HOTĂRĀRE   Nr. 328 din 24 august 2005

pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

 

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

                   PLENUL

 

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 815 din  8 septembrie 2005

 

    Īn temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 24 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,

    avānd īn vedere art. III din titlul XV "Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii" din Legea nr. 247/2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

 

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

 

    ART. 1

    Se aprobă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cuprins īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

    ART. 2

    Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Codul deontologic al magistraţilor, aprobat prin Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005, se abrogă.

    ART. 3

    Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

             Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

                         judecător dr. Dan Lupaşcu

 

    ANEXA 1

 

CODUL DEONTOLOGIC

al judecătorilor şi procurorilor

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor stabileşte standardele de conduită a acestora, conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei.

    ART. 2

    (1) Respectarea normelor cuprinse īn prezentul cod deontologic constituie un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii activităţii şi integrităţii judecătorilor şi procurorilor.

(2) Evaluarea se face de către organele competente, potrivit legii.

   

    CAP. 2

    Independenţa justiţiei

 

    ART. 3

    (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei.

    (2) Judecătorii şi procurorii trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, avānd ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.

    (3) Judecătorii şi procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice faptă de natură să le afecteze independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională.

    ART. 4

    (1) Īn īndeplinirea atribuţiilor de serviciu judecătorii şi procurorii nu trebuie să fie influenţaţi de doctrine politice.

    (2) Judecătorii şi procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor īn astfel de scopuri.

    (3) Judecătorii şi procurorii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publică cu caracter politic.

    ART. 5

    (1) Judecătorii şi procurorii nu se pot servi de actele pe care le īndeplinesc īn exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.

    (2) Judecătorii şi procurorii nu pot participa la reuniuni publice cu caracter politic.

    ART. 6

    (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta imaginea justiţiei.

    (2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de īntocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne ori internaţionale.

    (3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor civile sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

 

    CAP. 3

    Promovarea supremaţiei legii

 

    ART. 7

    Judecătorii şi procurorii au īndatorirea să promoveze supremaţia legii, statul de drept şi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.

    ART. 8

    Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să respecte egalitatea cetăţenilor īn faţa legii, asigurāndu-le un tratament juridic nediscriminatoriu, să respecte şi să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă, īn orice calitate, la procedurile judiciare.

   

    CAP. 4

    Imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor

 

    ART. 9

    (1) Judecătorii şi procurorii trebuie să fie imparţiali īn īndeplinirea atribuţiilor profesionale, fiind obligaţi să decidă īn mod obiectiv, liberi de orice influenţe.

    (2) Judecătorii şi procurorii trebuie să se abţină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze īncrederea īn imparţialitatea lor.

    ART. 10

    Īn caz de incompatibilitate, judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină, potrivit legii.

    ART. 11

    (1) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să acorde asistenţă juridică, īn condiţiile prevăzute de lege, numai īn cauzele lor personale, ale ascendenţilor, descendenţilor sau soţilor lor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela ori curatela acestora. Īn asemenea situaţii, nu le este īngăduit să se folosească de calitatea de judecător sau procuror pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului ori pentru a crea aparenţa unei astfel de influenţe.

    (2) Relaţiile de familie şi sociale ale judecătorilor şi procurorilor nu trebuie să influenţeze soluţiile pe care le adoptă īn exercitarea atribuţiilor de serviciu.

    (3) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis să intervină pentru soluţionarea unor cereri, să pretindă ori să accepte rezolvarea intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decāt īn limita cadrului legal. Imixtiunea īn activitatea altor judecători şi procurori este interzisă.

 

    CAP. 5

    Exercitarea īndatoririlor profesionale

 

    ART. 12

    Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să-şi īndeplinească cu competenţă şi corectitudine īndatoririle profesionale, să respecte īndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu.

    ART. 13

    Judecătorii şi procurorii sunt datori să depună diligenţa necesară īn vederea īndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar īn cazul īn care legea nu prevede, īnăuntrul unor termene rezonabile.

    ART. 14

    Judecătorii şi procurorii trebuie să impună ordine şi solemnitate īn timpul soluţionării cauzelor şi să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de părţi, avocaţi, martori, experţi, interpreţi ori alte persoane şi să le solicite acestora un comportament adecvat.

    ART. 15

    (1) Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decāt cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut īn această calitate.

    (2) Īn cazul īn care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidenţial, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să păstreze materialele respective īn incinta instanţei sau a parchetului şi să nu permită consultarea lor decāt īn cadrul prevăzut de lege şi de regulament.

    ART. 16

    (1) Īn exercitarea funcţiilor lor de conducere judecătorii şi procurorii trebuie să se preocupe de organizarea activităţii personalului, să manifeste iniţiativă şi responsabilitate. Īn luarea deciziilor ei trebuie să acorde prioritate intereselor instanţelor şi parchetelor, precum şi bunei administrări a justiţiei.

    (2) Judecătorii şi procurorii cu funcţii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a influenţa desfăşurarea proceselor şi soluţionarea cauzelor.

 

    CAP. 6

    Demnitatea şi onoarea profesiei de judecător sau procuror

 

    ART. 17

    Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor īn funcţie şi īn societate.

    ART. 18

    (1) Relaţiile judecătorilor şi procurorilor īn cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect şi bună-credinţă, indiferent de vechimea īn profesie şi de funcţia acestora.

    (2) Judecătorii şi procurorii nu īşi pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor.

    ART. 19

    Judecătorii şi procurorii īşi pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replică īn cazul īn care prin articole de presă sau īn emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor.

    ART. 20

    Judecătorii şi procurorii nu pot desfăşura acţiuni care, prin natura lor sau modul de finanţare ori executare, ar putea, īn orice formă, să impieteze īndeplinirea cu imparţialitate, corectitudine şi īn termenele legale a obligaţiilor profesionale.

 

    CAP. 7

    Activităţi incompatibile calităţii de judecător sau procuror

 

    ART. 21

    (1) Judecătorii şi procurorii nu pot cumula această calitate cu nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din īnvăţămāntul superior.

    (2) Judecătorii şi procurorii pot participa ca formatori īn cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, potrivit programului stabilit de acestea cu conducerile instanţelor sau parchetelor īn care formatorii īşi desfăşoară activitatea.

    ART. 22

    Judecătorilor şi procurorilor le este interzisă participarea directă ori prin persoane interpuse la jocuri de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor, īn condiţiile legii.

    ART. 23

    Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină, potrivit legii, de la orice activitate legată de actul de justiţie īn cazurile care presupun existenţa unui conflict īntre interesele lor şi interesul public de īnfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii.

 

                              ---------------