Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 CHESTIONAR

 
 

 Buletin informativ

 
 

Buletinul jurisprudentei

 

 
 
 
Nr. 95/42/A/BIRP/2024
din 12 aprilie 2024
 
                                                                       COMUNICAT DE PRESĂ
                                                                   Concursul de procese simulate
 
        În data de 11 aprilie 2024 s-a desfăşurat la sediul Curţii de Apel Oradea cea de-a cincea ediţie a Concursului de procese simulate de dreptul familiei organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Oradea în parteneriat cu ELSA Oradea şi Curtea de Apel Oradea.
       Concursul a fost precedat de o prezentare a profesiei de asistent al judecătorului făcută de dna. Lenuţa Aurelia Stan, fost judecător în cadrul Curţii de Apel Oradea.
       Participanţii implicaţi (studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Oradea şi 1 Decembrie Alba Iulia) exercitând atribuţiile specifice profesiei de judecător, avocat şi grefier, precum şi calitatea de martor, în cadrul concursului fiind dezbătut un caz de divorţ.
        Premiile constând în bani, cărţi şi reviste de specialitate juridică au fost acordate de juriul format din dna. judecătoare a Curţii de Apel Oradea Doina Măduţa, dl. decan al Facultăţii de Drept din Oradea conf. univ. dr. Cristian Miheş, dna. conf. univ. dr. Oana Mihăilă şi lect. univ. dr. Mihaela Teaca.
        Înmânarea premiilor s-a făcut de către dna. preşedintă a Curţii de Apel Oradea Florica Roman, câştigătorii ediţiei din acest an fiind Paul Chichişan (locul întâi- rolul de judecător), Jasmina Mucha (locul doi- rolul de martor) şi Maria Indrei împreună cu Maria Crişan (locul trei- echipa de avocaţi ai reclamantei). 
  
      CURTEA DE APEL ORADEA
       Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 77/42/A/BIRP/2024
din 15 martie 2024
     COMUNICAT DE PRESĂ
 
        În data de 15 martie 2024, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc dezbaterea activității Curții de Apel Oradea pe anul 2023, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor acestei instanțe.
        Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
        În anul 2023 Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 124.025 dosare, înregistrându-se o creştere a volumului total de activitate cu 11.850 dosare ( 10,56 % ) față de volumul înregistrat în anul 2022.
       Corespunzător volumului total de activitate în anul 2023 Curtea de Apel Oradea și instanțele din circumscripția acesteia au soluționat un număr de 83.246 dosare, valoare în creștere cu 3,93 % fată de cea înregistrată în anul 2022, când au fost soluționate 80.094 dosare.
       Raportat la nivelul fiecărei instanțe se constată o scădere a numărului de cauze înregistrate la nivelul Curții de Apel Oradea ( 6.216 dosare în scădere cu 14,10 % față de anul anterior ), în timp ce la nivelul tribunalelor a avut loc o ușoară creștere ( 2,04%- 464 dosare ), iar una substanțială fiind înregistrată la nivelul judecătoriilor (15, 08 % - 12.407 dosare ).
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.933 în anul 2023, în scădere cu 12,95 % față de anul 2022, când au fost soluționate 5.667.
      Ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o apelurile înregistrate în materia asigurărilor sociale (850 dosare), urmate de apelurile în materie penală (832 dosare), recursurile în materia contenciosului administrativ și fiscal (592 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (272 dosare) și fondurile în materie contenciosului administrativ și fiscal (251 dosare). 
       În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2023, la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 485,8 dosare, sub media națională care a fost de 650,8 dosare/ judecător, fapt ce o plasează pe locul 12 în cadrul curților de apel din țară. S-a înregistrat o scădere a valorii acestui indicator față de anul precedent, când încărcătura pe judecător a fost de 582,3 dosare.
       Pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT, durata medie de soluționare a unui dosar fiind de 2,5 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală.
                               
  CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 52/42/A/BIRP/2024
din 9 februarie 2024
COMUNICAT DE PRESĂ
 
         Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Oradea aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
     Prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023 Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptat Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
        Chestionarul conţine 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.
        Chestionarul poate fi completat atât în format fizic prin punerea acestuia la dispoziţia celor interesaţi la intrarea principală în Palatul de Justiţiei şi în cadrul compartimentului arhivă, cât şi în format on-line pe pagina de internet a Curţii de Apel Oradea la secţiunea Acasă, respectiv Informații de interes public.
 
    CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 202/42/A/BIRP/2023
din 13 octombrie 2023
COMUNICAT DE PRESĂ
 
         Azi, 13 octombrie 2023, în cadrul unei vizite de lucru realizate la Oradea, Ministrul Justiției, doamna Alina Gorghiu, a participat la o întâlnire cu președinții și cu judecătorii Curții de Apel Oradea, precum și cu cei ai instanțelor din circumscripția acestei curți, organizată în Sala festivă a Palatului de Justiție.
         La întâlnire s-au dezbătut probleme de interes pentru justiție legate de infrastructura instanțelor, precum și aspecte vizând necesitatea adoptării unor modificări legislative privind o mai bună administrare a justiției, doamna ministru exprimându-și dorința realizării unei colaborări eficiente având ca scop îmbunătățirea accesului la actul de justiție și creșterea calităţii acestui serviciu public, prin asigurarea dotărilor tehnice necesare şi crearea unor condiţii de muncă menite să susţină efortul întregului personal.
    CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 168/42/A/BIRP/2023
din 4 septembrie 2023
 
                                                                      COMUNICAT DE PRESĂ
 
         Azi, 4 septembrie 2023, judecătorii Curții de Apel Oradea, întruniți în ședința Adunării Generale, au hotărât cu unanimitate de voturi suspendarea formei de protest stabilite prin hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.3/2023, având în vedere Decizia nr.467/2023 a Curții Constituționale a României.

                                                                     CURTEA DE APEL ORADEA
                                                             Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
Nr. 135/42/A/BIRP/2023
din 20 iunie 2023
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
        În data de 20 iunie 2023, judecătorii Curții de Apel Oradea, luând în considerare cele hotărâte în Adunarea Generală convocată pentru data de 31 mai 2023 de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv reiterarea solicitării ferme formulate anterior în ședința AGA din 01.11.2022, adresată celorlalte puteri ale Statului Român, de a respecta statutul constituțional al judecătorilor și principiul cooperării loiale între puterile statului, prin demararea de urgență a unei consultări reale și efective cu organele reprezentative ale sistemului judiciar dar și cu sistemul judiciar însuși, pe tema demersului legislativ preconizat, nediscutat sub nicio formă cu destinatarul legii, și care, în forma vehiculată în spațiul public, are ca unic scop eliminarea intempestivă a pensiei de serviciu a magistraților și transformarea acesteia într-o pensie contributivă, cu încălcarea gravă a principiului previzibilității și stabilității  statutului, dar și a independenței judecătorilor, de natură a destabiliza grav sistemul judiciar și de a afecta actul de justiție în substanța sa şi văzând că procesul legislativ de modificare a regimului pensiilor de serviciu ale magistraților continuă, fără o consultare reală și efectivă a sistemului judiciar, în vederea identificării acelor soluții de natură să asigure respectarea statutului constituțional al magistraților, au decis adoptarea unei forme de protest constând în amânarea judecării cauzelor, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepția cauzelor urgente, respectiv:
         1) În materie civilă:
         a) suspendarea executării hotărârii;
         b) suspendarea executării provizorii;
         c) măsura plasamentului în regim de urgență;
         d) măsuri asigurătorii;
         e) ordonanță președințială;
         f) asigurarea dovezilor;
         g) suspendare executare act administrativ;
         h) litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;
          i) cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidente procedurale în cauzele care se judecă de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
         j) litigiile privind achizițiile publice, inclusiv cele privind executarea;
         k) orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.
         2). În materie penală:
         a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
         b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
         c) cele privind infracțiunile flagrante;
         d) cele în care au fost dispuse măsuri preventive;
         e) cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii;
         f) cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
         g) cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
         h) cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
          i) cele privind infracțiuni contra securității naționale;
          j) cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
         k) orice alte cauze urgente apreciate ca atare de judecătorul de drepturi și libertăți, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanța de judecată;
          l) cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
        m) cauze în materia liberării condiționate;
        n) cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;  
        o) contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
         p) contestații la executare, doar în cauzele cu persoane private de libertate;
         r) cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri, doar în cauzele cu persoane private de libertate;
         s) cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei, doar în cauzele cu persoane private de libertate;
         ș) cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;
          t) cereri de strămutare, conflicte de competență, incidentele procedurale în cauzele care se soluționează de urgență;
          ț) căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
         u) cauze în care se apropie împlinirea termenului prescripție.
         Hotărârea Adunării Generală a Judecătorilor Curții de Apel Oradea se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Președintelui Senatului și Camerei Deputaților în vederea luării de urgență a măsurilor ce se impun în scopul asigurării stabilității sistemului judiciar și a respectării drepturilor cetățenilor la un act de justiție independent, eficient și de calitate înfăptuit într-un termen optim și rezonabil.
 
    CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 126/42/A/BIRP/2023
din 31 mai 2023
 
                                                                             COMUNICAT DE PRESĂ
 
       În data de 31 mai 2023, judecătorii Curții de Apel Oradea, reuniți în Adunarea Generală convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la preconizatele modificări ale legii privind pensia de serviciu a magistraților, au decis în unanimitate să solicite celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor și principiul cooperării loiale între puterile statului, demarând de urgență consultări reale și efective cu organele reprezentative ale sistemului judiciar dar și cu sistemul judiciar însuși, pe tema demersului legislativ preconizat, nediscutat sub nicio formă cu destinatarul legii, și care, în forma vehiculată în spațiul public, are ca unic scop eliminarea intempestivă a pensiei de serviciu a magistraților cu încălcarea gravă a principiului previzibilității și stabilității statutului dar și a independenței judecătorilor, de natură a destabiliza grav sistemul judiciar și de a afecta actul de justiție în substanța sa.
      S-a  solicitat totodată puterii legislative și executive să își asume ferm față de toți cetățenii țării pe care îi reprezintă, efectele depopulării iremediabile a sistemului judiciar ca urmare a eliminării totale și intempestive a unor garanții de independență ale judecătorilor, legate de cuantumul pensiei de serviciu și vârsta de pensionare, care vor produce în viitorul apropiat blocarea sistemului judiciar și încălcarea astfel a dreptului cetățenilor la un act de justiție eficient, de calitate, îndeplinit într-un termen optim și previzibil, și, totodată, să-și asume sancțiunile pe care aceste încălcări le vor atrage pe plan internațional, conform jurisprudenței constante a CEDO.
      S-a mai decis să se solicite celorlalte puteri ale statului să-și respecte propria strategie de dezvoltare a sistemului judiciar pe anii 2022-2025, asumată prin Hotărârea de Guvern nr.436 din 2022, prin care au stabilit ca direcții de intervenție strategică independența, calitatea și eficiența actului de justiție și asigurarea accesului la justiție, asumându-și efectiv și nu doar declarativ, obligația de a adopta o legislație care să consolideze independența justiției și calitatea actului de justiție, asigurând stabilitate și previzibilitate, să aloce fondurile necesare pentru ca sistemul judiciar să dispună efectiv de resurse umane și materiale adecvate pentru asigurarea unui act de justiție eficient, modern și de calitate.
      Judecătorii Curții de Apel Oradea au decis de asemenea să susțină demersurile legale ale personalului auxiliar și conex din instanțe, pe care aceștia le vor întreprinde în scopul renunțării la preconizatele modificări legislative care vizează majorarea vârstei de pensionare de la 60 de ani la 65 de ani, în condițiile în care o asemenea vârstă de pensionare, în contextul realităților din sistemul judiciar, ar fi de natură să le afecteze însăși substanța dreptului.
      Hotărârea Adunării Generală a Judecătorilor Curții de Apel Oradea se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Președintelui Senatului și Camerei Deputaților în vederea luării de urgență a măsurilor ce se impun în scopul asigurării stabilității sistemului judiciar și a respectării drepturilor cetățenilor la un act de justiție independent, eficient și de calitate înfăptuit într-un termen optim și rezonabil.
 
                                                                     CURTEA DE APEL ORADEA
                                                               Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 78/42/A/BIRP/2023
din 31 martie 2023

                                                                   COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În data de 30 martie 2023, Curtea de Apel Oradea a găzduit Concursul Naţional de Procese Simulate de Dreptul Familiei, Seria evenimentelor de Drept Civil „Ioan D. Romoşan” a V-a ediţie, organizat de Facultatea de Drept din Oradea şi de Curtea de Apel Oradea în parteneriat cu Elsa Oradea.
      Procesul simulat de divorţ, desfăşurat în Palatul de Justiţie din Oradea, s-a bucurat de o participare activă şi entuziastă a studenţilor facultăţilor de drept din cadrul mai multor centre universitare, respectiv Universitatea din Oradea, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu şi Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, care şi-au asumat cu seriozitate, implicare şi pasiune rolurile de judecători, avocaţi, grefier, reclamantă, pârât şi martori. La finele procesului, după pronunţarea în şedinţă publică şi motivarea pe scurt a sentinţei de divorţ de către concurenţii judecători, au fost conferite de organizatori premii celor mai buni dintre cei mai buni, alături de primele trei locuri, ocupate de echipele de avocaţi ai reclamantei, judecători şi pârât/martor, fiind acordate şi multe premii speciale şi celorlalţi concurenţi, constând în diplome, cărţi şi bani. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare a studenţilor interesaţi, care au fost primiţi şi îndrumaţi în cadrul procesului simulat de gazda evenimentului, Curtea de Apel Oradea, reprezentată de vicepreşedinte doamna Loreley Mirea-Gajdo şi de grefier şef Secţie Penală doamna Maria Hekler. Studenţii au fost însoţiţi la acest eveniment de principalii organizatori, Decanul Facultăţii de Drept din Oradea, Conferenţiar univ.dr. domnul Cristian Miheş, Conferenţiar univ.dr. doamna Oana Mihăilă, Lector univ. dr. doamna Mihaela Teacă dar şi de alte cadre didactice din centrele universitare partenere care, împreună cu vicepreşedintele instanţei, i-au  îndrumat şi încurajat să îşi urmeze cu încredere şi determinare drumul în profesiile juridice pe care le vor alege, cu aceeaşi seriozitate şi pasiune de care au dat dovadă în cadrul acestui concurs naţional, ce le-a adus tuturor celor implicaţi multă bucurie şi satisfacţie profesională.
 
                                                                  CURTEA DE APEL ORADEA
                                                            Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 55/42/A/BIRP/2023
din 24 februarie 2023
                                                                    COMUNICAT DE PRESĂ
 
        În data de 24 februarie 2023, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc dezbaterea activității Curții de Apel Oradea pe anul 2022, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor acestei instanțe.
       Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au fost prezenți reprezentanții curților de apel, respectiv doamnele judecător Elena Costache și Grațiela Milu și domnul judecător Liviu Odagiu.
        Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
       În anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 111.981 dosare, din care 29.381 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2021, la care s-au adăugat un număr de 82.600 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate în anul 2022, cu 5.352 dosare, respectiv cu 5,01% faţă de anul 2021.
       Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 80.311 dosare, valoare în creştere cu 3,96% față de anul 2021, când au fost soluționate 77.248 dosare. 
       Din totalul de 111.981 dosare, 7.232 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 22.646 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 82.103 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor a înregistrat o scădere de 6,62% în anul 2022 față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 24.252 dosare.
       Volumul de activitate al judecătoriilor a înregistrat o creştere de 8,97% față de anul 2021, când au fost înregistrate 75.339 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2022, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.504, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.728, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2021.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2022 de 7.232 dosare, în creștere cu 2,75%, față de volumul înregistrat în anul 2021, care a fost de 7038 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.690 în anul 2022, în creştere cu 7,15% față de anul 2021, când au fost soluționate 5.310 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o apelurile în materia asigurărilor sociale (1022 dosare), urmate de apelurile în materie penală (930 dosare), recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (727 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (531 dosare) şi recursuri în materie civilă (252 dosare). 
        Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.985 dosare, în creştere cu 11,75 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.671 dosare.
        Se remarcă astfel că, şi în anul 2022, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, numărul total al dosarelor fiind de 1249, faţă de 1127 dosare în anul 2021 (+122) şi în materia litigiilor de muncă, numărul total al acestora fiind de 879 dosare în anul 2022, faţă de 661 dosare în anul 2021 (+218). În schimb, volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară scădere, de la 882 dosare în anul 2021, la 857 dosare în anul 2022.
        La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 2012 dosare, în creștere cu 12,33 % față de anul 2021, când s-a înregistrat un număr de 1.791 dosare.
        La Secţia a II – a civilă, volumul total de activitate în anul 2022 a fost de 721 dosare, în scădere cu 19,62% față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 897 dosare.
        La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.514 dosare, în scădere cu 9,82 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.679 dosare.
        Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2022 a fost de: 2.289 la Secţia I civilă, în creştere cu 24,19 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.843 dosare; 568 dosare la Secţia a II – a civilă, în scădere cu 21,32% faţă de anul 2021, când au fost soluţionate 722 dosare; 1181 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 8,57 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.294 dosare; 1650 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 13,71% faţă de anul 2021, când au fost soluționate 1.451 dosare. Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2022 a fost de: 2.289 la Secţia I civilă, în creştere cu 24,19 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.843 dosare; 568 dosare la Secţia a II – a civilă, în scădere cu 21,32% faţă de anul 2021, când au fost soluţionate 722 dosare; 1181 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 8,57 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.294 dosare; 1650 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 13,71% faţă de anul 2021, când au fost soluționate 1.451 dosare.
        La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 489,7 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 467,6 dosare.
        În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 582,3 dosare, în creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 501 dosare.
        Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
        La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 2,9 luni în materie penală și de 4,2 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,2%, respectiv un număr de 5533 dosare din totalul de 5690 dosare soluționate în anul 2022.
 
                                                                      CURTEA DE APEL ORADEA
                                                              Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 153/42/A/BIRP/2022
din 1 noiembrie 2022
 
                                                                           COMUNICAT DE PRESĂ
 
       Azi, 1 noiembrie 2022, s-a întrunit Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Oradea, convocată pentru formularea unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind asigurarea stabilității statutului magistraților, garanție a independenței justiției.
      În cadrul dezbaterilor Adunării generale, au fost reafirmate aspecte de principiu referitoare la independența sistemului judiciar, ca fiind unul dintre pilonii ce stau la baza statului de drept, un element esențial al independenței reprezentându-l securitatea financiară.
       S-a apreciat că repunerea în discuție, periodic, la intervale scurte de timp, a statutului judecătorilor afectează în mod direct cariera magistratului, agravează situația resurselor umane prin creșterea presiunii și încărcăturii psihice acestei funcții cu un efect final negativ asupra calității actului de justiție, în detrimentul cetățeanului.
       Totodată, avansarea, în spațiul public, a unui alt prag al vârstei de pensionare a judecătorilor este de natură să producă un dublu efect negativ asupra situației resurselor umane disponibile în cadrul sistemului judiciar, prin creșterea nesiguranței cu privire la stabilitatea carierei descurajându-se, pe de o parte, ocuparea acestor funcții cu personal cu un nivel înalt al cunoștințelor juridice și agravându-se, pe de altă parte, ritmul ieșirilor din sistem prin pensionare.
        Pentru ca sistemul judiciar să-și atingă obiectivele și să-și îndeplinească atribuțiile este esențial ca judecătorii, odată ce au îmbrățișat această carieră, să aibă certitudinea stabilității ei. Condițiile de exercitare și de încetare a funcției trebuie asigurate prin lege fără interferențe legislative, în sens negativ, și să rămână constante pe parcursul carierei.
      Sub aspectul adoptării vârstei standard de pensionare, astfel cum      s-a vehiculat și în spațiul public, o astfel de modificare legislativă ar trebui să nu afecteze drepturile judecătorilor aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat. Oricum, o astfel de creștere graduală a vârstei de pensionare ar trebui obligatoriu corelată cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor de muncă.
      Aceste probleme de actualitate pentru sistemul judiciar urmează a fi dezbătute zilele următoare și în cadrul Adunărilor generale ce vor fi convocate la nivelul tribunalelor și judecătoriilor din circumscripția Curții de Apel Oradea.
      În consecință, Adunarea generală în unanimitate a hotărât să solicite celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.
       Totodată, s-a solicitat executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.
 
                                                                       CURTEA DE APEL ORADEA
                                                                  Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 25/42/A/BIRP/2022
din 28 ianuarie 2022
 
                                                                              COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În data de 28 ianuarie 2022, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2021, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
      Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
      În anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 106.428 dosare, din care 29.615 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2020, la care s-au adăugat un număr de 76.813 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate, în anul 2021, cu 5.364 dosare, respectiv cu 5,30% faţă de anul 2020.
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 77.535 dosare, valoare în creştere cu 8,51% față de anul 2020, când au fost soluționate 71.449 dosare. 
       Din totalul de 106.428 dosare, 7.026 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 24.173 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 75.229 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o creştere față de anul 2020, când au fost înregistrate un număr de 21.082 dosare la nivelul tribunalelor și de 73.659 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 15.586 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 12.686 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 56.621 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 54.069 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2021, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.397, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.629, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2021 de 7.026 dosare, în creștere cu 11,11%, față de volumul înregistrat în anul 2020, care a fost de 6323 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.328 în anul 2021, în creştere cu 13,50% față de anul 2020, când au fost soluționate 4.694 dosare.
      Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (1046 dosare), urmate de apelurile în materie penală (883 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (788 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (474 dosare) şi recursuri în materie civilă (310 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.669 dosare, în creştere cu 5,87 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.521 dosare.
       Se remarcă astfel că, şi în anul 2021, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I-a civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, nr. total al acestora fiind de 1127 dosare, faţă de 922 dosare în anul 2020 (+205) şi în materia litigiilor de muncă, nr. total al acestora fiind în anul 2021 de 660 dosare, faţă de 826 dosare în anul 2020 (-166). Şi volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară creştere, de la 773 dosare în 2020, la 882 dosare în anul 2021.
       La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 1.791 dosare, în creștere cu 10,89 % față de anul 2020, când s-a înregistrat un număr de 1.615 dosare.
       La Secţia a II – a civilă, secţie înfiinţată prin reorganizarea Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care a devenit funcţională cu începere din 01.01.2021, volumul total de activitate în anul 2021 a fost de 871 dosare. Până la înființarea secției, în materiile litigii cu profesioniști şi faliment, volumul total de activitate a fost în anul 2020 de 701 dosare, existând astfel o creștere de 24,25%.
       La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.695 dosare, în creştere cu 14,06 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.486 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2021 a fost de: 1.849 la Secţia I civilă, în creştere cu 1,31 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.825 dosare; 709 dosare la Secţia a II – a civilă, în creştere cu 36,34% faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 520 dosare; 1317 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în creştere cu 18,86 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.108 dosare; 1453 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 17,08% faţă de anul 2020, când au fost soluționate 1.241 dosare.
       La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 467,6 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 380 dosare.
       În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 501 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 401,6 dosare.
       Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
       La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,4 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97%, respectiv un număr de 5168 dosare din totalul de 5328 dosare soluționate în anul 2021.
       Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 0,9% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei ușoare scăderi a ponderii hotărârilor atacate.
 
                                                                              CURTEA DE APEL ORADEA
                                                                       Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
                                                                                                                                                                                 Nr. 174/42/A/BIRP/2021
din 7 septembrie 2021

                                                                                          COMUNICAT

        Începând cu data de 8 septembrie 2021, în continuarea demersurilor inițiate în anul 2015, de facilitare a accesului justițiabililor la dosarul electronic, pentru Curtea de Apel Oradea și instanțele din circumscripția acesteia va fi disponibilă o versiune nouă a dosarului electronic, care beneficiază de facilități suplimentare de accesare rapidă a documentelor ce constituie dosarul electronic.
Accesul la noua versiune a dosarului electronic se va realiza prin depunerea la instanța pe rolul căreia se află dosarul a unei cereri de acces, care va putea fi descărcată de pe portalul fiecărei instanțe, urmând a fi transmisă acesteia fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul poștal). În cerere se va indica obligatoriu numărul de telefon și adresa de email a solicitantului.
       După introducerea adresei de email și a numărului de telefon în aplicația Ecris, solicitantului i se va comunica un link, pe adresa de email indicată, prin accesarea căruia vor putea fi vizualizate documentele din dosarul electronic.
      Dosarul electronic poate fi accesat prin intermediul paginii de internet www.curteadeapeloradea.ro, secțiunea Dosar electronic. După introducerea adresei de email, selectarea instanței la care se află dosarul și acționarea butonului ”Autentifică”, solicitantul va primi un SMS la numărul de telefon indicat, cu un cod de validare, iar după introducerea acestuia în aplicație, solicitantul va avea acces la dosar.
       În paralel, va fi funcțională și aplicația Infodosar, pentru care părților li s-a comunicat parola de acces la dosarul electronic.
       Totodată, justițiabilii au posibilitatea să opteze pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic pe adresa de email indicată. Procedura de comunicare se va considera îndeplinită sub condiția accesării de către justițiabil, în termen de 3 zile de la comunicare a link-ului de acces primit pe adresa de email. În cazul în care solicitantul nu va accesa link-ul în termen de 3 zile, procedura de comunicare se va realiza prin intermediul serviciului poștal.
        Pentru instituțiile cu care există încheiate acorduri de colaborare privind citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic, procedura de comunicare se va considera îndeplinită la momentul transmiterii către destinatar a actului de procedură în format electronic pe adresa de email indicată de fiecare instituție pentru primirea corespondenței.
  
                                                                  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
                                                                                  CURŢII DE APEL ORADEA

 
 
                                                                                                  ANUNȚ
 
      Prin Hotărârea CSM nr.82/20.08.2020 a fost aprobată propunerea de reorganizare a Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Oradea, prin înființarea a două secții distincte începând cu 1.01.2021, respectiv Secția de contencios administrativ și fiscal și Secția a II-a civilă.
      În aplicarea acestei hotărâri, dosarele înregistrate în materia litigiilor cu profesioniști și falimente până la data de 1.01.2021 pe vechea secție au fost mutate pe secția nou înființată sub număr versionat (la numărul inițial s-a adăugat *).
      În vederea accesării documentelor din dosarele electronice cu număr versionat, părțile interesate pot formula cereri de eliberare a unei alte parole, parola comunicată inițial nemaifiind funcțională. 
      Pentru toate dosarele mutate s-a păstrat completul inițial și termenele de judecată stabilite, citațiile emise și comunicate până la separarea secțiilor rămânând valabile.
 
                                                                 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
                                                                                  CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 
 
 
Nr. 33/42/A/BIRP/2021
din 29 ianuarie 2021
 
                                                                                  COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În data de 29 ianuarie 2021, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbarea Raportului de activitatea pe anul 2020, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
       Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
      În anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 100.873 dosare, din care 29.448 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2019, la care s-au adăugat un număr de 71.425 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o scădere cu 7,65% a volumului total de activitate faţă de anul 2019.
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 71.745 dosare, valoare în scădere cu 10,08% față de  anul 2019, când au fost soluționate 79.788 dosare, scădere ce se datorează în principal desfășurării activității de judecată în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19.
       Din totalul de 100.873 dosare, 6.337 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 20.988 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 73.548 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o scădere față de anul 2019, când au fost înregistrate un număr de 22.695 dosare la nivelul tribunalelor și de 80.463 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 12792 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 14415 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 54231 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 60713 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2020, numărul dosarelor nou intrate a fost de 4.919, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.418, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2019.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul  anului 2020 de 6.337 dosare, în  creștere cu 4,26%, față de volumul înregistrat în anul 2019, care a fost de 6078 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.722 în anul 2020, în ușoară creştere cu 1,33% față de anul 2019, când au fost soluționate 4.660 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (852 dosare), urmate de apelurile în materie penală (807 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (800 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (654 dosare) şi recursuri în materie civilă (300 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2518 dosare, în creştere cu 35,08 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 1.864 dosare. Creșterea semnificativă a volumului de activitate la nivelul acestei secții a fost determinată de înregistrarea unui număr de dosare noi în materia litigiilor de muncă, de 824 de dosare, față de 358 în anul 2019, cât și în materia asigurărilor sociale, unde s-au înregistrat 922 dosare față de 670 în anul 2019.
       La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori volumul total a fost de 1.615 dosare, în creștere cu 3,52 % față de anul 2019, când s-a înregistrat un număr de 1.560 dosare.
       În schimb la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total a fost 2.204 dosare, în scădere cu 16,95 % față de anul precedent, când numărul total a fost de 2.654 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2020 a fost de 1.835 la Secţia I civilă, în creştere cu 30,41 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.407 dosare, respectiv de 1.645 dosare la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 17,66 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.998 dosare, iar la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori numărul dosarelor soluţionate a fost de 1.242 dosare, în scădere cu 1,03 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.255 dosare.
      La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 380 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 360,5 dosare.
      În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 401,6 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 378,9 dosare.
      Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
       La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3 luni în materie penală și de 4,4 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3%, respectiv un număr de 4595 dosare din totalul de 4722 dosare soluționate în anul 2020.
       Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 1,23% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei creșteri ușoare a ponderii hotărârilor atacate.
 
                                                                               CURTEA DE APEL ORADEA
                                                                         Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
Nr. 261/42/A/BIRP/2020
din 4 noiembrie 2020
  
                                                                                                 COMUNICAT
 
      În vederea informării corecte a opiniei publice, a justițiabililor care, în această perioadă sunt implicaţi în proceduri judiciare la Curtea de Apel Oradea, a avocaților şi a celorlalți participanţi la procese, vă aducem la cunoștință că, în ultimele săptămâni, la Curtea de Apel Oradea au fost confirmate pozitiv 7 persoane în urma testării pentru virusul SARS-COV2. Pentru fiecare dintre acestea s-a efectuat ancheta epidemiologică de către Direcția de Sănătate Publică Bihor, însă, doar în cazul unei singure persoane testată pozitiv s-a stabilit calitatea de contacți direcți pentru încă două persoane din rândul personalului instanței.
      Persoanele depistate pozitiv în urma testării precum și contacții direcți ai acestora se află în carantină/izolare la domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, urmând să-și reia activitatea la expirarea acestui termen.
      Având în vedere că, persoanele carantinate/izolate la domiciliu fac parte din secții diferite, activitatea instanței nu este la acest moment afectată, ședințele de judecată și activitatea cu publicul a compartimentelor auxiliare desfășurându-se în mod normal, conform procedurii derogatorii aprobată prin Hotărârea CSM nr.734/2020.
     În toate spațiile se asigură cu regularitate aerisirea și dezinfecția suprafețelor pentru reducerea riscului de răspândire a virusului.
      De asemenea, în spațiile destinate accesului publicului se realizează nebulizarea prin intermediul unei firme specializate.
 
                                                                        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
                                                                                       CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
Nr. 196/42/A/BIRP/2020
din 6 august 2020
   
                                                                                     COMUNICAT DE PRESĂ
 
      În continuarea demersului de informare corectă a justițiabililor care în această perioadă sunt implicați în proceduri judiciare la Curtea de Apel Oradea, a avocaților și a celorlalți participanți, vă aducem la cunoștință că, în cursul zilei de marți, 4 august 2020,  personalul Curții de Apel Oradea a fost testat în vederea depistării unor eventuale infecții cu virusului COVID 19, prin metoda pooling, rezultatul testării fiind negativ.
      Reamintim că în cursul zilei de vineri, 31.07.2020, o persoană a fost confirmată ca fiind purtătoare a virusului COVID 19, iar alte două persoane au fost plasate în carantină la domiciliu, în urma anchetei epidemiologice efectuată de Direcția pentru Sănătate Publică Bihor, fără ca acestea să dezvolte până în prezent simptome ale infecției cu virusul COVID 19.
      Au fost dispuse măsuri administrative în vederea dezinfectării tuturor spațiilor destinate personalului, precum și a celor destinate accesului publicului pentru eliminarea oricărui risc de transmitere a virusului.
      Activitatea instanței nu a fost afectată, aceasta fiind oricum restrânsă în această perioadă strict la soluționarea cauzelor cu caracter urgent, ca urmare a intrării în vacanța judecătorească, începând cu data de 1 august 2020 până la  31 august 2020.
 
                                                                BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
                                                                               CURŢII DE APEL ORADEA

 
 
Nr. 137/42/A/BIRP/2020
din 14 mai 2020
  
                                                                                                    COMUNICAT
 
       Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 734/12.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești ce se va desfășura în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, în contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe teritoriul României, măsuri care derogă de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015, la nivelul Curții de Apel Oradea au fost implementate măsuri necesare desfășurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată în perioada 15.05.2020-31.08.2020.
      1. Accesul justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici și altor categorii de participanți la procese în Palatul de Justiție se realizează astfel:
       - pe poarta din spate (orientată înspre parcarea supraterană) pentru cei care se prezintă la Sălile penale nr. 5 şi 6 folosite de Tribunalul Bihor şi Judecătoria Oradea;
      - pe poarta principală (orientată înspre Parcul Traian) pentru cei care se prezintă la celelalte săli de judecată, Compartimentele  Arhivă şi Registratură;
       Se va respecta distanța socială de 1,5 m, iar accesul justițiabililor către sălile de judecată va fi permis, cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele. Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanței va putea fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanțare socială, cu prealabila înștiinţare/încuviințare verbală a președintelui completului de judecată. 
       Staționarea în incinta Palatului de Justiţie este permisă strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare.
       Justițiabilii şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măști de protecție facială, de unică folosință, sau confecționate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura, pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței. Membrii corpului de jandarmi vor putea dispune îndepărtarea persoanelor care nu poartă mască. 
      Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanță.
       Nu se va permite accesul în Palat:
       - persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37,3 grade C, precum și
       - persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situație este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul.
       Eliminarea măștilor de protecție utilizate de justiţiabili se va face în condiții de siguranță, în containere special inscripționate pentru această destinaţie.
       2. Accesul la Compartimentele registratură și arhivă ale Curții de Apel Oradea
       COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ al Curţii de Apel Oradea va desfășura activitate cu publicul în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, doar în mod excepțional, în intervalul orar 8,30-12,30, cu programare prealabilă, alocându-se câte 15 minute pentru fiecare persoană, în vederea evitării supraaglomerării.
       Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax). 
       De asemenea, se recomandă ca depunerea cererilor sau înscrisurilor la dosarul cauzei, precum şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
       Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierii șefi de secţii.
        Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta pentru depunerea cererilor/înscrisurilor în formă fizică, în baza unei programări telefonice la nr. de telefon 0259/426.883, tasta 2, realizată cu cel puţin două zile înainte de data prezentării şi afişată pe portalul  înainte cu o zi.  
        La COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30, astfel:
       - în intervalul orar 8,30-11,00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent că de calitate (părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc), pentru o durată ce nu va depăşi 20 de minute;
        - intervalul 11-12,30 este rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi.
       Accesul justițiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va face potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puțin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 1).
       Lista programărilor va putea fi consultată cu o zi înainte, pe site-ul instanței.
       3. Reguli privind participarea la şedinţele de judecată
       Lista de ședință va conține intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze și va fi comunicată prin publicare pe pagina de internet a instanței, cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței.  
       Participanților la ședințele de judecată li se recomandă să consulte portalul instanței pentru a lua cunoștință de ora fixată pentru luarea cauzei și să se prezinte la poarta de acces cu minim 15 minute înaintea orei fixate, în vederea efectuării verificărilor necesare de către corpul de jandarmi.
        De asemenea, li se recomandă participanților la ședințele de judecată să cunoască numărul dosarului în care se prezintă și numărul sălii de judecată spre care se îndreaptă, pentru facilitarea accesului.
        În cauzele nonpenale, completul de judecată va putea dispune contactarea părţilor în vederea obţinerii acordului şi a datelor de contact necesare audierii prin videoconferinţă (prin aplicația Skype), sau va putea încuviinţa astfel de cereri, formulate de persoanele interesate, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de judecată.
 
                                                          BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
                                                                          CURŢII DE APEL ORADEA


 


Modele de cereri pentru justițiabili


Biroul de informare şi relaţii publice Meniu parte Web 
 
 
 
 
 
 
 
Program de funcționare Arhivă și Registratură pe perioada vacanței judecătorești
(03.07.2023 – 01.09.2023):
 
a. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă (etaj II, camera  nr. 60):
    Marți și Joi      09:00 - 11:00 
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură (etaj II, camera  nr. 62):
    Luni - Vineri   09:00 - 11:00 
 
 
Program de funcţionare:
 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni – Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30  şi exclusiv pentru avocaţi/experţi  Luni – Vineri  12:30 - 13:30
   
    Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni               08:00 - 19:00
 
    - Marţi – Vineri 08:00 - 16:00
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru Secţiile civile ale    Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi şi Joi  09:30 - 12:30 – la Arhivă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoanele care solicită prin poştă  certificate sau copii de pe actele din dosarele curţii de apel vor anexa la cerere un plic de retur,  autoadresat si timbrat corespunzător.  
 
 
 
 

 Comunicate de presă

 
- Comunicat de presa din 12.04.2024 - Concurs național de procese simulate dreptul familiei
                                                               Curtea de Apel Oradea 11.04.2024
- Comunicat de presa din 15.03.2024 - BILANŢ CURTEA DE APEL ORADEA 2023
- Comunicat de presa din 31.03.2023 - Concurs național de procese simulate dreptul familiei
                                                               Curtea de Apel Oradea 30.03.2023
- Comunicat de presa din 24.02.2023 - BILANŢ CURTEA DE APEL ORADEA 2022
- Comunicat din 10.03.2020             
 
 

 Biroul de informare şi relaţii publice

 
 
Unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice este accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, drept reglementat de Legea nr. 544/2001 si de catre Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 123/2002. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu, obligatie prevazuta in art. 4 din Legea nr. 544/2001 si in art. 3 din Normele metodologice. Concomitent, aceste compartimente au ca obiect de activitate primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare.
Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)   informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte dincategoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)   informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)   informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)   informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)   informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f)    informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g)   informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 544/2001, accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat, acreditarea ziaristilor acordandu-se la cerere.
Solicitarea de informatii de interes public este o actiune verbala sau scrisa (pe suport de hartie sau electronic). Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, persoanelor interesate li se pun la dispozitie formulare tip. Persoana care se considera vatamata in dreptul privind accesul la informatiile de interes public se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice in baza art. 21 din Legea nr. 544/2001, iar in baza art. 22 poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului.
Cat priveste petitia, aceasta este orice reclamatie, cerere, sesizare sau propunere formulata in scris sau prin e-mail pe care un cetatean o poate adresa autoritatilor sau institutiilor publice. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
 
 Conducatorul Biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii prevazute in art. 80 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii:
 
(1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: ...  a) conduce şi coordonează activitatea biroului; ...  b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; ...  c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; ...  d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de internet a instanţei; ...  e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; ...  f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; ...  g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate; ...  h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; ...  i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. ...  (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului. ... 
 
In cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prevăIn cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prezute in art. 82 din Regulament, sunt următoarele:
(1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice au/are următoarele atribuţii: ... a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; ...  b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; ...  c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; ...  d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare; ...  e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; ...  f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; ...  g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative; ...  h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; ...  i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; ...  j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. ...  (2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplinesc/îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului. ... 
 
Potrivit art. 81 furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
Documente de interes public 
In conformitate cu art. 92 din Regulament, scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul Regulament, este interzisă. Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare a solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă ţinând seama de priorităţile impuse de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă. Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Documentele prevăzute în alineatul precedent se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere se verifică integritatea documentelor. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei părţile, avocaţii sau reprezentanţii părţilor, experţii şi experţii desemnaţi în cauză. Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alineatul precedent, în condiţiile legii. In acelaşi mod pot fi consultate şi documentele şi evidenţele speciale ale instanţei, care presupun confidenţialitate. Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când , în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei, conform art. 81 din Regulamentul instanţei.
Lista documentelor produse sau gestionate:
 
In conformitate cu art. 83 din Regulamentul instanţei, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează următoarele documente:
1. Registru general de dosare
2. Opisul alfabetic
3. Registrul informativ
4. Registrul de termene al arhivei;
5. Condica şedinţelor de judecată;
6. Registrul privind arestarea preventivă;
7. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecători în cursul judecăţii;
8. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale;
9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport;
10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale;
11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs;
15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
16. Registrele judecătorilor sindici;
17. Registrul valorilor şi corpurilor delicte ;
18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
19. Registrul de evidenţă a petiţiilor;
20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
21. Registru de control;
22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal;
 
Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Soluţionarea cererilor are loc în condiţiile art.7 şi 8 din  Legea nr. 544/2001 .
 
In cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de instanţe, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant în condiţiile legii.
Plata se face la caseria instituţiei.
Modalităţile de contestare a deciziei dată în soluţionarea cererii:
(1) In conformitate cu art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective În termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atăt informaţiile de interes public solicitate iniţial, căt şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Potrivit Art.22
-   (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plăngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
-   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
-   (3) Hotărărea tribunalului este supusă recursului.
-   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
-   (5) Atătplăngerea, căt şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, din Legea nr. 544/2001 următoarele informaţii:
a)  informaţiile  din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romăniei, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul  anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinănd categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
Petiţiile se soluţionează conform O.G. nr. 27/2002 aprobată şi modificată de Legea nr. 233/2002.

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001:

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget


Curtea de Apel Oradea - aparat propriu
 

 

Tribunalul Bihor


 -Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 29.02.2024- Tribunalul Bihor

 -Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2024- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.10.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.09.2023- Tribunalul Bihor 
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2023- Tribunalul Bihor
-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2023- Tribunalul Bihor 

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2023- Tribunalul Bihor

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2023- Tribunalul Bihor


 

 
Tribunalul Satu Mare

 

 

-Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2020- Tribunalul Satu Mare


  

 

 

Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese