Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 Buletin informativ

 
Nr. 25/42/A/BIRP/2022
din 28 ianuarie 2022
 
    COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În data de 28 ianuarie 2022, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2021, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
      Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
      În anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 106.428 dosare, din care 29.615 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2020, la care s-au adăugat un număr de 76.813 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate, în anul 2021, cu 5.364 dosare, respectiv cu 5,30% faţă de anul 2020.
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 77.535 dosare, valoare în creştere cu 8,51% față de anul 2020, când au fost soluționate 71.449 dosare. 
       Din totalul de 106.428 dosare, 7.026 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 24.173 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 75.229 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o creştere față de anul 2020, când au fost înregistrate un număr de 21.082 dosare la nivelul tribunalelor și de 73.659 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 15.586 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 12.686 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 56.621 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 54.069 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2021, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.397, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.629, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2021 de 7.026 dosare, în creștere cu 11,11%, față de volumul înregistrat în anul 2020, care a fost de 6323 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.328 în anul 2021, în creştere cu 13,50% față de anul 2020, când au fost soluționate 4.694 dosare.
      Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (1046 dosare), urmate de apelurile în materie penală (883 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (788 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (474 dosare) şi recursuri în materie civilă (310 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.669 dosare, în creştere cu 5,87 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.521 dosare.
       Se remarcă astfel că, şi în anul 2021, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I-a civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, nr. total al acestora fiind de 1127 dosare, faţă de 922 dosare în anul 2020 (+205) şi în materia litigiilor de muncă, nr. total al acestora fiind în anul 2021 de 660 dosare, faţă de 826 dosare în anul 2020 (-166). Şi volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară creştere, de la 773 dosare în 2020, la 882 dosare în anul 2021.
       La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 1.791 dosare, în creștere cu 10,89 % față de anul 2020, când s-a înregistrat un număr de 1.615 dosare.
       La Secţia a II – a civilă, secţie înfiinţată prin reorganizarea Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care a devenit funcţională cu începere din 01.01.2021, volumul total de activitate în anul 2021 a fost de 871 dosare. Până la înființarea secției, în materiile litigii cu profesioniști şi faliment, volumul total de activitate a fost în anul 2020 de 701 dosare, existând astfel o creștere de 24,25%.
       La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.695 dosare, în creştere cu 14,06 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.486 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2021 a fost de: 1.849 la Secţia I civilă, în creştere cu 1,31 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.825 dosare; 709 dosare la Secţia a II – a civilă, în creştere cu 36,34% faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 520 dosare; 1317 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în creştere cu 18,86 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.108 dosare; 1453 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 17,08% faţă de anul 2020, când au fost soluționate 1.241 dosare.
       La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 467,6 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 380 dosare.
       În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 501 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 401,6 dosare.
       Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
       La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,4 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97%, respectiv un număr de 5168 dosare din totalul de 5328 dosare soluționate în anul 2021.
       Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 0,9% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei ușoare scăderi a ponderii hotărârilor atacate.
 
    CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
                                                                                                                                                                                 Nr. 174/42/A/BIRP/2021
din 7 septembrie 2021

COMUNICAT

Începând cu data de 8 septembrie 2021, în continuarea demersurilor inițiate în anul 2015, de facilitare a accesului justițiabililor la dosarul electronic, pentru Curtea de Apel Oradea și instanțele din circumscripția acesteia va fi disponibilă o versiune nouă a dosarului electronic, care beneficiază de facilități suplimentare de accesare rapidă a documentelor ce constituie dosarul electronic.
Accesul la noua versiune a dosarului electronic se va realiza prin depunerea la instanța pe rolul căreia se află dosarul a unei cereri de acces, care va putea fi descărcată de pe portalul fiecărei instanțe, urmând a fi transmisă acesteia fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul poștal). În cerere se va indica obligatoriu numărul de telefon și adresa de email a solicitantului.
       După introducerea adresei de email și a numărului de telefon în aplicația Ecris, solicitantului i se va comunica un link, pe adresa de email indicată, prin accesarea căruia vor putea fi vizualizate documentele din dosarul electronic.
      Dosarul electronic poate fi accesat prin intermediul paginii de internet www.curteadeapeloradea.ro, secțiunea Dosar electronic. După introducerea adresei de email, selectarea instanței la care se află dosarul și acționarea butonului ”Autentifică”, solicitantul va primi un SMS la numărul de telefon indicat, cu un cod de validare, iar după introducerea acestuia în aplicație, solicitantul va avea acces la dosar.
      În paralel, va fi funcțională și aplicația Infodosar, pentru care părților li s-a comunicat parola de acces la dosarul electronic.
      Totodată, justițiabilii au posibilitatea să opteze pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic pe adresa de email indicată. Procedura de comunicare se va considera îndeplinită sub condiția accesării de către justițiabil, în termen de 3 zile de la comunicare a link-ului de acces primit pe adresa de email. În cazul în care solicitantul nu va accesa link-ul în termen de 3 zile, procedura de comunicare se va realiza prin intermediul serviciului poștal.
       Pentru instituțiile cu care există încheiate acorduri de colaborare privind citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic, procedura de comunicare se va considera îndeplinită la momentul transmiterii către destinatar a actului de procedură în format electronic pe adresa de email indicată de fiecare instituție pentru primirea corespondenței.
  
       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA

 
 
ANUNȚ
 
      Prin Hotărârea CSM nr.82/20.08.2020 a fost aprobată propunerea de reorganizare a Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Oradea, prin înființarea a două secții distincte începând cu 1.01.2021, respectiv Secția de contencios administrativ și fiscal și Secția a II-a civilă.
      În aplicarea acestei hotărâri, dosarele înregistrate în materia litigiilor cu profesioniști și falimente până la data de 1.01.2021 pe vechea secție au fost mutate pe secția nou înființată sub număr versionat (la numărul inițial s-a adăugat *).
      În vederea accesării documentelor din dosarele electronice cu număr versionat, părțile interesate pot formula cereri de eliberare a unei alte parole, parola comunicată inițial nemaifiind funcțională. 
      Pentru toate dosarele mutate s-a păstrat completul inițial și termenele de judecată stabilite, citațiile emise și comunicate până la separarea secțiilor rămânând valabile.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 
 
 
Nr. 33/42/A/BIRP/2021
din 29 ianuarie 2021
 
                    COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În data de 29 ianuarie 2021, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbarea Raportului de activitatea pe anul 2020, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
       Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
      În anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 100.873 dosare, din care 29.448 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2019, la care s-au adăugat un număr de 71.425 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o scădere cu 7,65% a volumului total de activitate faţă de anul 2019.
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 71.745 dosare, valoare în scădere cu 10,08% față de  anul 2019, când au fost soluționate 79.788 dosare, scădere ce se datorează în principal desfășurării activității de judecată în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19.
       Din totalul de 100.873 dosare, 6.337 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 20.988 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 73.548 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o scădere față de anul 2019, când au fost înregistrate un număr de 22.695 dosare la nivelul tribunalelor și de 80.463 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 12792 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 14415 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 54231 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 60713 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2020, numărul dosarelor nou intrate a fost de 4.919, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.418, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2019.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul  anului 2020 de 6.337 dosare, în  creștere cu 4,26%, față de volumul înregistrat în anul 2019, care a fost de 6078 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.722 în anul 2020, în ușoară creştere cu 1,33% față de anul 2019, când au fost soluționate 4.660 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (852 dosare), urmate de apelurile în materie penală (807 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (800 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (654 dosare) şi recursuri în materie civilă (300 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2518 dosare, în creştere cu 35,08 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 1.864 dosare. Creșterea semnificativă a volumului de activitate la nivelul acestei secții a fost determinată de înregistrarea unui număr de dosare noi în materia litigiilor de muncă, de 824 de dosare, față de 358 în anul 2019, cât și în materia asigurărilor sociale, unde s-au înregistrat 922 dosare față de 670 în anul 2019.
       La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori volumul total a fost de 1.615 dosare, în creștere cu 3,52 % față de anul 2019, când s-a înregistrat un număr de 1.560 dosare.
       În schimb la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total a fost 2.204 dosare, în scădere cu 16,95 % față de anul precedent, când numărul total a fost de 2.654 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2020 a fost de 1.835 la Secţia I civilă, în creştere cu 30,41 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.407 dosare, respectiv de 1.645 dosare la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 17,66 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.998 dosare, iar la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori numărul dosarelor soluţionate a fost de 1.242 dosare, în scădere cu 1,03 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.255 dosare.
      La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 380 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 360,5 dosare.
      În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 401,6 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 378,9 dosare.
      Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
       La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3 luni în materie penală și de 4,4 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3%, respectiv un număr de 4595 dosare din totalul de 4722 dosare soluționate în anul 2020.
       Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 1,23% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei creșteri ușoare a ponderii hotărârilor atacate.
 
CURTEA DE APEL ORADEA
  Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
Nr. 261/42/A/BIRP/2020
din 4 noiembrie 2020
  
COMUNICAT
 
      În vederea informării corecte a opiniei publice, a justițiabililor care, în această perioadă sunt implicaţi în proceduri judiciare la Curtea de Apel Oradea, a avocaților şi a celorlalți participanţi la procese, vă aducem la cunoștință că, în ultimele săptămâni, la Curtea de Apel Oradea au fost confirmate pozitiv 7 persoane în urma testării pentru virusul SARS-COV2. Pentru fiecare dintre acestea s-a efectuat ancheta epidemiologică de către Direcția de Sănătate Publică Bihor, însă, doar în cazul unei singure persoane testată pozitiv s-a stabilit calitatea de contacți direcți pentru încă două persoane din rândul personalului instanței.
      Persoanele depistate pozitiv în urma testării precum și contacții direcți ai acestora se află în carantină/izolare la domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, urmând să-și reia activitatea la expirarea acestui termen.
      Având în vedere că, persoanele carantinate/izolate la domiciliu fac parte din secții diferite, activitatea instanței nu este la acest moment afectată, ședințele de judecată și activitatea cu publicul a compartimentelor auxiliare desfășurându-se în mod normal, conform procedurii derogatorii aprobată prin Hotărârea CSM nr.734/2020.
     În toate spațiile se asigură cu regularitate aerisirea și dezinfecția suprafețelor pentru reducerea riscului de răspândire a virusului.
      De asemenea, în spațiile destinate accesului publicului se realizează nebulizarea prin intermediul unei firme specializate.
 
       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
Nr. 196/42/A/BIRP/2020
din 6 august 2020
   
   COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În continuarea demersului de informare corectă a justițiabililor care în această perioadă sunt implicați în proceduri judiciare la Curtea de Apel Oradea, a avocaților și a celorlalți participanți, vă aducem la cunoștință că, în cursul zilei de marți, 4 august 2020,  personalul Curții de Apel Oradea a fost testat în vederea depistării unor eventuale infecții cu virusului COVID 19, prin metoda pooling, rezultatul testării fiind negativ.
      Reamintim că în cursul zilei de vineri, 31.07.2020, o persoană a fost confirmată ca fiind purtătoare a virusului COVID 19, iar alte două persoane au fost plasate în carantină la domiciliu, în urma anchetei epidemiologice efectuată de Direcția pentru Sănătate Publică Bihor, fără ca acestea să dezvolte până în prezent simptome ale infecției cu virusul COVID 19.
      Au fost dispuse măsuri administrative în vederea dezinfectării tuturor spațiilor destinate personalului, precum și a celor destinate accesului publicului pentru eliminarea oricărui risc de transmitere a virusului.
      Activitatea instanței nu a fost afectată, aceasta fiind oricum restrânsă în această perioadă strict la soluționarea cauzelor cu caracter urgent, ca urmare a intrării în vacanța judecătorească, începând cu data de 1 august 2020 până la  31 august 2020.
 
       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA

 
 
Nr. 137/42/A/BIRP/2020
din 14 mai 2020
  
COMUNICAT
 
       Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 734/12.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești ce se va desfășura în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, în contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe teritoriul României, măsuri care derogă de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015, la nivelul Curții de Apel Oradea au fost implementate măsuri necesare desfășurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată în perioada 15.05.2020-31.08.2020.
      1. Accesul justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici și altor categorii de participanți la procese în Palatul de Justiție se realizează astfel:
       - pe poarta din spate (orientată înspre parcarea supraterană) pentru cei care se prezintă la Sălile penale nr. 5 şi 6 folosite de Tribunalul Bihor şi Judecătoria Oradea;
      - pe poarta principală (orientată înspre Parcul Traian) pentru cei care se prezintă la celelalte săli de judecată, Compartimentele  Arhivă şi Registratură;
       Se va respecta distanța socială de 1,5 m, iar accesul justițiabililor către sălile de judecată va fi permis, cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele. Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanței va putea fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanțare socială, cu prealabila înștiinţare/încuviințare verbală a președintelui completului de judecată. 
       Staționarea în incinta Palatului de Justiţie este permisă strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare.
       Justițiabilii şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măști de protecție facială, de unică folosință, sau confecționate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura, pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței. Membrii corpului de jandarmi vor putea dispune îndepărtarea persoanelor care nu poartă mască. 
      Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanță.
       Nu se va permite accesul în Palat:
       - persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37,3 grade C, precum și
       - persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situație este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul.
       Eliminarea măștilor de protecție utilizate de justiţiabili se va face în condiții de siguranță, în containere special inscripționate pentru această destinaţie.
       2. Accesul la Compartimentele registratură și arhivă ale Curții de Apel Oradea
       COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ al Curţii de Apel Oradea va desfășura activitate cu publicul în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, doar în mod excepțional, în intervalul orar 8,30-12,30, cu programare prealabilă, alocându-se câte 15 minute pentru fiecare persoană, în vederea evitării supraaglomerării.
       Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax). 
       De asemenea, se recomandă ca depunerea cererilor sau înscrisurilor la dosarul cauzei, precum şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
       Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierii șefi de secţii.
        Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta pentru depunerea cererilor/înscrisurilor în formă fizică, în baza unei programări telefonice la nr. de telefon 0259/426.883, tasta 2, realizată cu cel puţin două zile înainte de data prezentării şi afişată pe portalul  înainte cu o zi.  
        La COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30, astfel:
       - în intervalul orar 8,30-11,00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent că de calitate (părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc), pentru o durată ce nu va depăşi 20 de minute;
        - intervalul 11-12,30 este rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi.
       Accesul justițiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va face potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puțin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 1).
       Lista programărilor va putea fi consultată cu o zi înainte, pe site-ul instanței.
       3. Reguli privind participarea la şedinţele de judecată
       Lista de ședință va conține intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze și va fi comunicată prin publicare pe pagina de internet a instanței, cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței.  
       Participanților la ședințele de judecată li se recomandă să consulte portalul instanței pentru a lua cunoștință de ora fixată pentru luarea cauzei și să se prezinte la poarta de acces cu minim 15 minute înaintea orei fixate, în vederea efectuării verificărilor necesare de către corpul de jandarmi.
        De asemenea, li se recomandă participanților la ședințele de judecată să cunoască numărul dosarului în care se prezintă și numărul sălii de judecată spre care se îndreaptă, pentru facilitarea accesului.
        În cauzele nonpenale, completul de judecată va putea dispune contactarea părţilor în vederea obţinerii acordului şi a datelor de contact necesare audierii prin videoconferinţă (prin aplicația Skype), sau va putea încuviinţa astfel de cereri, formulate de persoanele interesate, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de judecată.
 
       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 
Modele de cereri pentru justițiabili
 
 
 
 
 
Program de funcționare Arhivă și Registratură pe perioada vacanței judecătorești
(04.07.2022 – 02.09.2022):
 
a. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă (etaj II, camera  nr. 60):
    Marți și Joi      09:00 - 11:00 
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură (etaj II, camera  nr. 62):
    Luni - Vineri   09:00 - 11:00 
 
 
Program de funcţionare:
 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni – Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30  şi exclusiv pentru avocaţi/experţi  Luni – Vineri  12:30 - 13:30
   
    Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni               08:00 - 19:00
 
    - Marţi – Vineri 08:00 - 16:00
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru Secţiile civile ale    Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi şi Joi  09:30 - 12:30 – la Arhivă
 
 
- Ghid practic - modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoanele care solicită prin poştă  certificate sau copii de pe actele din dosarele curţii de apel vor anexa la cerere un plic de retur,  autoadresat si timbrat corespunzător.  
 
 
 
 

 Comunicate de presă

 
 

 Biroul de informare şi relaţii publice

 
 
Unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice este accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, drept reglementat de Legea nr. 544/2001 si de catre Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 123/2002. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu, obligatie prevazuta in art. 4 din Legea nr. 544/2001 si in art. 3 din Normele metodologice. Concomitent, aceste compartimente au ca obiect de activitate primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare.
Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)   informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte dincategoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)   informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)   informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)   informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)   informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f)    informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g)   informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 544/2001, accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat, acreditarea ziaristilor acordandu-se la cerere.
Solicitarea de informatii de interes public este o actiune verbala sau scrisa (pe suport de hartie sau electronic). Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, persoanelor interesate li se pun la dispozitie formulare tip. Persoana care se considera vatamata in dreptul privind accesul la informatiile de interes public se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice in baza art. 21 din Legea nr. 544/2001, iar in baza art. 22 poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului.
Cat priveste petitia, aceasta este orice reclamatie, cerere, sesizare sau propunere formulata in scris sau prin e-mail pe care un cetatean o poate adresa autoritatilor sau institutiilor publice. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
 
 Conducatorul Biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii prevazute in art. 80 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii:
 
(1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: ...  a) conduce şi coordonează activitatea biroului; ...  b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; ...  c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; ...  d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de internet a instanţei; ...  e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; ...  f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; ...  g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate; ...  h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; ...  i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. ...  (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului. ... 
 
In cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prevăIn cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prezute in art. 82 din Regulament, sunt următoarele:
(1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice au/are următoarele atribuţii: ... a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; ...  b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; ...  c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; ...  d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare; ...  e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; ...  f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; ...  g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative; ...  h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; ...  i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; ...  j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. ...  (2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplinesc/îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului. ... 
 
Potrivit art. 81 furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
Documente de interes public 
In conformitate cu art. 92 din Regulament, scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul Regulament, este interzisă. Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare a solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă ţinând seama de priorităţile impuse de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă. Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Documentele prevăzute în alineatul precedent se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere se verifică integritatea documentelor. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei părţile, avocaţii sau reprezentanţii părţilor, experţii şi experţii desemnaţi în cauză. Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alineatul precedent, în condiţiile legii. In acelaşi mod pot fi consultate şi documentele şi evidenţele speciale ale instanţei, care presupun confidenţialitate. Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când , în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei, conform art. 81 din Regulamentul instanţei.
Lista documentelor produse sau gestionate:
 
In conformitate cu art. 83 din Regulamentul instanţei, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează următoarele documente:
1. Registru general de dosare
2. Opisul alfabetic
3. Registrul informativ
4. Registrul de termene al arhivei;
5. Condica şedinţelor de judecată;
6. Registrul privind arestarea preventivă;
7. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecători în cursul judecăţii;
8. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale;
9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport;
10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale;
11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs;
15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
16. Registrele judecătorilor sindici;
17. Registrul valorilor şi corpurilor delicte ;
18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
19. Registrul de evidenţă a petiţiilor;
20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
21. Registru de control;
22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal;
 
Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Soluţionarea cererilor are loc în condiţiile art.7 şi 8 din  Legea nr. 544/2001 .
 
In cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de instanţe, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant în condiţiile legii.
Plata se face la caseria instituţiei.
Modalităţile de contestare a deciziei dată în soluţionarea cererii:
(1) In conformitate cu art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective În termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atăt informaţiile de interes public solicitate iniţial, căt şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Potrivit Art.22
-   (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plăngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
-   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
-   (3) Hotărărea tribunalului este supusă recursului.
-   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
-   (5) Atătplăngerea, căt şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, din Legea nr. 544/2001 următoarele informaţii:
a)  informaţiile  din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romăniei, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul  anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinănd categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
Petiţiile se soluţionează conform O.G. nr. 27/2002 aprobată şi modificată de Legea nr. 233/2002.

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001:

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget


Curtea de Apel Oradea - aparat propriu
 

 

Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2022- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2022- Tribunalul Bihor 

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2022- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2022- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2022- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.10.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 01.01.2021- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2020- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2020- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.10.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.09.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2020- Tribunalul Bihor
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 29.02.2020- Tribunalul Bihor
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2020- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2019- Tribunalul Bihor

 


Tribunalul Satu Mare

 

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2020- Tribunalul Satu Mare
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2020- Tribunalul Satu Mare
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2020- Tribunalul Satu Mare
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2020- Tribunalul Satu Mare

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2020- Tribunalul Satu Mare

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2020- Tribunalul Satu Mare 

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 29.02.2020- Tribunalul Satu Mare
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2020- Tribunalul Satu Mare
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2019- Tribunalul Satu Mare

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2019- Tribunalul Satu Mare

  

Bilanţuri contabile

Bilanț 31-12-2017

Bilant 31-12-2016

Bilantul pe anul 2015 


Rapoarte economice


Buget de stat initial pe anul 2022​

Buget de stat centralizat       25-04-2018
Buget de stat aparat propriu  27-04-2018
Buget de stat centralizat        20-02-2018
Buget de stat aparat propriu   23-02-2018
Buget de venituri centralizat   10-01-2018
Buget de venituri ap. propriu  11-01-2018
Buget de stat centralizat        08-01-2018
Buget de stat aparat propriu  15-01-2018
Buget de venituri ap. propriu 04-12-2017
Buget de venituri centralizat  29-11-2017
Buget de stat aparat propriu  20-12-2017                                                                                                                     Buget de venituri 31-03.2017                                                                                                                                  

Buget de stat 30-03-2017

 

 

 


Declaraţii de avere şi de interese

 
Declaraţii de avere şi interese ale personalului auxiliar de specialitate şi  funcţionarilor publici din cadrul Curţii de Apel Oradea 2013
 
Arhiva declaraţiilor de avere şi interese ale personalului auxiliar de specialitate şi  funcţionarilor publici din cadrul Curţii de Apel Oradea
    
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
2010