivă şi o abţinere), începând cu data de 04 septembrie 2023 suspendă forma de protest adoptată prin Hotărârea nr.3 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa, având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr.467 din data de 02 august 2023 referitoare la legea privind pensiile de serviciu şi, în consecinţă, hotărâşte reluarea activităţii pentru toate cauzele.

În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa urmează a reevalua măsurile necesare la momentul la care se impun.”

 


       

Urmare Hotărârii C.S.M. nr. 1083/16 septembrie 2021 si Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 25 din19 noiembrie 2021, s-a dispus ca începând cu 01.01.2022 să fie reorganizată Secţia a II-a civilă de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curţii de Apel Constanta, in sensul înfiinţării in locul acesteia, a doua secţii specializate:


1. Secţia a II-a Civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesionişti şi societăţi

2. Secţia de contencios administrativ si fiscal

 
          In acest sens la comunicarea electronică a înscrisurilor pentru dosare – ARHIVĂ, începând cu data de 01.01.2022, contul de e-mail: ca-constanta-arhcom-contciv2@just.ro NU MAI ESTE UTILIZAT.
 

Vă atenționăm că noile conturi de e-mail ce vor fi utilizate sunt publicate pe portalul instanței la rubrica CONTACThttp://portal.just.ro/36/SitePages/contact.aspx?id_inst=36

 
 ​
 
 
 
Activitatea de judecată la Curtea de Apel Constanța se desfăsoară conform 
 programării stabilite la nivelul fiecarui complet de judecată, ce poate fi consultată 
 pe portal.just.ro la secțiune "ACASĂ - ANUNȚURI PENTRU SEDINȚE SECȚII
 sau pe site-ul www.curteapelconstanta.eu​ ​
 
 


 Click >> ​ANUNŢURI PENTRU ŞEDINŢE SECŢII​            
  (vizualizare intervale orare alocate cauzelor în şedinţe)
 
 
  
REGLEMENTARE ACTIVITATE LA NIVELUL INSTANŢEI
 

Activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea se va desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce privește actul de judecată și de urmărire penală, cât și ceea ce privește accesul justițiabililor în sediile acestora, cu respectarea strictă a regulilor de protecție luate de autorități în scopul limitării efectelor pandemiei.

 

• ​DECIZIA Preşedintelui Curţii de Apel Constanţa nr.96 din 14 mai 2020 - aplicare dispoziţii HCSM nr.734/2020
ANUNT - RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE LIBERARE CONDITIONATA - TRIMESTRUL III - 2020
ANUNT - BILANTUL ACTIVITATII JUDECATORULUI DE SUPRAVEGHERE A PRIVARII DE LIBERATE - ANUL 2020

 STUDIU PRIVIND PERCEPTIA ACTULUI DE JUSTITIE LA NIVELUL CURTII DE APEL CONSTANTA

 
 
(TDS - dosarul electronic  +  INFODOSAR)
 
 
 
   
 
 
 
ANUNȚ
   
 
 
        Urmare implementării aplicaţiei INFO DOSAR la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017, actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune/transmite şi în format electronic pe adresa de e-mail a arhivei unde este înregistrat dosarul sau pe CD/DVD (pentru documente foarte mari). 

       Adresele de e-mail ale arhivelor Curţii de Apel Constanţa pot fi vizualizate la secţiunea: CONTACTComunicare înscrisuri pentru dosare - ARHIVĂ: http://portal.just.ro/36/SitePages/contact.aspx?id_inst=36

      Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a e-mail-urilor trimise de către dumneavoastră, vă rugăm următoarele:

1. Fişierele ataşate să nu depăşească 60KB /pagină şi 12 MB/document, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
2. Folosiţi pentru ataşament DOAR fişiere tip .pdf şi/sau tip .doc (.docx), în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate.

            În situaţia în care documentele pe care intenţionaţi să le transmiteţi au fost create cu aplicaţii diferite de Microsoft Office (LibreOffice, OpenOffice, etc.) vă rugăm să le salvaţi tip doc, selectând opţiunea Save as, după care alegeţi tipul Microsoft Word (.doc) 
 
  
 
 
 
 
Informaţii și date cu caracter personal
 
 
 
Legislaţie 
 

Conducere
  • Conducerea instanţei

Organizare
  • Carieră
 

Programe şi stategii proprii 
  • Programe şi strategii

Rapoarte şi studii 
  • Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Constanţa şi instanţele arondate

 


Actualitate

 COMUNICATE DE PRESĂ:
  
 

Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public

          1.1. Numele şi prenumele persoanelor responsabile pentru accesul la informaţii de interes public

          1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

               Lista cu documentele de interes public


          1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare

                 Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ


2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

          Buletin informativ
 

3. Buget

 

4. Bilanţuri contabile

          Bilanţuri contabile
 

5. Achiziţii publice

 

6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice

          Judecători
 

7. Cereri / formulare tipizate

          Formulare
  
8. Anunturi 
 
        -  ANUNŢ DISPONIBILIZARE PUBLICATII - CURTEA DE APEL CONSTANTA - procedură încheiată
        -  ANUNȚ DISPONIBILIZARE TONERE ȘI CARTUȘE IMPRIMANTE - procedură încheiată
        -  ANUNT DISPONIBILIZARE CALCULATOARE - procedură încheiată
        -  ​ANUNT DISPONIBILIZARE bunuri in stare de functionare si propuse pentru casare - procedură încheiată
        - INVITATIE RIDICARE DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) - procedură încheiată
        -  CERERE DE OFERTA VALORIFICARE DESEURI - procedură încheiată

 


Contact