LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

 

      Registrul general de dosare;

      Opisul alfabetic;

      Registrul informativ;

      Registrul de termene al arhivei;

      Condica şedinţelor de judecată;

      Registre privind cooperarea judiciară n materie penală;

      Registrul privind confiscarea;

      Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate mpotriva hotărrilor civile şi penale;

      Registrul de evidenţă a redactării hotărrilor;

      Registrele de evidenţă şi punere n executare a hotărrilor penale;

      Registrul de evidenţă şi punere n executare a hotărrilor penale pronunţate n contestaţie;

      Registrul de evidenţă şi punere n executare a hotărrilor civile;

      Registrul valorilor;

      Registrul mijloacelor materiale de probă;

      Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;

      Registrul de evidenţă a petiţiilor;

      Registrul de evidenţă pentru nregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;

      Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;

      Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate;

      Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice;

      Registrele de evidenţă şi punere n executare a sancţiunilor contravenţionale;

      Registrul de avarie;

      Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese;

      Mapele de hotărri;

      Datele statistice privind activitatea instanței;

      Rapoartele anuale de activitate ale instanței;

      Extrase din hotărrile de colegiu;

      Bilanțurile contabile;

      Procedurile de achiziții.