Întrebări frecvente în legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Ce înseamnă faptul că instanţa este operator de date cu caracter personal?
2. Trebuia să fiu notificat de instanţă în legătură cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal?
3. Care sunt condiţiile legale de prelucrare a datelor eu caracter personal?
4. Care sunt categoriile speciale de date cu caracter personal?
5. Poate instanţa să prelucreze datele mele personale fără consimţământul meu?
6. Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată de prelucrare?
7. Cât timp sunt stocate datele mele cu caracter personal?
8. Pot solicita ştergerea datelor mele personale?
9. Transmiterea cauzelor între instanţe, presupune o transmitere către terţi care trebuie notificată persoanei vizate?
10. Transmiterea datelor mele personale către unităţile de poliţie sau parchete implică exprimarea unui acord pentru prelucrare din partea mea?