Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Conducerea instantei
 
Preşedinte instanţă:  Roman Florica

Vicepreşedinte:          Mirea Gajdo Loreley Emese 
 
 
Colegiul de conducere:
     

                                  Roman Florica
                                  Mirea Gajdo Loreley Emese
                                  Măduţa Doina
                                  Bendea Florin Ovidiu
                                  Băican Laura Simona
                                  Berindei Olimpiu Daniel
                                  Udroiu-Lucian Delia
                                  Văsonan Alin

 

Prim grefier:              Dobai Florica

Structură organizatorică şi organigramă

      Denumire                                                                     Personal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secția I civilă
Preşedinte secţie – Măduţa Doina
Judecători: 
       Bereş Dorina
       Botea Nadia       
       Capota Marius ​– delegat la Judecatoria Carei
       Doseanu Loredana
       Ionescu Liana Marcela
       Iova Camelia Emilia
       Măduţa Doina
       Marian Vlad-Valentin – delegat la
                                        Penitenciarul Oradea
       Mirea Gajdo Loreley Emese 
       Roman Florica
       Sabău Călin             – delegat de la Tribunalul Bihor
       Sandu Florentina        
      
Asistenți ai judecătorului:
       Badiu Ioana Diana
       Boroș Sergiu Răzvan 
       Dragomir Cristina Paula
       Grosu Christian Dorel
       Lucuța Iulia Maria
       Matei Adelina Florinela
       Pop Cătălina Mihaela
       Sălăjan-Ienciu Monica Lavinia
       
 Grefieri:
       Topai Teodora Gabriela  – grefier şef
       Blidar Andrea
       Galea Andreea Cristina
       Derecichei Simionaș Simona
       Filip Meda Denisa
       Gligor Marinela Lavinia
       Ilea Florina
       Lajos Andreia
       Micula Lenuța
       Moisa Manuela 
       Popoviciu Liliana Gabriela
       Vereş Monica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția a II –a civilă

Preşedinte secţie – Bendea Florin Ovidiu
Judecători:
       Bendea Florin Ovidiu 
       Bogdan Marcela
       Monenci Cristian
       Pop Patricia
       Rădocă Nicoleta
       Titerlea Alina 
      
 Grefieri:          
       Roiti Veronica  – grefier şef 
       Basu Camelia
       Bîrz Alexandra Gabriela
      
Sabău Mirela
       Tifor Diana
       Ungur Andrada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Secția de contencios administrativ și fiscal
 
Preşedinte secţie Băican Laura Simona
 Judecători: 
       Băican Laura Simona
       Birău Vladimir
       Buz Adrian Daniel
       Ilisie Mariana
       Opriș Alina Crina
       Orban Claudia Carmen
       Roman Cornel
       Roşu Dorinela
       Rus Claudia
       Șilinca Anca Raluca
       Văsonan Alin
 
 Grefieri:       
       Gug Mirela  – grefier şef       
       Bărbulescu Iulian Dan
       Caciuc Tatiana
       Chivari Horea Ioan
       Criste Stelian
       Ferche Mădălina 
       Micula Mihaela
       Nan Cristina           
       Venter Alexandru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secția penală și pentru cauze cu minori
Preşedinte secţie – Berindei Olimpiu Daniel 
Judecători:
       Antik Levente-Farkas
       Berindei Olimpiu Daniel 

       Filimon Florin Ioan     – detașat
       Musta Ovidiu
       Șerban Rareș Vasile
       Todoruț Nicolae Cristian
       Ţarcă Gabriela
       Udroiu-Lucian Delia
       Vidican Denisa
      
Grefieri:
       Hekler Maria            – grefier şef
       Ardelean Sebastian
       Cuciula Adriana
       Dunca Ileana Crina
       Halasz Bușe Ioana Florina
       Mada Camelia
       Petean Mihai            – delegat la Biroul de
                                        executări penale
       Pop Andreea
       Pop Marius
       Precup Cornelia
       Puşcaş Ioana
       Toma Raul Cătălin 
       Bodiuţiu Mariana       – delegat la Biroul de
                                         executări penale
       Ușvat Ioana Leontina – delegat la Biroul de
                                         executări penale
                              
Grefier documentarist
 
       Ciora Adinel
Grefier statistician
 
       Fitero Claudia
Compartiment Arhivă
       Şortuj Claudia          – grefier arhivar șef
       Boşca Paula                – grefier arhivar
       Maghiar Monica          – grefier arhivar
       Varodi Florica             – grefier arhivar 

Compartiment Registratură
       Bucurean Rodica        – grefier registrator
       Cuc Andreea              – grefier registrator
       Sabău Cristina            – grefier registrator
 
 
             Personal de specialitate informatică
       Balogh Silviu Cosmin     – specialist IT şef
       Legian Laura                    – specialist IT
       Stefanovics Iuliana            – specialist IT    
  
Biroul Audit Intern
       Hulea Florian
 
Departamentul Economico – Financiar  și Administrativ
       Cuşmir Luminiţa          – expert superior       
       Kondor Emeşe Tunde  – expert superior
       Monenciu Adina          – expert superior
       Țîșcă Oana                 – consilier superior
       Hodăian Mirela           – consilier superior
 
       Compartimentul Resurse Umane:
       Dejeu Valeria             – consilier superior
 
       Compartimentul Administrativ:
       Galiș Ioan Radu          – expert
 
       Inginer constructor:
       Bocșan Adrian            – consilier superior
 
Biroul de Informații și Relații Publice
       judecător Rus Claudia conducător  birou
                                             şi purtător de cuvânt
       Haş Adrian                    – expert
 
Consilier juridic
       Maliţa Dorina Aurora
 
Psiholog
       Borlean Camelia 
 
Personal conex
       Haș Raul Mihai               – aprod 
       Nicoară Călin                 – agent procedural
       Ilea Lucian                    – şofer
       Monenciu Gelu Lucian    – şofer
 
Personal contractual
       Ciuclea Rodica              – îngrijitor
       Szabo Mihaela              – îngrijitor

       Pusta Sorin                  – muncitor
 

  


 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      

 -Situaţia delegării judecătorilor de către Preşedintele Curţii de Apel Oradea pe semestrul II al anului 2021

                                                                                                                                                             

      
 Informaţii referitoare la judecătorii Curţii de Apel Oradea potrivit art. 79 alin. 1 lit. d ind. 1 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti
 

 Organigramă

 

Organigramă la data 18.07.2022

Organigramă la data 01.09.2021

Organigramă la data 26.03.2021

Organigramă la data 06.01.2020                                                                                                                                    Organigramă la data 13.08.2019                                                                                                                                   Organigramă la data 07.01.2019    

Organigramă la data 16.07.2018                                                                                                                                 

Organigramă la data 26.04.2018
Organigramă la data 07.08.2017
Organigramă la data 03.01.2017                                                                                                                                  Organigrama la data 25.02.2016
Organigrama la data 01.01.2016


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

 
Secţia I civilă
 
   În conformitate cu art. 96 Cod procedură civilă, curţile de apel, judecă :
    1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;
    2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
    3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
    4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.

 
 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori

 

    În conformitate cu art. 38 Cod procedură penală, Curtea de Apel judecă:

   (1) în primă instanţă:
    a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394 - 397, 399 - 412 şi 438 - 445;
    b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
    c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe;
    d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi;
    e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
    f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
    g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
    h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
(2) ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale.
(3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.
(4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

     În conformitate cu art.96 din Cod procedură civilă, curtea de apel, judecă :
    1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;
    2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
    3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
    4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.

Personalul de specialitate informatică

     Potrivit dispoziţiilor art. 66 din  Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii,

    (1) Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, judecătoriile din oraşele reşedinţă de judeţ, precum şi cele din municipiul Bucureşti au în schema de personal unul sau mai mulţi specialişti IT.
    (2) Numărul specialiştilor IT se stabileşte de către preşedintele instanţei, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (3) Personalul de specialitate informatică are următoarele atribuţii:
    a) participă, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice comune privind activitatea instanţelor;
    b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi de Serviciul de formare profesională şi statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de utilizare;
    c) coordonează şi controlează activitatea de informatică juridică la instanţele din circumscripţia în care funcţionează;
    d) asigură iniţierea şi instruirea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor informatice;
    e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătoreşti;
    f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a acesteia;
    g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor;
    h) întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii electronice pentru instanţe şi persoanele autorizate din instanţe, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, asigură iniţierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice şi sesizează de îndată conducerea instanţei dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii;
   i) colaborează cu grefierul statistician sau cu persoana responsabilă pentru colectarea datelor statistice din sistemul informatic.
   (4) Personalul de specialitate informatică salvează periodic informaţiile conţinute de sistemul ECRIS şi păstrează aceste informaţii pentru evidenţa în sistem informatizat a activităţii instanţei.
   (5) Personalul de specialitate informatică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

     Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor  Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, precum şi ale  Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

    ART. 79
    (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultăţii de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.
    (2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă biroul de informare şi relaţii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător.
    (3) În cadrul biroului de informare şi relaţii publice funcţionează consilieri pentru informaţii publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei.
    (4) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecător sau, după caz, unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (3) să îl înlocuiască pe purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.
    (5) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.
    (6) În situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de program.
    ART. 80
    (1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
    a) conduce şi coordonează activitatea biroului;
    b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil;
    c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal;
    d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de internet a instanţei;
    e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei;
    f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal;
    g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate;
    h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete;
    i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică.
    (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului.
    ART. 81
    (1) Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă.
    (2) Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
    ART. 82
    (1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice au/are următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice;
    b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei;
    c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate;
    d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare;
    e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii;
    f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;
    g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;
    h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;
    i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
    j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora.
    (2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplinesc/îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului.

 

 

Compartimentul Arhivă şi Registratură

 

   Potrivit dispoziţiilor art. 63 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) Grefierul arhivar şi registratorul au următoarele atribuţii:
    a) primesc, înregistrează şi repartizează la secţii şi la celelalte compartimente actele de sesizare a instanţei, dosarele de la celelalte instanţe şi restul corespondenţei;
    b) expediază dosarele soluţionate şi corespondenţa;
    c) primesc şi înregistrează dosarele intrate, ţin evidenţa acestora şi a circulaţiei lor, înregistrează în sistemul informatic taxele de timbru depuse la momentul înregistrării la registratură a oricărei cereri însoţită de dovada achitării unei taxe de timbru;
    d) întocmesc conceptele pentru citarea părţilor din procese, întocmesc citaţiile pentru primul termen şi urmăresc expedierea acestora;
    e) pun dosarele la dispoziţia publicului şi ţin evidenţa persoanelor care primesc dosarele spre studiu;
    f) pregătesc dosarele pentru şedinţele de judecată şi asigură circulaţia acestora în cadrul instanţei, precum şi trimiterea lor la alte instanţe;
    g) informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate;
    h) înaintează instanţelor superioare dosarele în care s-au declarat căi de atac de competenţa acestor instanţe. Prin decizia preşedintelui instanţei, înaintarea dosarelor către instanţele superioare, în materie penală, poate fi realizată de biroul executări penale;
    i) la primirea dosarelor de la alte instanţe sau instituţii verifică volumele şi dosarele ataşate, prin confruntare cu adresa de restituire a dosarului, precum şi cu cea de înaintare a acestuia. La constatarea unor lipsuri la primirea dosarelor întocmesc, de îndată, un proces-verbal şi informează despre situaţia constatată preşedintele de secţie sau preşedintele instanţei, după caz, precum şi, printr-o adresă, instituţia emitentă;
    j) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor;
    k) păstrează, pe ani, dosarele soluţionate, mapele de hotărâri, registrele şi condicile de şedinţă;
    l) participă anual la activitatea de arhivare şi întocmesc lista dosarelor aflate în conservare în arhiva instanţei;
    m) participă anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de păstrare;
    n) realizează arhivarea electronică a dosarelor, în măsura în care este posibil, sub coordonarea vicepreşedintelui instanţei;
    o) preiau dovezile de comunicare primite la instanţă, le ataşează la dosar şi le predau, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul;
    p) păstrează separat în arhivă şi verifică periodic cauzele a căror judecată a fost suspendată, fac menţiuni despre data verificării şi constatării în Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate sau, după caz, înaintează dosarul judecătorului cauzei pentru a dispune;
    q) completează, corespunzător atribuţiilor, toate câmpurile din aplicaţia ECRIS.
    (2) Grefierul arhivar şi registratorul îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.

  
Compartimentul documentare şi bibliotecă
 
    Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,
 
    Grefierul documentarist sau grefierul desemnat să îndeplinească atribuţii de documentare are următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi doctrinei;
    b) informează periodic despre necesarul de carte sau de alte publicaţii;
    c) ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii;
    d) întocmeşte, la cererea conducerii instanţei, lucrări privind modificările legislative;
    e) informează zilnic judecătorii instanţei la care funcţionează cu privire la actele normative nou-apărute şi la jurisprudenţa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    f) identifică deciziile relevante ale propriei instanţe şi ale altora, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe, şi propune deciziile relevante ale instanţei la care funcţionează, care pot fi trimise altor instanţe, la solicitarea acestora;
    g) identifică doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe;
    h) realizează activităţile stabilite în sarcina sa în procedura de unificare a practicii judiciare, aprobată de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi cele dispuse de preşedintele de secţie sau vicepreşedintele instanţei, în acelaşi scop.

Compartimentul statistică
 

    Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) Grefierul statistician are următoarele atribuţii:
    a) efectuează zilnic înregistrările de statistică judiciară, întocmeşte periodic dările de seamă statistice, completează şi păstrează fişele inculpaţilor;
    b) exploatează aplicaţia de statistică judiciară;
    c) grefierul statistician de la tribunal verifică şi îndrumă personalul de la tribunalele specializate şi de la judecătorii care înregistrează şi centralizează datele statistice;
    d) efectuează lucrările de statistică judiciară dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le înaintează la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedinţii instanţelor, precum şi de Ministerul Justiţiei;
    e) păstrează dările de seamă statistice şi fişele inculpaţilor, îndosariate anual în mape speciale, şi le conservă potrivit dispoziţiilor legale privind termenele de păstrare a documentelor;
    f) colaborează cu comisiile judeţene de statistică în vederea alcătuirii şi predării buletinelor statistice, precum şi în legătură cu alte activităţi specifice.
    (2) La instanţele la care nu există grefier statistician atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către grefierul stabilit de preşedintele instanţei.
    (3) Activitatea desfăşurată de grefierul statistician şi de personalul de la judecătorii care execută lucrările de statistică judiciară este coordonată de prim-grefierul, respectiv grefierul-şef al instanţei.


Manager economic
 

     Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor funcţionează un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. Departamentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea sediilor acestora.
    (2) În cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ funcţionează:
    a) compartimentul financiar-contabil;
    b) compartimentul administrativ;
    c) compartimentul resurse umane sau persoana desemnată pentru evidenţa personalului;
    d) inginerul constructor, acolo unde există.
    (3) La curţile de apel şi tribunalele cu volum mare de activitate se poate înfiinţa compartimentul investiţii, patrimoniu şi achiziţii publice.
    (4) Managerul economic este subordonat preşedintelui instanţei şi exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ;
    b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit dispoziţiilor legale;
    c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
    d) îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile prevăzute de lege;
    e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, de folosirea cu eficienţă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora;
    g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a instanţelor în vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectivă;
    h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii;
    i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii;
    j) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;
    k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv şi a controlului intern;
    l) informează Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficienţele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii;
    m) consultă instanţele din circumscripţie în legătură cu elaborarea şi fundamentarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli.
    (5) Managerul economic îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de preşedintele curţii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul justiţiei.
    (6) Compartimentele de la nivelul curţilor de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.

 

Compartimentul administrativ
 

    Potrivit dispoziţiilor art. 74 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) Şeful compartimentului administrativ sau persoana desemnată de managerul economic conduce şi coordonează activitatea acestui compartiment.
    (2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii instanţelor;
    b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor;
    c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
    d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru autoturismele din dotarea instanţelor şi urmăreşte decontarea consumurilor;
    e) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;
    f) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi.
    (3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ exercită orice alte atribuţii stabilite de conducerea instanţelor.

 
Compartimentul financiar contabil
 
   Potrivit dispoziţiilor art. 72 şi art. 73 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,
 
    (1) Şeful compartimentului financiar-contabil sau persoana care coordonează acest compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) conduce, coordonează şi răspunde de activitatea compartimentului financiar-contabil;
    b) solicită fondurile necesare desfăşurării activităţii şi asigură repartizarea lor la instanţe;
    c) desemnează persoana care îndeplineşte atribuţiile de casier, de încasare şi plată a drepturilor băneşti pentru personalul tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, respectiv pentru cel al curţii de apel;
    d) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind plata drepturilor băneşti şi recuperarea sumelor încasate necuvenit de personalul instanţelor;
    e) controlează operaţiunile patrimoniale, exactitatea operaţiunilor contabile şi financiare din activitatea curentă, precum şi modul de efectuare a inventarierilor;
    f) comunică compartimentului specializat din Ministerul Justiţiei date şi informaţii privind necesarul de credite, execuţia bugetară, întocmirea balanţelor financiare, a dărilor de seamă contabile şi alte situaţii solicitate;
    g) verifică situaţia lucrărilor privind investiţiile, reparaţiile curente şi capitale, în vederea înscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobaţi;
    h) coordonează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile de la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă tribunal.
    (2) Şeful compartimentului financiar-contabil exercită, în limitele funcţiei, şi alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele curţii de apel sau, după caz, de preşedintele tribunalului ori de managerul economic.
    ART. 73
    (1) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil are următoarele atribuţii:
    a) efectuează lucrările pentru elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli şi pentru deschiderea de credite lunare;
    b) efectuează repartizarea creditelor deschise, pe articole şi alineate, pentru toate instanţele din circumscripţia tribunalului şi pentru curtea de apel, atunci când este cazul, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite;
    c) efectuează operaţiile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale;
    d) asigură evidenţa contabilă pentru activitatea desfăşurată de instanţe şi întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale;
    e) efectuează lucrările legate de statele de funcţii, transformările şi transferurile de posturi şi operează modificările intervenite în privinţa salariilor şi celorlalte drepturi băneşti;
    f) asigură calculul şi plata drepturilor băneşti, a cheltuielilor de delegare, detaşare, a avansurilor spre decontare, a garanţiilor gestionare şi altele, urmărind justificarea şi decontarea lor în termen;
    g) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori.
    (2) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedintele curţii de apel, preşedintele tribunalului, managerul economic sau contabilul-şef.
 
Compartimentul resurse umane

 

     Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,
 
    (1) Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la tribunale, şi are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte anual propunerile de state de funcţii şi de personal, pe care le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite până la termenele stabilite de acesta. Înaintează un exemplar al propunerii de stat de funcţii şi personal, aprobat de către ordonator, compartimentului financiar-contabil, pentru întocmirea proiectului de buget, până la data stabilită de lege;
    b) completează şi ţine la zi evidenţa pentru întregul personal al curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia;
    c) întocmeşte şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile legii;
    d) iniţiază şi efectuează demersurile necesare declanşării şi organizării examenelor sau concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului auxiliar de specialitate şi conex, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, asigurând sprijinul logistic necesar desfăşurării acestora;
    e) efectuează demersurile necesare procedurilor de delegare, detaşare, transfer, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă pentru personalul prevăzut la lit. d);
    f) efectuează demersurile necesare cu privire la înaintarea propunerilor de încadrare, promovare, suspendare şi încetare a activităţii, delegare, detaşare şi transfer pentru judecătorii instanţei, la nivelul Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii;
    g) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii deciziile de acordare a concediilor de creştere a copilului sau a concediilor fără plată privind judecătorii din raza curţii de apel, pentru a fi depuse la dosarele profesionale ale acestora;
    h) efectuează demersurile necesare cu privire la transformarea posturilor şi la modificarea schemelor de personal;
    i) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea, transformarea postului şi încetarea activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel;
    j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie;
    k) întocmeşte şi transmite la Ministerul Justiţiei adeverinţele nominale cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, pentru personalul care beneficiază de acestea, potrivit legii;
    l) efectuează lucrările necesare privind acordarea sau modificarea drepturilor salariale pentru personalul curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, potrivit competenţelor legale;
    m) asigură gestionarea dosarelor profesionale aferente tuturor categoriilor de personal, conform prevederilor legale;
    n) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la instanţele din circumscripţia curţii de apel şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; personalul de specialitate informatică asigură sprijin pentru aspectele de ordin tehnic;
    o) transmite, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, către Consiliul Superior al Magistraturii evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel;
    p) ţine evidenţa evaluărilor şi sancţiunilor disciplinare pentru personalul instanţei, altul decât judecătorii;
    q) efectuează raportările statistice corespunzătoare specificului postului către Institutul Naţional de Statistică şi celelalte comunicări de date necesare, potrivit legii;
    r) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă;
    s) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii, şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;
    ş) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale, pe care le gestionează până la data predării la arhivă;
    t) păstrează evidenţa şi datele de contact ale tuturor categoriilor de personal pensionat care beneficiază de pensia de serviciu şi informează aceste persoane ori de câte ori intervin modificări ale bazei de calcul, în sensul majorării îndemnizaţiei de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau grefier în activitate, în situaţiile prevăzute de lege;
    ţ) îndeplineşte alte sarcini date de preşedintele instanţei ori de managerul economic.
    (2) Compartimentul resurse umane de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.
    (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. j), l) şi n) pentru personalul propriu al curţii de apel revin compartimentului resurse umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau persoanei desemnate de preşedintele tribunalului.
 
Consilier Juridic
 
     Potrivit dispoziţiilor art.170 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,
  
    (1) La fiecare curte de apel funcţionează, sub coordonarea preşedintelui, un consilier juridic.
    (2) Consilierul juridic sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii:
    a) reprezintă instanţa şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa autorităţilor publice, instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi alte lucrări;
    b) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    c) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
    d) asigură redactarea proiectelor de contracte şi negocierea clauzelor legale contractuale;
    e) asigură redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate care privesc instanţa în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;
    f) semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de instituţia reprezentată;
    g) asigură asistenţă instanţei în favoarea căreia îşi exercită profesia;
    h) întocmeşte puncte de vedere cu privire la orice problemă solicitată de către conducerea instanţei;
    i) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de preşedintele instanţei, în sfera sa de competenţă.
    (3) Consilierul juridic sprijină activitatea specifică a instanţelor din circumscripţia curţii de apel.
 
Inginer constructor
 

     Potrivit dispoziţiilor art. 76 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) La fiecare curte de apel funcţionează un inginer constructor.
    (2) Inginerul constructor are următoarele atribuţii:
    a) asigură legătura dintre conducerea curţii de apel şi conducerile instanţelor din circumscripţia acesteia şi proiectanţii, executanţii şi diriginţii de şantier, în ceea ce priveşte proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale şi de investiţii;
    b) reprezintă conducerea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţia acesteia în raporturile cu reprezentanţii instituţiilor avizatoare, în probleme de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente, inclusiv cu cei ai Ministerului Justiţiei, scop în care obţine avize, autorizaţii de construcţie, precum şi reînnoirea acestora, potrivit atribuţiilor ce revin beneficiarului din reglementările în materie;
    c) asigură informarea tehnică periodică şi ori de câte ori este nevoie a preşedintelui curţii de apel, a dispecerului responsabil pentru zona respectivă de la Direcţia investiţii şi administrativ din cadrul Ministerului Justiţiei, a managerului economic, precum şi a conducerilor instanţelor din circumscripţia curţii de apel;
    d) asigură controlul tehnic periodic al imobilelor curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia şi dispune, de la caz la caz, măsurile necesare pentru prevenirea şi remedierea problemelor tehnice constatate, atât în cazul construcţiilor, cât şi al instalaţiilor aferente;
    e) ţine evidenţa situaţiei juridice a bunurilor imobile şi a modului de utilizare a acestora;
    f) întocmeşte, verifică şi ţine la zi cartea tehnică a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente ale curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, precum şi fişa tehnică a acestora;
    g) participă, alături de şefii compartimentelor financiar-contabile de la tribunale şi de la curtea de apel, la fundamentarea necesarului lunar de credite, la repartizarea lunară a creditelor alocate pe obiective şi categorii de lucrări; face propuneri de valori pentru bugetul anual privind construirea şi reparaţiile imobilelor;
    h) face parte din comisia de casare a mijloacelor fixe;
    i) participă, din partea beneficiarului, în comisia de aplicare şi urmărire a măsurilor de protecţie a muncii, în cadrul instanţelor şi pe şantiere;
    j) întocmeşte sau participă la întocmirea documentaţiilor necesare solicitării de oferte pentru lucrări de reparaţii curente la imobilele curţii de apel şi ale instanţelor aflate în circumscripţia acesteia;
    k) verifică întocmirea ofertelor prezentate din punctul de vedere al corectitudinii lor şi solicită, dacă este cazul, completările necesare;
    l) face parte din colectivul de analiză şi adjudecare a ofertelor de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente, capitale şi de investiţii, după caz;
    m) face parte, în calitate de specialist desemnat din partea beneficiarului, din comisiile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor de investiţii, consolidare şi reparaţii capitale la sediile curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia;
    n) verifică şi aprobă documentaţiile tehnico-economice, fără obligativitatea de a obţine acordul prealabil al Ministerului Justiţiei, pentru lucrările de reparaţii curente şi intervenţii de urgenţă, până la valoarea stabilită prin reglementările legale în vigoare;
    o) analizează, solicită completări sau restituie, dacă este cazul, pentru refacere acele documentaţii tehnico-economice ce urmează a fi transmise la Ministerul Justiţiei, în vederea verificării şi avizării lor;
    p) verifică situaţia stadiilor fizice aferente lucrărilor de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente la toate imobilele în execuţie aparţinând curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, în vederea respectării termenelor din graficul de execuţie aprobat şi a calităţii lucrărilor executate, şi transmite lunar această situaţie dispecerului de zonă;
    q) asigură controlul periodic, ca reprezentant al beneficiarului, asupra diriginţilor de şantier privitor la derularea lucrărilor în curs de execuţie;
    r) face parte, în calitate de reprezentant al beneficiarului, din comisiile de recepţie a lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor ce se realizează în circumscripţia curţii de apel şi participă efectiv la verificarea modului de întocmire a cărţilor tehnice ale construcţiilor, a completărilor ulterioare, precum şi a modului de utilizare a construcţiilor, ulterior recepţiei.
    (3) Inginerul constructor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.
    (4) La tribunalele la care funcţionează un inginer constructor, acesta îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute la alin. (2)

 

Psiholog
    
    Potrivit dispoziţiilor art. 169 din Hotărârea CSM  nr. 1375/2015,

    (1) La fiecare curte de apel funcţionează un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă "psihologia muncii şi organizaţională".
    (2) Psihologul sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii:
    a) analizează activităţile organizaţionale la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru diagnosticarea eventualelor disfuncţionalităţi sistemice, în scopul eficientizării actului de justiţie şi ameliorării condiţiilor de muncă;
    b) evaluează cantitatea, calitatea şi eficienţa resurselor umane în scopul optimizării sarcinilor de muncă, reorientării profesionale în cadrul instanţei şi formării anumitor abilităţi profesionale;
    c) asigură asistenţa psihologică a personalului instanţelor judecătoreşti pentru facilitarea acomodării cu cerinţele specifice unui anumit post şi a integrării noilor angajaţi în colectivul de lucru;
    d) mediază conflictele interpersonale care afectează calitatea relaţiilor de muncă, în vederea diminuării sau rezolvării acestora;
    e) elaborează programele de dezvoltare organizaţională;
    f) concepe şi/sau asigură utilizarea instrumentelor de diagnoză organizaţională;
    g) asigură pregătirea motivaţională şi aptitudinală a resurselor umane - antrenarea motivaţiei intrinseci, capacităţii de memorare, capacităţii de autocontrol, abilităţilor comunicaţionale şi optimizarea atenţiei;
    h) îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare sferei sale de competenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă;
    i) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la preşedintele curţii de apel, în sfera sa de competenţă.
    (3) Preşedintele curţii de apel stabileşte calendarul activităţilor pe care psihologul le realizează la curtea de apel şi la instanţele din circumscripţia curţii de apel, având în vedere şi solicitările preşedinţilor instanţelor arondate. Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se realizează conform calendarului aprobat de preşedintele curţii de apel, inclusiv pentru instanţele din circumscripţia curţii de apel.
    (4) Psihologul asigură consilierea psihologică, la cerere, a personalului curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia în cazul confruntării cu situaţii existenţiale critice, inclusiv de natură profesională, în vederea optimizării performanţiale şi asigurării confortului personal şi interpersonal în mediul organizaţional.
    (5) Psihologul poate participa în comisiile de examinare/reexaminare psihologică la concursurile/examenele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către curţile de apel.
    (6) Psihologul poate participa în proiectele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii.
    (7) Psihologul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor deţinute în exercitarea funcţiei.
    (8) Psihologul întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă preşedintelui curţii de apel.

Auditor
 
    Potrivit dispoziţiilor art.3 şi art.15  din   Legea nr. 672/2002

    (1) Obiectivul general al auditului public intern în entităţile publice îl reprezintă îmbunătăţirea managementului acestora şi poate fi atins, în principal, prin:
    a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
    b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în entităţile publice, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.
    (2) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.
    (3) Ministerul Finanţelor Publice şi Camera Auditorilor Financiari din România vor elabora Cadrul comun cuprinzând obiectivele specifice auditului intern la entităţile economice din domeniul public.

    ART. 15
    (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice.
    (2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatic


Instanţele din subordinea Curţii de Apel Oradea

Tribunalul Bihor - Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud. Bihor
Judecătoria Oradea - Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud. Bihor

Judecătoria Beiuş - Beiuş, str. Horea nr. 11, jud. Bihor
Judecătoria Marghita - Marghita, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2, cod 415300, jud. Bihor
Judecătoria Aleşd - Aleşd, Piaţa Unirii nr. 5, cod 415100, jud. Bihor
Judecătoria Salonta - Salonta, str. Oradiei nr. 2, jud. Bihor

Tribunalul Satu Mare - Satu Mare, Str. Mihai Viteazul nr.8, cod poştal 440037, jud. Satu Mare
Judecătoria Satu Mare - Satu Mare, Str. Mihai Viteazu nr. 8, cod poştal 440037, jud. Satu Mare
Judecătoria Carei - Carei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 38, jud. Satu Mare
Judecătoria Negreşti Oaş - Negreşti Oaş, Aleea Trandafirilor nr. 7, jud. Satu Mare


  

Hotărâri de colegiu

Hotărâri de colegiu pe anul 2022

Hotărâre de colegiu nr. 30 din 27.05.2022

Hotărâre de colegiu nr. 29 din 27.05.2022

Hotărâre de colegiu nr. 28 din 27.05.2022

Hotărâre de colegiu nr. 26 din 19.05.2022

Hotărâre de colegiu nr. 24 din 21.04.2022

Hotărâre de colegiu nr. 12 din 15.02.2022

Hotărâre de colegiu nr. 10 din 07.02.2022

Hotărâre de colegiu nr.   9 din 07.02.2022

Hotărâre de colegiu nr.   7 din 07.02.2022

Hotărâre de colegiu nr.   1 din 11.01.2022

 

Hotărâri de colegiu pe anul 2021

Hotărâre de colegiu nr. 27 din 03.08.2021
Hotărâre de colegiu nr. 17 din 19.05.2021
Hotărâre de colegiu nr. 16 din 19.05.2021
Hotărâre de colegiu nr. 15 din 19.05.2021

 

Hotărâri de colegiu pe anul 2020

Hotărâre de colegiu nr. 37 din 13.11.2020
Hotărâre de colegiu nr. 36 din 13.11.2020
Hotărâre de colegiu nr. 35 din 09.11.2020

Hotărâre de colegiu nr. 26 din 30.07.2020

Hotărâre de colegiu nr. 25 din 24.07.2020

Hotărâre de colegiu nr. 23 din 16.06.2020

Hotărâre de colegiu nr. 20 din 26.05.2020

Hotărâre de colegiu nr. 19 din 26.05.2020

Hotărâre de colegiu nr. 18 din 26.05.2020

Hotărâre de colegiu nr. 14 din 14.05.2020

Hotărâre de colegiu nr. 10 din 27.03.2020 + Anexa

Hotărâre de colegiu nr.   8 din 25.03.2020 + Anexa

Hotărâre de colegiu nr.   7 din 20.03.2020

Hotărâre de colegiu nr.   6 din 18.03.2020

Hotărâre de colegiu nr.   5 din 11.03.2020 + Anexe secții

 

Hotărâri de colegiu pe anul 2019

Hotărâre de colegiu nr. 23 din 05.12.2019
Hotărâre de colegiu nr. 22 din 21.11.2019
Hotărâre de colegiu nr. 21 din 06.11.2019

Hotărâre de colegiu nr. 14 din 16.09.2019

Hotărâre de colegiu nr. 12 din 27.06.2019

Hotărâre de colegiu nr. 10 din 04.06.2019

Hotărâre de colegiu nr.   6 din 17.05.2019

Hotărâre de colegiu nr.   2 din 06.02.2019

 

Hotărâri de colegiu pe anul 2018

Hotărâre de colegiu nr. 44 din 04.12.2018

Hotărâre de colegiu nr. 42 din 28.11.2018

Hotărâre de colegiu nr. 39 din 06.11.2018

Hotărâre de colegiu nr. 32 din 12.10.2018

Hotărâre de colegiu nr. 27 din 10.09.2018

Hotărâre de colegiu nr. 26 din 24.07.2018

Hotărâre de colegiu nr. 25 din 23.07.2018

Hotărâre de colegiu nr. 22 din 06.07.2018
Hotărâre de colegiu nr. 20 din 29.05.2018
Hotărâre de colegiu nr.   7 din 21.02.2018

Hotărâri de colegiu pe anul 2017

Hotărâre de colegiu nr. 43 din 29.12.2017

Hotărâre de colegiu nr. 42 din 13.12.2017
Hotărâre de colegiu nr. 27 din 26.09.2017
Hotărâre de colegiu nr. 18 din 31.05.2017
Hotărâre de colegiu nr. 17 din 22.05.2017
Hotărâre de colegiu nr. 16 din 20.04.2017
Hotărâre de colegiu nr. 11 din 06.03.2017 repartizare judecatori pe sectii si complete

Hotărâre de colegiu nr. 10 din 02.03.2017

Hotărâre de colegiu nr.   5 din 17.01.2017

 

Hotărâri de colegiu pe anul 2016

Hotărâre de colegiu nr. 36 din 08.12.2016

Hotărâre de colegiu nr. 27 din 09.09.2016

Hotărâre de colegiu nr. 21 din 30.06.2016

Hotărâre de colegiu nr. 18 din 25.05.2016

Hotărâre de colegiu nr. 15 din 05.05.2016

Hotărâre de colegiu nr. 10 din 01.03.2016


Hotărâri de colegiu pe anul 2015

Hotărâre de colegiu nr. 38 din 03.12.2015

Hotărâre de colegiu nr. 37 din 25.11.2015

Hotărâre de colegiu nr. 33 din 21.10.2015
Hotărâre de colegiu nr. 31 din 30.09.2015
Hotărâre de colegiu nr. 26 din 19.06.2015
Hotărâre de colegiu nr. 25 din 11.06.2015
Hotărâre de colegiu nr. 23 din 26.05.2015
Hotărâre de colegiu nr. 18 din 06.05.2015
Hotărâre de colegiu nr. 17 din 21.04.2015

Hotărâre de colegiu nr. 11 din 19.02.2015

Hotărâre de colegiu nr.   6 din 14.01.2015

Hotărâre de colegiu nr.   2 din 08.01.2015


Hotărâri de colegiu pe anul 2014
Hotărâre de colegiu nr. 23 din 2014

Hotărâre de colegiu nr. 21 din 2014

Hotărâre de colegiu nr. 17 din 2014

Hotărâre de colegiu nr.   3 din 2014  
Hotărâre de colegiu nr.   1 din 2014